Tạo nghiệp khi bình luận trên internet

Hỏi: Khi con bình luận trên internet, liệu điều đó có tạo nghiệp hay không? Và có cần thiết phải viết bình luận trên internet để tạo ảnh hưởng ích lợi cho người khác hay không? Hay là con chỉ cần nỗ lực nâng cao tâm thức mình để thăng thiên và thỉnh cầu các chân sư thăng thiên qua các bài thỉnh và như vậy là đủ rồi?


Trả lời của chân sư thăng thiên Mẹ Mary qua trung gian Kim Michaels, nhân Webinar 2021 – Là cánh cửa mở cho hành tinh địa cầu. Đăng ngày 27/10/2021.

Con yêu dấu, đây là một câu hỏi quan trọng. Bởi vì tuy rằng chuyện này khá hiển nhiên, nhưng có nhiều người và ngay cả những học trò của chân sư thăng thiên, vẫn có vẻ tin rằng việc viết bình luận trên internet không tạo ra nghiệp quả. Nhưng làm sao không tạo nghiệp được khi mọi việc con làm đều tạo nghiệp? Nếu con viết bình luận trên internet ảnh hưởng đến người khác thì hiển nhiên con sẽ tạo nghiệp. Nếu con bình luận về người khác và những bình luận này có tác động khiến người ta bị hạn chế, con sẽ tạo nghiệp.

Con nhìn xem ngày nay một câu bình luận trên Facebook có thể được rất, rất nhiều người chia sẻ. Nếu con lên Facebook và nhìn xem một số bài đăng có hàng triệu lượt “thích” hay hàng triệu lượt “chia sẻ”, thì trong một số trường hợp, người khởi đầu câu viết đó đã tạo ra nghiệp quả khủng khiếp, bởi vì họ đã ảnh hưởng đến vô số người. Con lan truyền một số bình luận không đúng sự thật, không gắn liền với thực tế, cho dù là về đề tài này hay đề tài nọ, điều đó không quan trọng, vì tất nhiên là con đang tạo nghiệp khi con làm vậy. Làm sao mà không tạo được? Con đang ảnh hưởng đến người khác.

Về câu hỏi là có cần thiết viết bình luận trên mạng hay không, đây là một vấn đề cá nhân. Chắc chắn con có thể, ít ra là một thời gian, tập trung vào việc học hỏi giáo lý của chân sư thăng thiên, dùng sách của chân sư, rồi có thể con sẽ lần hồi nhận được một sự nhắc nhở từ trực giác bảo con nên bình luận một điều gì đó trên internet. Con không muốn tứ ép buộc mình phải bình luận bằng tâm vỏ ngoài, và con cũng không muốn để cho tâm vỏ ngoài ép buộc con không được bình luận. Tất nhiên khi ta nói là con tạo nghiệp, đó có thể là cái mà người ta thường gọi là nghiệp quả tốt hay nghiệp quả xấu. Nói cách khác, có nghiệp quả sẽ giới hạn con bằng cách giới hạn người khác, và có nghiệp quả sẽ giúp con tăng trưởng bằng cách giúp đỡ người khác.

Con cần phải tương đối chắc chắn là những thông tin mà con chia sẻ là chính đáng. Vì bằng không, con có thể tạo ra một lượng nghiệp quả khá lớn chỉ qua một câu bình luận trên Facebook được nhiều người chia sẻ, hay qua chính con chia sẻ một lời bình luận được người khác chia sẻ tiếp, và câu nói đó cứ lan ra như những vòng tròn lan rộng trên mặt hồ. Con thử nghĩ xem trước thời kỷ internet, con chỉ tương tác với một số người nào đó thôi qua một số phương cách vật lý, như con chỉ có thể tương tác qua gặp mặt trực tiếp, gọi điện thoại hay viết thư vân vân, cho nên nghiệp quả mà con có thể tạo ra cũng có giới hạn. Nhưng với internet, một câu viết trên Facebook có thể được rất nhiều người chia sẻ, thì bỗng nhiên nghiệp quả cũng tăng nhanh gấp bội hơn trước.