8 | Thỉnh cầu tự do khỏi tâm đường thẳng (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Shiva hãy giúp khắc phục sự mù quáng do tâm đường thẳng gây ra, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Shiva, con khẩn cầu thày để thày giúp con khắc phục các nỗi sợ của con. Con kêu gọi Shiva và Đại thiên thần Michael hãy thiêu rụi các nỗi sợ trong cảm thể của con.

Ôi Shiva, Thần linh của Lửa Thánh,
Đã đến lúc cho quá khứ đi thôi,
Bỏ chuyện cũ, con muốn vượt ra khơi,
Để mở ra tương lai huy hoàng mới.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.2. Shiva, con thấy là trong thế giới hiện đại, tâm lý trí là chướng ngại lớn nhất cho người tâm linh. Con sẵn lòng khắc phục mọi dính mắc của con vào tâm đường thẳng, tâm lý trí, tâm lô gíc, tâm phân tích.

Ôi Shiva, thày đến đây giải cứu,
Khỏi những lực kềm chế con đủ kiểu,
Mọi thấp kém bị lửa thày hỏa thiêu,
Để lát đường đưa con tới thành tựu.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.3. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn đặt mọi sự trên một dòng thời gian, hoặc trên một loại đường thẳng có thể chia thành nhiều phần nhỏ hơn.

Ôi Shiva, Maya đã cạn kiệt,
Cả vũ trụ nội tâm, thày dọn hết,
Thày xua tan toàn bộ tâm thức chết,
Trong Hơi thở Thần thánh, nó phải diệt.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.4. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn đặt mọi sự trên một dòng thẳng nơi có một nguyên nhân dẫn đến hậu quả. Có một sự đều đặn, một quy luật tự nhiên quy định rằng một nguyên nhân đặc trưng sẽ luôn luôn dẫn tới một hậu quả đặc trưng.

Ôi Shiva, con buông chuyện vô thường,
Bao vướng mắc giữ con ở dưới này,
Sạch tà thể nghiện ngập bấy lâu nay,
Con bước tới và vươn lên thẳng hướng.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.5. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Con thấy khi con đếm tới số cao hơn và cao hơn nữa, cuối cùng con sẽ tạo một vòng tròn khép kín.

Ôi Shiva, tên thày con đọc lớn,
Đuổi sợ hãi, nghi ngờ và xấu hổ,
Ngọn lửa thày phơi bày ra lồ lộ
Bao ngõ ngách tự ngã ưa lẩn trốn.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.6. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nghĩ rằng phải có cái vô tận trong thế giới hình tướng. Con chấp nhận là mọi hình tướng đều được quy định bởi một giới hạn.

Ôi Shiva, con hết sợ nghiệp xưa,
Bao món nợ chồng chất con đem trả,
Quá khứ không làm chủ được con nữa,
Con mừng rỡ trong hơi thở Shiva.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.7. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nói là khi kết nối với một chân sư thăng thiên, thì có một khoảng cách giữa nơi con đang ở và nơi vị chân sư ở và con cần phải vượt qua khoảng cách đó.

Ôi Shiva, đây những cặp phàm linh,
Đã đánh bẫy con vào vòng dục ái,
Con quyết định nhìn rõ trong tâm mình,
Từng phàm linh để thày đem trói lại.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.8. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thằng muốn thiết lập một chương trình hợp lý, lô-gíc, tuần tự từng bước đọc chú và đọc thỉnh, và nó quyết định là một lúc nào đó vị chân sư sẽ phải xuất hiện.

Ôi Shiva, trần trụi con đứng đó,
Nếm tự do, tâm con cứ nở ra,
Con hóa giải tất cả mọi hồn ma,
Vì bí quyết bình an là từ bỏ.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.9. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nghĩ là chắc hẳn các chân sư thăng thiên phải tuân theo một quy luật nào đó. Con chấp nhận là các thày tuân theo Luật Tự quyết, nhưng Luật Tự quyết không đi theo đường thẳng.

Ôi Shiva, ngọn hỏa thiêu thần bí,
Thày nâng con lên với Parvati,
Khi thăng lên để ngắm ánh sáng thày,
Con cũng kéo mọi người lên theo đây.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

Phần 2

2.1. Shiva, con chấp nhận là Luật Tự quyết có nghĩa là con lúc nào cũng có thể đổi hướng. Con buông bỏ ý nghĩ là con có thể thiếp lập một chương trình định rằng một ngày kia chân sư phải xuất hiện và kết nối với con.

Ôi Shiva, Thần linh của Lửa Thánh,
Đã đến lúc cho quá khứ đi thôi,
Bỏ chuyện cũ, con muốn vượt ra khơi,
Để mở ra tương lai huy hoàng mới.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.2. Shiva, con chấp nhận là mục đích duy nhất của thế giới hình tướng là để giúp con tăng triển nhận biết. Những gì con phóng chiếu lên Ánh sáng Mẫu-Vật thì Ánh sáng Mẫu-Vật sẽ biểu hiện.

Ôi Shiva, thày đến đây giải cứu,
Khỏi những lực kềm chế con đủ kiểu,
Mọi thấp kém bị lửa thày hỏa thiêu,
Để lát đường đưa con tới thành tựu.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.3. Shiva, con chấp nhận là tự nhận biết có nghĩa: “Tôi muốn thể hiện một cái gì mà tôi đang không hiện có. Tôi là một người đồng-sáng tạo. Tôi sẵn sàng đồng-sáng tạo.”

Ôi Shiva, Maya đã cạn kiệt,
Cả vũ trụ nội tâm, thày dọn hết,
Thày xua tan toàn bộ tâm thức chết,
Trong Hơi thở Thần thánh, nó phải diệt.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.4. Shiva, con chấp nhận là con không thể hiện theo cách đường thẳng máy móc. Con thể hiện một cách sáng tạo bằng cách nắm giữ hình ảnh trong tâm bản sắc, tư tưởng và cảm xúc và phóng chiếu chúng lên Ánh sáng Mẫu-Vật.

Ôi Shiva, con buông chuyện vô thường,
Bao vướng mắc giữ con ở dưới này,
Sạch tà thể nghiện ngập bấy lâu nay,
Con bước tới và vươn lên thẳng hướng.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.5. Shiva, con chấp nhận là con có thể thay đổi các hình ảnh đó bất cứ lúc nào, và không có một bộ máy vĩ đại với những kết quả đã được định sẵn hay có thể tiên đoán. Không có gì có thể tiên đoán vì chỉ có những xác suất.

Ôi Shiva, tên thày con đọc lớn,
Đuổi sợ hãi, nghi ngờ và xấu hổ,
Ngọn lửa thày phơi bày ra lồ lộ
Bao ngõ ngách tự ngã ưa lẩn trốn.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.6. Shiva, con buông bỏ lời gian dối của sa nhân cho rằng một khi con đã lấy một chọn lựa thì con giới hạn khả năng lấy chọn lựa trong tương lai. Đây là điều tâm đường thẳng muốn vì lúc đó nó nghĩ nó làm chủ tình hình và có thể tiên đoán kết quả.

Ôi Shiva, con hết sợ nghiệp xưa,
Bao món nợ chồng chất con đem trả,
Quá khứ không làm chủ được con nữa,
Con mừng rỡ trong hơi thở Shiva.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.7. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nghĩ là con có thể kết nối với một chân sư thăng thiên bằng một quá trình máy móc. Con thấy là điều này tạo ra một hình ảnh trong tâm con và phóng chiếu hình ảnh đó lên vị chân sư thăng thiên.

Ôi Shiva, đây những cặp phàm linh,
Đã đánh bẫy con vào vòng dục ái,
Con quyết định nhìn rõ trong tâm mình,
Từng phàm linh để thày đem trói lại.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.8. Shiva, con thấy là nếu các thày cư xử đúng theo hình ảnh đó thì các thày sẽ coi như chứng thực là hình ảnh của con đúng. Điều này sẽ giam con vào tâm đường thẳng là nơi sa nhân có thể kiểm soát con vì họ có thể tiên đoán bước tới của con là gì.

Ôi Shiva, trần trụi con đứng đó,
Nếm tự do, tâm con cứ nở ra,
Con hóa giải tất cả mọi hồn ma,
Vì bí quyết bình an là từ bỏ.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.9. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nghĩ là con không có chọn lựa nào khác ngoài chọn lựa khởi sự chuỗi dây chuyền, và sau đó thì kết quả được định sẵn. Shiva, xin thày phá tan ảo tưởng và giúp con thấy là con không bị trói buộc bởi bất cứ gì. Bất cứ chọn lựa nào mà con đã lấy đều có thể bị một chọn lựa khác chế ngự.

Ôi Shiva, ngọn hỏa thiêu thần bí,
Thày nâng con lên với Parvati,
Khi thăng lên để ngắm ánh sáng thày,
Con cũng kéo mọi người lên theo đây.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

Phần 3

3.1. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng phóng chiếu một hình ảnh lên các Chân sư, lên chính con, và lên sự kết nối, và hình ảnh này đang giam con vào tâm đường thẳng.

Ôi Shiva, Thần linh của Lửa Thánh,
Đã đến lúc cho quá khứ đi thôi,
Bỏ chuyện cũ, con muốn vượt ra khơi,
Để mở ra tương lai huy hoàng mới.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.2. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng phóng chiếu một hình ảnh về cách kết nối với các Chân sư dựa trên một số giáo lý cũ mà các thày đã trao truyền trong thời Song ngư.

Ôi Shiva, thày đến đây giải cứu,
Khỏi những lực kềm chế con đủ kiểu,
Mọi thấp kém bị lửa thày hỏa thiêu,
Để lát đường đưa con tới thành tựu.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.3. Shiva, hãy giúp con đọc rung động của các hiện tượng kết nối đồng bóng với các sinh thể trong cõi tư tưởng. Hãy giúp con phân biện các câu trả lời và thấy là chúng nhằm thu hút tâm đường thẳng, tâm lý trí.

Ôi Shiva, Maya đã cạn kiệt,
Cả vũ trụ nội tâm, thày dọn hết,
Thày xua tan toàn bộ tâm thức chết,
Trong Hơi thở Thần thánh, nó phải diệt.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.4. Shiva, hãy giải thoát con khỏi mọi kết nối với những kẻ mạo danh trên cõi tư tưởng có khi dùng tên các thày hay có khi dùng tên khác không liên quan đến các chân sư thăng thiên.

Ôi Shiva, con buông chuyện vô thường,
Bao vướng mắc giữ con ở dưới này,
Sạch tà thể nghiện ngập bấy lâu nay,
Con bước tới và vươn lên thẳng hướng.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.5. Shiva, con muốn được thày giúp vì con muốn thoát khỏi bất cứ hình thức nô lệ nào, cho dù đó là trong chính tâm con, hay là một dính mắc vào người khác, hay vào các sinh thể trong cõi tư tưởng, cảm xúc hay bản sắc, hay vào sa nhân.

Ôi Shiva, tên thày con đọc lớn,
Đuổi sợ hãi, nghi ngờ và xấu hổ,
Ngọn lửa thày phơi bày ra lồ lộ
Bao ngõ ngách tự ngã ưa lẩn trốn.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.6. Shiva, con muốn được thày giúp con buông bỏ các ảo tưởng của tâm lý trí. Con buông bỏ những ảo tưởng đang tách con ra khỏi thày hay một chân sư thăng thiên khác gần tim con.

Ôi Shiva, con hết sợ nghiệp xưa,
Bao món nợ chồng chất con đem trả,
Quá khứ không làm chủ được con nữa,
Con mừng rỡ trong hơi thở Shiva.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.7. Shiva, hãy chỉ cho con thấy làm sao tâm lý trí của con ngăn chặn sự kết nối của con với vị chân sư thăng thiên gần với con nhất.

Ôi Shiva, đây những cặp phàm linh,
Đã đánh bẫy con vào vòng dục ái,
Con quyết định nhìn rõ trong tâm mình,
Từng phàm linh để thày đem trói lại.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.8. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng nghĩ rằng tâm có thể phân nhỏ các chân sư thăng thiên thành các thành phần cơ khí, và nếu con làm vậy, thì các thày sẽ phải xuất hiện.

Ôi Shiva, trần trụi con đứng đó,
Nếm tự do, tâm con cứ nở ra,
Con hóa giải tất cả mọi hồn ma,
Vì bí quyết bình an là từ bỏ.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.9. Shiva, con sẵn lòng xoay chuyển tâm mình để thay vì đẩy sự kết nối ra xa như con đang làm, thì con ngừng gắng sức và để cho sự kết nối xảy ra.

Ôi Shiva, ngọn hỏa thiêu thần bí,
Thày nâng con lên với Parvati,
Khi thăng lên để ngắm ánh sáng thày,
Con cũng kéo mọi người lên theo đây.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

Phần 4

4.1. Shiva, con chấp nhận là bất cứ con đang thấy mình ở đâu, thì thày ở đó. Con không cần với ra xa để kết nối với thày. Sự thực là con không cần kết nối. Con chỉ cần xoay chuyển tâm và nhận ra là thày đang ở đây.

Ôi Shiva, Thần linh của Lửa Thánh,
Đã đến lúc cho quá khứ đi thôi,
Bỏ chuyện cũ, con muốn vượt ra khơi,
Để mở ra tương lai huy hoàng mới.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.2. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng nghĩ rằng thày bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Thày ở bất cứ đâu con đang ở, nhưng tâm lý trí muốn tạo ra diễn tiến từ cái này sang cái tới. Đây chính là quan niệm tách biệt.

Ôi Shiva, thày đến đây giải cứu,
Khỏi những lực kềm chế con đủ kiểu,
Mọi thấp kém bị lửa thày hỏa thiêu,
Để lát đường đưa con tới thành tựu.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.3. Shiva, con buông bỏ ảo tưởng của tâm lý trí cho rằng muốn kết nối với một chân sư thăng thiên thì con phải vượt qua một khoảng cách. Con chấp nhận là khoảng cách đó không có.

Ôi Shiva, Maya đã cạn kiệt,
Cả vũ trụ nội tâm, thày dọn hết,
Thày xua tan toàn bộ tâm thức chết,
Trong Hơi thở Thần thánh, nó phải diệt.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.4. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng luôn luôn chờ đợi giáo lý kế tiếp, giáo lý tối hậu hay một giáo lý cao siêu hơn. Con thấy là sự tìm cầu này đang đẩy các thày ra xa, hay đúng hơn đang đẩy con ra khỏi các thày.

Ôi Shiva, con buông chuyện vô thường,
Bao vướng mắc giữ con ở dưới này,
Sạch tà thể nghiện ngập bấy lâu nay,
Con bước tới và vươn lên thẳng hướng.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.5. Shiva, con sẵn lòng tới điểm trong tâm khi con nói: “Tại sao tôi cần nghĩ là tôi phải làm chuyện gì khác để kết nối với một chân sư thăng thiên? Tại sao tôi không kết nối ngay bây giờ?”

Ôi Shiva, tên thày con đọc lớn,
Đuổi sợ hãi, nghi ngờ và xấu hổ,
Ngọn lửa thày phơi bày ra lồ lộ
Bao ngõ ngách tự ngã ưa lẩn trốn.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.6. Shiva, con chấp nhận là vấn đề không phải là suy nghĩ bằng tâm đường thẳng. Vấn đề là vô hiệu hóa tâm đường thẳng, và con sẵn lòng để thày giúp con làm chuyện này.

Ôi Shiva, con hết sợ nghiệp xưa,
Bao món nợ chồng chất con đem trả,
Quá khứ không làm chủ được con nữa,
Con mừng rỡ trong hơi thở Shiva.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.7. Shiva, con chấp nhận là thày ở đây vì con, vì nếu không thì các thày đã không ở lại địa cầu. Con thấy rằng hành tinh này không là gì khác hơn một tấn tuồng để con người trên sân khấu có một môi trường trải bày những gì họ phản-sáng tạo hay đồng-sáng tạo.

Ôi Shiva, đây những cặp phàm linh,
Đã đánh bẫy con vào vòng dục ái,
Con quyết định nhìn rõ trong tâm mình,
Từng phàm linh để thày đem trói lại.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.8. Shiva, con buông bỏ tất cả các ngã đang nghĩ rằng chúng có khả năng đồng-sáng tạo mà không cần kết nối với các đấng sáng tạo ở tầng cao hơn con, tức là các chân sư thăng thiên.

Ôi Shiva, trần trụi con đứng đó,
Nếm tự do, tâm con cứ nở ra,
Con hóa giải tất cả mọi hồn ma,
Vì bí quyết bình an là từ bỏ.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.9. Shiva, con buông bỏ tất cả các ngã được sinh ra từ sự tách biệt. Con để cho chúng chết đi để con không còn trong Trường đời Cay đắng, là nơi con phải phản-sáng tạo cho tới khi định luật sẽ rốt cuộc phản-sáng tạo những gì con phản-sáng tạo.

Ôi Shiva, ngọn hỏa thiêu thần bí,
Thày nâng con lên với Parvati,
Khi thăng lên để ngắm ánh sáng thày,
Con cũng kéo mọi người lên theo đây.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

OM Shiva OM (9 lần)

TA LÀ xác thân này, Shiva TA LÀ (9 lần)

TA LÀ các cảm xúc này, Shiva TA LÀ (9 lần)

TA LÀ các tư tưởng này, Shiva TA LÀ (9 lần)

TA LÀ bản sắc này, Shiva TA LÀ (9 lần)

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.