17 | Con thỉnh cầu tự do trong Tánh linh (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Apollo và Lumina và Arcturus và Victoria, Đại thiên thần Jophiel và Christine và Zadkiel và Amethyst, và Chân sư Lanto và Saint Germain yêu dấu, hãy giúp con sử dụng mọi trải nghiệm trên địa cầu để thăng vượt hình tướng vỏ ngoài, và đi vào hợp nhất với tánh linh ở đằng sau mọi thứ. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư Lanto và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Con giải quyết thách đố của tự do 

1.1. Con là học trò của chân sư thăng thiên, và con đặt mục tiêu leo từ tầng tâm thức 48 lên tầng 96. Con buông bỏ mong muốn định ra một minh triết tối hậu, và con tự do biểu đạt minh triết mà không phải so sánh với một cái gì định nghĩa bằng ngôn từ.

Apollo yêu dấu, trong tia sáng thứ hai,
Thày mở mắt con ra để con nhìn ngày mới,
Vượt lên trên khuôn đúc tư duy gây thảm bại,
Con nhìn thấu xuyên qua lừa lọc của nhị đối.

Apollo yêu dấu, màu Vàng Elohim,
Mắt con nay thấy được ánh rực sáng hoàng kim,
Từng trang vở minh triết thày giở cho con nhìn,
Không còn gì cũ nữa trên khắp mặt hành tinh.

1.2. Con bước ra ngoài phin lọc nhận thức của tâm vỏ ngoài, và con chiêm nghiệm Tánh linh Minh triết. Con buông bỏ mọi quan điểm giới hạn và mọi xu hướng tự xưng mình là quan tòa phán xét người khác.

Apollo yêu dấu, trong ánh lửa con biết
Có dòng nước hằng chảy là dòng sông minh triết.
Kìa ý chí cao nhất nay con đã phát hiện,
Trầm mình trong dòng nước không bao giờ đứng yên.

Apollo yêu dấu, ánh sáng thày soi rõ
Tại sao chúng con lại hiện thân ở đây nhỉ,
Đây bầu cõi vũ trụ chúng con phải nâng cao,
Và cùng nhau hình thành mũi đầu của ngọn giáo.

1.3. Con không thể biết được bằng tâm vỏ ngoài Tánh linh Minh triết muốn biểu đạt như thế nào xuyên qua con trong một tình huống nhất định. Con cho Tánh linh Minh triết khoảng trống để nó tự do biểu đạt xuyên qua con.

Apollo yêu dấu, vạch trần từng dối trá,
Từng sợi dây tự ngã, giờ đây con buông bỏ,
Và hiểu ra thật sự nhận thức là chìa khóa
Để vượt qua nhị đối cho nội tâm sáng tỏ.

Apollo yêu dấu, con nghe lời thày gọi,
Ở Đại sảnh Minh triết tiếng gọi dìu con tới
.
Phơi bày những lọc lừa đã khiến mình sa ngã,
Thày giúp con tìm lại duy nhất với tất cả.

1.4. Con theo chỉ đạo nội tâm của mình để nhìn xa hơn một giáo lý vỏ ngoài nhất định, hay để xem đến một giáo lý mới hơn. Con để cho các thày làm thày, và con chấp nhận mình làm trò. Con xuôi chảy theo tiến trình tiết lộ tuần tự và liên tục của các chân sư.

Apollo yêu dấu, trí tuệ thày sáng rỡ,
Trong hợp nhất với thày, rắn độc con chẳng sợ,
Cái đà trong con mắt, con nay thấy lồ lộ,
Thoát khỏi vùng nhị đối, con tìm được tự do.

Apollo yêu dấu, chúng con nâng viễn kiến
Và dõi nhìn trái đất bước vào tân kỷ nguyên.
Khi mắt thày soi rọi, con tình nguyện đứng đó,
Rồi bước khỏi mê cung với uy lực thày cho.

1.5. Con vươn lên trên mức tâm thức hiện thời của con. Con vươn đến cấp thứ bảy của Tia thứ Hai, và con tự do bước tới khi Tánh linh Minh triết đưa con đi tới.

Arcturus yêu dấu, con nay xin thày phóng
Dòng Lửa Tím của thày cho sự sống tăng triển.
Những vòng tròn ánh sáng cứ không ngừng tỏa rộng,
Trong mỗi hạt nguyên tử cũng đồng nhịp sáng lên. 

Arcturus yêu dấu, Elohim Tự do,
Con đang mở tim ra thực tại của thày đó,
Trái tim con lan rộng ra Vô biên dang trải,
Và bí quyết chiến thắng là ngọn lửa của thày.

1.6. Con không dùng tâm vỏ ngoài hay một lời dạy vỏ ngoài để hạn chế Tánh linh Minh triết. Khi con cảm thấy sự thúc đẩy nội tâm để bước tới, thì con bước tới. Con liên tục gia tăng sự hòa điệu của con với tánh linh. Đây là tự do, đây là điều mà các thày muốn nhìn thấy nơi đệ tử.

Arcturus yêu dấu, ở với con mãi mãi,
Ngày mới con sẵn lòng chào đón khi sống lại,
Khi cuộc đời nhân thế không thể buộc được mình,
Con gọi sự sống mới trong Ngọn lửa Tái sinh.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do của con được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

1.7. Tự do là thách đố tối hậu. Tự do hoàn toàn tự do, nhưng tự ngã và hàng ngũ mạo danh giả trá muốn con bảo rằng tự do chỉ có thể tự do theo sự quy định của các điều kiện trên địa cầu.

Arcturus yêu dấu, màu tím và ánh lửa
Ngập từng hạt nguyên tử và nâng nó lên cao,
Ánh sáng đổ đầy hết khoảng không gian ở giữa,
Và ngay cả vật chất cũng sáng rực làm sao. 

Arcturus yêu dấu, Hồng ân biến đổi cả,
Trao cho con uy lực đương đầu mọi thách đố,
Khi ánh sáng màu tím ngập toàn cõi bên trong,
Con nhắm hướng thăng thiên, tự nguyện và nhanh chóng.

1.8. Con sẽ không tự do thật sự cho tới khi con trở thành một với Tánh linh Minh triết, và con sẽ không trở thành một với tánh linh đó nếu con muốn ép nó vào một khuôn khổ được thiết kế trên trái đất. Tánh linh Minh triết sẽ không tuân theo nỗ lực của con muốn ép nó vào một khuôn khổ nhất định.

Arcturus yêu dấu, đem lại thời đại mới,
Trái đất và nhân loại lật qua trang đổi đời,
Ánh sáng thày chuyển hóa, cho con niềm chắc chắn,
Hoàng kim Saint Germain là thực tại hoàn toàn.

Arcturus yêu dấu, con buông mọi sợ hãi,
Thày Hiện diện thật gần, tưởng chạm được bằng tay,
Tai con luôn văng vẳng Bài hát của Tự do,
Và con biết Thượng đế yêu thương mình lắm đó. 

1.9. Chân sư Lanto, xin thày giúp con chấp nhận giáo lý con đang có ở mức này là giáo lý tốt nhất cho con ngay bây giờ, dựa trên trình độ tâm thức và hoàn cảnh vỏ ngoài của con.

Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Apollo và Lumina yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Jophiel và Christine yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Chân sư Lanto yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

2. Con không được định nghĩa bởi bất cứ gì trên địa cầu 

2.1. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhận đón giáo lý mà con hiện có, và sử dụng nó tốt nhất để tăng trưởng thêm nữa. Hãy giúp con tự do khi con tiếp nhận, học hỏi, thực hành và sống theo giáo lý đang hấp dẫn con trong hoàn cảnh hiện tại của con.

Đại thiên thần Jophiel, trong ánh sáng minh triết,
Mọi lừa dối gian xảo đã phơi bày trước mặt.
Thường thường trong tâm người, chúng tinh vi luồn lách,
Nhưng con có thày rồi, là vị thày thượng sách.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.2. Con tự do học hỏi, thể nhập và sống đúng với minh triết mà mình đang có. Con chỉ thực sự tự do vì con không cố tự ép buộc mình bằng tâm vỏ ngoài.

Đại thiên thần Jophiel, con đón mừng minh triết,
Tấm màn của nhị nguyên, thày lấy gươm chặt đứt,
Khi được thày chỉ lối, con biết đâu là thực,
Con hóa giải tức khắc bùa mê với ngờ vực.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.3. Con buông bỏ mong muốn tự ép mình tuân theo một bộ quy tắc, và con tự do cho phép tánh linh đưa con đi tới. Con có khả năng thực sự thể nhập và áp dụng giáo lý mà con đang có. Con làm đúng theo những gì con nói.

Đại thiên thần Jophiel, thực tại của thày đó,
Là liều thuốc thần diệu giải độc chất nhị nguyên,
Dối trá không thể còn khi có thày Hiện diện,
Với thày đứng bên cạnh, tà kiến con cắt liền.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.4. Con cởi mở với khả năng là con có thể đạt tới điểm thăng thiên khỏi địa cầu. Thăng thiên là bước nhảy lượng tử tối hậu khi con phải vứt bỏ mọi luật lệ, hạn chế, giới hạn và mọi điều tin tưởng từ trái đất. Con phải buông bỏ tất cả những thứ đó.

Đại thiên thần Jophiel, tâm Thượng đế trong con,
Con nhận trí tuệ thày, ánh sáng rạng đầu non,
Con gặp được Duy nhất khi tách biệt tiêu mòn,
Và tâm này toàn vẹn, là chiến thắng của con.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.5. Thăng thiên là một tiến trình hợp nhất với tánh linh, nhưng con không thể hợp nhất qua trung gian tâm vỏ ngoài, là tâm khởi lên từ tâm thức tách biệt. Ngã sinh diệt, tự ngã, không thể đưa con lên trạng thái thăng thiên.

Đại thiên thần Zadkiel, dòng chảy nhanh đến nỗi
Trong lửa tím của thày, con lập tức chuyển đổi,
Nhập vào tầng rung động của tự do phơi phới,
Con thoát khỏi kềm chế của cái ta kém cỏi.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.6. Phát triển tâm linh không là một tiến trình đường thẳng. Vấn đề không phải là định ra một bộ quy tắc rồi sống gượng theo đó, mà là đạt đến một sự nhìn nhận nội tâm, một chứng ngộ nội tâm.

Đại thiên thần Zadkiel, con khao khát từng ngày
Được cai quản ngọn lửa màu tím của thày đây,
Khi con dùng sức mạnh luyện kim để chuyển hóa,
Và gọi tên Thiên ngữ để giải vây tất cả.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.7. Khi con đi vào hợp nhất với tánh linh mà TA LÀ, con sẽ trong Nước Trời, bởi vì tánh linh đó chính Nước Trời, và Nước Trời là một trạng thái hợp nhất với tánh linh.

Đại thiên thần Zadkiel, ngọn lửa tím quyền năng
Biến đổi cả thế giới trong lực chuyển vô song.
Trái đất khi thức dậy, bắt đầu quay nhanh chóng,
Với đoàn quân thiên thần, ta cùng nhau chiến thắng.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.8. Vấn đề là con phải tự giải phóng khỏi giới hạn vỏ ngoài. Vấn đề là con cần nhận ra con là cái Ta Biết, một sinh thể vô hình tướng.

Đại thiên thần Zadkiel, trong lửa tím thánh thiện,
Nhân loại với hành tinh không bao giờ như trước,
Thời Hoàng kim mà thày Saint Germain mơ ước
Thành sự thật tuyệt vời, con mừng vui chứng kiến.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.9. Con không được định nghĩa bởi bất kỳ hình tướng nào trên trái đất, cho nên con không phải sống theo bất kỳ hình tướng nào trên trái đất để bước vào Nước Trời. Con phải tách mình ra khỏi sự đồng hóa với mọi hình tướng, và đi vào hợp nhất với tánh linh mà TA LÀ.  

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

3. Con sống thực với giáo lý tâm linh của con 

3.1. Làm thế nào con có thể thật sự chìa má bên kia? Ngã tách biệt là tách biệt, nghĩa là nó cảm thấy bị đe dọa bởi những chuyện của thế gian. Nó bị những chuyện thế gian đe dọa vì nó là một thể sinh diệt, có khả năng bị thế gian làm hại.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Hiện diện TA LÀ của con hiện hữu nơi một cõi cao hơn. Nó không cảm thấy bị đe dọa bởi bất kỳ điều kiện nào trên điạ cầu, vì nó biết rõ nó không thể bị những điều kiện này làm tổn thương. Hiện diện TA LÀ sẽ chìa má bên kia như một cách thể hiện chính bản chất của nó.   

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Cái Ta Biết hiện hữu ở giữa Hiện diện TA LÀ và ngã vỏ ngoài. Tâm vỏ ngoài luôn tìm cách đạt được một điều gì đó qua sự kiểm soát, nhưng nó lại tạo ra một xung lực năng lượng sẽ đe doạ cảm giác kiểm soát của con, khi xung lực được tấm gương vũ trụ gửi trả về.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Cách hay hơn là nhận ra con là cái Ta Biết. Con rút ra khỏi sự đồng hóa với tâm vỏ ngoài, với ngã tách biệt. Con hợp nhất với Hiện diện TA LÀ của con. Con cho phép Hiện diện biểu đạt xuyên qua con, và trong bản chất, Hiện diện vốn là bất bạo động.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Con sống đúng theo giáo lý của con, bằng cách cho phép cái Ta Biết tự tháo gỡ ra khỏi sự đồng hóa với ngã vỏ ngoài. Con chuyển ý niệm bản sắc của mình vào sự đồng hóa với Hiện diện TA LÀ. Con là cánh cửa mở để Hiện diện TA LÀ biểu đạt xuyên qua con.

Chân sư Lanto, con nay viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Con đang hội nhập, thể nhập và biểu hiện hoàn toàn lời dạy tâm linh. Mục tiêu của con là chỉ sử dụng giáo lý tâm linh như một cái thang để leo về hướng hợp nhất với tánh linh, rồi con cho phép tánh linh biểu lộ qua con.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhảy bước lượng tử trong nhận biết ý thức, hầu chuyển trọng tâm ra khỏi việc tuân thủ giáo lý vỏ ngoài. Con đưa trọng tâm vào việc tìm kiếm trước tiên vương quốc Thượng đế, để tất cả mọi thứ khác sẽ được bồi thêm cho con khi con tìm hợp nhất với tánh linh. Con đặt điều đó làm mục tiêu vỏ ngoài, mục tiêu ý thức của con.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhận ra minh triết cao hơn không phải là áp dụng giáo lý tâm linh theo kiểu bao nhiêu người đã từng làm trong quá khứ. Minh triết cao hơn là nhận ra mục tiêu của giáo lý tâm linh là hợp nhất với tánh linh đứng đằng sau giáo lý.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, con đang cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Con đặt điều này làm mục tiêu của con, và con tự do. Con không phải ép mình tuân thủ một cách diễn giải đường thẳng về giáo lý vỏ ngoài cùng những quy tắc của nó. Con cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn khi không còn phải cưỡng bức bản thân, hay ý tưởng, hay cảm xúc của con.  

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Con tự do xuôi chảy với tánh linh mà TA LÀ 

4.1. Chân sư Lanto, con nhìn ra là con không thể là đệ tử của thày nếu con chối bỏ tánh linh mà thày là. Thày có thể tự biểu đạt qua ngôn từ, nhưng thày là nhiều hơn ngôn từ. Con đi vào hợp nhất với thày bằng cách thăng vượt giáo lý vỏ ngoài, và dùng nó để hòa điệu với tánh linh.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật luyện kim, 
Giải phóng con ngay với ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, con tăng liên tục,
Dòng chảy tự do không sao khuất phục. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Con buông bỏ mong muốn ép Thượng đế, ép tánh linh, phải tuân theo và xác nhận giáo lý vỏ ngoài. Đây lại là cái ngã tách biệt muốn áp đặt mọi thứ.

Ôi Saint Germain, điều khiển tài tình
Hình dạng kỷ hà của ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, ở thày con tìm
Thấy được công thức giải thoát chính mình. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn thấu và buông bỏ lời dối trá do sa nhân lan truyền, bảo rằng tánh linh có thể bị bắt buộc phải tuân thủ bất kỳ giáo lý nào trên địa cầu. Con nhảy một bước lượng tử và chiêm nghiệm được sự sai lầm của cái nhìn đó.

Ôi Saint Germain, Tự do bao la,
Chính là tình thương giải thoát tất cả.
Ôi Saint Germain, sao con yêu quá
Lửa tím cứ giục con càng hơn xa. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Tánh linh Minh triết sẽ không bao giờ tuân thủ một giáo lý vỏ ngoài biểu đạt qua lời nói. Nó sẽ luôn luôn là nhiều hơn, và con sẽ chỉ biết được tánh linh bằng cách vượt qua ngôn từ và nhập một với tánh linh. Khi con biết điều này, con tự do.    

Ôi Saint Germain, chúng con nối kết,
Từ bỏ nhị nguyên, thăng lên siêu việt.
Ôi Saint Germain, cái ta tinh khiết,
Khoa học lửa tím vững tay cầm trịch.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra đường tu không phải là một hành trình đường thẳng, mà là sự phối hợp những bước đường thẳng với những bước nhảy lượng tử. Có những lúc con đi bộ qua một loạt bước đường thẳng, nhưng cũng có lúc con phải nhảy một bước lượng tử để vượt ra ngoài mức hiện tại của con.

Ôi Saint Germain, sự thật rõ ràng, 
Trong ánh sáng tím, chẳng gì băn khoăn.
Ôi Saint Germain, niêm kỹ hào quang,
Luân xa con được lửa thày hàn gắn. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra ngay cả những điều kiện xấu xa, ô trọc, đáng ghét nhất cũng có thể được biến thành những viên đá lót đường để giúp con tiến bước. Con sử dụng mọi trải nghiệm để đẩy con lên cao hơn, bằng cách thăng vượt hoàn cảnh vỏ ngoài và chạm được tánh linh đằng sau.

Ôi Saint Germain, là thuật biến hóa,
Lửa tím giải phóng nguyên tử thăng hoa.
Ôi Saint Germain, biến chì thành vàng,
Biến cả viễn kiến mà chính con mang.  

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Tánh linh luôn luôn đứng đằng sau mọi thứ. Lời gian dối của ngã vỏ ngoài và các thày giả là bảo rằng có những điều kiện trên địa cầu xấu xa, nhục nhã, hèn hạ, vô nhân và phản tâm linh đến độ con không thể tìm được Tánh linh Minh triết trong đó.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật vượt thăng,
Với thày con sẽ hợp nhất vĩnh hằng.
Ôi Saint Germain, thoát khỏi tâm hồn,
Ôi niềm vui sướng biết thày trong con.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Con tự do nhận đón minh triết dưới một dạng cụ thể, nhưng con nhận ra mục tiêu thực sự là chạm được tánh linh. Con tự do xuôi chảy với Tánh linh Minh triết. Chân sư Lanto, xin thày đưa con vào một cuộc hành trình nơi con chiêm nghiệm cảm giác mình đang xuôi chảy với Tánh linh Minh triết.

Ôi Saint Germain, tinh thần cao thượng,
Là chìa khoá cho hóa học tâm linh.
Ôi Saint Germain, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhận ra chính con cũng Tánh linh Minh triết, và cũng là tánh linh của cả sáu đức tính kia của Thượng đế. Hãy giúp con biết mình là một tánh linh vượt khỏi các tia sáng, một sự phối hợp của tất cả các tia sáng. Con còn là hơn thế nữa, bởi vì tia sáng có hình tướng, nhưng tánh linh thì vượt khỏi hình tướng.

Ôi Saint Germain, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tự do Thượng đế con xin rải truyền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm: 

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.