18 | Thỉnh cầu trải nghiệm trực tiếp tình thương Thiêng liêng

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Paul người Venice hãy giúp con thấy những gì đang ngăn cản con trải nghiệm và chấp nhận tình thương vô điều kiện, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Paul người Venice, con buông bỏ khái niệm về tình thương nhân gian đã được phóng chiếu lên trên tình thương Thiêng liêng. Con sẵn lòng thấy những hình ảnh nào của tình thương nhân gian, của phản-tình thương, đã ảnh hưởng con trong kiếp này và thậm chí từ những kiếp trước.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.2. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm tình thương Thiêng liêng không bị giam trong ảo tưởng thiếu thốn, và do đó, tình thương Thiêng liêng không bao giờ có thiếu thốn. Nó là một dòng chảy miên viễn chảy từ đấng Sáng tạo tới con và đi vào con.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.3. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm cho tình tương một cách tự do, cho từ trạng thái tâm trung hòa, khi con không có ý muốn đạt được kết quả gì khi cho tình thương.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.4. Paul người Venice, con muốn tình thương Thiêng liêng, không muốn tình thương nhân gian. con sẵn lòng nhận ra là tình thương Thiêng liêng được trao tặng tự do cho tất cả ai muốn nhận nó, và con muốn nhận được nó.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.5. Paul người Venice, con sẵn lòng thấy các ngã tiềm thức đang khiến con chối bỏ hay lờ đi không thấy tình thương. Con buông bỏ cái ngã nói rằng con không xứng đáng được nhận tình thương Thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.6. Paul người Venice, con buông bỏ cái ngã khác phóng chiếu rằng tình thương Thiêng liêng rất đặc biệt, và vì nó đặc biệt như vậy, nên con cũng phải đặc biệt mới nhận được nó. Con thấy là tình thương Thiêng liêng không đặc biệt, nó vượt lên trên mọi nhãn hiệu.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.7. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm cái tình thương vượt lên trên các điều kiện, đặc biệt là những điều kiện có thể được quy định trên một hành tinh không tự nhiên như trái đất hay bởi các sa nhân trong tư duy nhị nguyên.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.8. Paul người Venice, con thấy là bất kỳ điều kiện nào mà tư duy nhị nguyên có thể quy định, đều là một điều kiện tương đối trong khi một đặc tính thiêng liêng thì không tương đối. Vì nếu nó tương đối, thì nó không thể thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.9. Paul người Venice, con sẵn lòng thấy những ngã mà con đã tạo ra trong kiếp này hay các kiếp trước để phản ứng lại những hình ảnh do con ngời tạo ra về tình thương có điều kiện, tình thương nhân gian, tình thương kiểm soát. Con thấy là các ngã này không thể kết nối với tình thương Thiêng liêng, không thể hiểu thấu tình thương Thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

Phần 2

2.1. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm là “tình thương là”, và con buông bỏ cái ngã nói rằng: “Tình thương là gì? Tình thương phải là cái gì đó. Nó không thể chỉ là, nó phải là cái gì đó. Nó phải có hình tướng. Hãy cho tôi một cái gì mà tôi có thể nắm bắt và cầm giữ. Hãy cho tôi một cái gì mà tôi có thể sỡ hữu, mô tả, phân tích.” Con buông bỏ cái ngã đó.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.2. Paul người Venice, con buông bỏ cái ngã nói rằng: “Tôi là cái tâm, công việc của tôi là giải thích và hiểu mọi việc, nhưng nếu cái đó không có đặc tính, thì đâu có gì để giải thích và hiểu? Hãy cho tôi một cái gì mà tôi có thể làm việc với nó. Bạn đã tạo ra tôi để tôi hiểu và giải thích mọi thứ cho bạn. Bạn không thể chỉ ngồi đó và nói: ‘Tình thương là,’ nó phải là cái gì đó.” Con buông bỏ cái ngã đó.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.3. Paul người Venice, con sẵn lòng thấy tâm của con nói tình thương phải là gì. Con buông bỏ tất cả các ngã nói rằng tình thương phải là cái này, phải là cái nọ, cho tới khi con có thể lặp lại câu thần chú, “Tình thương là” và con bình an với vỏn vẹn Tình thương là.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.4. Paul người Venice, con cho phép tình thương là bất cứ cái gì nó sẽ là, cái “Ta Sẽ Là Cái Ta Sẽ Là.” Con sẵn lòng trải nghiệm tình thương Thiêng liêng vượt lên trên mọi điều kiện. Nó là một năng lượng. Nó là một Hiện diện. Nó là một trạng thái tâm thức.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.5. Paul người Venice, con nhận ra chính vì tâm không thể nắm bắt tình thương vô điều kiện, nên tâm cũng không thể gạt nó ra ngoài. Các ngã tách biệt chỉ có thể gạt ra ngoài những gì có đặc tính mà tâm có thể nắm bắt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.6. Paul người Venice, con buông bỏ cái ngã muốn gán những khái niệm thật và giả lên tình thương Thiêng liêng, để nó cảm thấy nó kiểm soát được tình thương, nó có thể dùng tình thương để kiểm soát người khác và vượt qua cảm giác thiếu thốn gắn liền với tâm tách biệt.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.7. Paul người Venice, con thấy là tách biệt dẫn tới thiếu thốn vì nó khiến con không nhận được các đặc tính thiêng liêng, là điều duy nhất có thể khiến con thực sự mãn nguyện và lấp đầy tâm con. Cái Ta Biết nhận ra và chấp nhận là cách duy nhất khiến con mãn nguyện là nhận được một đặc tính thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.8. Paul người Venice, con thấy là con nhận được bao nhiêu tình thương nhân gian cũng không thể thật sự thỏa mãn nhu cầu tình thương của con. Chỉ tình thương Thiêng liêng mới có thể thỏa mãn nhu cầu tình thương. Lẽ tất nhiên, tình thương Thiêng liêng không thể thỏa mãn nhu cầu tình thương của ngã tách biệt.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.9. Paul người Venice, con, như cái Ta Biết, bước ra ngoài ngã tách biệt và nhận ra ngã đang cố tìm kiếm điều không bao giờ thỏa mãn được. Con nhận ra: “Tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn với cái này. Tôi chỉ có thể cảm thấy thỏa mãn, tràn đầy, mãn nguyện khi tôi trải nghiệm tình thương Thiêng liêng.”

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

Phần 3

3.1. Paul người Venice, con chấp nhận tình thơng. Conbuo6ng bỏ cái ngã nói rằng con không thể giản dị chấp nhận tình thương, và quy định những điều kiện mà con hay thế gian cho rằng con phải hội đủ để có thể chấp nhận tình thương. Con buông bỏ các điều kiện này.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.2. Paul người Venice, con thấy là con không cần có một hình ảnh trong tâm về cảm giác trải nghiệm tình thương Thiêng liêng sẽ như thế nào. Vì khi con trải nghiệm nó, con sẽ biết đây là tình thương Thiêng liêng. Con sẽ không có chút nghi ngờ là con đã trải nghiệm tình thương Thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.3. Paul người Venice, con thấy là con không cần mô tả tình thương Thiêng liêng theo cách mà tâm có thể nắm bắt, vì con không trải nghiệm tình thương Thiêng liêng bằng tâm. Con mở tâm ra với trải nghiệm trực tiếp và trải nghiệm này không thể nhầm lẫn được.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.4. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm là con đã chạm gấu áo của bậc chân sư và con đã trải nghiệm cái gì đó vượt lên trên tâm. Vì tình thương Thiêng liêng vượt lên trên tâm. Tâm không thể trải nghiệm nó.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.5. Paul người Venice, con thấy là con trải nghiệm tình thương Thiêng liêng nơi luân xa trái tim. Trải nghiệm một đặc tính của Thượng đế không đến từ suy nghĩ về đặc tính đó. Vấn đề là cắn vào trái táo tình thương thay vì suy nghĩ sẽ cảm thấy thế nào khi cắn vào trái táo.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.6. Paul người Venice, con sẵn lòng tìm ra hai câu trong bài chú của thày và dùng hai câu này trong thiền quán để vô hiệu hóa tâm và hòa điệu với Hiện diện của thày.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.7. Paul người Venice, con sẵn lòng tar3i nghiệm là con không thể tách biệt khỏi tình thương Thiêng liêng. Tình thương Thiêng liêng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nó không bị gò bó vào một địa điểm đặc thù.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.8. Paul người Venice, con thấy là con không thể quy định là một nơi nào đó trên trái đất có một sự tập trung cao của tình thương, vì tình thương không thể bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Tình thương ở khắp mọi nơi, nghĩa là con có thể hòa điệu với tình thương bất kỳ con đang ở đâu.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.9. Paul người Venice, con sẵn lòng mở tâm ra đón nhận tình thương Thiêng liêng và để nó sẽ tuôn chảy xuyên qua con. Tình thương là một dòng chảy liên tục từ Tánh linh vào trong thế giới vật chất để đánh thức thế giới vật chất nhận ra Tình thương là. Do đó, TA LÀ tình thương

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

Phần 4

4.1. Paul người Venice, Tình thương là.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.2. Paul người Venice, Tình thương là.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.3. Paul người Venice, Tình thương là.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.4. Paul người Venice, con chấp nhận Tình thương.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.5. Paul người Venice, con chấp nhận Tình thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.6. Paul người Venice, con chấp nhận Tình thương.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.7. Paul người Venice, con là Tình thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.8. Paul người Venice, con là Tình thương.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.9. Paul người Venice, con là Tình thương.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.