11 | Con thỉnh cầu Động lực Tinh khiết khi tìm minh triết (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Apollo và Lumina và Purity và Astrea, Đại thiên thần Jophiel và Christine và Gabriel và Hope, và Chân sư Lanto và Serapis Bey yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi động cơ xuất phát từ tự ngã muốn tìm cầu minh triết và sử dụng để ép buộc hay khoa trương người khác. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư Lanto và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Con tìm thấy sự an toàn không ngừng thay đổi 

1.1. Chân sư Lanto, xin thày giúp con có ý định rõ ràng khi con sử dụng minh triết. Hãy giúp con nhìn thấu và buông bỏ sự tìm cầu của tự ngã để có an toàn, và mong muốn của tự ngã để tìm một dạng minh triết không thể sai lầm.

Apollo yêu dấu, trong tia sáng thứ hai,
Thày mở mắt con ra để con nhìn ngày mới,
Vượt lên trên khuôn đúc tư duy gây thảm bại,
Con nhìn thấu xuyên qua lừa lọc của nhị đối.

Apollo yêu dấu, màu Vàng Elohim,
Mắt con nay thấy được ánh rực sáng hoàng kim,
Từng trang vở minh triết thày giở cho con nhìn,
Không còn gì cũ nữa trên khắp mặt hành tinh.

1.2. Chân sư Lanto, xin giúp con nhìn ra xu hướng của tự ngã quả quyết là con dùng minh triết với động cơ cao nhất, và vì lợi ích của người khác, vì một đại nghĩa nào đó, mà con cố ép buộc minh triết của con lên người khác.

Apollo yêu dấu, trong ánh lửa con biết
Có dòng nước hằng chảy là dòng sông minh triết.
Kìa ý chí cao nhất nay con đã phát hiện,
Trầm mình trong dòng nước không bao giờ đứng yên.

Apollo yêu dấu, ánh sáng thày soi rõ
Tại sao chúng con lại hiện thân ở đây nhỉ,
Đây bầu cõi vũ trụ chúng con phải nâng cao,
Và cùng nhau hình thành mũi đầu của ngọn giáo.

1.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra cái mà tự ngã gọi là minh triết tuyệt đối chỉ hoàn toàn tương đối. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào những gì tự ngã đã chấp nhận, cùng ý niệm an toàn mà tự ngã đã tạo dựng.

Apollo yêu dấu, vạch trần từng dối trá,
Từng sợi dây tự ngã, giờ đây con buông bỏ,
Và hiểu ra thật sự nhận thức là chìa khóa
Để vượt qua nhị đối cho nội tâm sáng tỏ.

Apollo yêu dấu, con nghe lời thày gọi,
Ở Đại sảnh Minh triết tiếng gọi dìu con tới
.
Phơi bày những lọc lừa đã khiến mình sa ngã,
Thày giúp con tìm lại duy nhất với tất cả.

1.4. Chân sư Lanto, xin giúp con trong tư cách là cái Ta Biết, chiêm nghiệm sự nhận biết thuần khiết, và nhận ra bản chất của con là một trạng thái an toàn tuyệt đối – không theo nghĩa là không thay đổi, mà theo nghĩa luôn luôn tự thăng vượt.

Apollo yêu dấu, trí tuệ thày sáng rỡ,
Trong hợp nhất với thày, rắn độc con chẳng sợ,
Cái đà trong con mắt, con nay thấy lồ lộ,
Thoát khỏi vùng nhị đối, con tìm được tự do.

Apollo yêu dấu, chúng con nâng viễn kiến
Và dõi nhìn trái đất bước vào tân kỷ nguyên.
Khi mắt thày soi rọi, con tình nguyện đứng đó,
Rồi bước khỏi mê cung với uy lực thày cho.

1.5. Chân sư Lanto, xin thày giúp con chiêm nghiệm cốt lõi của bản thể con là cái bất biến – tức là sự nhận biết. Con đang nối kết với nhận biết bất biến này. Con tìm thấy an toàn trong sự vượt thăng liên tục những biểu thị vỏ ngoài của nhận biết.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm c
ủa con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.6. Con không cần phải dừng Dòng sông của sự Sống hầu cảm thấy an toàn. Con cảm thấy an toàn khi con xuôi chảy với nó. Đây là sự an toàn tuyệt đối hay tối hậu, nhưng là an toàn do con tự thăng vượt. Đó là an toàn luôn luôn tuôn chảy.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.7. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra là nếu con càng cố duy trì an toàn vỏ ngoài cho tự ngã, con sẽ phóng ra càng nhiều xung năng lượng về tấm gương vũ trụ. Các xung năng lượng này sẽ gửi trả về dưới hình thức những điều kiện sẽ đe dọa cảm giác an toàn của tự ngã.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con
đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.8. Cho nên con sẽ phải phóng ra xung lực mạnh hơn nữa để chống lại lực phản hồi, và điều này chỉ khiến cho phản hồi càng mạnh thêm. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra sự sai lầm của cách thức này trước khi con bị gục ngã dưới áp lực căng thẳng.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.9. Chân sư Lanto, con buông bỏ mọi khuynh hướng sử dụng minh triết như một loại vũ lực để xây đắp an toàn cho tự ngã.

Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Apollo và Lumina yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Jophiel và Christine yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Chân sư Lanto yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

2. Con mở ra cho dòng chảy của tánh linh 

2.1. Gia tốc có nghĩa là con vượt lên trên việc tích tụ quyền năng ở một mức nào đó. Con đang gia tốc độ rung của mình lên một mức cao hơn, nơi con không còn cảm thấy những năng lượng thấp mà con đã tạo ra trong quá khứ, khi chúng được tấm gương vũ trụ gửi trở lại.

Đại thiên thần Jophiel, trong ánh sáng minh triết,
Mọi lừa dối gian xảo đã phơi bày trước mặt.
Thường thường trong tâm người, chúng tinh vi luồn lách,
Nhưng con có thày rồi, là vị thày thượng sách.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.2. Năng lượng thấp chạy xuyên thẳng qua con. Chúng không đáng kể gì với con. Chúng không dính dáng gì đến kinh nghiệm sống của con. Đây là gia tốc đích thực. Có sự an toàn trong đó, vì con vượt lên trên quá khứ.

Đại thiên thần Jophiel, con đón mừng minh triết,
Tấm màn của nhị nguyên, thày lấy gươm chặt đứt,
Khi được thày chỉ lối, con biết đâu là thực,
Con hóa giải tức khắc bùa mê với ngờ vực.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra là minh triết, các hệ tư tưởng do tự ngã tạo ra, thực sự là tương đối. Chúng tương đối vì chúng tùy thuộc vào tâm thức nhị nguyên, và do đó chúng có đối cực.

Đại thiên thần Jophiel, thực tại của thày đó,
Là liều thuốc thần diệu giải độc chất nhị nguyên,
Dối trá không thể còn khi có thày Hiện diện,
Với thày đứng bên cạnh, tà kiến con cắt liền.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.4. Cái gì tương đối thì không là minh triết tuyệt đối. Chân sư Lanto, xin thày giúp con chiêm nghiệm sự nhận biết thuần khiết, cho tới khi con tìm thấy an toàn nội tâm thay vì an toàn vỏ ngoài của một hệ thống tin tưởng tuyệt đối hay không thể sai lầm.

Đại thiên thần Jophiel, tâm Thượng đế trong con,
Con nhận trí tuệ thày, ánh sáng rạng đầu non,
Con gặp được Duy nhất khi tách biệt tiêu mòn,
Và tâm này toàn vẹn, là chiến thắng của con.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.5. Chân sư Lanto, xin thày giúp con trải nghiệm trực tiếp tánh linh của Thượng sư Tia thứ Hai. Con đang mở tâm ra để Tánh linh của Tia thứ Hai chảy qua tâm con. Con đang chiêm nghiệm tánh linh này, là tánh linh được biểu hiện qua con.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.6. Chân sư Lanto, con đang dùng lời mô tả của thày làm bàn đạp để mở tâm ra cho kinh nghiệm trực tiếp. Con buông bỏ dính mắc của tự ngã vào một lời biểu đạt minh triết nhất định. Biểu đạt minh triết chỉ là sự mô tả. Nó chỉ giá trị khi con sử dụng để mở tâm ra và trực tiếp kinh nghiệm tánh linh đằng sau ngôn từ.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.7. Thượng đế không tĩnh tại. Thượng đế là tánh linh không ngừng tuôn chảy, không ngừng tự thăng vượt. Con buông bỏ khoảng cách giữa con và tánh linh, Con bước vào chứng ngộ với tánh linh. Con trở thành cánh cửa mở để tánh linh chảy qua con.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.8. Con cho phép tánh linh chảy qua con bằng cách buông bỏ mọi khuynh hướng đòi hỏi tánh linh phải phù hợp, hay phải chứng thực cho bất kỳ lời biểu đạt nào trên địa cầu. Con buông bỏ mọi khuynh hướng áp đặt một hạn chế trên tánh linh. Con cho phép tánh linh chảy tự do.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.9. Chân sư Lanto, con đi theo lời biểu đạt của thày cho tới cội nguồn của nó. Con chiêm nghiệm tánh linh của thày, và con tự gia tốc khỏi mức nhị nguyên.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

3. Con đang nâng cao động cơ của con khi tìm minh triết 

3.1. Chân sư Lanto, xin thày giúp con ngộ ra bản chất của con đường khai ngộ. Ở mỗi bước, nhiệm vụ của con là bước đi bước kế tiếp, để vượt qua khai ngộ tiếp theo sau. Con sẵn lòng đạt được minh triết sẽ thách đố hộp tư duy hiện thời của mình, hầu con tự gia tốc vượt khỏi nó.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Minh triết cao nhất luôn là minh triết mà con có thể nắm bắt với mức tâm thức hiện tại, nhưng vẫn có khả năng gia tốc con lên mức kế tiếp. Minh triết này tương đối so với mức tâm thức hiện thời của con và mức tâm thức ở ngay bên trên.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Con buông bỏ mong muốn của tự ngã nhằm đạt được một dạng minh triết tối hậu nào đó, rồi chạy quanh khoa trương minh triết vượt bực của mình cho người khác.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Con không cho tâm ý thức của mình quay sang trạng thái sợ hãi. Con sẽ đón nhận những ý tưởng có thể đưa con lên tầng tâm thức kế tiếp.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Con buông bỏ mong muốn đi tìm giáo lý tối thượng, và như vậy con cũng thăng vượt lòng sợ hãi nhận giáo lý giả trá. Con sẽ không quá sợ hãi nhận ý tưởng giả trá đến độ con không dám xem đến những ý tưởng chính đáng. Con sẽ không quá sợ hãi hàng ngũ tà đạo đến độ con khép tâm mình lại đối với các vị thày chân chính là chân sư thăng thiên.

Chân sư Lanto, con nay viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Ý định của con khi thu hoạch minh triết là thăng vượt mức tâm thức hiện thời của mình. Con chỉ có thể làm vậy bằng một cách mà thôi, là bắt liên lạc trực tiếp với những vị thày tâm linh vượt trên mức hiện thời của con.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Con buông bỏ mong muốn tìm cầu phép thuật sẽ cho con sự điều ngự tự động, là sự điều ngự giả trá của những kẻ tìm cách chiếm đoạt thiên đàng bằng vũ lực. Con sẵn sàng để cho ngã phát xuất từ tự ngã chết đi. Con sẵn sàng nhìn vào cái xà nơi mắt mình. Con sẵn sàng buông bỏ tự ngã,

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Con là một đệ tử chân chính. Con muốn nâng mình lên trước tiên, nhưng con cũng muốn nâng cao mọi sự sống. Con nâng cao ý định của con, và con đi tìm minh triết để gia tốc chính mình lên tầng tâm thức kế tiếp.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, con đang cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Con cố đạt minh triết sẽ giúp tạo cảm hứng cho người khác. Con nhìn mọi người một cách cởi mở và trung thực, và con xét xem họ đang ở đâu trên mặt tâm thức. Con tìm cách trao cho họ một điều gì đó sẽ đưa họ lên một nấc cao hơn.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Trên đường tu không có thất bại 

4.1. Con chọn lựa một cách ý thức là con muốn tánh linh nhiều hơn bất cứ gì khác. Bằng cách gia tốc ý định và sẵn lòng không ngừng gia tốc ý định của mình, con đang tự gia tốc khỏi những kẻ mạo danh trong hàng ngũ tà đạo và giáo lý giả trá của họ.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Nếu con không ngừng nỗ lực tự gia tốc, thì đâu có vấn đề gì nếu con lỡ chấp nhận một giáo lý giả trá? Vì sau đó con sẽ nhìn ra là nó giả trá, và khi con thấy là nó giả trá, con đã tự gia tốc và đạt được phân biện.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Tiến trình thăng thiên là khi con khám phá một ngàn cách để không trở thành một chân sư thăng thiên. Bởi vì mỗi lần con phát hiện một cách không khiến con trở thành chân sư thăng thiên, con đã bước cao hơn một bực. Cuối cùng sẽ đến mức con có thể phát hiện cách độc nhất để trở thành chân sư thăng thiên – thì ngay lúc đó, con một chân sư thăng thiên.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Trên đường tu thăng thiên, không có chuyện thử nghiệm thất bại. Cho dù nó có đem lại kết quả hay không, con có thể học hỏi từ đó và tự gia tốc lên một mức tâm thức cao hơn.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Chân sư Lanto, con nhìn nhận thày là Thượng sư của Tia sáng thứ Hai, vì thày là một với tánh linh của Tia thứ Hai.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Chân sư Lanto, con nhìn nhận thày chính là Tia thứ Hai. Thày đã tự nâng mình lên tới mức thày không còn xem mình là một với Tia thứ Hai, vì thày là Tia thứ Hai!

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Chân sư Lanto, con nhìn nhận thày vị đại diện của Tia thứ Hai cho địa cầu. Không có ai khác. Không có tánh linh nào tuôn chảy qua thày.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Chân sư Lanto, con nhìn nhận thày thày chính là tánh linh đang tuôn chảy, và con sẵn lòng để cho tánh linh của thày tuôn chảy qua con. Con đang mở con ra cho dòng chảy sẽ giúp con thăng vượt mức hiện tại bằng cách thách đố hộp tư duy hiện thời của con.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Chân sư Lanto, con sẵn lòng bị thách đố, và thày cũng sẵn lòng thách đố. Cả hai chúng ta sẽ chảy lên một mức cao hơn, chúng ta có thể gia tốc lên một mức tinh khiết cao hơn, một biểu đạt minh triết luôn luôn tinh khiết hơn nữa. Con là một với tánh linh của Tia thứ Hai là Lanto!

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm: 

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.