10 | Thỉnh cầu sự gần gũi với cái ta cao

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Chỉ đạo Thiêng liêng hãy giúp con nhìn ra các yếu tố trong thể bản sắc của con đang ngăn con nối kết với thày, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhìn thấy những gì trong thể bản sắc đang ngăn chặn sự hòa điệu của con với các chân sư thăng thiên và cái ta cao của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó.

1.2. Chỉ đạo Thiêng liêng, con nhìn ra sự kết nối với cõi tâm linh có nghĩa là nhập một với cõi tâm linh. Con buông bỏ bản sắc cho rằng con là một sinh thể vật chất.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.3. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ mọi hình ảnh nhân tạo về thế nào là một con người. Con buông bỏ mọi hình ảnh do sa nhân ảnh hưởng, đặc biệt do Chúa tể Bóng tối ở cõi bản sắc.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.4. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhìn ra và buông bỏ mọi ý niệm bản sắc đến từ nền văn hóa nơi con đã lớn lên, cũng như cách con người nhận diện mình là gì trong tâm thức đại chúng.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.5. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ ảo tưởng cơ bản trên trái đất, một ảo tưởng có tính cách tự tăng cường, rằng cõi vật lý bị chia cách khỏi cõi tâm linh bởi một hàng rào.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.6. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ bản sắc mình là một con người, mình là một xác thân vật lý hoặc một sản phẩm của xác thân vật lý. Con buông bỏ ảo tưởng con đang sống trên một hành tinh vật lý, rằng con lẫn hành tinh đều tách biệt khỏi tánh linh.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.7. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận thấy tâm con có khả năng chứng thực và bác bỏ bất kỳ quan điểm nào. Con muốn vượt qua sự phủ nhận hợp lý (plausible deniability) lẫn sự hợp lý hợp lý (plausible plausibility). Con buông bỏ xu hướng loại trừ mọi chứng cớ trái ngược để có vẻ như tin tưởng của con là chính đáng.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.8. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng buông bỏ niềm tin là có một khoảng cách to lớn giữa trái đất và thiên đàng, rằng con người trên trái đất bị chia cách với tánh linh.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.9. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ ý tưởng phải vượt qua một khoảng cách to lớn để nối kết với thày. Con buông bỏ ảo tưởng có một sự chia cách, một hố sâu giữa cõi tâm linh với con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Phần 2

2.1. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận ra là bất kỳ hình ảnh nào từ cõi thăng thiên cũng có thể bị tâm sử dụng để ngăn chặn nối kết. Con chấp nhận vấn đề không phải là chuyện nối kết, mà là ngộ ra rằng khoảng cách không có, tách biệt không có.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó.

2.2. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ ý tưởng rằng các thày ngụ trên kia nơi cõi tâm linh, và con cần tạo sự nối kết với các thày ở xa tuốt trên đó, vượt khỏi tầm với bình thường của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.3. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận thấy các ngã tách biệt của con được tạo ra để phản ứng lại các điều kiện trong cõi vật lý. Đây là những cái ngã hướng ra ngoài. Chúng liên quan đến một thế giới mà con trải nghiệm bên ngoài cơ thể vật lý, thậm chí bên ngoài cả tâm con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.4. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận thấy những ngã đó được tạo ra để nhìn ra bên ngoài. Chúng được tạo ra dựa trên cảm nhận con là một sinh thể tách biệt sống trong một thế giới vật lý.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.5. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhìn ra các ngã đó không xấu ác hay tiêu cực, nhưng chúng không có tự nhận biết. Chúng chỉ có thể làm những gì chúng đã được thiết kế để làm, tức là nhìn ra bên ngoài.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.6. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ xu hướng tiếp cận đường tu tâm linh dựa trên tất cả những ngã đó. Con buông bỏ cách tiếp cận đường tu tâm linh xuyên qua những cái ngã đã được tạo ra để phản ứng lại thế giới vật chất.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.7. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ xu hướng phóng chiếu những hình ảnh từ các ngã đó lên đường tu tâm linh, lên cõi tâm linh cùng các thày tâm linh của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.8. Chỉ đạo Thiêng liêng, con thấy con không là cơ thể vật lý của con, con không là tâm cảm xúc hay tâm lý trí của con. Thậm chí con không là tâm bản sắc của con. Con là nhiều hơn tất cả những tâm đó và tất cả những ngã đó.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.9. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con bước vào cốt lõi bản thể của con thì có cái Ta Biết. Cái Ta Biết không phải là ngã vỏ ngoài. Nó là nhiều hơn ngã vỏ ngoài.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Phần 3

3.1. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm là cái Ta Biết đã tạo ra các ngã vỏ ngoài, nhưng con đã không biến thành ngã vỏ ngoài. Con thấy con không thể nối kết với các chân sư thăng thiên qua ngã vỏ ngoài. Con chỉ có thể nối kết khi cái Ta Biết bước ra khỏi ngã vỏ ngoài.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó.

3.2. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng buông bỏ cái ngã tâm linh mà con đã xây dựng để vươn cao hơn tâm thức đại chúng. Con buông bỏ bản sắc mình là một người tâm linh do mình đã tuân thủ những điều kiện được quy định bởi giáo lý tâm linh của mình.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.3. Chỉ đạo Thiêng liêng, con thấy là việc phóng chiếu một hình ảnh ra thế giới, phóng chiếu một hình ảnh lên chính con về thế nào là người tâm linh, không còn hữu ích cho con nữa. Con muốn tránh cạm bẫy xây dựng một ý niệm bản sắc tâm linh, rồi tìm cách làm cho nó tinh xảo hơn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.4. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ ý tưởng là khi cuối cùng con tạo được cái ngã tâm linh đủ tinh xảo theo giáo lý của con, thì ngã này sẽ đưa con lên thiên đàng.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.5. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận cái Ta Biết là một cái ta không ngừng thay đổi, vì nó chuyển đổi liên tục tùy theo nó đặt chú ý vào đâu. Cái Ta Biết trải nghiệm chính nó xuyên qua tất cả những ngã đó, và nó không ngừng chuyển từ cái này sang cái khác.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.6. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận cái Ta Biết luôn luôn là nhận biết thuần khiết, nhưng nó được tạo ra như một cái ta thay đổi liên tục. Con nhận ra con KHÔNG phải là các ngã vỏ ngoài đó; con là nhiều hơn ngã vỏ ngoài.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.7. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận rằng vấn đề không phải là tinh lọc cái ngã tâm linh con đã xây dựng, mà là tháo gỡ nó, thoát ra khỏi sự đồng hóa với nó, để cho các ngã riêng biệt đó chết đi từng cái một, cho đến khi con có thể lại đứng đây như sự nhận biết thuần khiết đã đi xuống từ Hiện diện TA LÀ.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.8. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận là cái Ta Biết không thể kết nối với các chân sư thăng thiên hay với Hiện diện TA LÀ – bởi vì cái Ta Biết không hề chia cách khỏi các chân sư thăng thiên và Hiện diện TA LÀ.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.9. Chỉ đạo Thiêng liêng, con nhìn nhận Hiện diện TA LÀ của con ngụ ở cõi tâm linh, và con thì tập trung vào bầu cõi chưa thăng thiên. Dẫu vậy, con là phần nối dài của Hiện diện TA LÀ, giống như một ngọn sóng là sự nối dài của đại dương. Con không bao giờ có thể chia cách khỏi Hiện diện TA LÀ của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Phần 4

4.1. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng xoay chuyển, nghĩa là thay vì nhìn thấy một khoảng cách và nhu cầu nối kết xuyên qua khoảng cách này, con khắc phục ảo tưởng khoảng cách.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó.

4.2. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng xoay chuyển và trải nghiệm cái Ta Biết như phần nối dài của Hiện diện TA LÀ. Con không tách rời khỏi đại dương, con là một phần của đại dương.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.3. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm mình là một ngọn sóng trên đại dương và đại dương đang chuyển động. Như một ngọn sóng, thay vì chỉ chú tâm vào mặt nước, con có thể cảm nhận sự chuyển động sâu xa bên dưới. Con có thể dự phần vào chuyển động sâu xa này.  

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.4. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận biết đại dương cùng sự chuyển động của đại dương. Thay vì cố cưỡng lại động tác của đại dương, con sẽ xuôi chảy với nó. Con là một ngọn sóng trên đại dương, nhưng con có thể chuyển động cùng với đại dương, chuyển động cùng với Hiện diện TA LÀ.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.5. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm các chân sư cũng chính là đại dương, và con có thể chuyển động cùng với các thày khi con chuyển động cùng với Hiện diện TA LÀ. Đây là cách con khắc phục cảm giác xa cách.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.6. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm cái Ta Biết bước ra ngoài các ngã tách biệt để tự trải nghiệm là nhận biết thuần khiết. Nó tự trải nghiệm là một phần của đại dương, đang chuyển động với đại dương của Hiện diện TA LÀ, chuyển động với đại dương của các chân sư thăng thiên.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.7. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận đây là một đường tu tuần tự, đây phải là một đường tu tuần tự. Con bỏ xu hướng mong muốn một thay đổi ấn tượng, một đột phá ấn tượng, một thành quả ấn tượng mà qua đó con đột nhiên biến đổi và đạt tới một trạng thái cao siêu.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.8. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng từng bước tiến tới điểm con không còn những cái ngã phản ứng lại thế gian. Con là một cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ và các chân sư thăng thiên, nhưng con vẫn không đánh mất cảm nhận mình là ai và mình đang đứng ở đâu trên đường tu.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.9. Chỉ đạo Thiêng liêng, con từ bỏ kỳ vọng đạt được một sự đột phá ấn tượng khi bỗng chốc con có sự kết nối hoàn toàn rộng mở với thày. Việc kết nối với các chân sư không phải là một trải nghiệm thần sầu quỷ khốc nào đó. Con chấp nhận đây là một con đường tuần tự ngày càng mở rộng sự kết nối của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.