13 | Con thỉnh cầu thái độ thắng lợi liên tục (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Apollo và Lumina và Cyclopea và Virginia, Đại thiên thần Jophiel và Christine và Raphael và Mẹ Mary, và Chân sư Lanto và Hilarion yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi cảm giác thấy mình là bất xứng, hầu con xem hành trình tâm linh là đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư Lanto và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Con trung thành với con đường tâm truyền 

1.1. Chân sư Lanto, xin thày giúp con đạt được minh triết để bác bỏ cuộc săn đuổi các khả năng siêu phàm của tự ngã. Con từ bỏ mong muốn mở con mắt thứ ba hay chữa lành được người khác.

Apollo yêu dấu, trong tia sáng thứ hai,
Thày mở mắt con ra để con nhìn ngày mới,
Vượt lên trên khuôn đúc tư duy gây thảm bại,
Con nhìn thấu xuyên qua lừa lọc của nhị đối.

Apollo yêu dấu, màu Vàng Elohim,
Mắt con nay thấy được ánh rực sáng hoàng kim,
Từng trang vở minh triết thày giở cho con nhìn,
Không còn gì cũ nữa trên khắp mặt hành tinh.

1.2. Chân sư Lanto, xin thày giúp con phát triển khả năng của trái tim để nhận ra năng lượng đằng sau mọi hiện tượng vật lý, liệu nó đi lên hay đi xuống, hay chỉ đứng yên tại chỗ.

Apollo yêu dấu, trong ánh lửa con biết
Có dòng nước hằng chảy là dòng sông minh triết.
Kìa ý chí cao nhất nay con đã phát hiện,
Trầm mình trong dòng nước không bao giờ đứng yên.

Apollo yêu dấu, ánh sáng thày soi rõ
Tại sao chúng con lại hiện thân ở đây nhỉ,
Đây bầu cõi vũ trụ chúng con phải nâng cao,
Và cùng nhau hình thành mũi đầu của ngọn giáo.

1.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con phát triển sự phân biện để lượng định dòng năng lượng đằng sau những lời giảng trong các địa hạt tâm linh, chính trị, khoa học hay tôn giáo, đằng sau âm nhạc và bản tin thời sự. Hãy giúp con phát hiện khi sóng năng lượng đi lên, đi xuống, hay lên lên xuống xuống mà không dứt khoát đi theo hướng nào.

Apollo yêu dấu, vạch trần từng dối trá,
Từng sợi dây tự ngã, giờ đây con buông bỏ,
Và hiểu ra thật sự nhận thức là chìa khóa
Để vượt qua nhị đối cho nội tâm sáng tỏ.

Apollo yêu dấu, con nghe lời thày gọi,
Ở Đại sảnh Minh triết tiếng gọi dìu con tới
.
Phơi bày những lọc lừa đã khiến mình sa ngã,
Thày giúp con tìm lại duy nhất với tất cả.

1.4. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhận ra những câu nói tạo ra một dòng năng lượng hướng thượng. Hãy giúp con thấy bất kỳ câu nói nào trong vũ trụ vật chất cũng chỉ có thể phóng ra một xung năng lượng với tầm hạn chế.   

Apollo yêu dấu, trí tuệ thày sáng rỡ,
Trong hợp nhất với thày, rắn độc con chẳng sợ,
Cái đà trong con mắt, con nay thấy lồ lộ,
Thoát khỏi vùng nhị đối, con tìm được tự do.

Apollo yêu dấu, chúng con nâng viễn kiến
Và dõi nhìn trái đất bước vào tân kỷ nguyên.
Khi mắt thày soi rọi, con tình nguyện đứng đó,
Rồi bước khỏi mê cung với uy lực thày cho.

1.5. Chân sư Lanto, xin thày giúp con thấy bất kỳ câu nói nào cũng được đưa ra cho một tầng tâm thức nhất định. Bất kỳ câu nói nào cũng được đưa ra cho một trong 144 tầng tâm thức có mặt trên địa cầu. Mọi giáo lý trong thế gian đều có tầm giới hạn.

Cyclopea yêu dấu, thày phơi ra sự thực, 
Rằng phiền não nhị nguyên rồi sẽ được hàn gắn, 
Ánh sáng màu Lục bảo của thày như thần dược, 
Chữa lành cảm thể con cho bình an mỹ mãn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Viễn kiến sao trong sáng, con nhất mực giữ gìn. 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt
trong tim.

1.6. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhận ra khi nào một giáo lý vỏ ngoài đưa con xa nhất trong khả năng của nó. Hãy giúp con cảm nhận khi một giáo lý bắt đầu giống như một con sóng chạy vòng vòng trên đại dương.

Cyclopea yêu dấu, con cùng thày tháo gỡ 
Những vòng xoáy tiêu cực đang phủ tâm mây mờ, 
Con biết mình cốt lõi là cái biết thuần sơ,
Là chìa khóa để thành cánh cửa luôn rộng mở.

Cyclopea yêu dấu, thanh lọc mắt bên trong, 
Uy lực đó giúp con xuyên thủng đêm trong hồn,
Xuyên tấm màn nhị nguyên, con giương cánh bay cao, 
Và tắm trong Ánh sáng thâm sâu màu Lục bảo.

1.7. Chân sư Lanto, xin thày giúp con thực sự nắm bắt được cơ chế đó bằng tâm ý thức vỏ ngoài, hầu con không đi vào ngõ cụt khi con nghĩ rằng con phải trung thành với một giáo lý, một đạo sư hay một tổ chức vỏ ngoài.

Cyclopea yêu dấu, cuộc sống chỉ phản ánh 
Những hình tướng mà tâm cứ phóng ra địa cầu, 
Giữ tâm mình trong sáng là bí quyết chữa lành, 
Không còn một tâm ảnh để ngã trốn đằng sau. 

Cyclopea yêu dấu, chúng con nhắm thật cao, 
Ngày càng xích lại gần với ngọn lửa hàn gắn,
Nay con nhìn cuộc sống với con mắt thuần đơn,
Vượt lên trên bệnh tật, con sẽ bay cao hơn.

1.8. Chân sư Lanto, xin thày giúp con buông bỏ một giáo lý, một đạo sư hay một tổ chức mà không bị phản ứng tiêu cực. Hãy giúp con chấp nhận là giáo lý đó không bao giờ có ý đưa con lên cao hơn. Hãy giúp con nhìn xem có phải tự ngã đã khiến con diễn giải giáo lý đó là hứa hẹn suông.

Cyclopea yêu dấu, Lửa Lục bảo phanh phui 
Từng trò chơi quyền lực tinh vi của nhị đối, 
Kể cả âm mưu cũ là trò chơi gian dối, 
Cứ định nghĩa chân lý theo một cách mà thôi.

Cyclopea yêu dấu, dòng chảy con cảm được, 
Của Chân lý Hằng sống mà thày ban liên tục, 
Con biết chân lý vượt mọi hệ thống dưới này, 
Con bơi trong ánh sáng và tăng trưởng gấp mấy. 

1.9. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhận ra là một giáo lý chỉ nhằm đưa con tới một mức nào đó thôi. Khi nó làm xong phận sự, đây là lúc con cần hòa điệu với điều này. Đây là trách nhiệm của con hòa điệu với điều này, rồi con cần lấy quyết định tiến bước.

Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Apollo và Lumina yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Jophiel và Christine yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Chân sư Lanto yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

2. Con đạt được viễn quan của Tia thứ Năm 

2.1. Khi đệ tử sẵn sàng thì thày xuất hiện. Con sẵn sàng buông bỏ giáo lý hiện hữu và mở tâm ra để nhận chỉ đạo nội tâm từ cái ta Ki-tô cùng các chân sư thăng thiên. Con hòa điệu tâm vỏ ngoài của con, và con biết với tâm vỏ ngoài là con đã nhận được chỉ đạo mới.

Đại thiên thần Jophiel, trong ánh sáng minh triết,
Mọi lừa dối gian xảo đã phơi bày trước mặt.
Thường thường trong tâm người, chúng tinh vi luồn lách,
Nhưng con có thày rồi, là vị thày thượng sách.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.2. Chân sư Lanto, xin thày giúp con mở mang ý thức về dòng chảy năng lượng trong năng trường của con. Hãy giúp con cảm nhận những nơi trong tâm thức có những cái móc buộc con lại với một giáo lý trên địa cầu.

Đại thiên thần Jophiel, con đón mừng minh triết,
Tấm màn của nhị nguyên, thày lấy gươm chặt đứt,
Khi được thày chỉ lối, con biết đâu là thực,
Con hóa giải tức khắc bùa mê với ngờ vực.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra tại sao con bị lôi kéo về mọi hướng. Hãy giúp con nhìn ra những gì con chưa buông bỏ, và tại sao con không thể xuôi chảy với Dòng sông sự Sống.

Đại thiên thần Jophiel, thực tại của thày đó,
Là liều thuốc thần diệu giải độc chất nhị nguyên,
Dối trá không thể còn khi có thày Hiện diện,
Với thày đứng bên cạnh, tà kiến con cắt liền.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.4. Chân sư Lanto, con muốn được tự do khỏi mọi ràng buộc với quá khứ hay mọi vật vỏ ngoài trên địa cầu. Con sẵn sàng nhìn thấy những dây buộc đó bằng tâm ý thức, và quyết định cắt đứt dây buộc một cách ý thức.

Đại thiên thần Jophiel, tâm Thượng đế trong con,
Con nhận trí tuệ thày, ánh sáng rạng đầu non,
Con gặp được Duy nhất khi tách biệt tiêu mòn,
Và tâm này toàn vẹn, là chiến thắng của con.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.5. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra những sợi dây trói buộc con, và cắt đứt chúng ở mức thể bản sắc, lý trí và cảm xúc. Con chấp nhận trách nhiệm của con là cắt đứt chúng ở mức tâm ý thức. Con sẵn sàng phát triển tỉnh giác ý thức, sẵn sàng nỗ lực ý thức và quyết định ý thức.   

Đại thiên thần Raphael, thày sáng rỡ làm sao, 
Thày nâng con lên khỏi tuồng sân khấu cuộc đời. 
Mẹ Mary và thày, viễn quan sao táo bạo, 
Muốn con đạt tiềm năng cao nhất có thể với. 

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.6. Khi con cắt đứt những dây buộc này một cách ý thức, con có cảm giác tự do rất mới, cảm giác được chữa lành khỏi vết thương và mâu thuẫn cũ. Con biết rõ tự ngã và thày giả cố khiến con muốn đóng tâm ý thức lại trước những sáng ngộ mà con đã gặt hái ở các thể cao của tâm con. Nhưng con sẽ buông ra và bước tới.

Đại thiên thần Raphael, trong quả cầu lục bảo, 
Niệm tinh khôi con giữ cho mãi mãi thanh cao, 
Mẹ Mary bao bọc, ôm con trong Tim Thánh, 
Không bao giờ xa cách trong tình Mẹ chân thành.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.7. Con tiến về phía trước và con thực sự được chữa lành. Con chữa lành những phân rẽ đã kéo tâm con ra mọi phía. Con đạt được viễn quan cao là dấu ấn của Tia thứ Năm.

Đại thiên thần Raphael, mọi đau ốm trị lành, 
Từng tế bào trong thân niêm lại trong ánh sáng, 
Chợt thấy niệm tinh khôi của đức Mẹ Mary, 
Con sống hiện thực mới là sức khỏe thần kỳ.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.8. Khi con đạt được viễn quan này, con cảm thấy toàn vẹn. Khi con toàn vẹn, con là cánh cửa mở để chữa lành tha nhân. Chân sư Lanto, hãy chỉ con cách dùng minh triết để chữa lành vết thương của con, chữa lành cho người khác, bằng cách dùng lý lẽ với người khác và với chính con.

Đại thiên thần Raphael, ánh sáng vô cùng thực, 
Lộ ra cho con thấy Ki-tô trong thần thức, 
Mẹ Mary đang giúp để con thăng liên tục, 
Cùng thày con thăng lên trong ánh sáng bảo lục.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.9. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra mục đích thật sự của những bài truyền đọc do các chân sư thăng thiên ban truyền, là cho con những dụng cụ để lý luận với chính mình ở mức tâm ý thức.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

3. Con chấp nhận là con được chữa lành 

3.1. Khi con tìm hiểu một bài truyền đọc, con nhận được ánh sáng tâm linh, và ánh sáng này bắt đầu tạo ra biến đổi trong năng trường của con. Con cũng nhận được kiến thức vỏ ngoài dưới dạng ngôn từ. Hoặc ngôn từ khuấy lên điều gì đó trong con, hoặc nó tạo ra một phản ứng kháng cự lại.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Chân sư Lanto, khi con có cảm giác kháng cự này, con thấy đó là cơ hội cho con sử dụng giáo lý để lý luận với chính mình. Khi con cảm thấy có kháng cự hay có thắc mắc chưa giải đáp liên quan đến lời dạy, con có trách nhiệm phải khám phá xem kháng cự đó có nghĩa là gì.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con hòa điệu với tánh linh đằng sau ngôn từ, hầu con sử dụng làm khung tham chiếu để phơi bày ảo tưởng của tự ngã và các thày giả, là những ảo tưởng cố khiến con bác bỏ hiểu biết cao hơn.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Chân sư Lanto, xin thày giúp con tra vấn từng vấn đề, đi sâu hơn và sâu hơn nữa. Hãy giúp con dùng lý luận với chính mình để làm sáng tỏ khía cạnh nào của tự ngã, phàm linh nào trong tâm thức, đang chống cự lại lời dạy.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Chân sư Lanto, xin thày giúp con phơi bày phàm linh. Hãy giúp con phơi bày niềm tin đã tạo ra phàm linh, cái ảo tưởng nhị nguyên cụ thể đã tạo ra phàm linh. Hãy giúp con chiêm nghiệm được ảo tưởng, và khi con chiêm nghiệm ảo tưởng, con buông bỏ nó một cách tự nhiên.

Chân sư Lanto, con nay viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Chân sư Lanto, con nhận trách nhiệm của con với tư cách là đệ tử của chân sư thăng thiên. Con biết việc đọc một cuốn sách và thực tập các bài thỉnh sẽ không đi ngược lại quyền tự quyết của con. Con sẽ nhìn vào cái xà, cái phàm linh trong mắt con, một cách ý thức và cố tình.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Chân sư Lanto, con sẽ tiếp tục xem xét ảo tưởng từ nhiều góc độ, tra vấn chúng với đủ loại câu hỏi, cho đến khi con nhìn ra cái tin tưởng cốt lõi nằm đằng sau ảo tưởng. Khi con nhìn nó trong ánh sáng của sự thật Ki-tô, con thấy là nó không thực, nó là một ảo tưởng. Ngay khi đó, buông nó ra không khó khăn gì cho con.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhận ra và chấp nhận là để chữa lành, con phải buông bỏ trạng thái không lành lặn. Con buông bỏ cảm nhận là mình không lành lặn. Con bước vào trạng thái của tâm nơi con lành lặn, nơi con trọn vẹn.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, con đang cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Chân sư Lanto, xin thày giúp con buông bỏ căn bệnh hay ảo tưởng bằng cách nhìn qua tâm Ki-tô. Con sẽ đạt được viễn kiến Ki-tô bằng cách thách đố các ảo tưởng một cách ý thức và có hệ thống, và bước vào những vùng sâu thẳm, cho tới khi con phát hiện niềm tin đang ngăn không cho con xuôi chảy với Dòng sông sự Sống.  

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Con lấy thái độ thắng lợi liên tục  

4.1. Sự trọn vẹn đến từ việc buông bỏ cảm nhận thấy mình thiếu sót. Con buông bỏ giấc mơ tìm được một chân lý tối hậu, hay công thức tối hậu, hay khả năng tối hậu nào đó. Không có gì trong thế giới vật chất là tối hậu. Không có gì là cuối cùng. Không có gì là kết liễu. Mọi thứ đều là Dòng sông sự Sống không ngừng tuôn chảy.

Hilarion, trên bờ lục bảo, 
Con đã bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả 
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Chân sư Lanto, xin thày giúp con thực sự thể nhập được sự thật này, và khiến cho đường tu khai ngộ dưới bảy tia sáng dễ dàng hơn. Hãy giúp con cảm thấy mình đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác mỗi lần mình vượt qua một khai ngộ.   

Hilarion, chìa khóa bí mật, 
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con chấp nhận là thày không phán xét con theo cách mà con tự phán xét mình. Con thấy vai trò của thày không phải là đưa con đến mức khai ngộ tối hậu, mà là dẫn con đi qua bảy cấp được biểu tượng qua các khai ngộ của Tia thứ Hai, rồi giúp con đi tiếp tới Tia thứ Ba.

Hilarion, tình yêu sự sống, 
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Chân sư Lanto, con chấp nhận là thày không nhìn con như một học trò bất xứng. Thày nhìn con trong ánh sáng tích cực. Thày nhìn con như một đệ tử đã đạt được thắng lợi khi vượt qua bảy cuộc khai ngộ dưới thày MORE và Tia thứ Nhất.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng, 
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền, 
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Chân sư Lanto, con thấy là thày nhìn con như đã đạt được một thắng lợi quan trọng ngay cả trước khi con bước vào khóa của thày. Khi con vượt qua mức khai ngộ đầu tiên, con đạt thêm một thắng lợi nữa, và cứ thế. Khi con tới khai ngộ chót trong khóa này, con đoạt được điều mà thày xem là thắng lợi cao nhất ở mức khai ngộ của thày, và thày vui mừng gửi con lên tầng kế tiếp.

Hilarion, thương yêu đón chào, 
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Chân sư Lanto, con thấy không hề có thất bại, không hề có thiếu sót. Khi con nhập khóa của thày, con đã vượt qua các khai ngộ của Tia thứ Nhất, và chắc chắn đó là một thắng lợi.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Chân sư Lanto, xin thày giúp con thăng vượt bất kỳ cảm nhận bất xứng nào. Con chấp nhận là con đã thắng lợi khi vượt qua các khai ngộ khó khăn và nghiêm ngặt của Tia thứ Nhất. Và khi con vượt qua các khai ngộ của Tia thứ Hai, đây cũng là một thắng lợi.

Hilarion, thông sạch luân xa, 
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà, 
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Con sẵn sàng chiêm nghiệm Tánh linh Sự thật vượt khỏi mọi câu nói về sự thật. Con tiến bộ nhanh chóng và con vượt qua cấp khai ngộ thứ năm của Tia thứ Hai.

Hilarion, thày sẽ quân bình 
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Con sẵn sàng dùng lý luận với chính mình, và tra vấn tại sao tự ngã lại tìm kiếm chân lý tối hậu. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra niềm tin khiến con dễ rơi vào cuộc tìm kiếm vô vọng đó. Hãy giúp con đạt được điểm sáng tỏ trong tâm, nơi con quyết định buông bỏ một cách tự nhiên.

Hilarion, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế con xin rải truyền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm: 

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.