Thanh tảy luân xa Cổ Họng (4 phần)

[Ghi chú: nghiên cứu bài truyền đọc của Tia thứ Nhất]

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Đại thiên thần Michael và Faith, Elohim Hercules và Amazonia, Chân sư MORE và Maraytaii yêu dấu, hãy giúp con khắc phục mọi bợn nhơ trong Luân xa Cổ Họng của con. Xin các thày giúp con thoát khỏi các khuôn nếp và lực bên trong và bên ngoài đang ngăn cản không cho tình thương từ Hiện diện TA LÀ của con tuôn chảy tự do, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Con từ bỏ mọi tư duy phản-ý chí

1.1. Đại thiên thần Michael, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và thanh tảy nó khỏi sự phản-ý chí đã ngăn cản con quyết định như thế là quá đủ và đòi quyền tiến sang chuyện khác.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

1.2. Đại thiên thần Michael, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và thanh tảy nó khỏi cốt lõi của sự gian dối, là niềm tin cho rằng có thể che dấu một điều gì đó, là khuynh hướng nói và làm một đàng và nghĩ một nẻo.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

1.3. Đại thiên thần Michael, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và thanh tảy nó khỏi sự dối trá của phản-ý chí khiến con nghĩ con đang bị kẹt trong một vai trò nào đó và có một lực bên ngoài ngăn cản không cho con tiến sang chuyện khác.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

1.4. Đại thiên thần Michael, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và thanh tảy nó khỏi sự phản-uy lực khiến con nghĩ rằng có một lực bên ngoài đã đặt con vào hoàn cảnh hiện tại. Xin thày giúp con lấy lại uy lực thay đổi hoàn cảnh của mình.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

1.5. Đại thiên thần Michael, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và thanh tảy nó khỏi sự phản-ý chí khiến con trao cho một lực bên ngoài quyền tự quyết của mình.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

1.6. Đại thiên thần Michael, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và thanh tảy nó khỏi sự phản-ý chí khiến con lấy quyết định là con không muốn quyết định nữa. Xin thày giúp con từ bỏ hình ảnh khô chết về một quyền lực bên ngoài điều khiển đời con.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

1.7. Đại thiên thần Michael, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và thanh tảy nó khỏi sự phản-uy lực khiến con nghĩ rằng tự ngã của con có thể sở hữu và chiếm hữu đủ thứ. Xin thày giúp con buông bỏ mọi ham muốn nâng tự ngã tách biệt lên trên người khác hay đạt được một chức vị nổi bật trong xã hội.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

1.8. Đại thiên thần Michael, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và thanh tảy nó khỏi sự phản-uy lực khiến con nghĩ rằng con giống như Thượng đế và có khả năng và quyền ấn định thiện và ác dựa trên tư duy nhị nguyên của tự ngã.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

1.9. Đại thiên thần Michael, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và thanh tảy nó khỏi sự phản-uy lực khiến con nghĩ rằng hình tướng mà con thấy trong thế giới vật chất có một thực tại tối hậu. Xin thày giúp con buông bỏ bóng ma nghĩ rằng Tánh linh của con bị đóng đinh trong vật chất.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

2. Con trung thực

2.1. Elohim Hercules, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và truyền rung động của sự trung thực là sự nhập một với ý chí và uy lực sáng tạo của Thượng đế.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, con hợp nhất với thày,
Để con mở tim ra thực tại của thày đây,

Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

2.2. Elohim Hercules, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và truyền rung động của sự tự do sáng tạo giúp con chấp nhận con có quyền và khả năng vứt bỏ bất cứ vai trò hạn chế nào mà con đã chọn thủ vai trên trái đất.

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế hằng hà lời tán thưởng,
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

2.3. Elohim Hercules, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và truyền ý chí sáng tạo cho con quyền năng thoát khỏi bất cứ ý niệm bản sắc hạn chế nào.

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người.
Bao lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

2.4. Elohim Hercules, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và truyền rung động của sự trung thực và thực tế cho con quyền năng chấp nhận con là Sinh thể trong sáng mà Thượng đế đã tạo ra.

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong.
Ngọn hải đăng sáng rực, trên trái đất tỏa rạng,
Cho tẩt cả hành tinh phục hồi lại sự sống.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

2.5. Elohim Hercules, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và truyền dòng xung lực sáng tạo giúp con lấy lại đầy đủ uy lực của ý chí của con.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, con hợp nhất với thày,
Để con mở tim ra thực tại của thày đây,

Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

2.6. Elohim Hercules, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con chuyển đổi ý niệm bản sắc của con, chuyển đổi hình ảnh về mình, chuyển đổi tầm nhìn của con. Xin thày giúp con có một chuyển đổi kinh thiên động địa về ý niệm bản sắc của con khiến con không còn thấy tách biệt mà chỉ thấy cái một.

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế hằng hà lời tán thưởng,
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

2.7. Elohim Hercules, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con lấy lại quyền năng sáng tạo của con. Xin thày giúp con kết nối lại với Bản thể Cao của con, cái CON LÀ và nói với Giê-su: “Con và cha con là một. Cha con làm việc cho đến bây giờ, nay con cũng làm việc như vậy.”

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người.
Bao lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

2.8. Elohim Hercules, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con đi tìm trước tiên sự hợp nhất với tâm Ki-tô để cho uy lực của Thượng đế có thể tuôn chảy qua con và quân bằng nghiệp quả của con nhanh hơn nhiều.

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong.
Ngọn hải đăng sáng rực, trên trái đất tỏa rạng,
Cho tẩt cả hành tinh phục hồi lại sự sống.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

2.9. Elohim Hercules, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con lấy lại uy lực của bản thể rộng lớn của con là cái CON LÀ, và dùng nó để chuyển hóa cuộc đời con trong vòng xoắn hướng thượng.

Gia tốc tới Sáng tạo, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Sáng tạo, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Sáng tạo, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Sáng tạo, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Sáng tạo! (3 lần)
Hercules và Amazonia yêu dấu.
Gia tốc tới Sáng tạo! (3 lần)
Michael và Faith yêu dấu.
Gia tốc tới Sáng tạo! (3 lần)
Chân sư MORE yêu dấu.
Gia tốc tới Sáng tạo! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

3. Con chấp nhận uy lực của Thượng đế trong con

3.1. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con lấy lại ý chí muốn nhìn vào cây đà trong chính mắt mình, nhìn vào và thăng vượt tâm thức đã kết đọng thành bệnh tật trong thân xác con.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con nhìn ra sự thực là nền móng của bệnh tật là sự gian dối, là ảo tưởng có thể che giấu điều gì đó.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con hoàn toàn chấp nhận khía cạnh Omega của ý chí của Thượng đế, là chữa lành chân chính là tự chữa lành!

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con chấp nhận là mục đích của đời sống là tăng trưởng cái ta, tăng trưởng sự tự nhận biết. Xin thày giúp con đón nhận tăng trưởng này là tự tăng trưởng, và không do Thượng đế áp đặt lên con.

Ôi chân sư MORE, con sẽ chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Nay con là một với thày luôn luôn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con chấp nhận con là một sinh thể tâm linh không bị mắc kẹt trong vũ trụ này, mắc kẹt trong một vai trò nào đó. Xin thày giúp con lấy lại khả năng tự chữa lành.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con chấp nhận rằng quyền tự quyết của con thật sự tự do. Bất cứ lúc nào con cũng hoàn toàn có tự do tách mình ra khỏi vai trò của mình – con cởi bỏ nó ra, con bỏ nó xuống, con để con người cũ chết đi và con tái sinh trong một ý niệm bản ngã mới.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con vứt đi ý gian dối của rắn cho rằng con đã trở thành một sinh thể giới hạn và không thể nào bước ra khỏi cái ta giới hạn này.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày con luôn hằng có.
Ôi chân sư MORE, con lại được sống,
Trong dòng của thày niềm vui thường hằng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con vứt đi ý gian dối cho rằng uy lực của Thượng đế chỉ có thể đến từ bên ngoài con. Xin thày giúp con lấy lại uy lực của Thượng đế ở bên trong con.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Con là cánh cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con vứt đi ảo tưởng cho rằng con, với tư cách một cái ta tách biệt, cần làm điều gì đó trên trái đất này để chuộc tội mình hay để cân bằng nghiệp của mình.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Con từ bỏ mọi điều kiện nhị nguyên

4.1. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con chấp nhận là con không có gì sai trái. Điều thật sự sai trái với con là ý niệm có gì sai trái.

Ôi Mẹ Hoàn vũ, xin gióng tiếng chiêng,
gọi con về nhà, con thuộc nơi đó,
Con biết mẹ đây yêu con thánh thiện,
trong niệm biết này, con được tự do.

Maraytaii con cộng hưởng cùng
bài ca của mẹ mở cổng hoàn vũ.
Giai điệu của mẹ tâm con nhẹ rung
bản ngã tái tạo, con buông nếp cũ.  

4.2. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con chấp nhận là chỉ có những gì được sáng tạo trong cái một là thật. Bất cứ điều gì được sáng tạo từ tâm thức tách biệt đều không thật và không ảnh hưởng được phần thật trong con người con.

Ôi Mẹ Hoàn vũ, xin ôm con chặt,
con cộng hưởng theo ánh sáng mẹ dắt.
Nhạc mẹ thanh tẩy tim con vô ngã,
tình yêu của mẹ, con ban tất cả.

Maraytaii con cộng hưởng cùng
bài ca của mẹ mở cổng hoàn vũ.
Giai điệu của mẹ tâm con nhẹ rung
bản ngã tái tạo, con buông nếp cũ.  

4.3. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con nhận ra rằng trong cái một không thể nào có điều kiện. Con tách ra khỏi cái một bằng cách tạo ra hai điều kiện chống đối nhau.

Ôi Mẹ Hoàn vũ, hợp nhất với mẹ,
tim mẹ rực lên mặt trời sáng chói.
Tâm con khuếch đại âm thanh của mẹ,
thánh âm mẹ hiền phóng to khắp cõi.

Maraytaii con cộng hưởng cùng
bài ca của mẹ mở cổng hoàn vũ.
Giai điệu của mẹ tâm con nhẹ rung
bản ngã tái tạo, con buông nếp cũ.  

4.4. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con nhận ra con không thể nào vô hiệu hóa, cân bằng hay phủ nhận một điều kiện nhị nguyên bằng cách đi vào cái đối nghịch. Con không thể nào khắc phục một vấn đề với cùng tâm thức đã tạo ra vấn đề.

Ôi Mẹ Hoàn vũ, con nghe thấy liền,
âm vi tế của Bầu cõi Thiêng liêng.
Tâm con hòa điệu Âm Ngân Vũ trụ,
vượt lên ngã nhỏ, con tinh tấn tu.

Maraytaii con cộng hưởng cùng
bài ca của mẹ mở cổng hoàn vũ.
Giai điệu của mẹ tâm con nhẹ rung
bản ngã tái tạo, con buông nếp cũ.  

4.5. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con nhận ra con tạo ra nghiệp vì con thấy mình là sinh thể tách biệt. Con chú trọng vào cái ta và do đó con làm điều vị kỷ và ích kỷ.

Ôi Mẹ Hoàn vũ, đưa con về nhà,
con hòa điệu theo Thánh ngữ OM đây, 
Âm của mọi âm nâng con cao mãi,
chỉ còn ánh sáng trong chén con đầy.

Maraytaii con cộng hưởng cùng
bài ca của mẹ mở cổng hoàn vũ.
Giai điệu của mẹ tâm con nhẹ rung
bản ngã tái tạo, con buông nếp cũ.  

4.6. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con nhận ra con không thể nào hóa giải nghiệp của mình bằng cách làm một điều khác qua cái ta tách biệt. Cố gắng cân bằng nghiệp qua cái ta tách biệt chỉ củng cố thêm ảo tưởng con là một cái ta tách biệt.

Ôi Mẹ Hoàn vũ, con là một phần
bài nhạc giao hưởng từ vũ trụ ngân.
CON LÀ nhạc khí thanh âm trong sáng,
dạo lên âm thánh từ cõi thiên đàng.

Maraytaii con cộng hưởng cùng
bài ca của mẹ mở cổng hoàn vũ.
Giai điệu của mẹ tâm con nhẹ rung
bản ngã tái tạo, con buông nếp cũ.  

4.7. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con chấp nhận là con vào được nước Trời khi con trở thành một với uy lực của Thượng đế bên trong con. Con chỉ có thể trở thành một với nó khi con khắc phục được cái ta tách biệt.

Ôi Mẹ Hoàn vũ, con xin thỉnh cầu
bước vào sảnh đường âm nhạc thiêng liêng.
Con sẽ hòa nhập dòng sống vươn lên
tới bầu trời cao sao sáng nhiệm màu.

Maraytaii con cộng hưởng cùng
bài ca của mẹ mở cổng hoàn vũ.
Giai điệu của mẹ tâm con nhẹ rung
bản ngã tái tạo, con buông nếp cũ.  

4.8. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con đi theo niềm hân hoan của con. Xin thày giúp con trải nghiệm rằng điều đem lại cho con niềm vui lớn nhất là cảm nhận con hợp nhất với Bản thể bên trong của con, với Ngọn lửa Thượng đế của con, với Bản thể tâm linh lớn hơn mà từ đó cái TA LÀ của con sinh ra.

Ôi Mẹ Hoàn vũ so dây đàn con,
toàn bản thể con cùng hát với mẹ.
Bài ca của mẹ, con dội âm theo,
tình yêu hoàn vũ con vui mừng đón.

Maraytaii con cộng hưởng cùng
bài ca của mẹ mở cổng hoàn vũ.
Giai điệu của mẹ tâm con nhẹ rung
bản ngã tái tạo, con buông nếp cũ.  

4.9. Chân sư MORE, xin thày vào Luân xa Cổ họng của con và giúp con làm một với ý chí và uy lực của Thượng đế bằng cách thương yêu ý chí và uy lực. Xin thày giúp con thanh tẩy động cơ của con để cho uy lực của Thượng đế có thể tuôn chảy qua con để nâng cao mọi sự sống. Con nay chấp nhận CON LÀ thực.

Ôi Mẹ Hoàn vũ, con yêu chất ngất,
tình ca của mẹ, giữ con chân chất.
Mẹ đổ đầy con thánh âm rất thật,
có mẹ đây rồi, cô đơn biến mất.

Maraytaii con cộng hưởng cùng
bài ca của mẹ mở cổng hoàn vũ.
Giai điệu của mẹ tâm con nhẹ rung
bản ngã tái tạo, con buông nếp cũ.  

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.