9 | Con thỉnh cầu Động lực dựa trên Tình thương (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Apollo và Lumina và Heros và Amora, Đại thiên thần Jophiel và Christine và Chamuel và Charity, và Chân sư Lanto và Paul người Venice yêu dấu, hãy giúp con thanh lọc động lực của con cho không còn tình thương chiếm hữu, và phát huy một động lực dựa trên tình thương biểu hiện cá thể Thiêng liêng của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư Lanto và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Con yêu minh triết hơn tự ngã 

1.1. Chân sư Lanto, xin giúp con bước sâu vào bên trong, và nối kết lại với tình thương vượt khỏi hộp tư duy hiện thời của con, là tình thương đã khiến cái Ta Biết hiện thân trong vũ trụ vật chất.

Apollo yêu dấu, trong tia sáng thứ hai,
Thày mở mắt con ra để con nhìn ngày mới,
Vượt lên trên khuôn đúc tư duy gây thảm bại,
Con nhìn thấu xuyên qua lừa lọc của nhị đối.

Apollo yêu dấu, màu Vàng Elohim,
Mắt con nay thấy được ánh rực sáng hoàng kim,
Từng trang vở minh triết thày giở cho con nhìn,
Không còn gì cũ nữa trên khắp mặt hành tinh.

1.2. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nối kết lại với tình thương muốn thấy sáng tạo của Thượng đế trải bày ra, tình thương Hiện diện TA LÀ của con và các đức tính của Thượng đế mà con đã cá thể hóa, tình thương biểu hiện các đức tính đó và thấy ánh sáng đó tỏa vào bóng tối của cõi vật chất.     

Apollo yêu dấu, trong ánh lửa con biết
Có dòng nước hằng chảy là dòng sông minh triết.
Kìa ý chí cao nhất nay con đã phát hiện,
Trầm mình trong dòng nước không bao giờ đứng yên.

Apollo yêu dấu, ánh sáng thày soi rõ
Tại sao chúng con lại hiện thân ở đây nhỉ,
Đây bầu cõi vũ trụ chúng con phải nâng cao,
Và cùng nhau hình thành mũi đầu của ngọn giáo.

1.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nối kết lại với tình thương đã đem con đến hành tinh này, và nhìn ra làm cách nào con có thể biểu hiện tình thương với nhiều minh triết hơn, nhiều phân biện hơn. 

Apollo yêu dấu, vạch trần từng dối trá,
Từng sợi dây tự ngã, giờ đây con buông bỏ,
Và hiểu ra thật sự nhận thức là chìa khóa
Để vượt qua nhị đối cho nội tâm sáng tỏ.

Apollo yêu dấu, con nghe lời thày gọi,
Ở Đại sảnh Minh triết tiếng gọi dìu con tới
.
Phơi bày những lọc lừa đã khiến mình sa ngã,
Thày giúp con tìm lại duy nhất với tất cả.

1.4. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra là khi con người dùng trí khôn trên địa cầu, họ không được thúc đẩy bởi Tình thương Thiêng liêng, mà bởi yêu mến phàm phu.

Apollo yêu dấu, trí tuệ thày sáng rỡ,
Trong hợp nhất với thày, rắn độc con chẳng sợ,
Cái đà trong con mắt, con nay thấy lồ lộ,
Thoát khỏi vùng nhị đối, con tìm được tự do.

Apollo yêu dấu, chúng con nâng viễn kiến
Và dõi nhìn trái đất bước vào tân kỷ nguyên.
Khi mắt thày soi rọi, con tình nguyện đứng đó,
Rồi bước khỏi mê cung với uy lực thày cho.

1.5. Con từ bỏ mọi xu hướng dùng trí khôn làm căn bản cho sự phán đoán, kể cả sự phán đoán giá trị. Minh triết Thiêng liêng đích thực cho con tính phân biện, nhưng phân biện không dính dáng gì đến phán đoán phàm phu.    

Heros-Amora, trong tình thương màu hồng,
Con không cần biết đến ai nghĩ gì về con,
Trong hợp nhất với thày, con gọi một ngày mới,
Như trẻ thơ trong trắng, con đùa giỡn vui chơi.  

Heros-Amora, đời mới đã khởi sự,
Con cười vào mặt quỷ, là đứa luôn nghiêm nghị,  
Con tắm trong Mặt trời màu Hồng Đỏ lộng lẫy,
Biết rằng Thượng đế muốn cuộc đời vui thơ ngây.  

1.6. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra sự khác biệt giữa phân biện Ki-tô và phán đoán khởi lên từ tâm phản-Ki-tô.

Heros-Amora, cuộc đời thật vui thay,
Tưởng chừng như thế giới là đồ chơi vĩ đại,  
Tâm con phóng thế nào thì đời như thế nấy,
Vì tấm gương cuộc sống phản chiếu đúng như vậy.  

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.  

1.7. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn thấy liệu con đã có dùng lời dạy của chân sư thăng thiên để tạo dựng một hộp tư duy cũng hoàn toàn kín mít như hộp tư duy của nhiều nhóm Cơ đốc cực chính thống.

Heros-Amora, đốt hết mọi điều kiện,
Con biết TA LÀ quyền được lật sang trang mới,  
Trầm mình trong dòng chảy của Tình yêu vô biên,
Con biết rằng Tánh linh đã từ Trên xuống đời.

Heros-Amora, tỉnh ngộ con phát hiện
Rằng tình thương đích thực không hề có điều kiện.
Tuy rắn bị kẹt cứng trong nhị đối của y
,
Nhưng con thì thoát được nhờ Tình thương vô kỷ.  

1.8. Chân sư Lanto, xin thày giúp con trải nghiệm độ rung khác biệt giữa phân biện Ki-tô và phán đoán phàm phu. Con đang vượt qua khai ngộ ở cấp thứ ba, là khai ngộ của minh triết biểu hiện qua tình thương.

Heros-Amora, rốt cuộc con cảm thấy
Mình đã vượt lên trên vùng dĩ vãng sa lầy. 
Trong tình yêu chân thật con tự do phát triển,
Mãi mãi con là một với Dòng Từ vô biên.  

Heros-Amora, điều kiện vốn trói buộc,
Chúng hình thành mạng lưới những gian manh lừa dối.
Tình thương bay xa mãi vì nó không biên giới
,
Nâng cao muôn sự sống vào trời Hồng ngọc tươi.

1.9. Hãy yêu thương chứ đừng phán xét. Tình thương Thiêng liêng không phán xét, nhưng tình yêu phàm phu hoàn toàn dựa trên một sự phán xét.

Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Apollo và Lumina yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Jophiel và Christine yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Chân sư Lanto yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

2. Con sẵn sàng thăng vượt quyền sở hữu  

2.1. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra và buông bỏ mọi xu hướng sử dụng tình yêu phàm phu chiếm hữu để tìm cách sở hữu hay kiểm soát người khác.

Đại thiên thần Jophiel, trong ánh sáng minh triết,
Mọi lừa dối gian xảo đã phơi bày trước mặt.
Thường thường trong tâm người, chúng tinh vi luồn lách,
Nhưng con có thày rồi, là vị thày thượng sách.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.2. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra và buông bỏ ảo tưởng cho rằng con cố ép buộc quyền tự quyết của người khác là vì ích lợi của người đó. Thượng đế đã không bao giờ bổ nhiệm con làm quan tòa để phán xử người khác phải dùng quyền tự quyết của họ như thế nào.

Đại thiên thần Jophiel, con đón mừng minh triết,
Tấm màn của nhị nguyên, thày lấy gươm chặt đứt,
Khi được thày chỉ lối, con biết đâu là thực,
Con hóa giải tức khắc bùa mê với ngờ vực.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.3. Chân sư Lanto, xin thày chỉ cho con thấy con đang sử dụng tình yêu có điều kiện, tình yêu chiếm hữu như thế nào trong quan hệ với người khác.

Đại thiên thần Jophiel, thực tại của thày đó,
Là liều thuốc thần diệu giải độc chất nhị nguyên,
Dối trá không thể còn khi có thày Hiện diện,
Với thày đứng bên cạnh, tà kiến con cắt liền.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.4. Con nhìn nhận là con không có hợp đồng nào của Thượng đế giao cho con nhiệm vụ phán xét người khác. Con không có tờ giấy chứng minh là con trách nhiệm về sự cứu rỗi của người đó.

Đại thiên thần Jophiel, tâm Thượng đế trong con,
Con nhận trí tuệ thày, ánh sáng rạng đầu non,
Con gặp được Duy nhất khi tách biệt tiêu mòn,
Và tâm này toàn vẹn, là chiến thắng của con.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.5. Con buông bỏ ảo tưởng rằng con trách nhiệm về sự cứu rỗi của người khác. Con buông bỏ xu hướng của tự ngã tìm cách sở hữu người khác.

Đại thiên thần Chamuel, uy lực tia ngọc hồng,
Con biết con đang tắm trận mưa ban sự sống,
Bao ý chí sa đọa đốt sạch bởi tình thương,
Bỗng nhiên bao ham muốn như chìm nghỉm lắng xuống.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.6. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra, liệu con có tìm cách sở hữu chính mình và tâm mình từ góc nhìn của tự ngã, tìm cách đặt tự ngã vào địa vị kiểm soát tâm con, ý tưởng của con, cảm xúc của con, ý niệm bản sắc của con.

Đại thiên thần Chamuel, ánh sáng dâng cuồn cuộn,
Tia hồng ngọc rực lửa đâm xuyên qua đêm trường,
Mọi thế lực bóng tối bị lửa thày thiêu nướng,
Thiêu sạch cả những ai không chịu bước cao hơn.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.7. Chân sư Lanto, con sẵn sàng buông bỏ mọi nhu cầu sở hữu bất cứ gì trên địa cầu. Xin thày chỉ cho con đường dẫn tới trạng thái không sở hữu gì, và không gì sở hữu con.

Đại thiên thần Chamuel, tình yêu thày bao la,
Cuộc sống nay ý nghĩa do tầm nhìn sáng tỏ,
Khi mục đích cuộc đời con nhận ra quá rõ,
Nhận cả đấng Duy nhất trong tình thương chan hòa.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.8. Chân sư Lanto, xin thày giúp con đạt được nhận biết rằng mọi sự sống đều là một, vì tất cả đều là Phật tánh.

Đại thiên thần Chamuel, đem bình an bất nhị,
Thậm chí cả cái chết mà cũng chẳng là chi,
Thật sự trong tình thương không thể có phân hủy,
Tình thương là thăng vượt vào ngày mới vô thỉ.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.9. Chân sư Lanto, xin thày giúp con vượt qua xu hướng cho rằng Phật tánh là một trạng thái toàn hảo không thay đổi. Hãy giúp con khắc phục tự ngã thèm khát một trạng thái toàn hảo không thay đổi. Con nỗ lực đạt đến sự hợp nhất với Phật tánh.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

3. Con biểu lộ minh triết qua tình thương 

3.1. Phật tánh là thay đổi không ngừng. Phật tánh là tự thăng vượt không ngừng. Phật tánh không bao giờ đứng yên một chỗ. Nó luôn luôn thăng vượt chính nó.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Con không thể sở hữu Phật tánh. Con không thể kiểm soát Phật tánh. Con không thể tạo ra một hộp tư duy và bảo là Phật tánh được chứa trong hộp. Trước cả khi con có thể tạo ra hộp tư duy, Phật tánh đã tự thăng vượt một tỷ lần rồi.  

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Chỉ có tự ngã con người mới muốn tạo ra một trạng thái toàn hảo không thay đổi, vì nó tin điều đó sẽ khiến nó có thể được chấp nhận trong mắt Thượng đế.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Chân sư Lanto. xin thày giúp con trong tư cách là cái Ta Biết, bước ra khỏi phin lọc nhận thức của tự ngã và chiêm nghiệm sự duy nhất, chiêm nghiệm chính con là Phật tánh, là một với Dòng sông sự Sống không ngừng tự thăng vượt.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Minh triết được biểu đạt qua tình thương khi con nhận ra là con muốn cái gì nhiều hơn những ảo tưởng của hộp tư duy và phin lọc nhận thức của con. Con muốn chính nguồn suối hằng sống, chứ không muốn một diễn đạt cố định của minh triết.

Chân sư Lanto, con nay viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Chân sư Lanto, con nhận ra là các chân sư không ngừng tự thăng vượt. Con muốn giữ liên lạc với thày, và con dùng giáo lý vỏ ngoài làm nền tảng để thăng vượt ý niệm cái ta của con cùng bất kỳ cách diễn giải nào về giáo lý.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Sự sống mà Giê-su nói đến là tự thăng vượt liên tục. Đây là sự sống mà Ki-tô hằng sống cống hiến cho loài người đang đầu thai. Con đang dự phần vào thân và huyết của Ki-tô, và con buông bỏ mọi mong muốn giam hãm tánh linh của con trong một hộp tư duy được quy định trên địa cầu.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra con đang biểu hiện ánh sáng tâm linh như thế nào qua phin lọc nhận thức và hộp tư duy của con. Con buông bỏ xu hướng sử dụng ánh sáng từ Hiện diện TA LÀ để ép buộc người khác và tạo nghiệp cho con.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, con đang cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Con yêu chân sư Lanto hơn hộp tư duy hiện thời của con. Con muốn kết hợp nhiều hơn với Lanto và Hiện diện TA LÀ của con. Con từ bỏ mọi ý muốn dùng lý lẽ toàn hảo của hộp tư duy hiện thời để lập luận chống lại sự hợp nhất đó. Con chọn sự sống!

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Động lực của con phát xuất từ tình thương 

4.1. Con sẵn sàng thăng vượt mọi thứ mà con nghĩ con sở hữu. Con trở thành nhiều hơn bằng cách đồng hóa với hình tướng rồi thăng vượt hình tướng. Không phải hành động đồng hóa khiến con trở thành nhiều hơn, mà là hành động buông bỏ sự đồng hóa.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Buông bỏ là tình thương đích thực, cố sở hữu là tình thương giả trá. Điều con yêu nhiều hơn mọi thứ trong thế gian này là biểu hiện cá thể Thiêng liêng của con. Con yêu các hình kỷ hà lý tưởng của Hiện diện TA LÀ của con.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Với cường độ và quyết tâm của ngọn lửa màu hồng ngọc, con đang thiêu sạch với tia laser một khía cạnh nhất định của hộp tư duy của con. Con biểu đạt cá thể thiêng liêng của mình nhiều hơn. Con cảm thấy tình yêu thiêng liêng xối chảy qua mình.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Mục đích hàng đầu của con là biểu hiện cá thể thiêng liêng được cất giữ trong Hiện diện TA LÀ của con. Con từ bỏ nhu cầu phải tự kiểm soát và thích nghi với một chuẩn mực vỏ ngoải nhất định trên trái đất.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Con không cần gì từ người khác để thể hiện cá thể Thiêng liêng của con. Con không cần gì từ trái đất để thể hiện cá thể Thiêng liêng của con. Con không cần đến điều kiện nào trong thế giới vật chất để thể hiện cá thể Thiêng liêng của con.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Con sẵn sàng thể hiện cá thể Thiêng liêng của mình bất kể điều kiện ngoại cảnh nào con phải đương đầu. Con nhận bất kỳ điều kiện nào con phải đối mặt, rồi tìm ra cách biểu hiện cái gì hơn nữa, cái gì thiêng liêng trong hoàn cảnh đó.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Con biểu hiện tình thương trong bất cứ điều kiện nào, ngay cả khi nó có vẻ không xứng đáng với tình thương, ngay cả khi có vẻ tình thương không thể biểu lộ được trong hoàn cảnh đó. Con biểu lộ tình thương ngay cả với những người dường như không xứng đáng được thương yêu, không muốn được thương yêu. 

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Con biểu hiện những gì đến với con từ bên trong. Con đang là mặt trời, là cánh cửa mở cho mặt trời của Hiện diện TA LÀ của con chiếu rọi xuyên qua thế giới vật chất. Đó chính là vai trò của con. Đó là lý do tại sao con ở đây.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Tình thương của con lớn đủ để con có thể biểu hiện Thiêng liêng bất kể người ta làm gì với nó. Con đã phát huy một động lực dựa trên tình thương.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế con xin rải truyền

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm: 

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.