Người da đen cần thăng vượt một số thái độ và niềm tin về chính mình

Hỏi: Làm thế nào người da đen có thể thăng vượt được cảm nhận thua kém, tư duy nghèo đói, ý niệm rằng mình không thể cao quý, rằng những điều tốt đẹp không thể xảy ra cho mình, rằng mình bị nguyền rủa, rằng chỉ có người da trắng mới có thể vĩ đại và làm được những chuyện vĩ đại?


Trả lời của chân sư thăng thiên Mẹ Mary qua trung gian Kim Michaels, nhân Webinar 2020 – Chọn lựa tương lai cho Hoa Kỳ. Đăng ngày 20/10/2020.

Đây không phải là một điều có thể thay đổi ở tầm mức tổng quát của người da đen tại Hoa Kỳ, mà chỉ có thể thay đổi ở tầm mức cá nhân từng người – khi người đó sẵn sàng nhìn vào tâm lý của mình và xét xem tâm lý mình đã bị tác động như thế nào bởi quá trình giáo dục khi lớn lên cũng như di sản của người da đen tại Hoa Kỳ.

Con cần nhận diện ở đây sự kiện người da đen tại Hoa Kỳ đã khoác vào một số thái độ, một số tin tưởng về chính mình, với kết quả là họ đã tạo ra những tà thể tập thể vô cùng dõng mãnh. Những tà thể này lôi kéo cảm thể và trí thể của con người, chúng lôi kéo người da đen vào một thái độ nhất định về cuộc sống, rồi thái độ này trở thành một lời tiên tri tự hiện thực.

Tại sao người da đen quá thường khi lại ở những địa vị kém hơn người da trắng trong xã hội? Phương trình này có thể phần nào được giải thích qua sự kỳ thị, phân biệt đối xử của người da trắng. Tất nhiên đó là một phần của phương trình, và tất nhiên việc giải quyết vấn đề này là tuyệt đối quan trọng và cần thiết, hầu giảm bớt sự kỳ thị trong tâm thức tập thể qua lòng bao dung. Nhưng đó chỉ là một phần của phương trình.

Phần quan trọng kia của phương trình là chính tư duy của nhiều người da đen mang một cảm nhận thua kém, cảm nhận cho rằng mình tồi tệ, rằng mình bị xã hội bỏ bê hất hủi, rằng chỉ có người da trắng mới có thể thành công, cùng bao nhiêu niềm tin khác biến thành những lời tiên tri tự hiện thực. Cho nên trước tiên con có thể bắt đầu xem xét vấn đề này trong tâm con, làm việc trong tâm con và nhận ra là con có mang một số ngã tách biệt trong tâm mà con cần phát hiện, con cần nhìn ra niềm tin tưởng đứng đằng sau ngã đó và con cần để cho nó chết đi. Tất nhiên con cũng có thể thỉnh cầu về vấn đề này, thỉnh cầu để cho những người da đen khác được cắt đứt ra khỏi vấn đề này.

Trên cơ bản, điều con cần nhận ra ở đây là câu sau đây trong Tuyên ngôn Độc lập: “… Mọi con người đều được tạo ra bình đẳng”. Thật là không quan trọng da con màu gì, vì ở ban đầu con được sinh tạo với cùng cơ hội mở mang khả năng tự nhận biết của mình y như người da trắng. Không có khác biệt gì ở đây, con không được sinh tạo là người da trắng hay người da đen, mà con được sinh tạo là những con người tâm linh, những sinh thể tâm linh.

Điều đã xảy ra trong chiều dài thời gian – và cũng là điều con nhận thấy tại Phi châu ngày nay mà chúng tôi cũng đã có đề cập – là trong một thời gian rất dài, nhiều người tại châu Phi đã khoác vào tư duy vô cùng hạn hẹp này, và tất nhiên khi họ bị cưỡng ép đi sang châu Mỹ, họ đã đem theo tư duy đó với họ. Bây giờ tại Hoa kỳ, họ có cơ hội lớn hơn để giải thoát khỏi tư duy đó so với người ở châu Phi, nhưng nhiều người lại không nắm lấy cơ hội đó – họ đã buộc mình vào cùng tư duy đó và chính vậy mà nó đã trở thành một lời tiên tri tự hiện thực.

Đối với những người da đen mở tâm ra với các giáo lý của chân sư thăng thiên, các con có khả năng phá vỡ vòng ốc xoáy này. Con có thể phá vỡ trước tiên cho bản thân con, xong con có thể tìm cách giúp người khác làm tương tự. Con có thể đưa ra lời thỉnh, con có thể xoay chuyển tâm thức tập thể của người da đen.

Hiển nhiên là con đã có một số gương sáng, rất rất sáng, từ một số người đã đem lại sự khác biệt, đã tự giải phóng khỏi di sản kềm chế mà họ vốn có, đã vươn lên một số vị thế quan trọng trong xã hội. Barack và Michelle Obama là những ví dụ hiển nhiên, Colin Powell, Oprah và nhiều người khác nữa cũng có thể được nhắc đến. Con có nhiều diễn viên như Morgan Freeman và một số khác đã thực sự chứng tỏ là họ đã đạt đến một mức tâm thức cao hơn so với khi họ đi ra từ di sản da đen của họ.

Cho nên con hãy xem đó là điểm khích lệ, con hãy nhận ra là những vị đó đã thực hiện một công việc vô cùng quan trọng không những cho người da đen mà cho toàn bộ xã hội Hoa kỳ – bởi vì họ đang giúp phá vỡ định kiến mà nhiều người da trắng đang có về người da đen, một định kiến mà trong một số trường hợp cũng đã trở thành một lời tiên tri tự hiện thực do cách hành xử của nhiều người da đen. Có một tiềm năng thật to lớn để đập vỡ vòng xoáy hướng hạ này và tạo dựng một vòng xoáy hướng thượng.

Một lần nữa, ta có thể cam đoan với con là nếu 200 năm tới đây người ta nhìn lại ngày hôm nay, thì loài người sẽ không thể hiểu nổi tại sao màu da và chủng tộc lại là một vấn đề to lớn như vậy tại Hoa kỳ. Người ta sẽ nhìn sang các quốc gia dân chủ khác như các nước Bắc Âu chẳng hạn nơi màu da không đặt thành vấn đề. Tại các xứ Bắc Âu không có chuyện phân biệt đối xử dựa trên màu da.

Con sẽ có thể bảo là các nước đó đã có một lịch sử dễ dàng hơn vì họ đã không gặp những khác biệt như vậy. Nhưng dù sao thì tư duy của họ cũng khác, cho nên ngay cả nếu họ đã có một lượng người di dân da màu lớn như vậy thì họ vẫn không gặp những vấn đề chủng tộc mà Hoa kỳ đã gặp. Cho nên ở đây con cần nhìn nhận là trong tương lai, trong thời đại hoàng kim, chủng tộc sẽ đơn giản không còn là một vấn đề nữa. Con người sẽ nhìn vượt khỏi tất cả những đặc tính vỏ ngoài đó, và họ sẽ đi tìm các đức tính nội tâm của bản thể, của linh hồn.