Thỉnh cầu uy lực và chữa lành

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Cyclopea và Virginia, Đại thiên thần Michael và Faith và Đại thiên thần Raphael và Mẹ Mary, Chân sư MORE và Hilarion yêu dấu, hãy giúp con chữa lành các chấn thương đang ngăn chặn sự biểu lộ sáng tạo của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư MORE và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con gia tốc ý niệm bản ngã của mình và nhận ra con đường tâm linh là cơ hội lớn lao để gia tốc mình.

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Ngọn hải đăng sáng rực, tỏa rạng trên trái đất,
Phục hồi lại sự sống cho tất cả hành tinh.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra liệu con có dùng giáo lý chân sư thăng thiên để tạo ra quy tắc cho mình, và nghĩ con sẽ thăng thiên nếu con làm theo đúng các quy tắc đó và đọc các bài chú.

Hercules Xanh ngắt, thày trí tuệ cao xa,
Tạo cảm giác trong con hiểu biết nơi tất cả.
Nay tâm con rất mới bỗng nhận được khung nền,
Để vượt qua giới hạn của đau đớn nhị nguyên.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con chưa cam kết gia tốc mình, và vì vậy con không thể tham dự khóa nhập thất của thày Serapis và học bài học là con không thể thăng thiên bằng cách tuân theo quy tắc.

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế, hằng hà lời tán thưởng,
Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra thăng thiên là một tiến trình sáng tạo. Con chỉ có thể thăng thiên bằng cách mở khóa trọn vẹn quyền năng sáng tạo của mình, trước tiên qua bảy tia sáng, sau đó qua các tia bí mật và quả vị Ki-tô của con.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra chỉ khi nào con biểu lộ một cách sáng tạo những gì Hiện diện TA LÀ muốn biểu lộ qua con, thì con mới biểu lộ được đầy đủ món quà mà Hiện diện TA LÀ muốn cho trái đất này xuyên qua con. Và lúc đó con sẵn sàng thăng thiên.

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra Hiện diện TA LÀ không gửi con xuống đây để tạo nghiệp, cân bằng nghiệp quả và ra đi. Hiện diện gửi con đến đây với mục đích tích cực là cánh cửa mở để đem món quà của nó cho trái đất.

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người,
Khi lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra chỉ khi nào Hiện diện thỏa mãn là nó đã cho trọn vẹn đủ món quà của nó, thì con – cái Ta Biết, dòng sống hiện thân trong cõi này – mới có thể thăng thiên, vì lúc đó con mới hoàn thành mục đích trở nên cánh cửa hoàn toàn mở.

Hercules Xanh ngắt, chúng con sẽ cởi xiềng,
Mọi sự sống thoát khỏi vi tế nhất nhị nguyên,
Hoàng tử của trần thế không còn gì để nắm,
Khi con đã cùng thày vượt lên trên hoàn toàn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khả năng sáng tạo của con bị giới hạn bởi những điều kiện mà con người vỏ ngoài của con đã chấp nhận, và con nghĩ những điều kiện này phải giới hạn, kiểm soát và điều khiển cách con biểu lộ sự sáng tạo của mình.

Hercules Xanh ngắt, với thày con hợp nhất,
Để con mở tim ra cho thực tại của thày,
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra dù con đã dùng Ngọn lửa Tinh khiết để gia tốc vượt khỏi tầng tâm thức trước của mình, con chỉ có thể gia tốc mình bằng Ngọn lửa Tinh khiết tới một mức nào đó mà thôi.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

Phần 2

2.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con vẫn còn vết thương trong tiềm thức, ở các tầng tình cảm, lý trí và bản sắc của tâm mình, và chúng giống như những cái neo thả đằng sau chiếc thuyền của con.

Cyclopea yêu dấu, thày phơi ra sự thực, 
Rằng phiền não nhị nguyên rồi sẽ được hàn gắn, 
Ánh sáng màu Lục bảo của thày như thần dược, 
Chữa lành cảm thể con cho bình an mỹ mãn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con thành thật soi mình trong gương và nhận ra con cần chữa lành chỗ nào.

Cyclopea yêu dấu, con cùng thày tháo gỡ 
Những vòng xoáy tiêu cực đang phủ tâm mây mờ, 
Con biết mình cốt lõi là cái biết thuần sơ,
Là chìa khóa để thành cánh cửa luôn rộng mở.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra mọi chuyện đều là một tiến trình sáng tạo. Để có thể biểu lộ trọn vẹn sự sáng tạo của mình, con cần nhìn vào các điều kiện, vết thương và giới hạn đã ngăn cản sự biểu lộ quyền năng sáng tạo của con từ Hiện diện TA LÀ.

Cyclopea yêu dấu, thanh lọc mắt bên trong, 
Uy lực đó giúp con xuyên thủng đêm trong hồn,
Nay con nhìn cuộc sống với con mắt thuần đơn,
Vượt lên trên bệnh tật con sẽ bay cao hơn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con cần chữa lành những vết thương nào và tại sao con cần xem xét chúng. Xin thày giúp con nhận ra con không thể chữa lành một vết thương nếu con không ý thức nhận biết nguyên nhân tạo ra nó.

Cyclopea yêu dấu, cuộc sống chỉ phản ánh 
Những hình tướng mà tâm cứ phóng ra địa cầu, 
Giữ tâm mình trong sáng là bí quyết chữa lành, 
Không còn một tâm ảnh để ngã trốn đằng sau.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nguyên nhân tạo vết thương là một sự việc bên ngoài đã kích động một kinh nghiệm nội tâm. Và vì kinh nghiệm nội tâm này, con lấy một quyết định.

Cyclopea yêu dấu, chúng con nhắm thật cao, 
Ngày càng xích lại gần với ngọn lửa hàn gắn,
Xuyên tấm màn nhị nguyên bây giờ con cất cánh, 
Và tắm trong Ánh sáng thâm sâu màu Lục bảo. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra chính quyết định này đã thiết lập một điều kiện trong tâm con và điều kiện này giới hạn sự biểu lộ sáng tạo của con.

Cyclopea yêu dấu, Lửa Lục bảo phanh phui 
Từng trò chơi quyền lực tinh vi của nhị đối, 
Kể cả âm mưu cũ là trò chơi gian dối, 
Cứ định nghĩa chân lý theo một cách mà thôi. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đã lập ra điều kiện nhưng có thể con không hoàn toàn nhận biết có ý thức quyết định là gì và hậu quả của nó ra sao.

Cyclopea yêu dấu, dòng chảy con cảm được,
Của Chân lý Hằng sống mà thày ban liên tục, 
Con nay đã giải thoát khỏi cái nhìn đối cực, 
Và khuôn đúc hành tinh lại trinh nguyên như trước. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra để giải thoát mình khỏi quyết định này, con phải ý thức nhận biết quyết định cũ và hậu quả của nó. Sau đó, con phải thay thế một cách ý thức quyết định cũ bằng một quyết định mới, dựa trên tầng tâm thức cao hơn của con hiện nay.

Cyclopea yêu dấu, sự thật con đã thấy, 
Rõ mục đích cao hơn tại sao con ở đây, 
Con biết chân lý vượt mọi hệ thống dưới này, 
Con bơi trong ánh sáng và tăng trưởng gấp mấy. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.9. Chân sư MORE, con cam kết mỗi ngày sẽ đọc lời kêu gọi xin Đại thiên thần Michael bảo vệ con, để con tạo ra động lượng và ý niệm rằng Đại thiên thần có khả năng bảo vệ con khỏi bất cứ lực nào có mặt trên trái đất.

Cyclopea yêu dấu, con thấy thày hân hoan, 
Khi viễn kiến sáng tạo con đem ra thực hành, 
Để nhấc địa cầu lên khỏi lồng giam của rắn, 
Và thị hiện Hoàng kim của thày Saint Germain. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

Phần 3

3.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con biết mình được bảo vệ khỏi một lực nào đó, con có thể ý thức nhìn nó, nhận ra nó có mặt, và nhận ra nó đã ảnh hưởng mình trong quá khứ và con cần gia tốc mình để vượt qua ảnh hưởng đó.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con chỉ thoát được nếu con ý thức nhìn vào lực này và xem xét điều gì trong tâm lý mình khiến mình dễ bị nó tấn công.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra thày không có ý làm con sợ hãi. Con sẽ thành thực và nhìn nhận rằng chỉ khi nào con xây dựng đủ động lượng cầu thỉnh sự bảo vệ tâm linh, con mới sẵn sàng ý thức đón nhận lời chỉ giáo kế tiếp của thày.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không thể hiện thân trên trái đất mà không bị tổn thương. Tâm thức chết vô cùng mạnh mẽ trên trái đất. Con không thể nào hiện thân ở đây mà không bị nó đả thương hay không quy phục nó tới một mức độ nào đó.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái gì con chống lại sẽ tồn tại vì khi con chống cự nó, con cho nó năng lượng. Nhưng con có thể nhìn mà không chống cự. Con có thể nhìn tà lực mà không nghĩ con phải đánh nhau với chúng.

Đại thiên thần Michael, là bạn thân con đó,
Bao cạm bẫy thế gian, thày dang tay phù hộ.
Ác quỷ không thể sánh được quyền năng ánh sáng,
Nên linh hồn tất cả được bay bổng thênh thang.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con cầu thỉnh sự bảo vệ tâm linh từ Đại thiên thần Michael, con không đánh nhau với tà lực. Con bao bọc mình khỏi năng lực chúng phóng tới con. Đây không phải là chống lại chúng, vì không cho chúng thêm năng lượng.

Đại thiên thần Michael, như bày trẻ đùa chơi,
Chúng con dìu trái đất thức dậy trong ngày mới,
Nâng địa cầu ra khỏi lề lối đã ăn sâu,
Cho câu chuyện hành tinh được kể lại từ đầu.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra điều quan trọng là nhìn nhận tà lực có mặt vì tâm thức chết bao phủ hành tinh này như một đám mây đen.

Đại thiên thần Michael, Thượng đế tỏ quyền năng,
Mà chúng con biết thày không ai thể chiến thắng,
Thày không còn tách biệt nên vượt qua chắc chắn,
Mọi mưu mô hung tợn và thâm độc của rắn.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cách duy nhất để biểu hiện một tâm thức tâm linh cao trên trái đất là giải thoát mình khỏi ảnh hưởng của tâm thức chết, và con không làm được điều này nếu con không ý thức về nó.

Đại thiên thần Michael, thày đến nâng địa cầu,
Để khắp nơi khắp chốn được tái sinh cùng thấu,
Để tâm của tập thể cùng đi lên một lượt,
Cho chúng con vui mừng mà ngợi ca không ngớt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không thể tiến tới tự điều ngự nếu con không làm chủ cái ta, có nghĩa con cần vượt quá tất cả những lực và điều kiện đang tìm cách giới hạn cái ta.

Đại thiên thần Michael, trái đất nay đổi mới,
Lửa xanh dương bao phủ giống như hạt sương rơi,
Hành tinh nay lóng lánh giữa không gian rộng lớn,
Để chúng con hứng lấy những hồng ân vô tận.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

Phần 4

4.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra sẽ có lúc con không thể tiến bộ hơn trên con đường tâm linh nếu con không nhìn nhận mình đã bị tà lực đả thương đến độ không thể gia tốc hơn nữa, nếu con không xem xét các vết thương này và các quyết định khi bị tà lực tấn công.

Đại thiên thần Raphael, thày sáng rỡ làm sao, 
Thày nâng con lên khỏi tuồng sân khấu cuộc đời. 
Mẹ Mary và thày, viễn quan sao táo bạo, 
Muốn con đạt tiềm năng cao nhất có thể với. 

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con không thừa nhận tà lực có mặt và thấy chúng ảnh hưởng con ra sao thì con đã và đang quy phục tà lực và tâm thức chết.

Đại thiên thần Raphael, trong quả cầu lục bảo, 
Niệm tinh khôi con giữ cho mãi mãi thanh cao, 
Mẹ Mary bao bọc chúng con trong Tim Thánh, 
Không bao giờ xa cách trong tình Mẹ chân thành.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con đã thỏa thuận với ác quỷ, và nói trong tiềm thức: “Nếu ta không gia tốc mình quá một mức nào đó, thì ngươi sẽ không tấn công ta.”

Đại thiên thần Raphael, mọi đau ốm trị lành, 
Từng tế bào trong thân niêm lại trong ánh sáng, 
Chợt thấy niệm tinh khôi của đức Mẹ Mary, 
Con sống hiện thực mới là sức khỏe thần kỳ.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con bắt đầu vươn lên trên tầng tâm thức đại chúng, tà lực sẽ tấn công con.

Đại thiên thần Raphael, ánh sáng vô cùng thực, 
Lộ ra cho con thấy Ki-tô trong thần thức, 
Mẹ Mary đang giúp để con thăng liên tục, 
Cùng thày con thăng lên trong ánh sáng bảo lục.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con đã bị tấn công trong tiền kiếp và ghi nhớ rằng gia tốc mình quá tầng cấp nào đó thật nguy hiểm vì khi đó con trở thành mục tiêu của những đòn tấn công rất độc ác, cá nhân và trực tiếp.

Đại thiên thần Raphael, tiêu tan hết bệnh tật, 
Khi thày giúp con ngộ sự sống là Duy nhất, 
Con không còn chối bỏ tình yêu thày chân chất, 
Và niệm tinh khôi ấy, con phóng ra mọi vật.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con đối diện nỗi sợ này và nhìn nhận: “Tôi đã bị tổn thương và tôi cần xem xét tại sao tôi bị tổn thương vì đây là cách duy nhất để chữa lành vết thương.”

Đại thiên thần Raphael, con hàn gắn địa cầu,
Cho trái đất hồi sinh khi con tỏa tinh khôi, 
Một ngày mới đã đến, một kỷ nguyên bắt đầu, 
Và ánh sắc lục bảo sáng như thể mặt trời.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tà lực tin rằng họ kiểm soát hành tinh này. Và họ thực sự có một tầm kiểm soát lớn vì họ đã khiến được biết bao nhiêu người quy phục tâm thức chết.

Đại thiên thần Raphael, sa ngã là quá khứ,
Khi mọi người tìm thấy đường Ki-tô thoát tử, 
Nay ta giục ai nấy mau chữa lành đi chứ, 
Khi cả bốn thể phàm được niêm trong tình tự.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra là có thể phá vỡ sự kiểm soát này khi có những cá nhân gia tốc tâm thức họ quá một tầng nào đó và bắt đầu biểu hiện quả vị Ki-tô.

Đại thiên thần Raphael, thày đem ánh bình minh,
Khiến thế lực bóng tối phải vội vàng lẩn tránh, 
Chúng kết liễu cuộc đời, ta đòi lại hành tinh, 
Và trên môi ai nấy nở nụ hoa thanh bình.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra Giê-su là một gương chính yếu, một nguyên mẫu, của một người đã gia tốc tâm thức quá tiêu chuẩn và tâm thức đại chúng, và biểu hiện một mức cao của quả vị Ki-tô – và thày dám bày tỏ điều đó.

Đại thiên thần Raphael, ta giải phóng viễn kiến,
Khi ta thấy thực tại của Thượng đế thiêng liêng, 
Viễn tượng Saint Germain giờ đây đã thị hiện, 
Và trái đất niêm lại trong quả cầu trinh nguyên.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

Phần 5

5.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu chỉ một cá nhân đạt được và biểu hiện quả vị Ki-tô, thì tầm kiểm soát của tà lực trên hành tinh này sẽ bị giảm thiểu. Nếu 10,000 người biểu hiện quả vị Ki-tô giống như Giê-su đã biểu hiện, thì đây là ác mộng kinh hoàng nhất của tà lực.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con có là một trong 10,000 người đang hiện thân có tiềm năng biểu hiện một mức độ cao của quả vị Ki-tô trong kiếp này. Hay con là một trong mấy triệu người có tiềm năng biểu hiện một mức nào đó của quả vị Ki-tô trong kiếp này.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con có trì hoãn biểu hiện quả vị Ki-tô của mình, vì qua kinh nghiệm các kiếp trước, con sợ có chuyện xảy ra khi con làm như vậy.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra dù các đòn tấn công sẽ xảy ra, nhưng con chỉ bị tổn thương nếu trong tâm con còn điều kiện, là những vết thương và điều kiện con đã chấp nhận khi con lấy một quyết định trong quá khứ.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con sẵn sàng giải quyết các vết thương và quyết định này, con sẽ trở nên trong suốt trước những đòn tấn công và bất cứ điều gì họ phóng tới con sẽ chỉ lướt xuyên qua con mà thôi.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra không điều gì trong bốn tầng của vũ trụ vật chất có thể ảnh hưởng Hiện diện TA LÀ của con. Đó là lý do vì sao Hiện diện TA LÀ của con không bị tổn thương bởi bất cứ điều gì con đã làm hay trải nghiệm trên trái đất.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con ngừng đồng hóa mình với xác thân vật lý, thì con không thể bị tổn thương bởi bất cứ điều gì xảy ra cho thân xác.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con gia tốc ý niệm bản ngã tới mức con không đồng hóa mình với cảm xúc, thì con không thể bị tổn thương bởi bất cứ năng lực nào phóng tới con trong cõi tình cảm.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con không còn đồng hóa mình với tư tưởng, con không thể bị tổn thương bởi những năng lực hướng tới con trong cõi lý trí.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 6

6.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con không còn đồng hóa mình là một con người bị giới hạn và tách biệt, con không thể bị tổn thương bởi những lực ở các tầng thấp của cõi bản sắc.

Hilarion, trên bờ lục bảo, 
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả 
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra điều quan trọng là con trụ ý niệm bản sắc con ở đâu. Là một đệ tử tâm linh, nhiệm vụ của con là nâng cao ý niệm bản sắc mình, và buông không đồng hóa mình với thân xác, tình cảm, tư tưởng và bất kỳ ý niệm bản sắc thấp hay tách biệt nào.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con đồng hóa mình đúng đắn với nhận biết thuần khiết của cái Ta Biết, chính là nối dài của Hiện diện TA LÀ của con, và do đó nó không thể bị tổn thương hay bị ảnh hưởng bởi các năng lực thấp trong cõi vật chất.

Hilarion, tình yêu sự sống, 
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái Ta Biết không được cấu tạo bằng năng lực của cõi vật chất. Khi con nhìn nhận điều này một cách ý thức, con không thể bị tổn thương bởi bất cứ điều gì hướng tới con trong cõi vật chất.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng, 
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền, 
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tà lực chỉ có thể có mặt trong cõi vật chất và chúng chỉ có thể phóng tới con năng lực của cõi vật chất. Khi con không đồng hóa với vật chất, con trở nên trong suốt.

Hilarion, thương yêu đón chào, 
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con có dính mắc nào tạo ra cánh cửa mở trong vòng chắn chung quanh trường năng lượng của mình. Xin thày giúp con giải quyết các dính mắc ở tầng cấp này, là những dính mắc khiến con dễ bị tà lực đen tối tấn công nhất.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con đầu thai trên trái đất và bắt đầu biểu hiện quyền năng sáng tạo của mình, tà lực đã tấn công con rất ác độc để khiến con quyết định không dùng quyền năng sáng tạo của mình. Họ tấn công con ác độc đến độ con đã quyết định giới hạn quyền năng sáng tạo của mình vì con muốn tránh phản ứng tiêu cực này.

Hilarion, thông sạch luân xa, 
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà, 
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cảm giác sâu đậm nhất mà con có về cuộc sống trên trái đất là cảm giác bị chấn động, bị chấn thương bởi sự ác độc khi họ bác bỏ khả năng sáng tạo của con. Đây là vết thương sâu đậm nhất mà con có.

Hilarion, thày sẽ quân bình 
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra mọi vết thương khác sau đó chỉ đơn giản là một biến thể của vết thương ban đầu này. Tất cả những vết thương sau đó là phản ứng lại sự bác bỏ sáng tạo của con trong lần đầu ấy.

Hilarion, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Phần 7

7.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không thể gia tốc mình quá tầng tâm thức hiện nay cho tới khi con thấy vết thương đang kềm con lại bây giờ, đang ngăn con đi bước kế tiếp.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra vết thương đuợc tạo ra bởi một quyết định, và con phải thấy được quyết định đó và quyết định lại.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra quyết định của con trong quá khứ, mà con củng cố trong kiếp này, và hiện đang kềm lại biểu lộ sáng tạo của con.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhớ lại con đã từng bị chế giễu hay miệt thị vì khả năng sáng tạo của mình và con quyết định không biểu hiện những khả năng đó. Xin thày giúp con thấy con đã tiếp xúc một tiêu chuẩn khiến con dẹp bỏ khả năng sáng tạo của mình.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra ước mơ sáng tạo của mình và rồi con nghĩ: ”Ồ, tôi không làm được điều đó, hoặc tôi không thể kiếm sống bằng việc làm sáng tạo, vì vậy tôi phải đi vào một lãnh vực khác kiếm sống tốt hơn.”

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con tiếp xúc với quyết định đã giới hạn sự biểu lộ sáng tạo trong tâm lý con. Con không cần phải là một nghệ sĩ để biểu lộ mình một cách sáng tạo. Con có thể biểu lộ sáng tạo trong bất cứ lãnh vực nào của cuộc sống.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nói: “Thật vậy, trong quá khứ tôi không cần lấy quyết định đó, nhưng chắc chắn tôi không cần giữ quyết định này nữa. Do đó, tôi quyết định giải phóng biểu lộ sáng tạo của mình. Tôi sẵn sàng biểu lộ mình.”

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con tiếp xúc với sự sáng tạo có sẵn trong con, lòng yêu thích biểu lộ sáng tạo dưới một dạng nào đó. Con dám mơ mộng, dám biểu lộ nó bằng cách nào đó, dám sáng tạo.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra không thể áp dụng tiêu chuẩn vào biểu lộ sáng tạo, vì biểu lộ sáng tạo đem lại điều gì mới. Và làm sao một điều mới có thể bị giam hãm và quy định trước bởi một tiêu chuẩn?

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 8

8.1. Chân sư MORE, con sẵn sàng là thành phần của tầng lớp tâm linh sáng tạo ưu tú, những người sẽ không để nhóm thượng lưu quyền lực ngăn chặn sự biểu lộ sáng tạo của mình. Đây là việc làm của con. Đây là tiềm năng của con trong kiếp sống này. Nếu nó không phải là tiềm năng của con, con đã không tìm thấy giáo lý này.

Ôi Mẹ Mary, Bài Ca sự Sống
tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng.
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
con đây tuyên bố tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con chấp nhận con có tiềm năng là một thành phần của giới ưu tú sẽ giúp hành tinh này làm một bước nhảy vọt vĩ đại vào Thời đại Hoàng Kim của Saint Germain. Đây là lý do tại sao con chọn hiện thân lần này.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra đây là lý do tại sao con đã chịu đựng hiện thân nhiều lần trên hành tinh này trong suốt 2,000 năm qua; để bảo đảm Giê-su hoàn thành việc thiết lập khuôn mẫu cho thời đại Song Ngư với những người biểu lộ quả vị Ki-tô.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con ở đây để bảo đảm thời đại Song Ngư sẽ tiến tới thời đại Bảo Bình khi cả ngàn người sẽ thể hiện và biểu lộ quả vị Ki-tô trên hành tinh này.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con mở khóa các khả năng sáng tạo của mình để con biểu lộ chúng và đưa hành tinh nhập vào khuôn đúc Thời đại Hoàng kim mà thày Saint Germain giữ trong tâm. Bởi vì tất cả chúng con hợp nhất trong nỗ lực nâng địa cầu này vào Thời đại Hoàng kim.

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.6. Chân sư MORE, con hợp nhất với thày trong nỗ lực này, và con muốn mở khóa sự nhận biết có ý thức rằng con là một phần của nỗ lực này. Con muốn gia tốc sự biểu lộ sáng tạo của mình, gia tốc chữa lành những vết thương đang kìm hãm sự biểu lộ sáng tạo này.

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.7. Mẹ Mary, con hoàn toàn phó thác mình trong vòng tay của Mẹ Thiêng liêng, trong tình thương vô điều kiện mà Mẹ của Thượng đế dành cho con, khi Mẹ ôm con trong vòng tay.

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.8. Mẹ Mary, con cảm thấy hào quang chữa lành thấm vào trường năng lượng của mình, lập tức nhắm vào vết thương mà con đang cần giải quyết, chiếu năng lượng chữa lành của Mẹ vào vết thương đó, để con nhìn nó mà không cảm thấy nỗi đau xúc cảm dữ dội như trước kia. Con nhìn nó với viễn quan tinh khôi của Mẹ và thấy nó thực sự chỉ là một vết thương. Nó chỉ là một quyết định.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo,
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.9. Mẹ Mary, con đã lấy một quyết định, nhưng con không trở thành quyết định đó. Quyết định tạo ra phàm linh nhưng con không trở thành phàm linh. Do đó, con không phải vĩnh viễn nhìn quyết định này xuyên qua phin lọc nhận thức của phàm linh.

Âm thoa ngân nga trong mọi tế bào,
hòa điệu cùng theo tiếng chuông thày tạo.
Lời nguyền chết chóc, giải thoát ngay đấy,
bất tử của mình, con khẳng định đây.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

Phần 9

9.1. Mẹ Mary, xin mẹ giúp con bước ra ngoài nỗi đau – ra ngoài phàm linh – và nhận ra Thượng đế không bác bỏ sự sáng tạo của con. Các sa nhân cũng chẳng bác bỏ nó vì chúng không thấy được sự sáng tạo của con. Chúng chỉ cảm thấy biểu lộ sự sáng tạo của con làm xáo trộn cảm giác kiểm soát của chúng, và do đó chúng phản ứng theo cách duy nhất mà chúng biết.

Ôi Mẹ Mary, Bài ca sự Sống
tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng.
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
con đây tuyên bố tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

9.2. Mẹ Mary, xin mẹ giúp con nhận ra con lấy quyết định vì nghĩ rằng con đang hiện thân nên phải chấp nhận tiêu chuẩn mà sa nhân phóng chiếu lên con. Con nghĩ con phải nhìn biểu lộ sáng tạo của mình qua phin lọc bác bỏ của họ, thay vì nhìn biểu lộ sáng tạo của mình qua nhận biết thuần khiết mà con là.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

9.3. Mẹ Mary, xin mẹ giúp con nhận ra con tin điều này vì con đầu thai xuống trái đất này với ý định thay đổi một số chuyện. Con tới đây với ý muốn tặng một món quà tích cực, đem lại đổi thay, nâng hành tinh lên một trạng thái cao hơn.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

9.4. Mẹ Mary, xin mẹ giúp con nhận ra việc đem trái đất tới gần Thời đại Hoàng kim hơn không tùy thuộc vào phản ứng của sa nhân và tâm thức chết trước nỗ lực sáng tạo của con. Con không tới đây để thay đổi các dòng sống.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

9.5. Mẹ Mary, xin mẹ giúp con nhận ra sự thành công của biểu lộ sáng tạo của con chỉ dựa trên một điều: con đã biểu lộ nó. Khi con biểu lộ sáng tạo của mình thì con đã thành công, vì biểu lộ chính là thành công.

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

9.6. Mẹ Mary, xin mẹ giúp con nhận ra phản ứng từ người khác chẳng có gì quan trọng. Xin Mẹ giúp con có viễn quan tinh khôi, khái niệm tinh khôi là mỗi lần con biểu lộ quyền năng sáng tạo của mình, con giúp gia tăng ánh sáng trên hành tinh này và đưa nó tới gần Thời đại Hoàng kim hơn.

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

9.7. Mẹ Mary, xin mẹ giúp con chữa lành vết thương lớn để con nhận ra biểu hiện của mình không được đánh giá bởi sự bác bỏ của những người có tư duy sa ngã. Vì con có quyền biểu lộ khả năng sáng tạo của mình, mặc dù thực tế là sẽ có người kịch liệt bác bỏ nó và tấn công con một cách ác độc.

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

9.8. Mẹ Mary, xin mẹ giúp con nhận ra con có thể tiếp tục là chính mình, vì Mẹ của Thượng đế – là thẩm quyền tối hậu trên trái đất – đã cho phép con biểu lộ sự sáng tạo thiêng liêng của mình. Con cũng được phép của chính đấng Sáng tạo – là thẩm quyền tối hậu trong thế giới hình tướng – cho phép con là chính mình và là cánh cửa mở biểu lộ Hiện diện TA LÀ của con.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống, con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

9.9. Mẹ Mary, vì con được phép của Thượng đế và Mẹ của Thượng đế, con không cần xin phép sa nhân. Vì con không cần xin phép sa nhân, con sẽ không để sự bác bỏ của họ ngăn cản con trao món quà biểu hiện sáng tạo của mình cho hành tinh này, món quà mà con đến đây để trao tặng, món quà là tiềm năng cao nhất mà con có thể cống hiến.

Âm thoa ngân nga, trong mọi tế bào,
hòa điệu cùng theo tiếng chuông thày tạo.
Lời nguyền chết chóc, giải thoát ngay đấy,
bất tử của mình, con khẳng định đây.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.