Thỉnh cầu uy lực và tự do, 8 phần

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Arcturus và Victoria, Đại thiên thần Michael và Faith và Đại thiên thần Zadkiel và Amethyst, Chân sư MORE và Saint Germain yêu dấu, hãy giúp con khắc phục những trở ngại không cho con tự do trọn vẹn. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư MORE và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Chân sư MORE, con sẵn sàng tự do với thày, và con sẵn sàng xem xét câu hỏi: “Con có sẵn sàng tự do với Chân sư More chưa?”

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Ngọn hải đăng sáng rực, tỏa rạng trên trái đất,
Phục hồi lại sự sống cho tẩt cả hành tinh.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.2. Chân sư MORE, con sẵn sàng xem xét con có đủ tự do để chia sẻ với thày những quan tâm về sự tăng triển của mình; con sẽ tự do đặt câu hỏi hay sợ câu trả lời của thày.

Hercules Xanh ngắt, thày trí tuệ cao xa,
Tạo cảm giác trong con hiểu biết nơi tất cả.
Nay tâm con rất mới bỗng nhận được khung nền,
Để vượt qua giới hạn của đau đớn nhị nguyên.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.3. Chân sư MORE, con thành thật muốn cái gì hơn là cứ lặp đi lặp lại cùng những khuôn nếp cũ, như con đã làm trong một thời gian dài.

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế, hằng hà lời tán thưởng,
Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khả năng giúp đỡ của thày tùy thuộc mức độ tự do của con – tự do tách ra khỏi trạng thái tâm thức hiện nay, phin lọc nhận thức hiện nay, cách nhìn đời của con.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.5. Chân sư MORE, con sẵn sàng đứng lùi lại và tự do nhìn vào tầng tâm thức của mình và nhận ra: “Tôi không muốn ở tầng tâm thức này nữa, tôi muốn lên cao hơn.”

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cách con nhìn đời hiện nay chỉ là một trong nhiều cách nhìn. Có nhiều cách nhìn khác và chỉ bằng cách xem xét các cách này, con mới có cơ hội vượt lên trạng thái tâm thức cao hơn.

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người,
Khi lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con tiếp tục nhìn đời theo cách con nhìn hiện nay mà không chất vấn, con không thể bước lên tầng cao hơn. Chuyện giản dị như vậy.

Hercules Xanh ngắt, chúng con sẽ cởi xiềng,
Mọi sự sống thoát khỏi vi tế nhất nhị nguyên,
Hoàng tử của trần thế không còn gì để nắm,
Khi con đã cùng thày vượt lên trên hoàn toàn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.8. Chân sư MORE, con sẵn sàng lùi lại, nhìn vào trạng thái tâm thức hiện nay của mình và hỏi: “Chân sư MORE, xin thày chỉ cho con thấy con đang ở tầng tâm thức nào. Xin thày chỉ cho con thấy điều gì đang kềm giữ con ngay bây giờ, ngăn cản con đi bước kế tiếp lên tầng cao hơn.”

Hercules Xanh ngắt, với thày con hợp nhất,
Để con mở tim ra cho thực tại của thày,
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra mức độ con cá nhân hóa những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình. Con sẵn sàng nhìn vào đời mình và nhận ra những hoàn cảnh khi người khác nói hay làm điều gì, và con coi điều đó như một tấn công vào chính cá nhân mình.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

Phần 2 

2.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra những lúc con cảm thấy rằng người khác tấn công con, chế giễu con, tìm cách miệt thị con, tìm cách làm con xấu hổ, tìm cách làm con tức giận. Và vì vậy, con rơi vào khuôn nếp phản ứng.

Arcturus yêu dấu, con nay xin thày phóng
Dòng Lửa Tím của thày cho sự sống tăng triển.
Những vòng tròn ánh sáng cứ không ngừng tỏa rộng,
Trong mỗi hạt nguyên tử cũng đồng nhịp sáng lên. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khuôn nếp phản ứng này từ đâu tới. Xin thày giúp con nhận ra nó đến từ các phàm linh mà con đã cho phép xâm nhập vào các thể thấp của con hoặc con đã tạo ra trong các thể thấp của con.

Arcturus yêu dấu, Elohim Tự do,
Chúng con mở tim ra cho thực tại Tánh linh,
Khi cuộc đời nhân thế không còn gì gắn bó,
Con gọi sự sống mới trong Ngọn lửa Tái sinh. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái Ta Biết, là nhận biết thuần túy, không thể thấy những chuyện xảy trên thế gian này dính dáng đến cá nhân nó. Bởi vì nó biết nó không phải là thân thể, nó biết nó không phải là tâm phàm, nó biết nó không phải là các phàm linh.

Arcturus yêu dấu, ở với con mãi mãi,
Ngày mới con sẵn lòng chào đón khi sống lại,
Trái tim con lan rộng ra Vô biên dang trải,
Và bí quyết chiến thắng là ngọn lửa của thày. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái Ta Biết không xem các chuyện xảy ra dính dáng đến cá nhân nó. Con chỉ thấy một chuyện dính dáng đến cá nhân mình khi con nhìn hoàn cảnh xuyên qua phin lọc của một phàm linh.

Arcturus yêu dấu, màu tím và ánh lửa
Ngập từng hạt nguyên tử và nâng nó lên cao,
Ánh sáng đổ đầy hết khoảng không gian ở giữa,
Và ngay cả vật chất cũng sáng rực làm sao. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tuyến phản ứng đầu tiên là phàm linh. Nhưng phàm linh được tạo ra từ một khuôn đúc tư tưởng. Nó không có thật. Nó chỉ là một khuôn đúc tư tưởng được tạo ra trong tâm, và nó được tạo ra dựa trên một cách nhìn chọn lọc về cuộc đời.

Arcturus yêu dấu, Hồng ân biến đổi cả,
Trao cho con uy lực đương đầu mọi thách đố,
Tai con luôn văng vẳng Bài hát của Tự do,
Và con biết Thượng đế yêu thương mình lắm đó. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi một phàm linh được tạo ra, nó được tạo ra dựa trên một cách nhìn cá biệt về cuộc đời. Đây là cách nhìn đời mà con đã chấp nhận vì một điều gì đó đã xảy ra cho con trên trái đất, hoặc con đã quyết định tạo ra để đối phó với một số tình huống trên trái đất.

Arcturus yêu dấu, con buông mọi sợ hãi,
Thày Hiện diện thật gần, tưởng chạm được bằng tay,
Khi ánh sáng màu tím ngập toàn cõi bên trong,
Con nhắm hướng thăng thiên, tự nguyện và nhanh chóng.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra ngay từ lúc con hiện thân ở đây và dám biểu lộ động lực sáng tạo của mình, con đã bị chế giễu, miệt thị và tấn công bằng nhiều cách: thể chất, tình cảm, tư tưởng và thậm chí ở tầng bản sắc.

Arcturus yêu dấu, đem lại thời đại mới,
Trái đất và nhân loại lật qua trang đổi đời,
Ánh sáng thày chuyển hóa, cho con niềm chắc chắn,
Hoàng kim Saint Germain là thực tại hoàn toàn.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đến đây như một dòng sống mới với những ý định tốt đẹp nhất và cảm thấy mình như một đứa trẻ ngây thơ. Con đã bị tấn công dữ dội bởi những người muốn miệt thị hoặc tiêu diệt con để ngăn cản con biểu lộ động lực sáng tạo của mình.

Arcturus yêu dấu, chọc thủng cái ảo ảnh
Là rắn có thể địch bao thiên thần dũng mãnh.
Không có tà lực nào ngăn được lửa hùng mạnh
Sẽ lập tức dẹp yên mọi hiềm khích đua tranh.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không biết hành xử ra sao và do đó con đã tạo ra một phàm linh để đối phó với tình huống này. Phàm linh này được tạo ra dựa trên ý niệm bản ngã hạn chế mà con có lúc đó.

Arcturus yêu dấu, vì yêu Saint Germain
Nên con cứ thỉnh hoài, một lần thêm một lần,
Ngọn lửa Tím của thày trên trái đất tràn lan,
Cho đôi mắt của thày cũng hạnh phúc ngập tràn.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

Phần 3

3.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đã không thể nhìn tình huống một cách rõ ràng bằng Hiện diện TA LÀ của con. Con đã quên rằng con là cái Ta Biết, tức là nhận biết thuần khiết và do đó không cần phải phản ứng với bất cứ chuyện gì xảy ra trên trái đất nhưng có thể cho phép Hiện diện phản ứng.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đã tin rằng con phải phản ứng với mọi chuyện xảy ra trên trái đất với mức độ tự nhận biết lúc đó của con.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra bởi vì con không biết phản ứng như thế nào, không muốn phản ứng và không thấy có cách phản ứng nào xây dựng hay hữu ích, nên con đã tạo ra một phàm linh để phản ứng thay con.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh được tạo ra dựa trên mức độ tâm thức, cách nhìn cuộc đời qua cái ta mà con mang lúc đó. Như vậy, trên bản chất nó là một phàm linh hạn hẹp. Nó chỉ có một số ít chọn lựa khi phản ứng lại tình huống.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra một khi phàm linh được tạo ra, nó bị khóa trong khuôn đúc đã quy định nó. Nó không có khả năng tự nhận biết để thăng vượt khuôn đúc đó, vì vậy nó chỉ có thể phản ứng lại tình huống theo cùng một khuôn nếp.

Đại thiên thần Michael, là bạn thân con đó,
Bao cạm bẫy thế gian, thày dang tay phù hộ.
Ác quỷ không thể sánh được quyền năng ánh sáng,
Nên linh hồn tất cả được bay bổng thênh thang.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh chỉ có thể đi tới những hình thái ngày càng cực đoan của khuôn nếp, thí dụ nếu khuôn nếp đó là sự tức giận, thì con có thể ngày càng tức giận nhiều hơn, cho tới khi con gần như lúc nào cũng tức giận, lúc nào cũng sẵn sàng la chửi khi có bất cứ điều gì làm con khó chịu.

Đại thiên thần Michael, như bày trẻ đùa chơi,
Chúng con dìu trái đất thức dậy trong ngày mới,
Nâng địa cầu ra khỏi lề lối đã ăn sâu,
Cho câu chuyện hành tinh được kể lại từ đầu.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.7. Chân sư MORE, xin thày đưa con đến khóa nhập thất của thày Saint Germain tại Hang Biểu tượng và cho con thấy phàm linh phản ứng như thế nào khi con nhìn sự việc như là cá nhân con bị tấn công.

Đại thiên thần Michael, Thượng đế tỏ quyền năng,
Mà chúng con biết thày không ai thể chiến thắng,
Thày không còn tách biệt nên vượt qua chắc chắn,
Mọi mưu mô hung tợn và thâm độc của rắn.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con cảm thấy xấu hổ hay bị chế giễu khi con cảm thấy không được người khác chấp nhận.

Đại thiên thần Michael, thày đến nâng địa cầu,
Để khắp nơi khắp chốn được tái sinh cùng thấu,
Để tâm của tập thể cùng đi lên một lượt,
Cho chúng con vui mừng mà ngợi ca không ngớt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.9. Chân sư MORE, xin thày chỉ cho thấy phản ứng của con không phải là một phản ứng sáng tạo, một kết quả của lựa chọn. Con đang phản ứng một cách tự động bằng cách rút lui không dùng khả năng tự nhận biết và để phàm linh làm chủ phản ứng của mình.

Đại thiên thần Michael, trái đất nay đổi mới,
Lửa xanh dương bao phủ giống như hạt sương rơi,
Hành tinh nay lóng lánh giữa không gian rộng lớn,
Để chúng con hứng lấy những hồng ân vô tận.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

Phần 4

4.1. Chân sư MORE, xin thày chỉ cho con thấy phàm linh phản ứng ra sao và nó trông như thế nào. Xin thày chỉ cho con thấy những gì phóng tới con không phải là phản ứng sáng tạo vì khi có ai tấn công con, đó không phải là phản ứng sáng tạo từ người đó hay từ tà lực.

Đại thiên thần Zadkiel, dòng chảy nhanh đến nỗi
Trong lửa tím của thày, con lập tức chuyển đổi,
Nhập vào tầng rung động của tự do phơi phới,
Con thoát khỏi kềm chế của cái ta kém cỏi.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra người kia cũng đã cho phép một phàm linh làm chủ tâm họ, và do đó chính phàm linh hung hãn này đang tấn công con. Và bây giờ con phản ứng lại nó với một phàm linh của chính mình.

Đại thiên thần Zadkiel, con khao khát từng ngày
Được cai quản ngọn lửa màu tím của thày đây,
Khi con dùng sức mạnh luyện kim để chuyển hóa,
Và gọi tên Thiên ngữ để giải vây tất cả. 

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con thấy là con phản ứng với một phàm linh hung hãn chống trả, hay với một phàm linh thụ động quy phục sự tấn công và tìm cách giải quyết bằng cách giữ nó trong tâm.

Đại thiên thần Zadkiel, ngọn lửa tím quyền năng
Biến đổi cả thế giới trong lực chuyển vô song.
Trái đất khi thức dậy, bắt đầu quay nhanh chóng,
Với đoàn quân thiên thần, ta cùng nhau chiến thắng.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con thấy con có tự trách mình, hoặc cảm thấy mình ngu ngốc, cảm thấy bị chế giễu, xấu hổ hoặc giận mình tại sao không tự vệ hay tấn công lại.

Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu vừa thoát khỏi
Biết bao nhiêu gánh nặng do tâm thức loài người,
Bao day dứt nội tâm giờ đây đã mở lối,  
Tự do ta ôm lấy mà tái tạo cuộc đời.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phản ứng của con là một phàm linh, nhưng tấn công cũng là một phàm linh. Như vậy, có một phàm linh tấn công và một phàm linh khác phản ứng lại cuộc tấn công.

Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu nâng tốc độ,
Quay nhanh hơn một bậc trong chiến thắng Ki-tô,
Vì chỉ trong Ki-tô, người tù mới giải phóng
Và địa cầu được tắm trong ánh sáng thong dong.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra thật là hoàn toàn vô nghĩa nếu con cho phép cuộc đời mình bị tiêu hao trong những cuộc phàm linh tấn công và tự vệ chống lại phàm linh khác.

Đại thiên thần Zadkiel, bao thế lực đêm tối,
Bị Ánh sáng phân biện của Tự do cột trói,
Hành tinh đã sạch bóng bao tà lực ám muội,
Khi Lửa Tím của thày nhóm lên một đốm mới.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.7. Chân sư MORE, con nhận ra điều này đang tiêu hao cuộc đời và sự chú ý của con, và con quyết tâm nói rằng; “Ngưng lại! Tôi sẽ không cho phép phàm linh tước đi tự do của tôi.”

Đại thiên thần Zadkiel, con yêu thày chân chất,
Cả với Saint Germain con sẽ luôn trung thực,
Hãy giúp con nhìn thấy sứ vụ Thiêng liêng nhất,
Để con tỏa ánh sáng trọn vẹn trên trái đất.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhìn vào phàm linh mà con đang cần đối phó ngay bây giờ, phàm linh chính mà con cho phép làm chủ phản ứng của mình trước những tình huống mà con đang quan tâm.

Đại thiên thần Zadkiel, bóng tối đã lắng chìm,
Khi ngày mới ra đời trong Ánh sáng màu Tím,
Mọi biểu hiện sợ hãi giờ đây đã hoán chuyển,
Đây là lúc con biết Thời Hoàng kim đã đến.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.9. Chân sư MORE, con nay quyết định là con không còn muốn phàm linh này kiểm soát phản ứng của con trước loại tình huống này. Con sẵn sàng sử dụng uy lực và ý chí của mình để lấy một quyết định sáng tạo về cách phản ứng trước những tình huống này.

Đại thiên thần Zadkiel, trong lửa tím thánh thiện,
Nhân loại với hành tinh không bao giờ như trước,
Thời Hoàng kim mà thày Saint Germain mơ ước
Thành sự thật tuyệt vời, con mừng vui chứng kiến.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

Phần 5

5.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra rằng một quyết định sáng tạo là khi con có tự do phản ứng theo cách mà con chưa từng làm trước đây. Con được tự do phản ứng theo cách con muốn phản ứng, không để một phàm linh nào làm chủ phản ứng của con.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.2. Chân sư MORE, con nhận ra là con đã tạo ra một phàm linh. Con thấy trong quá khứ con đã phản ứng nhiều lần theo cách này trong tình huống như thế. Nhưng tại sao bây giờ con lại bị ràng buộc bởi cách mà con phản ứng trong quá khứ? Đây không phải là tự do quyết định. Con không dùng sức mạnh ý chí của mình khi con cho phép một phàm linh làm chủ phản ứng của con vì con không muốn lựa chọn.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.3. Chân sư MORE, con bây giờ lấy lại sức mạnh ý chí của mình, và con sẵn sàng lựa chọn. Vì con nhận ra phàm linh mà con tạo ra nhiều kiếp trước đây, được tạo ra dựa trên ý niệm bản ngã của con vào lúc đó. Nhưng con đã tăng triển. Con đã mở rộng ý niệm bản ngã của mình. Vì vậy, con có khả năng và ý muốn phản ứng một cách chín chắn hơn, có ý thức hơn và có nhận biết nhiều hơn so với trước đây.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra rằng tự do có thể bị mất nếu không chịu lấy quyết định. Nhưng không thể có tự do nếu không chịu lấy những quyết định có ý thức, có chủ tâm và có cân nhắc.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tự do là một lực tích cực. Phải có uy lực mới có tự do, và uy lực chỉ có thể phát huy qua ý chí. Con không thể có tự do bằng cách thụ động và hy vọng không ai tấn công mình. Vì điều đó sẽ không xảy ra trên trái đất này.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con bắt đầu bỏ ý thức cá nhân trong cuộc sống mình bằng cách nhận ra rằng những người đang tấn công hoặc chế giễu con không thực sự chế giễu cá nhân con. Thậm chí họ không nhìn thấy con, vì họ chỉ nhìn thấy con qua phin lọc của phàm linh đang khống chế tâm thức của họ.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh nhìn sự việc qua khuôn đúc đã quy định nó, cái nó thấy chính là khuôn đúc. Nó không nhìn thấy con thực sự là ai. Nó chỉ đơn giản nhìn thấy mô thức được tạo ra trong tâm nó khi nó gặp con, hay phàm linh đang làm chủ cuộc đời con.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh trong người kia không nhìn thấy con. Người kia không có ý thức, không có nhận biết. Không ai có thể tấn công con nếu họ hoàn toàn nhận biết họ là một sinh thể tâm linh. Vì lúc đó, họ cũng sẽ nhận biết con là một sinh thể tâm linh.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra một sinh thể tâm linh sẽ không miệt thị một sinh thể tâm linh khác. Nhưng một phàm linh thì sẽ sẵn sàng miệt thị một phàm linh khác hay một sinh thể tâm linh khác. Người kia không thấy sinh thể tâm linh mà con là, họ chỉ thấy một ảo ảnh được tạo ra trong tâm họ khi phin lọc nhận thức của họ tiếp xúc với con.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 6

6.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu họ không tấn công cá nhân con, tại sao con lại cá nhân hóa chuyện này? Đòn tấn công không thực sự nhắm vào cá nhân con. Tại sao con lại cảm thấy cá nhân mình đang bị tấn công?

Ôi Saint Germain, nghệ thuật luyện kim, 
Giải phóng con ngay với ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, con tăng liên tục,
Dòng chảy tự do không sao khuất phục. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái Ta Biết – nhận biết thuần khiết – không cảm thấy cá nhân nó bị tấn công. Chính phàm linh xuyên qua đó con nhìn tình huống đang cảm thấy cá nhân nó bị tấn công.

Ôi Saint Germain, điều khiển tài tình
Hình dạng kỷ hà của ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, ở thày con tìm
Thấy được công thức giải thoát chúng sinh. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh của con được tạo ra để cảm thấy cá nhân nó bị tấn công, và để đối phó với loại tình huống này một cách đặc trưng. Con không phải là phàm linh, và con không cần cảm nhận những gì phàm linh cảm nhận. Mặc dù phàm linh coi chuyện này là một tấn công cá nhân, con không cần nhìn giống nó.

Ôi Saint Germain, Tự do bao la,
Chính là tình thương giải thoát tất cả.
Ôi Saint Germain, chúng con yêu quá
Lửa tím cứ giục con càng hơn xa. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.4. Chân sư MORE, con nhận ra cái “ta” phản ứng với tình huống không phải là cái “ta” đang đọc bài thỉnh này. Bởi vì con có khả năng tự hỏi cái ta nào đang phản ứng với tình huống, có một cái ta là cái Ta Biết và có một cái ta chỉ là phàm linh – và cái ta nghĩ nó là phàm linh không có thật. Phàm linh không có thật.

Ôi Saint Germain, chúng con nối kết,
Từ bỏ nhị nguyên, thăng lên siêu việt.
Ôi Saint Germain, cái ta tinh khiết,
Khoa học lửa tím vững tay cầm trịch.

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không bị ràng buộc bởi phản ứng của phàm linh. Con không bị ràng buộc bởi khuôn đúc. Bây giờ con quyết định sáng tạo nhìn vào khuôn đúc, xem nó hạn chế con như thế nào và nói: “Tôi không muốn nhìn tình huống qua khuôn đúc này. Tôi muốn nhìn nó một cách sáng tạo hơn. Tôi muốn có tự do nhìn tình huống này với tầm nhìn cao hơn và do đó phản ứng từ tầm nhìn cao hơn.”

Ôi Saint Germain, sự thật rõ ràng, 
Trong ánh sáng tím, chẳng gì băn khoăn.
Ôi Saint Germain, niêm kỹ hào quang,
Luân xa con được lửa thày hàn gắn. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra những phàm linh mà con tạo ra đang hạn chế uy lực của con. Chúng nói rằng con không thể phản ứng với một tình huống một cách sáng tạo, con phải phản ứng y như những lần trước bởi vì con phải phản ứng qua phàm linh.

Ôi Saint Germain, là thuật biến hóa,
Lửa tím giải phóng nguyên tử thăng hoa.
Ôi Saint Germain, biến chì thành vàng,
Biến cả viễn kiến mà chúng con mang. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không thể hiện quyền năng sáng tạo của con nếu con để phàm linh làm vậy. Con càng tạo ra nhiều phàm linh, con càng hạn chế uy lực sáng tạo từ Hiện diện TA LÀ chảy qua con.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật vượt thăng,
Với thày con sẽ hợp nhất vĩnh hằng.
Ôi Saint Germain, thoát khỏi tâm hồn,
Ôi niềm vui sướng biết thày trong con.

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra sa nhân biết rằng nếu họ tấn công con một cách tàn ác và bất công, thì con sẽ bị chấn thương đến mức họ có thể lừa con đánh mất sự ngây thơ của mình khi nghĩ rằng con phải phản ứng lại cuộc tấn công với một tầng mức tâm thức tương tự.

Ôi Saint Germain, tinh thần cao thượng,
Là chìa khoá cho hóa học tâm linh.
Ôi Saint Germain, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra, để giữ sự ngây thơ, con phải cho phép sa nhân liên tục tấn công con, và giữ mình trong suốt để cú đánh đi xuyên qua con. Sự ngây thơ tối hậu là sự trong suốt, khi ấy bất cứ gì họ phóng tới con với tâm thức sa ngã sẽ đi xuyên qua con.

Ôi Saint Germain, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tự do Thượng đế chúng con rải truyền. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

Phần 7 

7.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tà lực không thể buộc con phản ứng lại chúng. Chính con đã chọn lựa phản ứng ở cùng tầng tâm thức. Bây giờ con bình tĩnh nhìn vào phàm linh đang kìm hãm con ở tầng tâm thức này và nói: “Ngươi lừa ta đủ rồi. Ngươi sẽ không kiểm soát cuộc đời của ta thêm nữa. Ngươi sẽ không kiểm soát phản ứng của ta đối với loại tình huống này nữa, và từ nay ta sẵn sàng quyết định một cách ý thức phải phản ứng như thế nào.”

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cách thay đổi có chủ đích phản ứng của con với một tình huống hay người khác. Xin thày giúp con thấy là nếu con muốn thay đổi một mối quan hệ, thì con là người phải làm gì đó để thay đổi cách nó vận hành. Và điều đó có nghĩa là con phải thay đổi phản ứng của mình và con phải thay đổi cách con đối xử với người đó.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con chấp nhận rằng con đã thực thi ý chí tự do của mình bằng cách thay đổi phản ứng của con. Con sẽ không cho phép tâm thức rắn lừa dối con nghĩ rằng con có trách nhiệm phải thay đổi người khác. Con đang tiếp tục từ bỏ ý thức cá nhân khi phản ứng với người kia một cách khách quan.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra rằng một trong những cách chính mà sa nhân dùng để cám dỗ con đi vào khuôn nếp hành động-phản ứng là khiến con tin rằng phải đạt được một kết quả nào đó. Họ thường dùng tư duy cuồng đại cho rằng có một đại nghĩa cao cả đòi hỏi sự thể hiện một kết quả nào đó.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con thoát khỏi khuôn nếp hành động-phản ứng bằng cách thấy rằng tâm thức nhị nguyên luôn luôn có hai đối cực, và con có cả hai khi con bị mắc kẹt trong tâm thức này.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nhân tính cao của con – là tâm linh của con – và nhìn thấy phàm linh đã khiến con phản ứng một cách vô nhân đối với người khác và với chính mình.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh, thấy nó không phải là mình, thấy nó không thật, và từ đó quyết định hoàn toàn buông bỏ nó mà không cảm thấy tội lỗi vì đã tạo ra nó.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh, mà không bị rơi vào một phàm linh khác chỉ biết phản ứng với mặc cảm tội lỗi và tự trách, vì nó được tạo ra dựa trên khuôn đúc này.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con vượt qua tình trạng tiến thoái lưỡng nan, khi con tạo ra một phàm linh phản ứng vô nhân đạo và một phàm linh khác tự trách mình đã phản ứng vô nhân đạo. Hậu quả là con rất khó nhận ra phàm linh đầu vì con biết rằng phàm linh sau sẽ chiếm lấy phản ứng của con và khiến con cảm thấy khó chịu.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 8

8.1. Chân sư MORE, con sẵn sàng nắm lấy tay thày và nhìn cả hai phàm linh và thấy rằng sự tự trách không đến từ Thượng đế bởi vì Hiện diện TA LÀ của con không trách cứ con bất cứ điều gì con đã làm trên trái đất này. Nó thấy rằng tất cả đều không thật; vì hành tinh này chỉ là một phần của bãi chơi cát toàn vũ.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật luyện kim, 
Giải phóng con ngay với ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, con tăng liên tục,
Dòng chảy tự do không sao khuất phục. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con thấy rằng không có gì trên trái đất thường hằng và có thật. Và nếu nó không thường hằng và có thật, thì tại sao con phải mang nó theo như một phần của dòng sống mình? Chính phàm linh trong tâm con đã mang nó theo, nhưng con hơn là phàm linh.

Ôi Saint Germain, điều khiển tài tình
Hình dạng kỷ hà của ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, ở thày con tìm
Thấy được công thức giải thoát chúng sinh. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con sử dụng động lượng của mình để đi vào kho sử liệu akasha và hướng một tia sánh ánh sáng chính xác như tia la-de để xóa sử liệu nguyên thủy trong kho akasha.

Ôi Saint Germain, Tự do bao la,
Chính là tình thương giải thoát tất cả.
Ôi Saint Germain, chúng con yêu quá
Lửa tím cứ giục con càng hơn xa. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra sự thực rằng khi một điều được xóa khỏi sử liệu akasha, con đã hoàn thành yêu cầu như Thượng đế nói: “Ta sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của họ nữa.” Và đó là lúc con có thể gạt bỏ và phá tan khuôn đúc tư tưởng đã tạo ra phàm linh, đã giữ tình huống trong thể ký ức của con, liên tục sử dụng nó để trách móc con đã sai lầm trong quá khứ.

Ôi Saint Germain, chúng con nối kết,
Từ bỏ nhị nguyên, thăng lên siêu việt.
Ôi Saint Germain, cái ta tinh khiết,
Khoa học lửa tím vững tay cầm trịch.

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con thấy rằng khi con đã thăng vượt tâm thức khiến con lựa chọn như thế trong quá khứ, không còn lý do để con phải ghi nhớ chuyện này trong các thể thấp của mình. Vì thành tựu tích cực của sự thăng vượt tầng mức tâm thức đó bây giờ là một phần của căn thể (causal body) của con.

Ôi Saint Germain, sự thật rõ ràng, 
Trong ánh sáng tím, chẳng gì băn khoăn.
Ôi Saint Germain, niêm kỹ hào quang,
Luân xa con được lửa thày hàn gắn. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.6. Chân sư MORE và Saint Germain, xin các thày giúp con có cái biết bên trong – kinh nghiệm trực tiếp – biết rằng con có thể hoàn toàn tự do thoát khỏi một tình huống tiêu cực trong quá khứ. Có thể hoàn toàn thăng vượt cái con nghĩ là một sai lầm và biến nó thành một kinh nghiệm tích cực, một kinh nghiệm hỗ trợ sự sống, hỗ trợ tăng trưởng.

Ôi Saint Germain, là thuật biến hóa,
Lửa tím giải phóng nguyên tử thăng hoa.
Ôi Saint Germain, biến chì thành vàng,
Biến cả viễn kiến mà chúng con mang. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con kết nối với sự thơ ngây của trẻ thơ, khi con biết rằng bất cứ sai lầm nào đều có thể làm tốt trở lại, thăng vượt, bỏ lại đằng sau.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật vượt thăng,
Với thày con sẽ hợp nhất vĩnh hằng.
Ôi Saint Germain, thoát khỏi tâm hồn,
Ôi niềm vui sướng biết thày trong con.

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận thấy con rất muốn làm điều tốt, đến độ con có khuynh hướng tự trách mình khi con phạm lỗi. Tuy nhiên, cái Ta Biết biết rằng ở tầng mức của Hiện diện TA LÀ, mọi chuyện xảy ra trên trái đất đều có thể biến thành một kinh nghiệm tích cực.

Ôi Saint Germain, tinh thần cao thượng,
Là chìa khoá cho hóa học tâm linh.
Ôi Saint Germain, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con ý thức sự kiện cuộc sống trên trái đất – ngay cả trong tình trạng hiện nay của hành tinh này – có thể trở thành một kinh nghiệm hoàn toàn tích cực. Con đi từ trải nghiệm học hỏi tích cực này sang trải nghiệm học hỏi tích cực khác và con liên tục thăng vượt chính mình trong một vòng xoáy đi lên.

Ôi Saint Germain, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tự do Thượng đế chúng con rải truyền. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.