Nghiệp được lưu trữ ở đâu?

Hỏi: Con có một câu hỏi về nơi nghiệp quả được lưu trữ. Nghiệp có được tích tụ nơi một luân xa đặc trưng hay một khu vực của hào quang, hay ngay cả trong cơ thể vật lý, chẳng hạn trong các bộ phận của cơ thể? Hay điều này có tùy thuộc vào loại nghiệp mà chúng con mang, và tia sáng nào đã bị tha hóa khi chúng con tạo nghiệp?


Trả lời của chân sư thăng thiên Mẹ Mary qua trung gian Kim Michaels, nhân Webinar 2021 – Bước tới các quan hệ Thời đại Hoàng kim. Đăng ngày 13/10/2021.

Một lần nữa, nghiệp là một trong những từ đã được sử dụng quá nhiều cách khác nhau bởi nhiều giáo lý tâm linh cùng tôn giáo khác nhau. Và các chân sư thăng thiên đã cố gắng cho con một cái nhìn đa diện, tinh tế hơn về nghiệp quả. Thực tế là nghiệp có nhiều dạng khác nhau. Để trình bày cho đơn giản, chúng ta có thể nói là có nghiệp vật lý, nghiệp ở mức cảm xúc, nghiệp ở mức lý trí và nghiệp ở mức bản sắc. Hiển nhiên, nghiệp vật lý được lưu trữ trong cơ thể vật lý, nghiệp cảm xúc trong thể cảm xúc, vân vân.

Cũng có loại nghiệp được tạo ra do sự tha hóa của các năng lượng đặc trưng trong một trong bảy tia sáng. Nghiệp này được cất giữ trong luân xa tương ứng với tia sáng đó. Con có thể đơn giản lấy các lời dạy về luân xa và nhìn xem luân xa nào tương ứng với tia sáng nào.

Tuy nhiên, con hãy thận trọng đừng quá “đường thẳng” về vấn đề nghiệp quả, như các thày đã bày tỏ mấy lần. Điều ta muốn nói ở đây là ngoài vấn đề năng lượng bị tha hóa, như các chân sư có trình bày, nghiệp còn có một thành phần tâm lý, và đây là những tin tưởng, những tư duy, những cái ngã tách biệt. Những thứ này không hẳn là được lưu trữ, mặc dù chúng hiện diện nơi ba thể phàm cao hơn của con – một số ngã trong thể tình cảm, một số ngã trong thể lý trí, một số ngã trong thể bản sắc.

Thật sự khi nói đến phần nghiệp tâm lý như chúng ta có thể gọi như vậy, điều quan trọng là con không nên chú mục vào nơi nó được lưu trữ. Điều duy nhất mà con cần làm là đem nó ra tầm nhận biết ý thức của con hầu con có thể, một cách ý thức, giải thể cái quyết định đã tạo ra ngã đó, và như vậy để cho nó chết đi.