Thỉnh cầu viễn quan thuần khiết

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Cyclopea và Virginia, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Raphael và Mẹ Mary, Serapis Bey và Hilarion yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi viễn quan đã bị biến dạng. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra sa nhân đang hạn chế viễn quan của con như thế nào qua các ảo tưởng tạo thành một phin lọc trong các thể bản sắc, lý trí và cảm xúc của con.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy được những ý tưởng đã biến viễn quan thành một vòng tròn khép kín, một xoắn ốc cứ tự nó lớn mãi, khiến con hạn chế viễn quan của con.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, xin thày giúp con trải nghiệm mình là một sinh thể tâm linh, là nhận biết thuần khiết, để con biết mặc dù tầm nhìn bị thay đổi bởi ý tưởng trong bốn thể phàm, nhưng chính con thì không thay đổi, và con có thể thanh tẩy viễn quan bất cứ lúc nào.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, xin thày giúp con vượt qua khai ngộ được tượng trưng bởi tâm thức nhị nguyên. Con thật biết mình không là một sinh thể tách biệt, và con không thể dùng quyền năng riêng của con để tạo ra điều gì.   

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, xin thày giúp con tái lập sợi dây ý thức với vị thày tâm linh. Hãy giúp con tìm lại ý niệm bản ngã mình là một sinh thể nối kết, một thành phần của cái gì lớn hơn chính mình.  

Cyclopea yêu dấu, thày phơi ra sự thực, 
Rằng phiền não nhị nguyên rồi sẽ được hàn gắn, 
Ánh sáng màu Lục bảo của thày như thần dược, 
Chữa lành cảm thể con cho bình an mỹ mãn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Viễn kiến sao trong sáng, con nhất mực giữ gìn. 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt
trong tim.

1.6. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy được là con đã hạn chế tầm nhìn để tạo thực tế là mình tách biệt. Con ý thức buông bỏ ý muốn trải nghiệm trạng thái làm một người bước vào bầu cõi chưa thăng thiên và bị chìm đắm trong trạng thái đó. Con muốn hoàn toàn thức tỉnh trong bản sắc chân thực của mình.

Cyclopea yêu dấu, con cùng thày tháo gỡ 
Những vòng xoáy tiêu cực đang phủ tâm mây mờ, 
Con biết mình cốt lõi là cái biết thuần sơ,
Là chìa khóa để làm cánh cửa luôn rộng mở.

Cyclopea yêu dấu, thanh lọc mắt bên trong, 
Uy lực đó giúp con xuyên thủng đêm trong hồn,
Xuyên tấm màn nhị nguyên
, con giương cánh bay cao
Và tắm trong Ánh sáng thâm sâu màu Lục bảo.

1.7. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối cho rằng con là sản phẩm của thế giới vật chất, rằng con bất toàn, và trong bản chất con là một sinh thể giới hạn.

Cyclopea yêu dấu, cuộc sống chỉ phản ánh 
Những hình tướng mà tâm cứ phóng ra địa cầu, 
Giữ tâm mình trong sáng là bí quyết chữa lành, 
Không còn một tâm ảnh để ngã trốn đằng sau. 

Cyclopea yêu dấu, chúng con nhắm thật cao, 
Ngày càng xích lại gần với ngọn lửa hàn gắn,
Nay con nhìn cuộc sống với con mắt thuần đơn,
Vượt lên trên bệnh tật
, con sẽ bay cao hơn.

1.8. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối trá quy định con người là một sinh thể giới hạn không thể vượt lên trên giới hạn, không thể nâng cao ý niệm bản ngã và thanh tẩy viễn quan của mình một cách hệ thống.  

Cyclopea yêu dấu, Lửa Lục bảo phanh phui 
Từng trò chơi quyền lực tinh vi của nhị đối, 
Kể cả âm mưu cũ là trò chơi gian dối, 
Cứ định nghĩa chân lý theo một cách mà thôi.

Cyclopea yêu dấu, dòng chảy con cảm được, 
Của Chân lý Hằng sống mà thày ban liên tục, 
Con biết chân lý vượt mọi hệ thống dưới này, 
Con bơi trong ánh sáng và tăng trưởng gấp mấy. 

1.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối cho rằng con không thể làm gì để thay đổi một số điều kiện trên trái đất, và tự thân con bị chúng hạn chế.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra mọi vòng xoắn ốc hạn chế tầm nhìn và giữ chặt con trong cái bẫy của Trường đời Cay đắng.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, xin thày giúp con khởi sự tra vấn những tin tưởng rất vi tế mà con đã quen chấp nhận do đã lớn lên trong điều kiện hạn chế của địa cầu, là những điều kiện mà người ta không nghĩ là có thể đặt lại vấn đề.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con đã khởi sự xây dựng một vòng ốc xoáy hướng thượng rồi. Hãy giúp con vượt qua khúc rẽ khi ốc xoáy hướng thượng đó trở nên hoàn toàn tự lực.  

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày mà vươn theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, con nhận ra trong ý thức là con cần mở rộng viễn quan, con muốn mở rộng viễn quan. Hãy giúp con tra vấn những thứ mà con xem là bình thường, ngay cả những thứ con không nghĩ tới tra vấn.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, con có sức mạnh đẩy con đi tới, con có động cơ và ý muốn thoát khỏi một viễn kiến hạn chế. Con biết mình chỉ làm được vậy bằng cách ý thức tra vấn những gì mà hầu hết mọi người không tra vấn.

Đại thiên thần Raphael, thày sáng rỡ làm sao, 
Thày nâng con lên khỏi tuồng sân khấu cuộc đời. 
Mẹ Mary và thày, viễn quan sao táo bạo, 
Muốn con đạt tiềm năng cao nhất có thể với. 

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.6. Serapis Bey, xin thày giúp con giải thoát sự chú ý của con cho không trụ vào cơ thể vật lý, nơi con nhìn thế gian qua nội dung của ba thể cao và do đó con không thể tra vấn nội dung đó.

Đại thiên thần Raphael, trong quả cầu lục bảo, 
Niệm tinh khôi con giữ cho mãi mãi thanh cao, 
Mẹ Mary bao bọc, ôm con trong Tim Thánh, 
Không bao giờ xa cách trong tình Mẹ chân thành.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.7. Serapis Bey, xin thày giúp con chấp nhận là khi con giải phóng viễn quan, con cũng tự giải phóng khỏi các định luật phụ thuộc của thiên nhiên. Tuy vậy, con không thể đi ngược lại quyền tự quyết của người khác, cho nên có những điều kiện mà con không thể thay đổi.

Đại thiên thần Raphael, mọi đau ốm trị lành, 
Từng tế bào trong thân niêm lại trong ánh sáng, 
Chợt thấy niệm tinh khôi của đức Mẹ Mary, 
Con sống hiện thực mới là sức khỏe thần kỳ.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.8. Serapis Bey, xin thày giúp con hoàn toàn chấp nhận là không có điều kiện nào trên địa cầu có thể ngăn con nâng cao tâm thức. Các điều kiện hiện thời không thể ngăn con tăng triển, mà chúng còn có thể hỗ trợ cho con tăng triển.

Đại thiên thần Raphael, ánh sáng vô cùng thực, 
Lộ ra cho con thấy Ki-tô trong thần thức, 
Mẹ Mary nay giúp con vượt lên từng bước, 
Cùng thày con thăng lên trong ánh sáng bảo lục.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.9. Serapis Bey, xin thày giúp con thoát ra khỏi tư duy cuồng đại của sa nhân, là tư duy bảo rằng có điều gì thật sai trái trên địa cầu, có điều gì thiếu sót, không lý tưởng và cần phải thay đổi.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ ý tưởng cho rằng các điều kiện hiện thời là phản tâm linh và chúng có thể ngăn con tăng triển tâm linh. Tự thăng vượt là khi con thăng vượt điều kiện mà con đối mặt ngay lúc này. Cho dù điều kiện có thấp kém biết mấy, con vẫn có khả năng thăng vượt.

Serapis Bey, biết bao quyền lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhận ra là con đã có một ý định dựa trên tình thương để xoay chuyển như thế. Con không muốn sống trọn đời mà xem các điều kiện trên địa cầu là kẻ thù cho sự tăng triển tâm linh. Con muốn xoay chuyển để xem chúng là những cơ hội tăng triển.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối của sa nhân cho rằng trong thế gian có những điều kiện tồi tệ đến độ con không thể sử dụng để tự thăng vượt. Con phải hoặc giao chiến với chúng, hoặc xa lánh khỏi chúng.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, con ý thức rằng tự thăng vượt là nhận ra điều kiện hiện thời của mình là kém cỏi và mình có khả năng là hơn thế. Xong con chuyển ý niệm bản ngã, rời bỏ cái kém để là cái hơn. Tinh túy của tự thăng vượt là đi từ cái kém sang cái hơn.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, con ý thức là dù cái kém có thấp kém tới đâu, thật chẳng có gì quan trọng vì con luôn luôn có thể chuyển sang cái hơn. Điều kiện càng thấp kém thì con càng dễ thấy sự tương phản giữa điều kiện và thực tại cao hơn mà con cảm nhận trong tim.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, xin thày giúp con thực hiện những xoay chuyển khó khăn nhất trên đường tâm linh, là những xoay chuyển rất vi tế khi con chỉ thấy khác biệt nhỏ nhoi giữa viễn kiến mà con mang trong tâm ý thức và viễn quan nội tâm.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, con ý thức là con đã có một chút viễn quan nội tâm. Con có một viễn quan trực giác cao hơn, đến từ Hiện diện TA LÀ của con cùng các chân sư thăng thiên.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối cho rằng cái con thấy trong viễn quan trực giác là một thực tại cao hơn chỉ hiện hữu nơi một cõi cao hơn. Giờ đây con biết đó cũng là một thực tại hiện hữu trong thế giới vật chất.  

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, con nhận ra trong ý thức là những gì con thấy qua kính vạn hoa của bốn thể phàm không phải là một thực tại, mà chỉ là một nhận thức. Con nhìn thấy một hình ảnh do bốn thể phàm tạo dựng.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, con ý thức được là để tăng triển trên đường tâm linh, con không phải thay đổi điều kiện vỏ ngoài. Con chỉ phải thay đổi viễn quan nội tâm. Con không phải thay đổi bất cứ gì bên ngoài chính con; con chỉ phải thanh tẩy viễn quan của con.

Hilarion, trên bờ lục bảo, 
Con đã bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả 
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển tâm con, là con nhận ra không một điều kiện nào con phải đối mặt là một trở ngại cho tự thăng vượt. Đó chính là sự hỗ trợ cho con tự thăng vượt. Một điều kiện chỉ có vẻ là một trở ngại nếu con nhìn xuyên qua một ý niệm bản ngã nhất định.

Hilarion, chìa khóa bí mật, 
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, con ý thức thấy được chính cái con tưởng là một trở ngại cho sự tăng triển tâm linh thật ra là cơ hội lớn nhất để con nhìn ra viễn quan giới hạn của mình và thăng vượt nó.

Hilarion, tình yêu sự sống, 
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, con ý thức nhìn ra Định luật Tự thăng vượt, qua đó con sẽ không thoát ra khỏi bất kỳ điều kiện nào trên địa cầu cho tới khi con hoàn toàn chấp nhận nó như nó hiện là, và chấp nhận nó sẽ không hạn chế được con như một sinh thể tâm linh.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng, 
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền, 
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, con thấy người khác đã tạo ra một số điều kiện ảnh hưởng đến con, nhưng họ làm vậy qua một ý niệm bản ngã giới hạn. Con chỉ bị ảnh hưởng vì con mang một số yếu tố của ý niệm bản ngã giới hạn đó trong bốn thể phàm của con.

Hilarion, thương yêu đón chào, 
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển, qua đó con nhận ra là nếu con thăng vượt ý niệm bản ngã mà cho tới giờ con đã sử dụng để nhìn vào điều kiện, thì điều kiện đó sẽ không còn xáo trộn con nữa.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, con chấp nhận là con có khả năng là người tâm linh cho dù con phải đối diện với hoàn cảnh thế nào đi nữa. Rất nhiều người đã chứng tỏ điều này suốt các thế kỷ, và con đang ở đây để chứng tỏ điều này trong thời đại hôm nay. Đó là lý do con đã tình nguyện đi vào hiện thân vào thời buổi này.

Hilarion, thông sạch luân xa, 
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà, 
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, con đang xoay chuyển trong nhận biết ý thức. Con nhìn vào cuộc đời và hoàn cảnh vỏ ngoài của con với tinh thần chấp nhận mới mẻ rằng đây chính là một cơ hội vĩ đại để con tự thăng vượt.

Hilarion, thày sẽ quân bình 
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, cho con giữ đúng,
Để con hợp nhất với thày luôn luôn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, con nắm lấy bàn tay mà thày dang ra cho con, và chúng ta sẽ cùng nhau bước lên cao hơn trên con đường tự thăng vượt huy hoàng mà Đấng Sáng tạo của chúng ta đã cống hiến cho chúng ta.

Hilarion, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế con xin rải truyền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.