Không ai đã từng làm con điều gì

Bài giảng của chân sư thăng thiên Serapis Bey qua trung gian Kim Michaels, ngày 5/9/2021, nhân dịp Webinar 2021 cho Mỹ châu – Tiến tới quan hệ Thời Hoàng kim.

TA LÀ chân sư thăng thiên Serapis Bey, Thượng sư của Tia sáng thứ Tư, thường được gọi là Tia Thanh tịnh, nhưng ta ưa gọi là Tia Gia tốc.

Từ góc nhìn của Tia thứ Tư, ta mong muốn trao cho con điều gì? Các thượng sư khác đã trình bày về điều gì? Chúng tôi đã nói về sự kiện tất cả mọi người trên địa cầu đều mang những nét tâm lý chưa giải quyết. Trong sứ vụ thiêng liêng của con, con đã ghi vào mục đích là sẽ giải quyết một số khía cạnh đặc thù của tâm lý mình. Đa số những vấn đề này đã được tạo ra trong những kiếp trước, có lẽ từ nhiều tiền kiếp trước đây, trở ngược về tới tận chấn thương nhập đời của con. Chúng tôi cũng có nói rằng con đã tự đặt mình vào những mối quan hệ với một số người cũng mang tâm lý chưa giải quyết như vậy, và đó là tại sao họ đã hành xử theo cách của họ, và điều này đã khơi lên những tâm lý chưa giải quyết nơi con và khiến con phản ứng lại.    

Khi con nhìn vào thế giới rộng lớn, con sẽ thấy là mỗi con người đều có một số tâm lý chưa giải quyết, và nhiều người có một số rất lớn tâm lý chưa giải quyết. Điều này thực sự nghĩa là gì? Trong một nghĩa nào đó, rằng mọi công việc mà con người làm đều là kết quả, hay ít ra bị ảnh hưởng bởi những vấn đề tâm lý chưa giải quyết.   

Con là một học trò tâm linh, con có nhận thức khá tốt về đường tu tâm linh và con nhìn ra, như chân sư More có nói, rằng tinh túy của con đường tâm linh là nâng cao tâm thức bằng cách vượt qua tâm lý chưa giải quyết ở trình độ hiện tại của con.

Khi con lùi lại một bước và nhìn kỹ điều này, con có thể nhận thấy trong đời mình có bao nhiêu việc đã làm là kết quả của tâm lý chưa giải quyết. Nhìn lại đời con, con có thể thấy một số thời điểm khi con đã phản ứng một cách nào đó, đã lấy những quyết định nào đó, đã có những hành động nào đó đã đưa tới những hậu quả mà con không mong muốn. Nhưng con cũng thấy được là nguyên do con đã hành xử như vậy là bởi tâm lý chưa giải quyết của con.

Sau đây là điểm đầu tiên ta muốn trao cho con. Từ góc độ của các chân sư thăng thiên và đặc biệt từ Tia thứ Tư là tia gia tốc, con hoàn toàn không có gì phải xấu hổ nếu con có tâm lý chưa giải quyết. Ta biết rõ là hầu hết mọi người sẽ hơi sốc khi nghe câu nói vừa rồi. Bởi vì suốt nhiều kiếp sống, con đã bị lập trình, con đã bị tẩy não bởi sa nhân khiến con nghĩ rằng đáng lý ra con phải toàn hảo. Và nếu con không toàn hảo thì con phải cảm thấy mình có lỗi. Đây là một trong những cách thức chủ yếu mà sa nhân sử dụng để kiểm soát, kềm giữ, hạ thấp và tiêu diệt con. Chúng muốn con nghĩ rằng sự kiện con đang mang tâm lý chưa giải quyết cho thấy nơi cốt lõi của con có điều gì đó sai trái, tồi tệ, xấu xa, đáng xấu hổ.    

Ta xin con hãy lùi về một bước và nhìn xem địa cầu này là loại hành tinh như thế nào? Như chúng tôi đã nhắc con nhiều lần, đây không phải là một hành tinh lý tưởng. Hãy nhìn những chuyện đang diễn ra, nhìn xem con người đang đối xử với nhau như thế nào. Làm sao con có thể hiện thân trên một địa cầu như thế này suốt nhiều kiếp sống mà không phải gánh chịu những vết thương và chấn thương tâm lý? Làm sao con có thể không có vấn đề tâm lý chưa giải quyết? Thật chúng tôi đã nói gì? Rằng con cần phải giải quyết hết vấn đề tâm lý này đến vấn đề tâm lý khác cho đến khi con lên tới tầng thứ 144. Và khi con không còn tâm lý nào chưa giải quyết thì con sẽ không thể cầm giữ xác thân vật lý này của con nữa và con sẽ thăng thiên. Chỉ duy sự kiện con còn hiện thân trên địa cầu cũng đủ để cho thấy con còn tâm lý chưa giải quyết.  

Cho nên nếu có những chuyện con không thể tránh được thì đâu có lý do gì con phải cảm thấy xấu hổ? Có lý do gì mà con phải tự trách thân? Thế con có tự trách thân là mình có màu da hay màu mắt của mình hay không? Chuyện đó chỉ giản dị xảy ra như vậy. Con sống trên một hành tinh đầy những chuyện xảy ra như vậy và thật là không có lý do gì con phải cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi.

Tại sao các sa nhân lại muốn con cảm thấy xấu hổ, tội lỗi? Bởi vì nó sẽ ngăn chặn con thực sự xem xét tâm lý của con. Và nếu con không thể xem xét phần tâm lý chưa giải quyết thì con sẽ không bao giờ giải quyết nó được. Muốn giải quyết thì phải nhìn vào tâm lý, nhìn thấu qua các ảo tưởng, hóa giải các năng lượng, hóa giài các tin tưởng giả trá. Nếu con không thể nhìn vì con quá xấu hổ hay sợ hãi hay tội lỗi, con sẽ không giải quyết được và con sẽ bị kẹt lại. Và ta có thể cam đoan với con rằng chúng tôi là những sinh thể phụng sự trên tia sáng thứ tư cuả gia tốc, chúng tôi không muốn con bị kẹt lại. Chúng tôi muốn con gia tốc. Kẹt lại là đối nghịch của gia tốc. Đúng là con mang tâm lý chưa giải quyết nhưng đó chỉ là một chuyện đang xảy ra. Không có lý do gì con phải cảm thấy xấu hổ. Con có thể nói, đấy chỉ là một chuyện cỏn con. Đấy là một chuyện mình sẽ giải quyết cho xong để mình bước đi tiếp.   

Bây giờ hãy nhìn sâu sắc hơn. Suốt rất nhiều kiếp, con đã bị lập trình, bị rửa não là nếu con đã làm điều gì bị người ta xem là sai trái, đã nói điều gì bị xem là sai trái, đã không làm điều gì đáng lý con phải làm, hay đã không nói điều gì đáng lý con phải nói, thì chính con là người sai trái do hành xử như vậy.

Giả dụ con đã làm chuyện gì đó trong đời con mà con xem là sai trái và hầu hết mọi người cũng xem là sai trái. Chẳng hạn, con đã làm hay nói điều gì khiến cho người khác bị tổn thương, buồn phiền. Nhưng tại sao con làm vậy? Con làm vậy vì con có tâm lý chưa giải quyết. Tâm lý chưa giải quyết nghĩa là gì? Đúng vậy, trong giáo lý mà chúng tôi đã ban cho con, nó có nghĩa là con có một cái ngã tách biệt đã khiến con làm điều con đã làm.  

Nhưng chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại điều gì? Đâu là ý tưởng chủ yếu đằng sau giáo lý về cái Ta Biết? Rằng nơi cốt lõi của chính con là sự nhận biết thuần khiết. Có nghĩa là gì? Rằng cái Ta Biết không có đặc tính nào nằm trong thế gian, nó không thể sai trái. Nó cũng không thế đúng đắn – trong nghĩa nhị nguyên. Bởi vì trong tinh túy của nó, cái Ta Biết không thể làm bất cứ điều gì trên địa cầu. Để làm được gì trên địa cầu, cái Ta Biết phải tự biểu đạt qua một cái ngã tách biệt.

Đó là cách thức con hành động qua bốn thể phàm của con. Ai là người hành động, ai là người làm? Ai đã làm nhưng điều con làm mà con coi là sai trái? Thật không phải là cái Ta Biết đâu, mà là một cái ngã tách biệt. Ngã tách biệt đó chính là người làm. Ngã tách biệt đã làm cái mà con đã làm. Ai là người coi đó là sai trái? Có phải cái Ta Biết không? Cũng không luôn, bởi vì cái Ta Biết là sự nhận biết thuần khiết, nó không vận hành trong đúng và sai. Ai nghĩ điều con làm là sai trái? Phải, một cái ngã tách biệt nghĩ đó là sai trái.

Vậy thì ở đó đang có một ngã tách biệt khiến con làm một chuyện gì đó, và đang có một ngã tách biệt khác khiến con cảm thấy tội lỗi về chuyện đó. Nhưng cả hai không phải thực sự là con. Làm thế nào con sẽ vượt qua đây? Cuối cùng con sẽ chỉ vượt qua được bằng cách nhìn thấy đó không phải là con.

Đó là một cái ngã. Nó mang một tin tưởng, nó mang một cái khuôn năng lượng nào đó. Nhưng nó chỉ là một cái ngã. Nó không thực, và chắc chắn nó không phải là con. Khi con nhìn ra điều này, con có thể buông bỏ tin tưởng đó, con có thể giải phóng năng lượng đó, và con có thể để cho ngã đó chết đi, bởi vì con không còn nuôi dưỡng nó nữa. Nói cách khác, con đã làm điều mà con làm vì tâm lý chưa giải quyết của con.   

Bây giờ con hãy nhìn vào người khác mà xem. Con thấy rất rõ là họ cũng có tâm lý chưa giải quyết. Tại sao họ đã làm chuyện đó? Tại sao họ đã làm con những chuyện đó? Cũng vì tâm lý chưa giải quyết của họ. Có nghĩa là gì? Rằng họ cũng có một cái Ta Biết nằm trong cốt lõi của chính họ. Và cái Ta biết của họ thực sự đã không làm chuyện đó đến cái Ta Biết của con. Chỉ có ngã tách biệt của họ đã làm chuyện đó đến ngã tách biệt của con. Có nghĩa là gì?

Và đây là món quà ta muốn tặng cho con từ Tia sáng thứ Tư, là điều này đây: Không có ai đã từng làm con một điều gì. Không có ai thực sự hiện hữu đã từng làm bất cứ điều gì đến cái ta thực của con. Chỉ có hai ngã tách biệt tương tác với nhau mà thôi. Ngã tách biệt của người kia đã khiến họ tức giận đối với con, khiến họ tố cáo con, khiến họ phóng chiếu ý tưởng rằng con phải cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi bởi hành vi của con. Tất cả chì toàn là ngã tách biệt với nhau mà thôi.

Cũng đúng là người kia có thể đã đối xử rõ ràng là tồi tệ. Nhưng có phải điều họ làm đã tác động trên con? Thực tế là không. Phải, ở đây ta cũng biết cần phân biệt giữa sự ngược đãi vật lý trực tiếp với sự ngược đãi thiên về tâm lý, tình cảm hay tinh thần. Đương nhiên, nếu có ai đánh đập, hành hung con, thì đấy là một hành động vật lý. Nhưng một hành động vật lý chỉ gây tác động trên xác thân vật lý, và nó sẽ không tác động trực tiếp trên các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc của con. Sự ngược đãi xác thân có thể vượt quá một lằn ranh nào đó, nhưng nó vẫn vận hành trên cùng một căn bản như sự ngược đãi tâm lý, bởi vì điều tác động trên con không phải là hành vi vật lý hay lời nói của người kia, mà điều tác động trên con là những gì diễn ra bên trong tâm lý của con, bên trong các thể tình cảm, lý trí và bản sắc của con. Chính phản ứng của con đã tác động trên con. Nó tác động trên con như thế nào? Bằng cách khiến cho con tạo ra một cái ngã tách biệt, hoặc nó khiến con củng cố hay khuấy động một cái ngã tách biệt sẵn có.

Tại sao điều này lại quan trọng? Vậy Tia sáng thứ Tư bản chất là gì? Phải rồi, là gia tốc. Nhưng làm thế nào con gia tốc? Sự thật là ta có quyền năng rất lớn. Ta có thể truyền rải những lượng ánh sáng to lớn. Ngay cả trong tư cách là thượng sư, với lượng ánh sáng it hơn các bậc Đại thiên thần và Elohim, ta vẫn có khả năng gia tốc tức thì hành tinh này lên một mức cao hơn. Chắc chắn ta có thể rải truyền đủ ánh sáng đề gia tốc tức thì bất cứ người nào lên một mức cao hơn. Nhưng làm như vậy hiển nhiên sẽ vi phạm quyền tự quyết. Ta không thể gia tốc cho con. Sinh thể duy nhất có khả năng gia tốc cho con là chính con. Nhưng sinh thể nào, thành phần nào trong con có thể được gia tốc? Không phải những cái ngã tách biệt đâu, bởi chúng không có khả năng tự nhận biết. Chỉ có cái Ta Biết mới có thể tự gia tốc mà thôi – bằng cách con hiểu ra rằng con không phải là ngã tách biệt và con quyết định tự gia tốc để vượt khỏi nó. Con vượt khỏi cái khuôn đúc, vượt khỏi những tin tưởng và những năng lượng của ngã tách biệt.

Nhưng làm thế nào con thực hiện được chuyện này? Chỉ khi nào con giành lại được quyền năng của con. Và tại sao con phải giành lại quyền năng? Bởi vì các sa nhân đã tìm được cách tước lấy quyền năng khỏi con. Tất cả mọi con người đều đã bị chúng tước đi quyền năng, ít hay nhiều. Điều này không sao tránh khỏi. Con không thể hiện thân trên địa cầu này mà không bị lấy mất quyền năng – bởi vì có quá nhiều những phóng chiếu nhắm vào con hầu tước đi quyền năng của con. Chẳng hạn con lấy lời dạy mà ta vừa cho con. Đa số người ta sẽ nói: “Kẻ này đã làm gì tôi, kẻ kia đã làm gì tôi.” Có nghĩa là gì? Rằng kẻ đó đã có quyền năng trên con. Làm thế nào con lấy lại quyền năng từ người kia đây?  

Chỉ khi nào con nhìn nhận điều ta vừa nói. Không ai đã từng làm con một điều gì cả. Có nghĩa là không ai có quyền năng gì trên những phản ứng của con trong tâm lý của con. Tất nhiên là câu “Không ai đã từng làm con điều gì” có thể được thay đổi bởi vì, trong một nghĩa nào đó, trong một kiếp trước đã có kẻ làm điều gì đó thật hung bạo và dữ tợn đến độ nó khiến con phải tạo ra một cái ngã tách biệt.

Ta biết là ta hơi khắt khe khi nói rằng không ai từng làm con điều gì, nhưng ta nghĩ con cũng đã hiểu ý. Cuối cùng thì không ai đã từng làm con điều gì, và ngay cả khi sa nhân đã giáng cho con cái chấn thương vũ trụ nhập đời, thì cũng chính là con đã tạo ra ngã tách biệt đó, và ngã này từ đó đã không ngừng nhào nặn cách phản ứng của con. Có thể nói là người khác có quyền năng trên con, nhưng họ chỉ có quyền năng qua trung gian những cái ngã tách biệt mà con đã tạo ra. Đây là điểm thiết yếu.

Bởi vì nếu con nghĩ rằng sa nhân, hoặc người khác, có quyền năng ảnh hưởng tâm lý của con và tạo ra ngã tách biệt trong tâm con, thì họ sẽ có quyền năng trên con và con không thể giành lại quyền năng của con. Con chỉ có thể giành lại bằng cách nhìn nhận chính con đã tạo ra ngã tách biệt này. Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì chỉ có người đã tạo ra ngã tách biệt mới có thể giải thể ngã tách biệt. Chỉ khi nào con chấp nhận là con đã tạo ra cái ngã tách biệt đã khiến con phản ứng một cách nào đó đối với người khác, thì con mới có thể chấp nhận rằng con là người duy nhất có khả năng giải thể ngã đó.

Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì đó chính là cách con giành lại quyền năng của con. Hãy tưởng tượng con quan hệ với một người. Đây là mối quan hệ yêu thương với một người phối ngẫu mà con đã chung sống suốt nhiều năm. Trong quan hệ này có một khuôn nếp khiến con hay rơi vào một cách phản ứng nào đó. Nếu con cho rằng để con thoát khỏi mô thức phản ứng này, người kia phải thay đổi, thì quả là con đã không lấy lại quyền năng của con, mà ngược lại con đã trao một phần quyền năng đó cho người kia. Chỉ khi nào con nhìn nhận rằng con là người duy nhất có quyền năng tạo ra và giải thể ngã tách biệt, thì con mới thực sự lấy lại quyền năng của con – bởi vì con có khả năng tự thay đổi cho dù người kia không sẵn lòng thay đổi.

Chúng tôi đã nói gì? Rằng con đã tự đặt mình vào những mối quan hệ với những người có một tâm lý đặc thù nào đó sẽ bắt buộc con phải giải quyết các vấn đề tâm lý của con. Một số những người này mang tâm lý rất nan giải, một số còn là sa nhân với rất ít hy vọng sửa đổi. Có lẽ tất cả các con đều quen biết một số người có rất ít hy vọng sửa đổi khi con nhìn vào chính họ và quá khứ của họ. Làm thế nào con có thể tự thay đổi, làm thế nào con có thể tự giải thoát khi họ sẽ không thay đổi?

Đúng vậy, con sẽ chỉ tự do được khi con nhìn nhận là con có khả năng tự thay đổi cho dù người khác không thay đổi, bởi vì con có quyền năng giải thể những ngã tách biệt mà con đang mang. Chính những ngã tách biệt này đã khiến con phản ứng lại người kia, và do đó, chính ngã tách biệt này đã khiến con bị quấy nhiễu bởi người kia. Và cách duy nhất để vượt qua cảm giác này, vượt qua phản ứng này, là giải quyết ngã tách biệt.

Đâu là phép lạ của lời dạy này về ngã tách biệt? Phép lạ đó là như sau: Không hề có vấn đề gì mà con cần phải giải quyết. Trong lối suy nghĩ của thế gian, nếu có ai đó gần gũi với con đang làm khổ con, con sẽ nghĩ: “Vấn đề này nằm ở cách cư xử của người kia, cho nên cách duy nhất để tôi thoát ra là phải thay đổi người kia. Tôi phải giải quyết vấn đề cư xử của người kia.”

Phép lạ của lời dạy về ngã tách biệt chỉ giản dị là con có khả năng lấy lại quyền năng của con và nói: “Tôi không cần phải thay đổi người kia hầu thoát khỏi các khuôn nếp phản ứng của tôi. Tôi có thể tự thay đổi, tôi có thể để cho ngã chết đi. Hoàn toàn không có một điều gì, không có một vấn đề gì mà tôi cần phải giải quyết. Tôi chỉ cần đơn giản nhìn ra rằng phản ứng của tôi bắt nguồn từ một cái ngã tách biệt. Và khi tôi để cho ngã này chết đi, phản ứng sẽ không còn đó nữa, và do đó vấn đề cũng được giải quyết.” Bởi vì một lần nữa, vấn đề của con là gì chứ nhỉ? Có thật là vấn đề của con là cách cư xử của người kia hay không? Không đâu, vấn đề của con là phản ứng của con, bởi vì chính phản ứng này mới tác động trên con.  

Con có thể giải quyết vấn đề phản ứng của con mà không giải quyết vấn đề cư xử của người kia. Đây là một lời dạy cách mạng, một lời dạy thần diệu so với những gì đã được giảng dạy trong ngành tâm lý học hay các giáo lý tâm linh.  Nhiều người trong số các con đã áp dụng được rồi và đạt được kết quả đáng kinh ngạc. Nhiều người trong số các con cũng sẽ kinh ngạc khi các con thấy nó hiệu nghiệm như thế nào. Và tất cả các con đều có thể kinh nghiệm điều này. Thật là có một phép thần diệu ở đây. Chúng ta có thể gọi đó là phép thần diệu của gia tốc.

Đây là khi con nhìn nhận, như các thượng sư khác có dạy, rằng con đã cố tình tự đặt mình vào một mối quan hệ với một người vô cùng khó khăn. Con đã làm như vậy để buộc bản thân con, buộc ngoại tâm của con, phải công nhận rằng con có những điều mà con cần vượt qua trong tâm lý mình, trong bản thân mình. Con tự buộc con phải giải quyết nó, phải cải sửa nó, hầu con tự giải thoát khỏi nó. Con giải thoát khỏi nó để con có thể phụng sự cao hơn và hoàn thành sứ vụ thiêng liêng của con trong kiếp này và những kiếp sau, hoặc để con được tự do mà thăng thiên.    

Nhưng ta cũng biết, sự gia tốc có thể dễ dàng bị hiểu lầm. Thực tế là trong nhiều đợt truyền pháp trước đây, nhiều học trò đã hiểu lầm điểm này. Rồi họ xem Serapis Bey là một vị thày vô cùng nghiêm ngặt, luôn luôn có giọng nói nghiêm khắc – y như ta đang làm ngay bây giờ đây, con có nghĩ vậy không? Và hình như ta luôn luôn đòi hỏi kỷ luật sắt đá từ học trò của ta. Sự thật là ta chỉ muốn gia tốc. Đó là tại sao ta nói năng mạnh mẽ. Hầu ta cắt xuyên qua mọi kháng cự. Tuy nhiên ta không hề có ý định thúc ép học trò gia tốc, và ta cũng không muốn học trò của ta sử dụng vũ lực.     

Ta vẫn biết là khi con lái một chiếc xe cần gia tốc, làm thế nào con cho nó gia tăng tốc độ đây? Con phải đạp mạnh chân ga để chiếc xe nhận thêm sức mạnh phóng tới đằng trước. Nhưng trên phương diện tâm linh, đó không phải là cách mà con gia tốc. Tại sao không? Bởi vì gia tốc trong ý nghĩa tâm linh không phải là chuyện vận dụng sức mạnh. Ngược lại, đó là chuyện lấy đi sức mạnh, là cái sức mạnh đang giữ con buộc chặt vào địa cầu, là cái sức mạnh khiến con giảm tốc, kéo con xa hơn Hiện diện TA LÀ và gần hơn với trái đất. Khi con loại bỏ sức mạnh này đang giữ con lại địa cầu, con sẽ tự động gia tốc về phía Hiện diện TA LÀ và sự thăng thiên.

Không một ai đã từng thăng thiên mà lại vận dụng quyền năng vật lý to lớn đó, sức mạnh vật lý khổng lồ đó. Mà trái lại, thăng thiên xảy ra do sự buông bỏ, là đối nghịch của vũ lực – hay đúng hơn, là sự thăng vượt hoàn toàn mọi vũ lực. Con buông ra, con đầu hàng, con bỏ lại. Và khi đó, sinh thể đã từng đi xuống từ thiên đàng sẽ tự động được gia tốc và thăng trở lên thiên đàng, là nơi không còn một sức mạnh nào sẽ buộc nó vào trái đất. Đây là cách con thăng thiên. Đây là những gì ta giảng dạy trong khóa nhập thất của ta tại Luxor cho những học trò nào đã sẵn sàng, và tất nhiên điều này cần một chút thời gian.

Trên căn bản, con cần lên cao hơn tầng tâm thức thứ 124 trước khi con thể nhập được hoàn toàn điều này, nhưng ta vẫn đưa ra cho con hôm nay để ít ra con sẽ giữ nó trong ngoại tâm của con. Rồi đôi khi con có thể suy ngẫm về điểm này, và chắc chắn con có thể đem ra áp dụng hầu ngộ được sự thật rằng việc vượt qua ngã tách biệt không phải là chuyện vận dụng sức mạnh.

Chúng tôi đã chứng kiến một số học trò, đặc biệt là học trò từ các lần truyền pháp trước, đã từ lâu quen thói đem bài chú ra đọc mỗi khi họ cần vượt qua một vấn đề nào đó. Và họ cho rằng để thật sự khắc phục được trở ngại, họ cần sử dụng càng nhiều sức mạnh càng tốt. Tất nhiên là việc đọc chú với một khí thế nào đó cũng rất hữu ích. Tuy nhiên như chúng tôi đã từng trình bày, nhiều người lại tạo thêm nghiệp quả khi họ phú cho bài chú một rung động phát xuất từ sợ hãi, và họ không gia tốc được. Sự sợ hãi sẽ giảm tốc, trong khi tình thương sẽ gia tốc. Con thấy không, mặc dù chúng tôi đã nói với con rằng con đọc chú để làm tan năng lượng, nhưng chúng tôi không muốn con đọc chú trong sự sợ hãi. Con không nên nghĩ rằng con cần phải sử dụng sức mạnh to lớn đó, và nếu con không đạt được kết quả con muốn qua đọc chú thì con phải đọc to hơn, nhanh hơn, nhiều hơn, lâu hơn nữa. Nhưng con yêu dấu, con không đang chạy đua tại Thế vận hội. Con không phấn đấu để luôn chạy xa hơn.      

Nếu con khôn ngoan, con sẽ nỗ lực tìm ra một cách tiếp cận nào khác, một cách tiếp cận sự phát triển tâm linh không phát xuất từ vũ lực. Vũ lực sẽ không bao giờ đưa con vào thiên đàng. Không một vũ lực nào sẽ đưa con vào thiên đàng. Nếu có thể làm được chuyện đó thì từ lâu các sa nhân đã vào được thiên đàng rồi, và chúng đã tung hoành khắp cõi tâm linh và làm hỏng mọi chuyện. Nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Nói giản dị, đây là cơ năng an toàn của cõi tâm linh, và chỉ có tình thương và phi vũ lực mới giúp con trở thành một sinh thể quyền năng như một chân sư thăng thiên, một đại thiên thần, một elohim, hay thậm chí cả những sinh thể ở những tầng cao hơn của đại đoàn vũ trụ.

Ta đã vừa trao cho con điều ta muốn trao trong lần giảng dạy này. Ta tin rằng nó sẽ ích lợi cho một số trong các con. Lẽ tự nhiên, mỗi chúng tôi là thượng sư của bảy tia sáng sẽ trao cho con một số ý tưởng. Con không nhất thiết phải chú ý đồng đều đến mỗi ý tưởng được ban ra, mà con cần nhập vào câu hỏi: Tôi đang ở mức nào trong hiện tại? Tôi cần làm gì ngay bây giờ? Sau đó con hãy tập trung vào một tư tưởng từ một vị thày, trong số những giáo lý con nhận được trong webinar này, và con tận dụng tối đa tư tưởng đó. Rồi sẽ tới một điểm trong tương lai khi con sẽ sẵn sàng xem đến những ý tưởng kia. Nhưng chắc chắn chúng tôi hy vọng rằng bảy chiếc chìa khóa mà chúng tôi đang trao cho con sẽ quý giá đối với con ở những giai đoạn khác nhau trên hành trình tâm linh của con, cũng như cuộc hành trình mà con đang đi hầu giải quyết thái độ của con trong quan hệ. Với lời này, ta niêm con trong ngọn lửa trắng, nóng và gia tốc của tia sáng thứ tư mà TA LÀ.       

Khác biệt trong tiến trình thăng thiên giữa các avatar và cư dân nguyên thủy của địa cầu

Hỏi: Xin có câu hỏi về sự khác biệt trong tiến trình thăng thiên giữa các avatar và các cư dân nguyên thủy của địa cầu.


Trả lời của chăng sư thăng thiên Serapis Bey qua trung gian Kim Michaels, nhân một hội nghị tại Estonia năm 2017. Đăng ngày 6/9/2019.

Chỉ có khác biệt nhỏ giữa tiến trình thăng thiên của các cư dân nguyên thủy của địa cầu với tiến trình của các avatar, nhưng đó là một sự khác biệt rất phức tạp, theo nghĩa là các cư dân nguyên thủy cảm thấy gắn bó hơn với địa cầu, và do đó việc rời bỏ địa cầu trong tình trạng tối tăm, dày đặc hiện nay sẽ thực sự khó khăn hơn đối với họ.

Nói vậy không có nghĩa là không có một cư dân nguyên thủy nào đã thăng thiên, nhưng có rất nhiều người hơn đã đạt đến một mức phát triển tâm linh nào đó rồi lại không sẵn lòng thăng thiên bởi vì họ cảm thấy trọng trách đối với trái đất và không thể bỏ nó lại đằng sau.

Chúng tôi đã có giải thích là khi thăng thiên, con người bỏ lại địa cầu cũng như mọi thứ trên địa cầu một cách vĩnh viễn. Tất nhiên, con có thể trở thành một chân sư thăng thiên để tiếp tục làm việc với trái đất nhưng con phải thực sự buông bỏ mọi mong muốn nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào trên trái đất. Điều này khó hơn cho các cư dân nguyên thủy do tinh thần trách nhiệm của họ.

Đối với một avatar, con đến địa cầu như chúng tôi đã giải thích, với một ý muốn cụ thể muốn nhìn thấy thay đổi. Nhưng con cũng nhìn nhận rằng đây không phải là một hành tinh mà con đã góp phần đồng sáng tác ngay từ buổi đầu. Không phải con đã góp phần đưa địa cầu xuống mức thấp kém hiện tại, và do đó con không cảm thấy cùng gánh nặng trách nhiệm hay gắn bó đối với trái đất.   

Và đó là tại sao con thực sự nhìn ra rằng ý muốn nguyên thủy của con không phải là cao nhất có thể có. Nhưng con có thể từ bỏ ý muốn này và sau đó con có thể ra đi, khi con nhận ra là con muốn bước tới trên đường phát triển của con, hay thậm chí là con thực sự có thể đóng góp cho địa cầu từ cõi thượng thăng nhiều hơn là trong kiếp đầu thai. Nhưng ngay cả khi con có khả năng thăng thiên như một avatar, tất nhiên là con vẫn có thể quyết định ở lại trong đầu thai, vì ở đây con có thể neo trụ ánh sáng và là một cánh cửa mở, và con có thể nêu gương cho người khác.

Cho nên tiến trình thăng thiên không khác nhau trên bản chất, nhưng nói thật, một lần nữa, con cần hiểu rõ thế nào là tiết lộ tuần tự. Trong quyển sách của đợt truyền pháp trước, những lời dạy được đưa ra đã được điều chỉnh để thích nghi với trình độ tâm thức tập thể thời đó cũng như trình độ của các học trò, và do đó lời dạy đã đơn giản hóa tiến trình thăng thiên phần nào.    

Con cũng có thể nói là những lời dạy hôm nay về sự thăng thiên cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp với tâm thức tập thể và trình độ học trò ngày hôm nay, và do đó cũng đã được đơn giản hóa. Điều này không có nghĩa là lời dạy cũ hay lời dạy hôm nay là sai lầm, mà chỉ có nghĩa là nhiều chi tiết hơn có thể được cung cấp do hành tinh đã tiến bước. Những gì được đưa ra bây giờ sẽ tạm đủ cho một số học trò thăng thiên, và khi hành tinh được nâng lên cao hơn nữa, một số lời dạy khác sẽ được đưa ra để giúp cho một số đông học trò hơn cũng thăng thiên. 

Ta cần nói thêm ở đây là đối với các cư dân nguyên thủy của địa cầu, có một yếu tố phức tạp phụ trội. Nếu con là một avatar, con xuống hành tinh này, con tương tác với sa nhân khiến con rơi vào nhị nguyên. Nhưng bởi vì sa nhân biểu lộ một hình thức cùng cực của nhị nguyên, cho nên phần nào con sẽ dễ dàng hơn thấy được cách hành xử của họ là xấu xa, và con biết nhất định phải có một cách hành xử cao hơn. Trong nghĩa đó đối với một avatar, việc rút ra khỏi tình trạng nhị nguyên và thăng thiên sẽ dễ dàng hơn.

Đối với một cư dân nguyên thủy của địa cầu, cũng tương đối dễ dàng để họ thấy được cách cư xử của sa nhân là không tốt. Nhưng con hãy nhớ những gì chúng tôi đã giải thích, trước khi sa nhân được phép xuống địa cầu thì các cư dân ở đây đã tạo ra một vòng xoáy hướng hạ rồi, và đã trở nên đui mù do tâm thức nhị nguyên rồi. Họ đã tự làm chuyện đó chứ không phải sa nhân đã hướng dẫn hay ép buộc họ làm. Đó là sự lựa chọn của các cư dân nguyên thủy, và chính vì vậy mà việc thấy được và vượt qua các chọn lựa hạn chế của mình là điều khó khăn gấp bội.

Trong tương lai tất nhiên, đến lúc chúng tôi sẽ đưa ra một số lời dạy mới, qua vị sứ giả này hay một sứ giả nào khác, tùy theo thời điểm, để giúp cho các dòng sống trên địa cầu thăng hoa dễ dàng hơn. Chúng tôi đã có gợi ý về điều này nhưng cho tới giờ vẫn chưa thực sự đưa ra lời dạy nào đầy đủ để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của họ.

Thỉnh cầu viễn quan thuần khiết

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Cyclopea và Virginia, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Raphael và Mẹ Mary, Serapis Bey và Hilarion yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi viễn quan đã bị biến dạng. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra sa nhân đang hạn chế viễn quan của con như thế nào qua các ảo tưởng tạo thành một phin lọc trong các thể bản sắc, lý trí và cảm xúc của con.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy được những ý tưởng đã biến viễn quan thành một vòng tròn khép kín, một xoắn ốc cứ tự nó lớn mãi, khiến con hạn chế viễn quan của con.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, xin thày giúp con trải nghiệm mình là một sinh thể tâm linh, là nhận biết thuần khiết, để con biết mặc dù tầm nhìn bị thay đổi bởi ý tưởng trong bốn thể phàm, nhưng chính con thì không thay đổi, và con có thể thanh tẩy viễn quan bất cứ lúc nào.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, xin thày giúp con vượt qua khai ngộ được tượng trưng bởi tâm thức nhị nguyên. Con thật biết mình không là một sinh thể tách biệt, và con không thể dùng quyền năng riêng của con để tạo ra điều gì.   

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, xin thày giúp con tái lập sợi dây ý thức với vị thày tâm linh. Hãy giúp con tìm lại ý niệm bản ngã mình là một sinh thể nối kết, một thành phần của cái gì lớn hơn chính mình.  

Cyclopea yêu dấu, thày phơi ra sự thực, 
Rằng phiền não nhị nguyên rồi sẽ được hàn gắn, 
Ánh sáng màu Lục bảo của thày như thần dược, 
Chữa lành cảm thể con cho bình an mỹ mãn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Viễn kiến sao trong sáng, con nhất mực giữ gìn. 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt
trong tim.

1.6. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy được là con đã hạn chế tầm nhìn để tạo thực tế là mình tách biệt. Con ý thức buông bỏ ý muốn trải nghiệm trạng thái làm một người bước vào bầu cõi chưa thăng thiên và bị chìm đắm trong trạng thái đó. Con muốn hoàn toàn thức tỉnh trong bản sắc chân thực của mình.

Cyclopea yêu dấu, con cùng thày tháo gỡ 
Những vòng xoáy tiêu cực đang phủ tâm mây mờ, 
Con biết mình cốt lõi là cái biết thuần sơ,
Là chìa khóa để thành cánh cửa luôn rộng mở.

Cyclopea yêu dấu, thanh lọc mắt bên trong, 
Uy lực đó giúp con xuyên thủng đêm trong hồn,
Xuyên tấm màn nhị nguyên
, con giương cánh bay cao
Và tắm trong Ánh sáng thâm sâu màu Lục bảo.

1.7. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối cho rằng con là sản phẩm của thế giới vật chất, rằng con bất toàn, và trong bản chất con là một sinh thể giới hạn.

Cyclopea yêu dấu, cuộc sống chỉ phản ánh 
Những hình tướng mà tâm cứ phóng ra địa cầu, 
Giữ tâm mình trong sáng là bí quyết chữa lành, 
Không còn một tâm ảnh để ngã trốn đằng sau. 

Cyclopea yêu dấu, chúng con nhắm thật cao, 
Ngày càng xích lại gần với ngọn lửa hàn gắn,
Nay con nhìn cuộc sống với con mắt thuần đơn,
Vượt lên trên bệnh tật
, con sẽ bay cao hơn.

1.8. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối trá quy định con người là một sinh thể giới hạn không thể vượt lên trên giới hạn, không thể nâng cao ý niệm bản ngã và thanh tẩy viễn quan của mình một cách hệ thống.  

Cyclopea yêu dấu, Lửa Lục bảo phanh phui 
Từng trò chơi quyền lực tinh vi của nhị đối, 
Kể cả âm mưu cũ là trò chơi gian dối, 
Cứ định nghĩa chân lý theo một cách mà thôi.

Cyclopea yêu dấu, dòng chảy con cảm được, 
Của Chân lý Hằng sống mà thày ban liên tục, 
Con biết chân lý vượt mọi hệ thống dưới này, 
Con bơi trong ánh sáng và tăng trưởng gấp mấy. 

1.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối cho rằng con không thể làm gì để thay đổi một số điều kiện trên trái đất, và tự thân con bị chúng hạn chế.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra mọi vòng xoắn ốc hạn chế tầm nhìn và giữ chặt con trong cái bẫy của Trường đời Cay đắng.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, xin thày giúp con khởi sự tra vấn những tin tưởng rất vi tế mà con đã quen chấp nhận do đã lớn lên trong điều kiện hạn chế của địa cầu, là những điều kiện mà người ta không nghĩ là có thể đặt lại vấn đề.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con đã khởi sự xây dựng một vòng ốc xoáy hướng thượng rồi. Hãy giúp con vượt qua khúc rẽ khi ốc xoáy hướng thượng đó trở nên hoàn toàn tự lực.  

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, con nhận ra trong ý thức là con cần mở rộng viễn quan, con muốn mở rộng viễn quan. Hãy giúp con tra vấn những thứ mà con xem là bình thường, ngay cả những thứ con không nghĩ tới tra vấn.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, con có sức mạnh đẩy con đi tới, con có động cơ và ý muốn thoát khỏi một viễn kiến hạn chế. Con biết mình chỉ làm được vậy bằng cách ý thức tra vấn những gì mà hầu hết mọi người không tra vấn.

Đại thiên thần Raphael, thày sáng rỡ làm sao, 
Thày nâng con lên khỏi tuồng sân khấu cuộc đời. 
Mẹ Mary và thày, viễn quan sao táo bạo, 
Muốn con đạt tiềm năng cao nhất có thể với. 

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.6. Serapis Bey, xin thày giúp con giải thoát sự chú ý của con cho không trụ vào cơ thể vật lý, nơi con nhìn thế gian qua nội dung của ba thể cao và do đó con không thể tra vấn nội dung đó.

Đại thiên thần Raphael, trong quả cầu lục bảo, 
Niệm tinh khôi con giữ cho mãi mãi thanh cao, 
Mẹ Mary bao bọc, ôm con trong Tim Thánh, 
Không bao giờ xa cách trong tình Mẹ chân thành.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.7. Serapis Bey, xin thày giúp con chấp nhận là khi con giải phóng viễn quan, con cũng tự giải phóng khỏi các định luật phụ thuộc của thiên nhiên. Tuy vậy, con không thể đi ngược lại quyền tự quyết của người khác, cho nên có những điều kiện mà con không thể thay đổi.

Đại thiên thần Raphael, mọi đau ốm trị lành, 
Từng tế bào trong thân niêm lại trong ánh sáng, 
Chợt thấy niệm tinh khôi của đức Mẹ Mary, 
Con sống hiện thực mới là sức khỏe thần kỳ.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.8. Serapis Bey, xin thày giúp con hoàn toàn chấp nhận là không có điều kiện nào trên địa cầu có thể ngăn con nâng cao tâm thức. Các điều kiện hiện thời không thể ngăn con tăng triển, mà chúng còn có thể hỗ trợ cho con tăng triển.

Đại thiên thần Raphael, ánh sáng vô cùng thực, 
Lộ ra cho con thấy Ki-tô trong thần thức, 
Mẹ Mary đang giúp để con thăng liên tục, 
Cùng thày con thăng lên trong ánh sáng bảo lục.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.9. Serapis Bey, xin thày giúp con thoát ra khỏi tư duy cuồng đại của sa nhân, là tư duy bảo rằng có điều gì thật sai trái trên địa cầu, có điều gì thiếu sót, không lý tưởng và cần phải thay đổi.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ ý tưởng cho rằng các điều kiện hiện thời là phản tâm linh và chúng có thể ngăn con tăng triển tâm linh. Tự thăng vượt là khi con thăng vượt điều kiện mà con đối mặt ngay lúc này. Cho dù điều kiện có thấp kém biết mấy, con vẫn có khả năng thăng vượt.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhận ra là con đã có một ý định dựa trên tình thương để xoay chuyển như thế. Con không muốn sống trọn đời mà xem các điều kiện trên địa cầu là kẻ thù cho sự tăng triển tâm linh. Con muốn xoay chuyển để xem chúng là những cơ hội tăng triển.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối của sa nhân cho rằng trong thế gian có những điều kiện tồi tệ đến độ con không thể sử dụng để tự thăng vượt. Con phải hoặc giao chiến với chúng, hoặc xa lánh khỏi chúng.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, con ý thức rằng tự thăng vượt là nhận ra điều kiện hiện thời của mình là kém cỏi và mình có khả năng là hơn thế. Xong con chuyển ý niệm bản ngã, rời bỏ cái kém để là cái hơn. Tinh túy của tự thăng vượt là đi từ cái kém sang cái hơn.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, con ý thức là dù cái kém có thấp kém tới đâu, thật chẳng có gì quan trọng vì con luôn luôn có thể chuyển sang cái hơn. Điều kiện càng thấp kém thì con càng dễ thấy sự tương phản giữa điều kiện và thực tại cao hơn mà con cảm nhận trong tim.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, xin thày giúp con thực hiện những xoay chuyển khó khăn nhất trên đường tâm linh, là những xoay chuyển rất vi tế khi con chỉ thấy khác biệt nhỏ nhoi giữa viễn kiến mà con mang trong tâm ý thức và viễn quan nội tâm.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, con ý thức là con đã có một chút viễn quan nội tâm. Con có một viễn quan trực giác cao hơn, đến từ Hiện diện TA LÀ của con cùng các chân sư thăng thiên.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối cho rằng cái con thấy trong viễn quan trực giác là một thực tại cao hơn chỉ hiện hữu nơi một cõi cao hơn. Giờ đây con biết đó cũng là một thực tại hiện hữu trong thế giới vật chất.  

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, con nhận ra trong ý thức là những gì con thấy qua kính vạn hoa của bốn thể phàm không phải là một thực tại, mà chỉ là một nhận thức. Con nhìn thấy một hình ảnh do bốn thể phàm tạo dựng.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, con ý thức được là để tăng triển trên đường tâm linh, con không phải thay đổi điều kiện vỏ ngoài. Con chỉ phải thay đổi viễn quan nội tâm. Con không phải thay đổi bất cứ gì bên ngoài chính con; con chỉ phải thanh tẩy viễn quan của con.

Hilarion, trên bờ lục bảo, 
Con đã bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả 
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển tâm con, là con nhận ra không một điều kiện nào con phải đối mặt là một trở ngại cho tự thăng vượt. Đó chính là sự hỗ trợ cho con tự thăng vượt. Một điều kiện chỉ có vẻ là một trở ngại nếu con nhìn xuyên qua một ý niệm bản ngã nhất định.

Hilarion, chìa khóa bí mật, 
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, con ý thức thấy được chính cái con tưởng là một trở ngại cho sự tăng triển tâm linh thật ra là cơ hội lớn nhất để con nhìn ra viễn quan giới hạn của mình và thăng vượt nó.

Hilarion, tình yêu sự sống, 
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, con ý thức nhìn ra Định luật Tự thăng vượt, qua đó con sẽ không thoát ra khỏi bất kỳ điều kiện nào trên địa cầu cho tới khi con hoàn toàn chấp nhận nó như nó hiện là, và chấp nhận nó sẽ không hạn chế được con như một sinh thể tâm linh.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng, 
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền, 
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, con thấy người khác đã tạo ra một số điều kiện ảnh hưởng đến con, nhưng họ làm vậy qua một ý niệm bản ngã giới hạn. Con chỉ bị ảnh hưởng vì con mang một số yếu tố của ý niệm bản ngã giới hạn đó trong bốn thể phàm của con.

Hilarion, thương yêu đón chào, 
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển, qua đó con nhận ra là nếu con thăng vượt ý niệm bản ngã mà cho tới giờ con đã sử dụng để nhìn vào điều kiện, thì điều kiện đó sẽ không còn xáo trộn con nữa.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, con chấp nhận là con có khả năng là người tâm linh cho dù con phải đối diện với hoàn cảnh thế nào đi nữa. Rất nhiều người đã chứng tỏ điều này suốt các thế kỷ, và con đang ở đây để chứng tỏ điều này trong thời đại hôm nay. Đó là lý do con đã tình nguyện đi vào hiện thân vào thời buổi này.

Hilarion, thông sạch luân xa, 
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà, 
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, con đang xoay chuyển trong nhận biết ý thức. Con nhìn vào cuộc đời và hoàn cảnh vỏ ngoài của con với tinh thần chấp nhận mới mẻ rằng đây chính là một cơ hội vĩ đại để con tự thăng vượt.

Hilarion, thày sẽ quân bình 
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, con nắm lấy bàn tay mà thày dang ra cho con, và chúng ta sẽ cùng nhau bước lên cao hơn trên con đường tự thăng vượt huy hoàng mà Đấng Sáng tạo của chúng ta đã cống hiến cho chúng ta.

Hilarion, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế con xin rải truyền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

Thỉnh cầu tự do sáng tạo

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Arcturus và Victoria, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Zadkiel và Amethyst, Serapis Bey và Saint Germain yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi cơ chế trong tâm con đang ngăn chặn dòng sáng tạo từ Hiện diện TA LÀ của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra con đang giới hạn tự do của con như thế nào, và con đang tự làm cho mình những điều gì trong chính tâm mình. Hãy giúp con khắc phục ảo tưởng con phải dùng năng lượng của Tia thứ Bảy để đánh bại những gì đi ngược lại tự do của con.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra tính không thực của các ý tưởng và niềm tin trong tâm con, xong con chỉ bước xa khỏi chúng. Hãy giúp con nhận ra con đang xem chính con và đời con quá hệ trọng ở điểm nào.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những mâu thuẫn và xung đột nội tâm làm tiêu hao năng lực và chú ý của con. Hãy giúp con nhìn xem con có dùng giáo lý của chân sư để dựng lên một tấn tuồng giao chiến với tà lực, hay với những đệ tử khác mà con gặp trong tổ chức tâm linh.   

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, xin thày giúp con thăng vượt mánh lới của tự ngã, mánh lới của sa nhân, là khiến con nghĩ có một vấn đề chính đáng mà con cần giải quyết, cho nên con không thể tự do cho tới khi vấn đề đó được giải quyết.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, con thấy được là con sẽ không bao giờ tự do khi con còn nghĩ tự do của mình tùy thuộc vào những chọn lựa tự quyết của người khác. Tự do của con chỉ tùy thuộc vào chọn lựa tự quyết của chính con, và con có quyền năng tự giải phóng khỏi các niềm tin và cơ chế nội tại khiến con nghĩ con phải phản ứng lại người khác, hay phải làm gì đó trong thế gian.

Arcturus yêu dấu, con nay xin thày phóng
Dòng Lửa Tím của thày cho sự sống tăng triển.
Những vòng tròn ánh sáng cứ không ngừng tỏa rộng,
Trong mỗi hạt nguyên tử cũng đồng nhịp sáng lên. 

Arcturus yêu dấu, Elohim Tự do,
Con đang mở tim ra thực tại của thày đó,
Trái tim con lan rộng ra Vô biên dang trải,
Và bí quyết chiến thắng là ngọn lửa của thày.

1.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra ngay cả chuyện đánh nhau với tự ngã cũng có thể trở thành một tấn tuồng, và con không thể vượt qua tự ngã bằng cách sử dụng tự ngã. Con sẽ không vượt qua tự ngã qua một tấn tuồng do tự ngã tạo ra.

Arcturus yêu dấu, ở với con mãi mãi,
Ngày mới con sẵn lòng chào đón khi sống lại,
Khi cuộc đời nhân thế không thể buộc được mình,
Con gọi sự sống mới trong Ngọn lửa Tái sinh.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do của con được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

1.7. Serapis Bey, con thấy được bản chất của sáng tạo là thăng vượt mọi ranh giới. Không có ranh giới nào có thể hạn chế sáng tạo của con, trừ những ranh giới tạo ra trong tâm con khiến con không dám biểu lộ nó ra.

Arcturus yêu dấu, màu tím và ánh lửa
Ngập từng hạt nguyên tử và nâng nó lên cao,
Ánh sáng đổ đầy hết khoảng không gian ở giữa,
Và ngay cả vật chất cũng sáng rực làm sao. 

Arcturus yêu dấu, Hồng ân biến đổi cả,
Trao cho con uy lực đương đầu mọi thách đố,
Khi ánh sáng màu tím ngập toàn cõi bên trong,
Con nhắm hướng thăng thiên, tự nguyện và nhanh chóng.

1.8. Serapis Bey, xin thày giúp con thăng vượt lời dối của sa nhân cho rằng có một chuẩn mực làm thước đo cho mọi thứ. Con thấy được là sự xét đoán nhị nguyên không dính dáng gì đến sáng tạo. Đó là phản đề của sáng tạo.   

Arcturus yêu dấu, đem lại thời đại mới,
Trái đất và nhân loại lật qua trang đổi đời,
Ánh sáng thày chuyển hóa, cho con niềm chắc chắn,
Hoàng kim Saint Germain là thực tại hoàn toàn.

Arcturus yêu dấu, con buông mọi sợ hãi,
Thày Hiện diện thật gần, tưởng chạm được bằng tay,
Tai con luôn văng vẳng Bài hát của Tự do,
Và con biết Thượng đế yêu thương mình lắm đó. 

1.9. Serapis Bey, xin thày giúp con bỏ lại cuộc chạy đuổi để cố trở thành toàn hảo, cố thỏa mãn tiêu chuẩn, khi con nghĩ là nếu con đủ tốt thì con sẽ được chấp thuận.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn xem tâm con có cơ chế nào muốn so sánh sự biểu đạt của con với một tiêu chuẩn vỏ ngoài trước khi con dám biểu đạt, và nếu vậy thì con đã đóng chặt sáng tạo của con.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, xin thày giúp con khắc phục ảo tưởng vi tế cho rằng mọi chuyện phải được phân tích và đánh giá bởi tâm phân tích. Hãy giúp con thăng vượt tiêu chuẩn mà xã hội và các hệ thống giáo dục trên thế giới áp đặt lên con.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con không thể đạt tới điểm thăng thiên hay hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của con bằng cách quy phục các tiêu chuẩn của xã hội, gia đình hay nơi làm việc. Con cần dám làm cái gì đó khác biệt.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, xin thày giúp con vượt qua xu hướng nhìn đời mình với một thái độ phán xét, và lo lắng về những lỗi lầm con đã vấp phải. Hãy giúp con nhìn vào đời con và thấy mọi việc con đã làm là một thử nghiệm, và trong thử nghiệm thì không có lỗi lầm.  

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là có nhiều trường hợp khi ý định ý thức của con không được thực hiện, nhưng không có nghĩa đó là một lỗi lầm. Hãy giúp con lùi về và nhận ra Hiện diện TA LÀ của con không nhìn sự kiện đó theo cách con nhìn.

Đại thiên thần Zadkiel, dòng chảy nhanh đến nỗi
Trong lửa tím của thày, con lập tức chuyển đổi,
Nhập vào tầng rung động của tự do phơi phới,
Con thoát khỏi kềm chế của cái ta kém cỏi.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là trong nhiều trường hợp, ý định ý thức của con không phù hợp với Sứ vụ Thiêng liêng hay tiềm năng phát triển cao nhất của con. Do đó, mục đích của việc làm không phải để thực hiện mục tiêu ý thức, mà để nhận ra là con không muốn làm việc đó nữa.

Đại thiên thần Zadkiel, con khao khát từng ngày
Được cai quản ngọn lửa màu tím của thày đây,
Khi con dùng sức mạnh luyện kim để chuyển hóa,
Và gọi tên Thiên ngữ để giải vây tất cả.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là trong nhiều trường hợp khi con bị thất vọng hay lầm lỗi, vấn đề thực sự là con cần nhận biết con muốn gì trong đời.

Đại thiên thần Zadkiel, ngọn lửa tím quyền năng
Biến đổi cả thế giới trong lực chuyển vô song.
Trái đất khi thức dậy, bắt đầu quay nhanh chóng,
Với đoàn quân thiên thần, ta cùng nhau chiến thắng.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.8. Serapis Bey, xin thày giúp con khắc phục mong muốn bước vào tách biệt và nhị nguyên. Hãy giúp con tự do biểu hiện sự sáng tạo của con bằng cách gỡ bỏ những cơ chế và tin tưởng về những việc con muốn làm trong cuộc sống.

Đại thiên thần Zadkiel, trong lửa tím thánh thiện,
Nhân loại với hành tinh không bao giờ như trước,
Thời Hoàng kim mà thày Saint Germain mơ ước
Thành sự thật tuyệt vời, con mừng vui chứng kiến.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.9. Serapis Bey, xin thày giúp con khắc phục tình trạng điều kiện hóa, khiến con đặt trọng tâm vào việc tránh né hậu quả khó khăn và đau đớn của bất kỳ hành động nào của con trong đời.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là nếu trọng tâm của con là tránh phạm lỗi lầm thì con không đang thực sự sáng tạo. Sáng tạo không phải là chuyện con đối đãi với thế giới vật chất cùng các điều kiện hiện hữu. Sáng tạo là khi con liên hệ với Hiện diện TA LÀ của con, và cho phép cá thể và sáng tạo của con được biểu đạt trong thế giới vật chất.    

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra sáng tạo không phải là chuyện tìm cách tránh né hậu quả tiêu cực, mà là sáng tạo để con thăng vượt, hoặc con thay đổi những điều kiện đang tạo ra hậu quả tiêu cực.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, xin thày giúp con trở thành thiên tài trong đời sống hàng ngày bằng cách là người sáng tạo, học cách sử dụng khả năng sáng tạo tâm linh, thần thánh, mà con vốn có sẵn, để tạo đời sống cùng trải nghiệm đời sống mà con mong muốn trong kiếp này, hầu sự tăng triển của con được dễ dàng.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là việc hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng cho kiếp này đòi hỏi con làm một số việc mà người đời trong môi trường của con có thể xem là phi lý, vô trách nhiệm hay kỳ lạ.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là nếu con nối kết trực giác với Hiện diện TA LÀ rồi bước vào tâm phân tích, thì con đã tắt đi luồng sáng tạo. Hiện diện TA LÀ của con phải lui về, tôn trọng quyền tự quyết của con, và không biểu đạt qua con.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là cách duy nhất để biết được Hiện diện sắp làm gì xuyên qua con là trải nghiệm khi sự việc đang diễn ra. Con không thể biết trước được. Con cần để cho Hiện diện biểu lộ những gì nó muốn biểu lộ.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra quy luật, rằng con không thể vừa nối kết với Hiện diện, vừa lượng định xem Hiện diện phải biểu lộ ra sao. Con không thể nối kết với Hiện diện qua tâm phân tích.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, xin thày giúp con khắc phục nỗi sợ khả năng sáng tạo của con, cùng niềm tin cho rằng cách duy nhất để tránh hậu quả xấu xa là kiểm soát mọi chuyện. Hãy giúp con khắc phục nỗi sợ mình là người tự phát, sợ những gì không thể tiên đoán trước.  

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn thấy tâm thức Ki-tô là khi con nối kết với Hiện diện TA LÀ của con, và Hiện diện có thể tự biểu đạt xuyên qua con. Tự con không thể làm nổi việc gì, mà Hiện diện TA LÀ ở trong con làm mọi việc.  

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, xin thày giúp con đem những gì con học được tại khóa nhập thất xuống các thể bản sắc, lý trí, cảm xúc, và cuối cùng xuống thể vật lý.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật luyện kim, 
Giải phóng con ngay với ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, con tăng liên tục,
Dòng chảy tự do không sao khuất phục. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhận ra khi nào những gì đến với con là từ tâm tiềm thức của con. Hãy giúp con nhìn thấy những điều trong tâm tiềm thức đang ngăn chặn không cho con hòa điệu với Hiện diện TA LÀ của con.

Ôi Saint Germain, điều khiển tài tình
Hình dạng kỷ hà của ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, ở thày con tìm
Thấy được công thức giải thoát chính mình. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, xin thày giúp con có can đảm đi theo sự chỉ đạo nội tâm, và thực hiện những thay đổi trong hoàn cảnh vỏ ngoài sẽ đẩy mạnh phát triển tâm linh và Sứ vụ Thiêng liêng của con.

Ôi Saint Germain, Tự do bao la,
Chính là tình thương giải thoát tất cả.
Ôi Saint Germain, sao con yêu quá
Lửa tím cứ giục con càng hơn xa. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, xin thày giúp con phát triển khả năng phân biện khi những gì đến với con trong nội tâm không từ Hiện diện TA LÀ hay các chân sư thăng thiên, mà từ một khía cạnh nào đó của tự ngã.   

Ôi Saint Germain, chúng con nối kết,
Từ bỏ nhị nguyên, thăng lên siêu việt.
Ôi Saint Germain, cái ta tinh khiết,
Khoa học lửa tím vững tay cầm trịch.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, xin thày giúp con đạt tới điểm con nhìn thấy một cách ý thức đó không phải là một sự chỉ đạo cao hơn đến từ một nguồn cao hơn. Hãy giúp con nhận ra điều này trong ý thức, để con phơi bày một khía cạnh của tự ngã, rồi gia tăng mức hòa điệu với Hiện diện TA LÀ, và nhận được chỉ đạo đích thực từ trên.

Ôi Saint Germain, sự thật rõ ràng, 
Trong ánh sáng tím, chẳng gì băn khoăn.
Ôi Saint Germain, niêm kỹ hào quang,
Luân xa con được lửa thày hàn gắn. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, xin thày giúp con phát triển khả năng phân biện những hướng dẫn nội tâm đến từ các sinh thể trong cõi trí hay cõi bản sắc, hay từ chính thể bản sắc hay thể lý trí của con. Hãy giúp con nhìn thấy mục đích là để con nhận ra đó không phải là cao nhất, mà có cái cao hơn.

Ôi Saint Germain, là thuật biến hóa,
Lửa tím giải phóng nguyên tử thăng hoa.
Ôi Saint Germain, biến chì thành vàng,
Biến cả viễn kiến mà chính con mang.  

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là có khi đường tu có vẻ phức tạp, vì khi con nhìn từ bên trong tâm con, thật là khó nhìn thấy những cơ chế mà con đã tạo dựng. Con đã tạo ra những cơ chế đó để cho mình ảo tưởng mình là một sinh thể tách biệt.       

Ôi Saint Germain, nghệ thuật vượt thăng,
Với thày con sẽ hợp nhất vĩnh hằng.
Ôi Saint Germain, thoát khỏi tâm hồn,
Ôi niềm vui sướng biết thày trong con.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra mình không phải là một sinh thể tách biệt – đó hoàn toàn là một ảo tưởng. Hãy giúp con biết rõ là khi con tiến lên từng bước một, con làm cho tấm màn ngày càng mỏng hơn, và sẽ có những lúc khi mây mù hé mở ra, và con bắt được một tia sáng từ mặt trời là Hiện diện TA LÀ của con.   

Ôi Saint Germain, tinh thần cao thượng,
Là chìa khoá cho hóa học tâm linh.
Ôi Saint Germain, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, xin thày giúp con hòa điệu trong ý thức với Hiện diện mà thày là. Con muốn trải nghiệm Hiện diện của thày trong tâm vỏ ngoài của con, để nó neo chặt bước tăng triển mà con đã thực hiện ở tầng ê-the, đem vào cuộc sống vật lý và tâm vỏ ngoài.  

Ôi Saint Germain, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tự do Thượng đế con xin rải truyền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

Thỉnh cầu an bình trong phụng sự

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Peace và Aloha, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Uriel và Aurora, Serapis Bey và Nada yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi mong muốn phụng sự lấy mất sự an bình của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra động lực khiến con đến địa cầu và mong muốn phụng sự để giúp nâng cao địa cầu.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra làm thế nào mong muốn phụng sự địa cầu có thể lấy đi sự an bình của con.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn xem liệu con đã dùng một giáo lý tâm linh để củng cố cho tư duy cuồng đại và mong muốn nhìn thấy những thay đổi đặc thù trên trái đất.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con không ở đây để cưỡng ép người khác, mà để nâng cao sáng ngộ, hiểu biết cùng viễn quan của mọi người hầu họ có thể tự nguyện thực hiện một số thay đổi.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn xem liệu sa nhân đã ép buộc con phải phản ứng đối với chúng và chống lại chúng.

Ôi Elohim Peace, trong Ngọn lửa Kết hợp,
Nhị nguyên không còn chỗ để bày trò cuộc chơi, 
Con biết mọi hình tướng tuôn ra từ một cội,
Con lấy uy lực đó định ra hướng đi mới. 

Ôi Elohim Peace, hồi chuông đã vang rền,
Khiến từng hạt nguyên tử ca hát và rung lên.
Con nay thấy được rằng chẳng vật gì tách biệt,
Khi cái ngã phàm phu, con buông bỏ đoạn tuyệt. 

1.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và vươn lên trên mọi vòng xoáy tự tăng cường – khi con phản ứng lại những người con gặp trong gia đình, nơi sở làm hay ở nơi khác – hầu con có thể thoát khỏi mọi nhóm người mà con mang nghiệp.  

Ôi Elohim Peace, thày hãy giúp con ngộ
Rằng Giê-su giáng thế để ban con Ngọn lửa,
Rải cho ai sẵn lòng rũ hết chuyện ganh đua,
Nhập sự sống bất tận mà theo chân Ki-tô.

Ôi Elohim Peace, qua mắt thày con biết
Rằng chỉ trong cái Một con mới mong giải thoát,
Con nay bỏ lại hết ý niệm ngã riêng biệt
Khi con vượt biển cả của luân hồi trùng điệp. 

1.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt những vòng xoáy phản động vi tế hơn, là cảm nhận cho rằng vì sa nhân đã cưỡng ép người ta vào vòng xoáy hướng hạ, thì con cũng rất chính đáng khi con cưỡng ép họ ra khỏi vòng xoáy đó vì lợi ích của họ.

Ôi Elohim Peace, thày chỉ con lối đi, 
Ngừng đấu đá nhị nguyên, con thông sạch tâm trí, 
Thày đâm xuyên ảo giác thời gian lẫn không gian,
Đem Hồng ân Bất tận tiêu hủy mọi phân ly. 

Ôi Elohim Peace, tên thày sao đẹp quá,
Nỗi nhị nguyên tủi hổ trong con thày giải tỏa,
Chính qua sự rung động của Ngọn lửa Hoàng kim
Mà ảo ảnh sự chết được Ki-tô nhận chìm.

1.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt cảm nhận vi tế là con ở đây để phụng sự địa cầu, và thước đo để đánh giá sự thành công trong phụng sự là thấy được những thay đổi vỏ ngoài cụ thể.

Ôi Elohim Peace, thày đem vào thế giới  
Lửa Tái sinh Vũ trụ mà chẳng ai ngăn nổi, 
Con nay từ bỏ hẳn mọi ý niệm “cái tôi”,
Để Ánh sáng của thày trong con được chiếu rọi. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.9. Serapis Bey, nay con thấy được là khi con còn nghĩ việc phụng sự trên hành tinh này phụ thuộc vào việc thực hiện một số thay đổi vỏ ngoài cụ thể gắn liền với những chọn lựa tự quyết của người khác, thì con không thể đạt được an bình nội tâm.    

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt mọi mâu thuẫn giữa động lực nguyên thủy, thuần khiết và dựa trên tình thương đã khiến con đến trái đất, với động lực và quan điểm mà con hiện có trong tâm ý thức và ba thể cao của con.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, con thấy được là con không thể an bình với việc mình hiện thân trên địa cầu nếu con còn nghĩ con ở đây để đem lại những thay đổi cụ thể lệ thuộc vào sự chọn lựa tự quyết của người khác. Con nhìn ra là việc con phụng sự đời sống không tùy thuộc bất cứ gì ở ngoài con.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, con thấy được là con phụng sự bằng cách bước chân trên con đường tự điều ngự, và trở thành cánh cửa mở cho ánh sáng đến từ Hiện diện TA LÀ và đoàn chưởng giáo thăng thiên ở trên con.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt rất nhiều lớp lừa dối của sa nhân, nhằm cản trở con thực hiện đúng một điều mà con đã đến đây để thực hiện – là làm cánh cửa mở cho ánh sáng.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con có quyền biểu hiện ánh sáng của mình do con đã hiện thân trong cõi vật lý. Quyền tự quyết của con đã trở thành một phần của phương trình địa cầu.

Đại thiên thần Uriel, với uy lực dũng mãnh,
Các thiên thần hòa bình nuốt trọn hết chiến tranh. 
Bọn quỷ dữ hung hăng không thể nào địch nổi
Ánh sáng đang thiêu chúng, lửa rực lên sáng ngời.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,  
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.6. Serapis Bey, nay con thấy được là con có quyền hiện thân. Con có quyền là con người mà con là, và làm cánh cửa mở cho ánh sáng từ đoàn chưởng giáo bên trên con. Đây là quyền mà Thượng đế đã ban cho con.

Đại thiên thần Uriel, âm thanh vang cùng thấu,
Khi hàng triệu thiên thần góp giọng ca hợp tấu, 
Tiếng hát nâng cường độ chọc thủng qua đêm thâu,
Và mọi người bỗng thấy sự duy nhất nhiệm màu.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,  
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt lời dối bảo rằng con không thể biểu hiện ánh sáng cho tới khi một số điều kiện hội đủ. Con thấy là không một điều kiện bên ngoài nào có thể ngăn con tự thăng vượt và biểu hiện ngày càng nhiều ánh sáng hơn.

Đại thiên thần Uriel, từ trên Ngai Cao ngất,
Hàng triệu cái kèn đồng vang lên Âm Duy nhất, 
Tan hết mọi bất hòa trong ca khúc hài hòa,
Là âm của mọi âm, đời giải thoát mở ra.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,  
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt chủ nghĩa toàn hảo do sa nhân phát minh để khiến con tin rằng việc biểu hiện ánh sáng của con phải thỏa mãn một tiêu chuẩn bất khả thi.

Đại thiên thần Uriel, mọi chiến tranh chấm dứt,
Khi thày đem thông điệp từ trái tim Duy nhất, 
Hòa bình trong tim người trổi lên thành hợp xướng
Cứ thế lớn thêm mãi trong vòng xoáy yêu thương.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,  
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.9. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt sự phóng chiếu của sa nhân cho rằng ánh sáng của con có vấn đề và chính con cũng có vấn đề. Hãy giúp con thoát khỏi mọi mong muốn tu tập để đạt tới một trạng thái toàn hảo.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt xu hướng sử dụng giáo lý và kỹ thuật tâm linh để hoàn thiện ngã vỏ ngoài, hầu con thỏa mãn tiêu chuẩn của sa nhân.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con sẽ không bao giờ trở thành toàn hảo bởi vì không hề có trạng thái toàn hảo. Sa nhân sẽ không bao giờ chấp nhận ánh sáng cho dù ánh sáng được biểu hiện cách nào.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt lời dối bảo rằng ánh sáng của con cần được chấp nhận để nó làm công việc của nó. Con chỉ cần biểu hiện ánh sáng và để yên cho ánh sáng làm công việc của nó. Sự thành công của việc con phụng sự không tùy thuộc vào phản ứng của người khác.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là khi nào con còn nghĩ phụng sự tùy thuộc vào phản ứng của người khác, thì con sẽ không thể bình an. Nếu con không bình an, con sẽ không thể làm cánh cửa mở cho Ánh sáng.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, xin thày giúp con tách rời ý tưởng phụng sự ra khỏi mong muốn tạo kết quả cụ thể hay được người khác nhìn nhận, công nhận và xác nhận.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt sự thiếu hụt giá trị bản thân do con đã bị sa nhân gạt bỏ. Hãy giúp con khắc phục xu hướng bù đắp cho thiếu hụt đó bằng cách tranh thủ sự công nhận của sa nhân hoặc bất kỳ ai khác trong thế gian.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, con nhìn ra là con sẽ không bao giờ toàn hảo dưới mắt sa nhân. Con sẽ ngừng không đuổi theo củ cà-rốt đó nữa. Con sẽ ngừng không là con lừa cho sa nhân, và thay vào đó, con sẽ là cánh cửa mở cho ánh sáng của chân sư thăng thiên.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt mọi động lực đã khiến mình tu tập xuất phát từ tự ngã. Hãy giúp con nhìn ra tự ngã muốn được gì từ việc con bước trên đường tu.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt bất kỳ vòng xoáy tự tăng cường nào khiến con và những người tâm linh khác củng cố cảm nhận là mình tốt đẹp hơn người khác do mình đi theo một đạo sư hay một giáo lý đặc biệt. Cảm nhận này xuất phát từ tự ngã.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, con sẵn sàng thăng vượt chính những khuôn nếp lấy đi sự an bình nội tâm của con. Con nhìn nhận trong ý thức là con muốn an bình, và con muốn thành công khi phụng sự hành tinh này. Con muốn phụng sự trong an bình, và con muốn sự an bình đến từ cái biết mình phụng sự thành công.

Chân sư Nada, cái đẹp quyền năng,
Nở ra như một đóa hoa tuyệt trần.
Chân sư Nada, ôi sao thâm trầm, 
Ý chí chinh phục được cả thời gian. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, con không cưỡng lại việc thày phơi bày khuôn nếp trong tâm đang ngăn cản con có được những gì con muốn. Xin thày giúp con nhìn ra cơ chế đó và để cho nó ra đi một cách ý thức.

Chân sư Nada, thày ban cho con,
Minh triết chảy ra như dòng nước cuốn.
Chân sư Nada, tâm thày cường tráng, 
Dâng lên theo cánh bài ca thường hằng. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, xin thày giúp con thực sự chấp nhận và nhìn nhận là con đặc biệt. Con độc đáo, nhưng sự độc đáo của con không được neo trụ trong bốn thể phàm mà nơi Hiện diện TA LÀ và căn thể của con.

Chân sư Nada, hương thơm tuyệt hảo,
Tình thương của thày từ cõi thiên thai.
Chân sư Nada, hiền dịu từ ái, 
Nương cánh tình yêu con vươn lên hoài. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt xu hướng xây đắp một ngã vỏ ngoài đặc biệt so với người khác. Hãy giúp con tìm lại giá trị bản thân bằng cách nối lại với sự kiện con đặc biệt do cá thể mà Thượng đế đã ban cho con, chứ không do cá tính mà con đã xây đắp qua phản ứng đối với các điều kiện mà sa nhân tạo ra.

Chân sư Nada, ánh sáng Mẹ đây,
Như diều phơi phới, tim con bay nhảy.
Chân sư Nada, trong mắt của thày,
Sự sống trinh bạch như hạt sương mai. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, nay con thấy được là con không cần tranh thủ sự công nhận của sa nhân hay của người khác, vì con đã có sự công nhận của Đấng Sáng tạo ra con và của các chân sư thăng thiên.

Chân sư Nada, thày đem chân lý,
Như chim buổi sáng hát bản tình ca.
Chân sư Nada, bốn thể phàm ngã, 
Tình yêu của thày hàn gắn được cả. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển trong tâm ý thức để con cảm được sự công nhận và chứng thực của thày. Hãy giúp con trải nghiệm tình thương của thày cho con, không ngừng xối xuống như nước mưa từ Trời.

Chân sư Nada, yên tâm phục vụ,
Bao nhiêu tình cảm giải hóa sạch rồi.
Chân sư Nada, cuộc đời hứng thú, 
Và đám rối dương* sáng như mặt trời.
(*: solar plexus) 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, con nhìn ra là thày không đang hạn chế ánh sáng chảy xuống con. Con mới là kẻ không nhận ra ánh sáng vì con mang một số giới hạn trong tâm, khiến con nghĩ mình không xứng đáng với ánh sáng, hay mình không có khả năng nhận được ánh sáng.

Chân sư Nada, tình yêu tự do,
Không còn điều kiện, không còn so đo.
Chân sư Nada, vươn lên buông bỏ
Sắc thái phàm phu tình yêu thấp nhỏ.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhận biết ở mức thể bản sắc là con độc đáo một cách không thể so sánh. Hãy giúp con đem nhận biết đó xuống trí thể và cảm thể, rồi xuống đến tâm ý thức của con.

Chân sư Nada, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Nada, vươn lên rọi sáng, 
Vẻ đẹp thần thánh ôi sao huy hoàng. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển và trải nghiệm tình thương của thày. Con mở ra để trải nghiệm tình thương của thày một cách ý thức. Hãy giúp con xoay chuyển ngay bây giờ hầu con sống phần đời còn lại trong an bình, biết rằng con đang làm công việc phụng sự cao đẹp nhất mà con có thể bằng cách con là chính mình, con là cánh cửa mở cho ánh sáng mà con là.  

Chân sư Nada, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Hoà bình Thượng đế con xin rải truyền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

Thỉnh cầu ý định tự lực

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Serapis Bey yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi ý định thấp kém và phát hiện ý định nội tâm của con khi đi vào hiện thân. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, con đang biểu hiện động lực tự lực mà con vốn có để bước trên đường tu. Con ý thức buông bỏ mọi động lực nhằm lánh xa, tránh né, thoát ra hay vươn lên khỏi các thế lực bóng tối.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi động lực tu tập liên quan đến – và do đó được quy định bởi – sa nhân và hàng ngũ giả trá.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi sợ hãi hàng ngũ giả trá. Con buông bỏ mọi sợ hãi là thày sẽ chối từ con nếu nơi con có những yếu tố tâm thức sa ngã bị phát hiện. Con sẵn sàng hưởng lợi từ sự giúp đỡ mà thày dành cho con.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi ảo tưởng là con đã sạch tâm thức sa ngã. Xin thày giúp con thăng vượt mọi yếu tố mà sa nhân hay tà lực đã cài đặt trong con.  

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những ý định và động lực phát xuất từ phản ứng đối với tà lực. Hãy giúp con nhìn thấy những gì con đang cố tránh né, trốn chạy hay vượt khỏi.  

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những gì con thực sự yêu thích. Hãy giúp con nhìn xa hơn tất cả những gì mà con muốn làm, cảm thấy phải làm hay nên làm, để thay đổi địa cầu. Hãy giúp con nhìn ra các ý định liên quan đến những gì đem lại nhiều niềm vui nhất trong con.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những gì con muốn chia sẻ: Ánh sáng của con, Hiện diện TA LÀ, ngọn lửa Thượng đế, khuôn đúc cá biệt độc đáo của con. Hãy giúp con thấy được cách biểu hiện cá thể của con một cách sáng tạo.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn thấy sự sáng tạo cá nhân trong dạng thuần khiết, là sự biểu hiện con người và cá thể thiêng liêng của con. Hãy giúp con cảm được niềm vui tinh khiết khi ánh sáng Thượng đế chảy xuyên qua lăng kính của cá thể mà ngài đã cho con.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.9. Serapis Bey, con thấy là niềm vui tinh khiết đó không liên quan tới bất cứ gì bên ngoài con, và cái cho con niềm vui đó cũng là một ý định mà con có thể bày tỏ, bất kể hoàn cảnh vỏ ngoài hay các giới hạn mà con phải đối mặt.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, con nhìn ra là bất kể các giới hạn con phải đương đầu trong hoàn cảnh vỏ ngoài, không có gì trong các giới hạn đó có thể ngăn con làm cánh cửa mở cho ánh sáng và cá thể của Hiện diện TA LÀ.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, con khẳng định trong ý thức là động lực để con bước chân trên đường tu chỉ liên quan đến mong muốn ý thức, viễn quan ý thức, muốn biểu đạt con người thật của mình trong thế giới vật chất.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn rút khỏi đời sống bình thường, và sống cách ly trong một môi trường thật thoải mái nơi con không phải đương đầu với rất nhiều khía cạnh của tự ngã.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, xin thày giúp con tìm được cách làm người tâm linh và thể hiện tính chất tâm linh của mình trong đời sống hàng ngày. Con sẵn sàng chứng tỏ cách sống tâm linh trong một xã hội phản tâm linh.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển tâm thức để con nhìn ra cách biểu hiện tính chất tâm linh và sáng tạo của mình, bất kể hoàn cảnh vỏ ngoài mà con phải đương đầu.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn chiều lòng thày, đi theo thày hay chống đối thày. Con muốn khắc phục mọi chướng ngại đang ngăn con làm cánh cửa mở cho sự biểu hiện sáng tạo của ánh sáng và của cá thể neo trụ nơi Hiện diện TA LÀ của con.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.7. Serapis Bey, con sẵn sàng cung cấp động lực hoàn toàn từ bên trong chính con. Con sẵn sàng cư xử với thày không như giữa thày với trò, mà một cách bình đẳng.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.8. Serapis Bey, con nhận ra là để làm cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ, có một số điều con cần nhìn ra trong tâm thức mình. Và để nhìn ra, thường khi con cần trải nghiệm một số tình huống trong thế giới vật chất.  

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối của sa nhân bảo rằng trong thế gian có một số thứ không tâm linh, không tinh khiết và sẽ không giúp con tăng triển tâm linh. Con buông bỏ ảo tưởng là con cần xét đoán mọi thứ dựa theo chuẩn mực do sa nhân quy định.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ xu hướng sử dụng năng lực và chú ý để đánh giá mọi công việc mình làm, mọi chuyện mình gặp trong thế giới vật chất. Hãy giúp con nhìn đời một cách trung hòa, không đánh giá cái gì là tâm linh, cái gì không.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, xin thày cho con thấy các tiêu chuẩn của con nhằm đánh giá thế nào là tâm linh hay không tâm linh. Con nhìn ra là bất kể hoàn cảnh con phải đối diện ngay bây giờ, con vẫn có thể là người tâm linh, vẫn biểu hiện được sự sáng tạo và cá thể mà Thượng đế ban cho con.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ giấc mơ là khi nào một số điều kiện vỏ ngoài được hội đủ, thì khi đó con mới có thể thực sự tâm linh. Con buông bỏ lời dối là có những hoạt động không tâm linh mà con phải tránh né, và có những hoạt động tâm linh mà con phải tìm cầu.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, con thấy được là bước tiến của con tùy thuộc vào việc con nhìn ra một số điều kiện, khuôn nếp và khuôn đúc trong bốn thể phàm đang hạn chế con biểu hiện khả năng sáng tạo. Để nhìn thấy chúng, con cần có một số trải nghiệm trong thế giới vật chất.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, con ý thức thấy được những điều kiện con phải đối mặt ngay lúc này không phải là kẻ thù của sự phát triển tâm linh. Chúng chỉ biểu hiện một trạng thái tâm thức. Chúng cho con một cơ hội để con nhìn thấy điều gì đó về chính con dựa trên cách con phản ứng.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ khuynh hướng bác bỏ những điều kiện mà con cho là không tâm linh. Thay vào đó, con xét xem chúng đang có ý dạy con điều gì về chính mình, và phản ứng của con nói lên điều gì về cách con tự nhìn mình trong quan hệ với thế giới vật chất.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy và thăng vượt khía cạnh Omega của ý niệm bản sắc, là ý niệm bản sắc con đã xây dựng suốt bao nhiêu kiếp đầu thai trên địa cầu và định đoạt cách con tự nhìn mình trong quan hệ với thế giới vật chất.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, con thấy được tại sao một điều kiện thị hiện trong đời con, là vì có điều gì con cần phải học hỏi từ đó. Thay vì chạy trốn khỏi điều kiện và như vậy cũng chạy trốn khỏi bài học, con ôm lấy bài học.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, con thấy được là để khắc phục một giới hạn trong tâm lý, con phải đi qua một số bước và một số trải nghiệm có vẻ ô trược hay phản tâm linh. Con thấy là con đã trải qua một số tình huống khiến mình vô cùng xấu hổ.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển và khắc phục những cảm xúc đó. Hãy giúp con chấp nhận là con đã phải trải nghiệm những điều kiện đó hầu khắc phục một điều gì trong bản thân con. Hãy giúp con học được bài học từ những trải nghiệm đáng xấu hổ nhất và thăng vượt xấu hổ.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi ý nghĩ là con phải có địa vị và đặc quyền trong xã hội, và con không phải nếm mùi một số điều kiện mà những người gọi là tầm thường phải trải qua. Hãy giúp con nhìn thấy bất kỳ yếu tố kiêu ngạo nào của sa nhân để con bỏ nó lại đằng sau.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những trải nghiệm trong đời mình khi con cần thể hiện sức mạnh ý chí ý thức, và con quyết định con đã chán ngấy loại trải nghiệm đó rồi.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy được niềm tin đã thu hút những điều kiện đó về phía con, khiến con cảm thấy như mình phải đáp ứng một cách nào đó. Hãy giúp con thấy được lời dối của sa nhân bảo rằng bởi vì con là người tu tâm linh sẵn sàng tự cải sửa, con cần phải cong lưng ra chiều lòng mọi người.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy khi nào con cần quyết định là con không muốn làm những việc không phù hợp với mong muốn biểu đạt cao hơn của con trên địa cầu. Con không muốn xử lý một số người, con không muốn tự thay đổi để chiều lòng họ.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, con quyết định ý thức là con không muốn một số người trong đời mình. Con thay thế niềm tin là con phải tự thay đổi để chiều lòng họ, bằng nhận thức là con có quyền là con người của con, có quyền biểu hiện cá thể mà Thượng đế đã ban cho con cho dù họ có nghĩ gì đi nữa.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn vào đời mình, nhìn vào cách con lượng định thế nào là tâm linh hay không tâm linh, và nhận ra là khi mục đích thực sự là tăng triển, thì chẳng có gì trên địa cầu là ô trược hay không tâm linh. Nếu con cần một trải nghiệm để nhìn ra điều gì về bản thân, thì trải nghiệm đó không phản tâm linh.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, xin thày giúp con lượng định đời con và thăng vượt xu hướng cho phép một số hoạt động lôi cuốn sự chú ý, khiến mình không tập trung tăng triển tâm linh. Hãy giúp con chấp nhận là khi con tham gia hoạt động với ý định tinh khiết, thì hoạt động này không ảnh hưởng đến sự tăng triển tâm linh của con.  

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, con sẵn sàng nhìn thấy bất cứ khía cạnh nào trong tâm thức và trong đời con đang ngăn con vượt qua tầng khai ngộ thứ tư tại khóa nhập thất của thày. Con thật sự sẵn sàng khắc phục các giới hạn đó và bước lên tầng kế tiếp.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

Thỉnh cầu ý định dựa trên tình thương

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Heros và Amora, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Chamuel và Charity, Chân sư Serapis Bey và Paul người Venice yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi ý định dựa trên sợ hãi, và khám phá cùng phát triển các ý định dựa trên tình thương của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, con sẵn sàng gặp gỡ tình thương của thày. Con buông bỏ trong ý thức hình ảnh thày là một vị thày kỷ luật nghiêm khắc.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, con biết thày là một vị thày thương yêu, vì để trở thành một chân sư thăng thiên, một người phải vươn đến mức tâm thức là cánh cửa mở cho dòng tình thương chảy xuống từ cõi thăng thiên.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn che giấu bất cứ gì khỏi thày. Con quyết định ý thức là con không sợ thày, hay sợ thày sẽ chỉ cho con những thứ con cần thăng vượt.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, con biết trong ý thức là dù thày có thấy điều kiện gì trong tâm thức con, thày vẫn thương yêu con. Thày sẽ vẫn giúp con khắc phục và vượt khỏi điều kiện đó hoàn toàn.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, con sẵn sàng buông bỏ mọi ý định dựa trên sợ hãi, và vươn lên mức con chỉ còn lại những ý định dựa trên tình thương. Con sẵn sàng nhìn vào các ý định dựa trên sợ hãi mà con đang có.

Heros-Amora, trong tình thương màu hồng,
Con không cần biết đến ai nghĩ gì về con,
Trong hợp nhất với thày, con gọi một ngày mới,
Như trẻ thơ trong trắng, con đùa giỡn vui chơi. 

Heros-Amora, đời mới đã khởi sự,
Con cười vào mặt quỷ, là đứa luôn nghiêm nghị,  
Con tắm trong Mặt trời màu Hồng Đỏ lộng lẫy,
Biết rằng Thượng đế muốn cuộc đời vui thơ ngây.  

1.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ nỗi sợ là thày sẽ lên án con nếu thày thấy được những ý định như thế nơi con. Con không muốn che giấu bất cứ gì khỏi thày hay khỏi chính con.

Heros-Amora, cuộc đời thật vui thay,
Tưởng chừng như thế giới là đồ chơi vĩ đại,  
Tâm con phóng thế nào thì đời như thế nấy,
Vì tấm gương cuộc sống phản chiếu đúng như vậy.  

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng. 

1.7. Serapis Bey, con ý thức thấy được là chỉ có sợ hãi mới dựng lên một bức tường để điều gì lẩn trốn đằng sau. Con sẵn sàng xem xét mọi điều lẩn trốn tâm ý thức của con.

Heros-Amora, đốt hết mọi điều kiện,
Con biết TA LÀ quyền được lật sang trang mới,  
Trầm mình trong dòng chảy của Tình yêu vô biên,
Con biết rằng Tánh linh đã từ Trên xuống đời.

Heros-Amora, tỉnh ngộ con phát hiện
Rằng tình thương đích thực không hề có điều kiện.
Tuy rắn bị kẹt cứng trong nhị đối của y,
Nhưng con thì thoát được nhờ Tình thương vô kỷ. 

1.8. Serapis Bey, con ý thức thấy được là con không có gì phải sợ khi xem xét điều gì trong tâm lý mình. Con sẽ khắc phục nỗi sợ bằng cách nhìn vào nó, và thấy nó không thể ngăn con tiến bước trên đường tu.

Heros-Amora, rốt cuộc con cảm thấy
Mình đã vượt lên trên vùng dĩ vãng sa lầy.  
Trong tình yêu chân thật con tự do phát triển,
Mãi mãi con là một với Dòng Từ vô biên.  

Heros-Amora, điều kiện vốn trói buộc,
Chúng hình thành mạng lưới những gian manh lừa dối.
Tình thương bay xa mãi vì nó không biên giới,
Nâng cao muôn sự sống vào trời Hồng ngọc tươi.

1.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ nỗi sợ là nếu con xem xét điều gì trong tâm thức và tìm thấy một số khía cạnh của tâm thức sa ngã, thì thày sẽ chối từ con, và con không thể tiến xa hơn trên đường tu.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, con ý thức nhận ra thày là Thượng sư Tia sáng thứ Tư của Tinh khiết, và vai trò của thày là giúp con áp dụng Tia thứ Tư để tiêu trừ bợn nhơ của con. Nếu con không có bợn nhơ thì tại sao con lại cần thày giúp?

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, con ý thức thấy được là toàn bộ công việc của một Thượng sư nhằm giúp con khắc phục bợn nhơ. Thày không phán xét khi con có những bợn nhơ mà thày cố giúp con khắc phục.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn có một vị thày mà con có thể che giấu bợn nhơ của con. Con buông bỏ mọi mong muốn đi theo hàng ngũ giả trá có lòng sợ hãi nơi chính họ.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, con ý thức thấy được là một sinh thể càng có vẻ có nhiều quyền lực và khả năng kiểm soát thì sẽ càng mang nhiều sợ hãi trong lòng. Người ta cần kiểm soát để có thể sống với nỗi sợ của mình.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ nỗi sợ bất cứ ai trong thế giới vật lý hay trong ba cõi cao hơn. Con buông bỏ mọi dính mắc với loại thày dựa trên sợ hãi.

Đại thiên thần Chamuel, uy lực tia ngọc hồng,
Con biết con đang tắm trận mưa ban sự sống,
Bao ý chí sa đọa đốt sạch bởi tình thương,
Bỗng nhiên bao ham muốn như chìm nghỉm lắng xuống.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.6. Serapis Bey, con sẵn sàng để thày chỉ cho con thấy ý định nào của con dựa trên sợ hãi. Xin thày chỉ con cách thức sa nhân dùng sợ hãi để kiểm soát con.

Đại thiên thần Chamuel, ánh sáng dâng cuồn cuộn,
Tia hồng ngọc rực lửa đâm xuyên qua đêm trường,
Mọi thế lực bóng tối bị lửa thày thiêu nướng,
Thiêu sạch cả những ai không chịu bước cao hơn.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.7. Serapis Bey, con ý thức thấy được là sa nhân đã khiến cho nhân loại đồng sáng tạo những điều kiện trong vũ trụ vật chất. Chúng đã dùng những điều kiện này để gieo lòng sợ hãi trong lòng quần chúng, khiến hầu hết mọi người bỏ cả đời ra để hành sự theo ý định xuất phát từ sợ hãi.

Đại thiên thần Chamuel, tình yêu thày bao la,
Cuộc sống nay ý nghĩa do tầm nhìn sáng tỏ,
Khi mục đích cuộc đời con nhận ra quá rõ,
Nhận cả đấng Duy nhất trong tình thương chan hòa.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.8. Serapis Bey, con quyết định trong ý thức là con không còn muốn bị điều khiển bởi ý định dựa trên sợ hãi. Con sẵn sàng nhận trách nhiệm về bản thân và trạng thái tâm con.

Đại thiên thần Chamuel, đem bình an bất nhị,
Thậm chí cả cái chết mà cũng chẳng là chi,
Thật sự trong tình thương không thể có phân hủy,
Tình thương là thăng vượt vào ngày mới vô thỉ.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.9. Serapis Bey, con quyết định trong ý thức là con sẵn sàng xem xét ý định của mình. Xin thày chỉ cho con bao nhiêu điều mà con đã và đang làm trong đời mình, nhằm tự bảo vệ khỏi một số điều kiện và bù đắp cho chúng, hoặc làm dịu bớt lòng sợ hãi đối với chúng để con sống chung được với chúng.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những ý định nào dựa trên sợ hãi đã và đang khiến con hành sự trong đời mình. Hãy giúp con nhìn ra những ý định mà con đang có hay muốn có nếu con không có sợ hãi.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, con ý thức nhận ra là con không khắc phục được sợ hãi bằng cách loại bỏ các điều kiện bên ngoài, mà bằng cách làm việc trực tiếp trên nỗi sợ bên trong con. Sợ hãi không do điều kiện bên ngoài gây ra, mà do điều kiện bên trong. Đó là hậu quả không thể tránh khi bước vào nhị nguyên.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, con ý thức thấy được là chuyện bước vào nhị nguyên không có gì quan trọng hơn một trận đấu quần vợt, cho dù sa nhân có muốn bao trùm tất cả trong tư duy cuồng đại dựa trên sợ hãi.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, con ý thức nhìn ra nhị nguyên là một trò chơi. Con ý thức nói rằng: “Thôi, tôi đã quá đủ trải nghiệm này rồi. Nó đã dạy tôi nhiều hơn về con người mà tôi là hay không là, và giờ đây tôi sẵn sàng bỏ trò chơi này lại đằng sau.” 

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, con ý thức thấy được là trên địa cầu không có gì xảy ra có tầm quan trọng như sa nhân quả quyết. Con buông bỏ vô số ý định vi tế do sa nhân tạo ra dựa trên cuộc chiến cuồng đại giữa thiện và ác.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn giao chiến với sa nhân. Con buông bỏ ý muốn có được khả năng đánh bại sa nhân và các thế lực bóng tối đang gây ra đủ loại tàn ác trên trái đất.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, con ý thức thấy được là con không cần đánh bại các thế lực bóng tối. Con cần đem lại ánh sáng. Con buông bỏ mọi ý muốn đánh bại bóng tối, hay tự bảo vệ mình qua những phương tiện vật chất.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, con ý thức nhìn ra sáng ngộ cốt yếu: Việc khắc phục sợ hãi không thể xảy đến qua một ý định dựa trên sợ hãi. Xin thày giúp con phát triển một ý định dựa trên tình thương và xem xét sợ hãi của mình với tâm ý thức.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn trở nên toàn hảo đến độ Thượng đế phải nhận con vào Nước Trời, cho dù con chưa thực sự thay đổi trạng thái tâm thức, ý niệm về cái ta của con. 

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, con ý thức thấy được là ý định dựa trên sợ hãi của con không hoàn toàn giải thích được tại sao con bước trên đường tâm linh. Đằng sau mọi sợ hãi, con có những ý định dựa trên tình thương, và đó là điểm cố định để con nâng mình ra khỏi sợ hãi.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, con sẵn sàng hòa điệu với thày trong tâm ý thức. Xin thày giúp con nhận ra trong ý thức nỗi sợ nào con đang cải sửa. Và con sẽ xem xét nó, sẽ bước vào nó – với thày nắm tay con – để con thấy được tính không thực đằng sau nó.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, con ý thức thấy được là trên địa cầu có những điều kiện hiện thực một cách tạm thời. Thày không yêu cầu con nhìn thấy tính không thực của chúng, mà nhìn thấy tính không thực của nỗi sợ của con đối với chúng.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, con ý thức thấy được là sự phát triển tâm linh không tùy thuộc vào việc con thay đổi bất cứ điều kiện nào bên ngoài con. Nó chỉ tùy thuộc một điều duy nhất, là con nhận ra không có điều kiện nào trong vũ trụ vật chất có thể định đoạt con là gì khi con là một sinh thể tâm linh.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, con sẵn sàng khắc phục lòng sợ hãi các điều kiện vật lý, hầu con không phải trải nghiệm những điều kiện đó. Con muốn khắc phục sợ hãi ngay bây giờ, để con sống phần đời còn lại mà không sợ bất kỳ điều kiện nào trong thế giới vật chất.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lòng sợ hãi các định luật phụ thuộc của thiên nhiên, thậm chí cả mong muốn điều khiển chúng. Con buông bỏ mọi ý muốn quyết định những gì Tánh linh phải làm hay không được làm xuyên qua con.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, xin thày giúp con giải thoát sự sáng tạo trong con, hầu con thực sự sáng tạo khi con nhìn thấy và biểu hiện viễn quan cao hơn, thay vì con cố bù đắp cho các điều kiện mà con chứng kiến trên địa cầu.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ phản ứng của con trước các điều kiện bất toàn hiện tại, và con buông bỏ mong muốn thay đổi chúng. Con nhìn ra sự sáng tạo đich thực là đem lại một cái gì mới mẻ đến độ nó thay thế các điều kiện hiện tại.                                 

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn dùng sa nhân làm đối thủ trong trò chơi nhị nguyên. Con nhìn ra mục đích thực sự – ý định dựa trên tình thương của con – là chứng tỏ một chọn lựa khác hơn là trạng thái tâm thức nhị nguyên.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế con xin rải truyền

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

Thỉnh cầu những ý định minh triết

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Apollo và Lumina, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Jophiel và Christine, Chân sư Serapis Bey và đức Lanto yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi ý định sai lầm khi tìm kiếm minh triết. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn thành công qua việc thu hoạch kiến thức vỏ ngoài và hiểu biết trí thức.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, con đi tìm minh triết nội tâm; con đi tìm sự hướng dẫn từ Trên và minh triết của Mẹ, minh triết nữ tính.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn đạt sự tự điều ngự qua kiến thức đến với con từ ngoài.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ niềm tin cho rằng hiểu biết đáng tin cậy chỉ có thể đến từ một nhà chuyên môn, một khuôn mặt thẩm quyền nào đó, cho dù là thẩm quyền tôn giáo, chính trị hay khoa học.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, con mong muốn trong ý thức quả vị Ki-tô, là trạng thái biết rõ từ bên trong hiểu biết nào là chính đáng, và hiểu biết nào không chính đáng.

Apollo yêu dấu, trong tia sáng thứ hai,
Thày mở mắt con ra để con nhìn ngày mới,
Vượt lên trên khuôn đúc tư duy gây thảm bại,
Con nhìn thấu xuyên qua lừa lọc của nhị đối.

Apollo yêu dấu, màu Vàng Elohim,
Mắt con nay thấy được ánh rực sáng hoàng kim,
Từng trang vở minh triết thày giở cho con nhìn,
Không còn gì cũ nữa trên khắp mặt hành tinh.

1.6. Serapis Bey, con nỗ lực trong ý thức để trở nên tự lực và độc lập. Con sẽ không để cho bất kỳ khuôn mặt thẩm quyền nào bảo con điều gì đi ngược lại những gì con biết từ bên trong.

Apollo yêu dấu, trong ánh lửa con biết
Có dòng nước hằng chảy là dòng sông minh triết.
Kìa ý chí cao nhất nay con đã phát hiện,
Trầm mình trong dòng nước không bao giờ đứng yên.

Apollo yêu dấu, ánh sáng thày soi rõ
Tại sao chúng con lại hiện thân ở đây nhỉ,
Đây bầu cõi vũ trụ chúng con phải nâng cao,
Và cùng nhau hình thành mũi đầu của ngọn giáo.

1.7. Serapis Bey, con ý thức cố đạt được khả năng nhận hiểu biết từ một nguồn cao hơn, tức là Hiện diện TA LÀ của con và các chân sư thăng thiên, và khả năng hòa điệu với vũ trụ vật chất cùng minh triết của Mẹ.

Apollo yêu dấu, vạch trần từng dối trá,
Từng sợi dây tự ngã, giờ đây con buông bỏ,
Và hiểu ra thật sự nhận thức là chìa khóa
Để vượt qua nhị đối cho nội tâm sáng tỏ.

Apollo yêu dấu, con nghe lời thày gọi,
Ở Đại sảnh Minh triết tiếng gọi dìu con tới
.
Phơi bày những lọc lừa đã khiến mình sa ngã,
Thày giúp con tìm lại duy nhất với tất cả.

1.8. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi ám ảnh, mọi đam mê đối với kiến thức khoa học trí thức vỏ ngoài. Xin thày chỉ cho con thấy các lý thuyết có cài sẵn những cái móc năng lượng.

Apollo yêu dấu, trí tuệ thày sáng rỡ,
Trong hợp nhất với thày, rắn độc con chẳng sợ,
Cái đà trong con mắt, con nay thấy lồ lộ,
Thoát khỏi vùng nhị đối, con tìm được tự do.

Apollo yêu dấu, chúng con nâng viễn kiến
Và dõi nhìn trái đất bước vào tân kỷ nguyên.
Khi mắt thày soi rọi, con tình nguyện đứng đó,
Rồi bước khỏi mê cung với uy lực thày cho.

1.9. Serapis Bey, xin thày phơi bày những niềm tin mà con có dựa trên ý tưởng hay lý thuyết do sa nhân tạo dựng, những ý tưởng có cài sẵn tín hiệu năng lượng sẽ xâm nhập vào tiềm thức và hoạt động như vi-rút máy tính.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ niềm tin coi mình không là gì hơn một con thú tiến hóa. Con thấy cái nhìn đó đối nghịch trực tiếp với sự phát triển Ki-tô của con.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, con ý thức nhìn nhận quả vị Ki-tô chính là sự xoay chuyển ý niệm bản sắc, hầu con xem mình là sự nối dài của đoàn chưởng giáo thăng thiên ở trên con, sự nối dài của Hiện diện TA LÀ của con.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ niềm tin là khoa học duy vật có thể cho con mọi hiểu biết mà con cần. Con mong muốn minh triết hằng sống, là hiểu biết dựa trên việc ngộ ra cách vận hành đích thực của thế gian.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, con sẵn sàng làm việc với thày để thanh tẩy những tin tưởng, những vi-rút, đã được gài vào cảm thể, trí thể và bản sắc thể của con, nhằm bóp méo động lực của con khi tìm minh triết.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn tìm cầu một kiến thức, minh triết hay công thức bí mật, sẽ cho con quyền kiểm soát máy móc trên vật chất, trên hoàn cảnh của con hay trên người khác.

Đại thiên thần Jophiel, trong ánh sáng minh triết,
Mọi lừa dối gian xảo đã phơi bày trước mặt.
Thường thường trong tâm người, chúng tinh vi luồn lách,
Nhưng con có thày rồi, là vị thày thượng sách.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn đi theo sa nhân, và thu hoạch kiến thức cùng công thức của chúng nhằm điều khiển vật chất.

Đại thiên thần Jophiel, con đón mừng minh triết,
Tấm màn của nhị nguyên, thày lấy gươm chặt đứt,
Khi được thày chỉ lối, con biết đâu là thực,
Con hóa giải tức khắc bùa mê với ngờ vực.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.7. Serapis Bey, con quyết định ý thức là con muốn đi theo con đường của chân sư thăng thiên, chứ không phải con đường của hàng ngũ tà đạo.

Đại thiên thần Jophiel, thực tại của thày đó,
Là liều thuốc thần diệu giải độc chất nhị nguyên,
Dối trá không thể còn khi có thày Hiện diện,
Với thày đứng bên cạnh, tà kiến con cắt liền.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.8. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn khuynh loát các định luật phụ thuộc của thiên nhiên, do tâm thức tập thể của nhân loại định ra dưới sự hướng dẫn của sa nhân.

Đại thiên thần Jophiel, tâm Thượng đế trong con,
Con nhận trí tuệ thày, ánh sáng rạng đầu non,
Con gặp được Duy nhất khi tách biệt tiêu mòn,
Và tâm này toàn vẹn, là chiến thắng của con.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn học hỏi “minh triết”, những công thức hay phép thuật đen sẽ cho con quyền năng điều khiển vật chất một cách máy móc.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn làm học trò tập sự cho một phù thủy, để y dạy con kiến thức, “minh triết”, hay một số công thức và bùa chú nhằm cho con quyền điều khiển vật chất.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn tìm cầu một phương cách nhanh chóng hơn, một con đường tắt, để phát triển khả năng điều ngự vật chất, mà không bước chân trên con đường tự điều ngự.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, con sẵn sàng bước trên con đường tự điều ngự, nơi con gia tốc tâm con vượt lên trên các định luật phụ thuộc của thiên nhiên, tới mức con có thể khởi sự sử dụng các định luật cơ bản do các Elohim thiết lập.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn học hỏi phép thuật trắng cùng những công thức mà họ bảo là tốt lành.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn tìm cầu sự hiểu biết để thay đổi người khác hay điều kiện bên ngoài, thay vì thay đổi chính con.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, con ý thức đi tìm sự hiểu biết có mục đích thay đổi chính mình. Con đi tìm sự tự hiểu biết mà con cần để vượt qua các khai ngộ tại khóa tu của thày và trên ba tia sáng cao hơn.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn đi tìm sự tự hiểu biết vỏ ngoài, là làm thế nào tạo ra một con đường tắt hầu kiểm soát chính mình.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, con xin thày giúp con thanh tẩy tâm con cho không còn mọi hình thức hiểu biết bất toàn về chính mình.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, con đi tìm sự hiểu biết sẽ giúp con nhìn thấy bợn nhơ trong bản ngã, hầu con ý thức buông bỏ bợn nhơ, và thay thế với một quyết định cao hơn, một dạng cao hơn của minh triết và sáng ngộ.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn phân tích bản thân, mong muốn trí thức hóa hay lập ra một danh sách thật dài những tin tưởng của mình. Con hòa điệu với một nguồn minh triết cao hơn.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, con ý thức chấp nhận thày là nguồn minh triết cao hơn của con. Con tìm cách cho tâm con không còn gì ngoại trừ Hiện diện của thày.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, xin thày phơi bày kiến thức và minh triết vỏ ngoài đang khiến tâm con bị kéo ra khỏi hòa điệu với Hiện diện của thày.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, xin thày giúp con tẩy sạch tâm con khỏi mọi “minh triết” thế gian, mọi ý tưởng sai lầm, mọi ý định không tinh khiết khi tìm minh triết.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi ý định đạt được bất kỳ dạng hiểu biết nào mà con xem là hữu dụng hay quý giá. Con buông bỏ ý tưởng cho rằng minh triết phải hữu dụng.

Chân sư Lanto, con nay viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi ý định đạt hiểu biết hữu dụng hay quý giá, mọi ý định đạt được hiểu biết có thể đặt lên một cái thang nhiều hơn hay ít hơn.    

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, ý định duy nhất của con là hòa điệu với Hiện diện của thày và trải nghiệm Hiện diện của thày – không có bất cứ gì khác. Xin thày giúp con thanh lọc cảm thể, trí thể và bản sắc thể của con, và vươn lên một độ tinh khiết cho phép con hoà điệu với Hiện diện của thày.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn đi tìm minh triết để sử dụng cho một điều gì đó trong thế gian. Con tìm minh triết vì con ngộ ra là sự tự điều ngự đích thực có nghĩa là đi vào hợp nhất với đoàn chưởng giáo tâm linh mà con là một thành phần.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, con đang cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, ý định ý thức của con là hòa điệu với Hiện diện của vị chân sư ở ngay trên con trong hàng ngũ tâm linh, từ đó con nhận được năng lượng sẽ vận động nỗ lực sáng tạo của con. Con mong muốn hòa điệu với thày.   

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

Thỉnh cầu uy lực của ý định

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Hercules và Amazonia, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Michael và Faith, Chân sư Serapis Bey và MORE yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi ham muốn và ý định ô trược muốn sử dụng quyền lực. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn điều ngự thế giới hay người khác, mọi mong muốn ảnh hưởng người khác bằng cách buộc họ phải chiều theo ý muốn của con.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn quyền năng thị hiện, khả năng thị hiện bất cứ gì mình muốn “từ hư không”, như của cải hay vàng bạc.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn trình diễn trò thủ thuật để gây ấn tượng với người khác, hay làm giàu cho bản thân.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn học ma thuật, qua đó con có thể điều khiển vật chất hay thế giới bên ngoài từ một góc độ vị kỷ.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, con mong muốn trong ý thức phát triển khả năng dùng tâm để điều ngự vật chất, hoàn toàn đồng bộ với sự điều ngự cái ta. Con sẵn sàng theo học khóa điều ngự cái ta.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, con hợp nhất với thày,
Để con mở tim ra thực tại của thày đây,
Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

1.6. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn phát triển khả năng tự điều ngự theo con đường máy móc, qua đó con học một số bước vỏ ngoài rồi tự động đạt khả năng điều ngự đã được hứa hẹn.  

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế hằng hà lời tán thưởng,
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

1.7. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn đi tìm một con đường khai ngộ sẽ cho con những quyền năng đặc biệt, như thần thông hay thị hiện đồ vật.

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người.
Bao lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

1.8. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn đi theo những trường học, tổ chức hay đạo sư tuyên bố dẫn con theo một con đường máy móc, nơi con sẽ tự động nhận được tước vị.

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong.
Ngọn hải đăng sáng rực, trên trái đất tỏa rạng,
Cho tẩt cả hành tinh phục hồi lại sự sống.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.9. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn đi theo con đường khai ngộ máy móc do hàng ngũ giả trá tạo dựng. Con buông bỏ giấc mơ là bằng cách thỏa mãn một số đòi hỏi vỏ ngoài, con có thể tự động nhận được tước vị hay một số khả năng.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn đạt khả năng điều ngự vật chất mà không thanh tẩy cái ta và không tự điều ngự.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức giấc mơ của sa nhân. Con sẵn sàng thanh tẩy cái ta để đạt đến sự tự điều ngự đích thực.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn đạt được sự tự điều ngự qua việc kiểm soát cái ta.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức hình ảnh của thày là một vị thày với kỷ luật nghiêm khắc. Con buông bỏ ảo tưởng là nếu con tuân theo quy tắc và chịu được kỷ luật của thày, thì con sẽ có khả năng kiểm soát cái ta.  

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn kiểm soát cái ta bằng cách ép buộc thân xác và tâm vỏ ngoài phải gượng sống theo một bộ quy luật và chuẩn mực vỏ ngoài.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.6. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn giấu giếm bất cứ gì khỏi thày, kể cả những ý định trong tiềm thức. Con sẵn sàng để thày chỉ ra những bợn nhơ đang che khuất tiềm thức của con.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.7. Serapis Bey, con sẵn sàng quy thuận những khai ngộ của thày, và để cho thày xem xét mọi tầng lớp trong tâm con. Con sẵn sàng xem xét bất cứ gì mà thày muốn chỉ ra cho con thấy về chính con.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.8. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn bảo rằng con muốn được khai ngộ trong Tia thứ Tư dưới thày Serapis Bey, trong khi con vẫn còn điều gì muốn giấu giếm khỏi mắt thày.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.9. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn của tâm thức sa ngã nhằm vứt bỏ một điều gì mà chưa thấy sự không tinh khiết.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn tránh đối diện với Thượng đế hay vị thày tâm linh từ cõi thăng thiên. Con sẵn sàng thanh tẩy tâm thức cho không còn điều gì có từ lực kéo con xuống cõi vật chất.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn dùng vũ lực xông lên thiên đường bằng cách giấu giếm gì đó khỏi các chân sư thăng thiên.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn ăn gian trên đường khai ngộ bằng cách giấu giếm ý định thực sự của mình khỏi mắt thày.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn sở hữu và đem theo một thứ gì lên trạng thái thăng thiên.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn vượt qua khai ngộ trong nhập thất của thày mà lại giấu giếm điều gì đó khỏi chính con.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn kiểm soát cái ta bằng cách kềm chế những yếu tố không thể chấp nhận của cái ta theo một chuẩn vỏ ngoài.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn học qua khóa của thày mà vẫn mang theo bợn nhơ của con. Con sẵn sàng để cho thày chỉ ra những tin tưởng đằng sau bợn nhơ của con.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn dùng quyền lực để kiểm soát, mong muốn đạt quyền năng để điều khiển hoàn cảnh của mình.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn sản xuất ra một trạng thái trong tâm, mong muốn thay đổi hoàn cảnh nội tâm bằng cách kiểm soát hoàn cảnh vỏ ngoài của mình.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn có quyền lực vật lý mà không có ý định thuần khiết. Con sẵn sàng để thày giúp con thanh lọc ý định của con bằng cách phơi bày ra mọi động lực ẩn giấu và ô trược của con.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn đạt quyền năng đặc biệt, thậm chí cả Thiên khiếu của Thánh linh, để chứng tỏ và chứng minh một điều gì đó, và nhờ vậy cải đạo hàng triệu người đi theo. 

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn chế ngự hay kiểm soát người khác cùng vật chất, để mình có cảm giác nào đó. Ý định của con là điều ngự cái ta, không phải bằng cách kiểm soát cái ta nhưng điều ngự cái ta.  

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, con sẵn sàng tự điều ngự bằng cách xem xét tất cả mọi bợn nhơ trong tâm thức mình và, một cách ý thức, để cho chúng ra đi, và quyết định có một ý định cao hơn.

Ôi chân sư MORE, con sẽ chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Nay con là một với thày luôn luôn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn không thẳng hàng với ý định của chân sư thăng thiên. Con sẵn sàng hòa điệu với ý định của thày.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, con sẵn sàng sử dụng sức mạnh ý chí ý thức để tự đưa mình ra khỏi ý định dùng quyền lực của tự ngã. Con đang tự gia tốc để vươn lên ý định mà thày chứng tỏ cho con.     

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn chứng tỏ một khả năng điều ngự nào đó bằng cách trở nên giàu có, quyền lực hay đẹp đẽ hơn người khác. Con đi theo một viễn quan cao hơn, không nhị nguyên.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày con luôn hằng có.
Ôi chân sư MORE, con lại được sống,
Trong dòng của thày niềm vui thường hằng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, con buông bỏ trong ý thức mọi mong muốn trải nghiệm khả năng kiểm soát người khác hay kiểm soát vật chất mà không xem xét chính mình. Con buông bỏ mong muốn dùng người khác hay hoàn cảnh vỏ ngoài để viện cớ mà không xem xét chính mình..

Ôi chân sư MORE, tất cả quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Con là cánh cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, con thấy được mục đích cuộc khai ngộ mà thày cống hiến tại khóa nhập thất của thày, và con sẵn sàng dấn thân vào con đường của thày. Con đã sẵn sàng cho những gì thày cống hiến, và con sẵn lòng để thày giúp con mở mắt ra.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

Giải phóng sự sáng tạo nội tại

Bài giảng của chân sư thăng thiên Serapis Bey qua trung gian Kim Michaels, ngày 8/1/2016.

Thày là chân sư thăng thiên Serapis Bey. Bây giờ chúng ta đã đến tầng thứ bảy nơi con gặp sự phối hợp của Tia thứ Tư với Tia thứ Bảy của Tự do. Theo một nghĩa nào đó, Tia thứ Bảy của Tự do vừa dễ vừa khó nhất – dễ, theo nghĩa nó không đòi hỏi gì nơi con. Nhưng nó cũng khó, theo nghĩa là nó đòi hỏi con ngừng đặt ra những đòi hỏi trên chính con.

Khi đệ tử lần đầu tiên tiếp xúc với các chân sư thăng thiên, họ thường mang ý tưởng là các thày hạn chế tự do của họ, theo nghĩa là các thày đặt đòi hỏi lên họ. Sau đó, họ có thể nảy sinh ý tưởng là sa nhân hay các tà lực hạn chế tự do của họ. Kỳ thực, chỉ có một thứ hạn chế tự do của con mà thôi, đó là những gì con tự làm cho mình trong chính tâm con. Chính trong tâm mà con bị giam hãm, và tâm là nơi con cần biểu hiện tự do của mình.

Tuy nhiên, tự do vừa là một cái gì con biểu hiện, vừa là một cái gì mà con không thể biểu hiện, theo nghĩa mà thày đã cố giúp con nhìn ra, tức là vấn đề trên hành tinh địa cầu là các sa nhân đã xui khiến cho con người sử dụng vũ lực. Do đó, con không thể khắc phục vũ lực bằng thêm vũ lực.

Chắc chắn Tia thứ Bảy là một tia sáng mang một năng lượng đặc thù. Con có thể, và tất nhiên, con nên thỉnh cầu năng lượng của Tia thứ Bảy. Nhưng con không nên tự đặt mình vào một tâm trạng nơi con nghĩ là con phải sử dụng năng lượng của Tia thứ Bảy để đánh bại những gì đi ngược lại sự tự do của con. Tất nhiên con sẽ cần thỉnh cầu năng lượng của Tia thứ Bảy để biến hóa những tha hóa của Tia thứ Bảy. Điều giới hạn tự do của con là, ở một mức độ nào đó, năng lượng của mỗi tia trong số bảy tia đã bị tha hóa qua lòng sợ hãi. Con cần tiêu hủy những năng lượng này bằng cách thỉnh cầu năng lượng của từng tia một.

Tuy nhiên, điều thực sự giới hạn tự do của con tất nhiên là năng lượng, là những tin tưởng và những ý tưởng trong tâm con. Những cái này thì con không thể đánh bại qua Tia thứ Bảy. Con chỉ có thể nhìn ra tính không thực của chúng, và con chỉ việc bước xa khỏi chúng.

16.1. Những tấn tuồng tiêu hao cuộc sống

Khi con nhìn vào hành tinh địa cầu, con sẽ thấy tuyệt đại đa số con người bị cuốn hút – bị hoàn toàn bao phủ, hoàn toàn hao mòn – trong những tấn tuồng đủ loại. Con thấy quá nhiều nhóm người đã giao tranh với nhau suốt bao nhiêu thế hệ, có lẽ hàng ngàn năm rồi. Họ hoàn toàn tin chắc là vở tuồng đó có sự hiện thực nào đó và họ đang tranh đấu cho chính nghĩa của Thượng đế, họ tin là những kẻ mà họ chiến đấu đang chống lại sự nghiệp của Ngài. Con có thể thấy điều này tại vùng Trung đông giữa người đạo Do thái, đạo Cơ đốc và đạo Hồi. Con có thể thấy điều này ở rất nhiều nơi khác. Rõ ràng là khi con bị cuốn hút vào một tấn tuồng như vậy, con rất coi trọng bản thân mình và con cũng coi chính nghĩa của mình là vô cùng hệ trọng. Nếu con coi mọi khía cạnh của cuộc sống, mọi chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống, hệ trọng đến như vậy thì con không thể tự do. Con bị say đắm trong chính bản thân con, nếu có thể nói như vậy. Con thử suy ngẫm về câu thành ngữ quen thuộc về những kẻ mê mệt với chính họ. Họ bị mê mệt trong quá nhiều mâu thuẫn và xung đột nội tâm đến độ họ tiêu hao toàn bộ năng lực và sự chú ý. Phải, điều thày muốn chỉ ra cho con là chuyện xảy ra rất thường khi con tìm thấy giáo lý của chân sư thăng thiên, thì con dùng giáo lý này để cố khắc phục một số cuộc đấu tranh mà con thấy trên thế giới.

Trong nhiều trường hợp, tự ngã của đệ tử khiến cho họ tạo ra một tấn tuồng mới, là khi con sử dụng đường tu tâm linh – và thường khi các tà lực hoặc ngay cả những người mà con gặp trên đường tu – để tạo ra một tấn tuồng mới. Tất nhiên, con không xem đó là một tấn tuồng. Nhưng tất cả những ai trên thế giới bị tiêu hao trong tấn tuồng đều không xem đó là một tấn tuồng; họ xem đó là thực tại. Và cũng vậy, con xem cuộc chiến của mình là thực tại khi con giao tranh với tà lực, hay khi con có bất đồng nào đó với những đệ tử khác mà con gặp trên đường tu, có thể là trong một tổ chức tâm linh.

Mánh lới của tự ngã, mánh lới của sa nhân, là khiến con nghĩ có một vấn đề chính đáng mà con cần giải quyết, cho nên con không thể tự do cho tới khi vấn đề được giải quyết. Tất nhiên, vấn đề đòi hỏi một số thay đổi phải xảy ra trên thế giới. Trong đa số trường hợp, điều này có nghĩa là những ai khác phải thay đổi để con có thể giải quyết vấn đề và được tự do.

Như thày đã nói trước đây, con sẽ không bao giờ tự do được nếu con nghĩ tự do của con tùy thuộc vào những chọn lựa tự quyết của người khác. Tuy nhiên, con có thể tự do bằng cách nhận ra là tự do của con chỉ tùy thuộc vào những chọn lựa tự quyết của chính con, và con có quyền năng, ngay bây giờ, tự giải phóng mình khỏi mọi niềm tin và cơ chế nội tại khiến mình cho rằng mình phải phản ứng lại người khác, rằng mình phải làm cái gì đó trong thế gian. Con không thể tự do nếu con coi đường tu là hệ trọng đến như vậy, nếu con hoàn toàn say đắm bước đi trên đường riêng của mình và đánh nhau với đủ mọi chuyện mà con đang đánh nhau. Thậm chí chuyện đánh nhau với tự ngã cũng có thể trở thành một tấn tuồng, và tất nhiên, con không thể vượt qua tự ngã bằng cách sử dụng tự ngã. Con sẽ không vượt qua tự ngã qua một tấn tuồng do tự ngã tạo ra, và đây là nguy cơ khi truyền rải bất kỳ loại giáo lý tâm linh nào.

16.2. Giấc mơ một trạng thái tối hậu

Như thày đã tạo linh hứng cho vị sứ giả này ngộ ra gần đây, trên thế giới có những người tuyên bố là mình giác ngộ. Nếu con bảo là con giác ngộ thì theo một nghĩa nào đó, con bảo là con đã đạt được một trạng thái tối hậu nào đó, ít ra trong tâm trí hầu hết mọi người. Con có thể tập hợp một số tín đồ không sẵn lòng nhận trách nhiệm về bản thân họ và do đó họ tìm kiếm một đạo sư với một trạng thái tâm thức tuyệt đối nào đó. Và đạo sư lẫn đệ tử có thể tạo ra một vòng xoáy ốc tự nó cứ tăng thêm sức mạnh.

Vấn đề là nếu con nghĩ là con đã đạt tới một trạng thái tối hậu trên địa cầu thì con sẽ không thể tiến xa hơn, có nghĩa là con sẽ phủ nhận khía cạnh của tự ngã mà con vẫn còn mang theo. Thày cũng biết, một số người sẽ nói là nếu con đã giác ngộ thì con không còn tự ngã. Điều này cũng đúng, tuy nhiên khi đó con sẽ không còn hiện thân trên địa cầu nữa, bởi vì con không thể tiếp tục hiện thân nếu con còn sót lại một khía cạnh nào đó của tự ngã. Khía cạnh này có thể vô cùng yếu ớt, và có thể con đã đạt một mức tâm thức rất cao. Nhưng nếu con nghĩ là không còn gì vượt khỏi trạng thái tâm thức của mình, thì con chỉ nghĩ như vậy được bằng cách phủ nhận yếu tố của tự ngã vẫn còn sót lại, và như thế con không thể buông bỏ tự ngã đó và được tự do thăng thiên.

16.3. Sáng tạo là thuốc giải độc cho kiểm soát

Thăng thiên là một tiến trình đòi hỏi con hoàn toàn tự do. Tiến trình tự điều ngự cũng là một tiến trình đòi hỏi con đạt tới một mức độ tự do rất cao – không theo cùng một cách như khi con thăng thiên, mà theo cách là con tự do biểu đạt khả năng sáng tạo của mình. Tự do là gì, sáng tạo có nghĩa là gì? Có nghĩa là con hiểu ra những gì sa nhân đã làm để đóng chặt sự sáng tạo và khiến con hạn chế sáng tạo của mình.

Con cũng hiểu chứ, con yêu dấu, là sa nhân đang cố gắng kiểm soát mọi chuyện trên địa cầu? Làm thế nào chúng kiểm soát được đây? Chúng phải đóng chặt khả năng sáng tạo, vì bản chất của sáng tạo là gì? Sáng tạo không thể đoán trước được, nó tự phát. Nó nảy ra một cái gì mới, có thể mới đến mức không một ai có thể tưởng tượng nổi.

Sa nhân cực kỳ sợ hãi sự sáng tạo của con. Chúng cũng biết là trên thế giới không có gì có thể hạn chế được sáng tạo. Toàn bộ bản chất của sáng tạo là nó thăng vượt mọi ranh giới. Không có ranh giới nào có khả năng thực sự giới hạn sáng tạo của con, trừ những ranh giới tạo ra trong chính tâm con khiến con không dám biểu lộ nó ra.

Cách thức chủ yếu mà sa nhân sử dụng để làm thui chột sáng tạo của con người là dựng lên ý tưởng bảo rằng có một chuẩn mực làm thước đo cho mọi thứ. Chuẩn mực chỉ có hai đối cực. Hoặc là tốt đẹp, hoàn chỉnh, chấp nhận được, hoặc là sai lầm, tồi tệ, không thể chấp nhận. Sự đánh giá này, sự xét đoán này, không dính dáng gì đến sáng tạo. Chúng ta có thể nói, đó chính là phản đề của sáng tạo.

Khi ban đầu con đến hành tinh này, con đến đây để biểu hiện ánh sáng của con, khả năng sáng tạo và cá thể của con. Sa nhân đã cố hết sức khiến con cảm thấy mình bị chối bỏ, rằng ánh sáng của con có gì đó không ổn. Sáng tạo của con không đủ tốt, và chính con không đủ tốt.

Điều này đã khiến cho biết bao người nhảy vào cuộc chạy đuổi mà thày đã có đề cập, là chạy đuổi theo sự toàn hảo và cố gắng thỏa mãn tiêu chuẩn, khi họ cho rằng nếu mình đủ tốt thì mình sẽ được chấp thuận. Con hiểu được, con yêu dấu, là nếu trong tâm con có một cơ chế tìm cách so sánh cách biểu đạt của con với một tiêu chuẩn vỏ ngoài trước khi con dám biểu đạt, thì ngay đó, con đã đóng chặt sáng tạo của con.

Sáng tạo là tự phát! Con đã quá quen với việc đánh giá mọi thứ với tâm đường thẳng, với tâm phân tích. Sa nhân đã dấy lên nơi hầu hết mọi người ý tưởng vô cùng tinh vi rằng tất cả mọi thứ phải được phân tích. Tất cả phải được lượng định bằng bộ óc phân tích, là bộ óc so sánh tất cả mọi thứ với một tiêu chuẩn. Hầu hết mọi người không ý thức được tiêu chuẩn mà mình đang sử dụng. Có khi họ ý thức có một tiêu chuẩn do xã hội áp đặt. Chắc chắn các hệ thống giáo dục trên thế giới đều nhắm tới việc khiến con chấp nhận là có một tiêu chuẩn, và sự sáng tạo của con cần được đối chiếu với tiêu chuẩn đó. Ngay cả các cơ sở giáo dục nhằm dạy dỗ một số hình thức biểu diễn sáng tạo, cho dù là nghệ thuật hay một bộ môn nào khác, vẫn củng cố cho ý tưởng rằng sáng tạo phải được so sánh với một tiêu chuẩn.

16.4. Sáng tạo không biết tiêu chuẩn là gì

Sáng tạo là vượt ra ngoài tiêu chuẩn. Làm thế nào tất cả mọi sự trên địa cầu tiến hóa, phát triển lên môt mức cao hơn? Chỉ bằng cách vượt ra ngoài, vượt khỏi mức hiện hành. Con chẳng thấy là có một tiến trình sáng tạo đã nằm sẵn trong tự nhiên? Đây là cái mà thày gọi là những định luật cơ bản của tự nhiên bảo đảm sự phát triển không ngừng, thăng vượt không ngừng. Sa nhân đã dựng lên các định luật phụ thuộc của tự nhiên trong nỗ lực làm thui chột sự thăng vượt này. Chúng muốn ngăn chặn phát triển, ngưng đồng hồ không được quay, giữ nguyên mọi sự ở một mức mà không thể thăng vượt lên cao hơn. Chúng muốn làm như vậy vì chúng muốn kiểm soát, bởi vì người ta không thể kiểm soát trừ khi người ta có thể tiên liệu. Con không thể tiên liệu được gì nếu cái đó cứ đi theo một xoắn ốc hướng thượng thay vì chạy vòng vòng. Sa nhân biết là chúng không thể chặn đứng được chuyển động – chúng đã hiểu ra được chuyện đó – cho nên chúng cố khiến cho chuyển động chạy vòng quanh thay vì vươn lên theo một vòng xoáy hướng thượng.

Có chuyển động và có chu kỳ. Nếu cứ quay lòng vòng thì ít ra chúng có thể tiên liệu. Chúng biết những gì sắp sửa xảy đến giống như khi con nhìn sự tuần hoàn của mùa màng, khi nào là mùa gieo và khi nào là mùa gặt, bởi vì nó luôn luôn như vậy cho dù con không thể tiên đoán được chính xác từng chi tiết.

Do tiến trình sáng tạo vốn dĩ đó cho nên sa nhân đã chưa bao giờ thành công. Trong quá khứ, chúng đã tạo dựng những nền văn minh bị khóa chặt một thời gian rất dài trong một khuôn nếp nhất định. Chúng cũng đã tạo ra một số nền văn minh bị buộc chặt trong khuôn nếp đến độ nền văn mình đi vào một vòng xoáy hướng hạ, do đó phải suy tàn hay thậm chí sụp đổ.

Đây là điều mà thày đã nói tới, là sức mạnh nằm tiềm ẩn trong Mẹ, mà đôi khi các thày gọi là định luật thứ hai của nhiệt động học. Một hệ thống khép kín bắt buộc phải tự hủy để cho tiến trình đi lên được tiếp tục trở lại. Tại sao một hệ thống lại được phép trở thành khép kín chứ? Là do quyền tự quyết, là bởi vì người ta được phép trải nghiệm tạm thời việc tạo dựng một xã hội bất biến mà người ta nghĩ là sẽ không bao giờ biến mất, sẽ sống mãi mãi hay ít ra sẽ kéo dài hàng ngàn năm như một số kẻ đã từng mơ ước.

Sa nhân muốn tạo dựng một xã hội nơi không một ai dám biểu hiện sáng tạo, sự sáng tạo đích thực. Thay vào đó, chúng nghĩ sáng tạo có nghĩa là hoạt động trong những khuôn khổ mà nhà lãnh đạo của xã hội đó – tức sa nhân – đã quy định. Điều mà các Thượng sư muốn dẫn con đi qua, tất nhiên, là một tiến trình nơi con giải phóng sự biểu đạt của mình, không phải là loại sáng tạo do thế gian quy định, mà sự sáng tạo đích thực đến từ Hiện diện TA LÀ của con.

16.5. Hiện diện TA LÀ nhìn cuộc sống như thế nào

Hiện diện TA LÀ của con nhìn cuộc sống một cách khác hẳn cách nhìn của tâm vỏ ngoài. Thày nói điều này không phải để chê trách con, vì khi con đang hiện thân thì con không có cách nào khác. Nhưng con vẫn có thể bắt đầu hé nhìn thấy được, và chắc chắn bắt đầu hiểu ra được là Hiện diện TA LÀ có cái nhìn khác hơn. Do đó, Hiện diện TA LÀ có một mục đích khác.

Hiện diện TA LÀ muốn con – khi con là một đệ tử tâm linh và con chủ tâm bước đi trên con đường hướng thượng, con đường tâm linh – nó muốn con tự thăng vượt bản thân hầu con đạt tới điểm thăng thiên càng nhanh càng tốt. Nó cũng muốn con hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của con trong kiếp sống này. Điều này sẽ đòi hỏi gì? Nó sẽ không đòi hỏi con quy phục các tiêu chuẩn trong xã hội, trong gia đình hay nơi làm việc của con. Nó sẽ đòi hỏi con dám làm một cái gì đó khác biệt.

Con hãy nhìn xem bao nhiêu đệ tử tâm linh đã sống một cuộc đời không hợp lý, không thực tế hay vượt ra ngoài những gì mà cha mẹ hoặc xã hội đã muốn họ sống theo. Con nhìn xem bao nhiêu lần họ đã thay đổi việc làm, bao nhiêu lần họ đã nghỉ việc để tham dự một khóa nhập thất, đã thay đổi người phối ngẫu, đã làm chuyện này hay chuyện nọ. Chính con cũng đã từng làm những chuyện tưởng chừng như thiếu hợp lý nhưng lại là điều đang thúc bách con. Con nhận thấy là con có quá nhiều trải nghiệm phải nhét vào một kiếp và do đó con không thể làm mãi cùng một công việc, hoặc nhất thiết phải có mãi cùng một người bạn đời cho nguyên một kiếp. Con có nhu cầu di chuyển khắp chốn và nhìn đời từ nhiều góc độ khác nhau, hầu giải quyết trong tâm con những vấn đề đang ngăn trở bước đường thăng thiên hay tăng triển của con.   

Thật là không cần thiết nhìn lại đời con với một thái độ phán xét và lo lắng về những lỗi lầm mà con đã vấp phải. Con yêu dấu, nếu con mong muốn nhìn lại đời mình và đánh giá xem mình đã phạm phải những lầm lỗi nào, thì dĩ nhiên, đó là quyền của con. Nhưng khi đó, thày phải nói: “Thày là Serapis, Thượng sư của Tia thứ Tư, không thể giúp con làm việc đó.” Có nhiều đệ tử đến nhập thất của thày với mong muốn đó. Họ muốn thày ngồi xuống và kiểm điểm đời họ cùng với họ, bảo cho họ biết là họ đã lầm lỗi chỗ nào, đã làm sái chỗ nào và đáng lẽ đã phải làm gì cho tốt hơn. Thày phải nói với họ là thày không thể giúp họ. Một số nổi giận, một số thất vọng, một số bỏ đi. Thày nói với con như thế này: “Thày không thể giúp con xác định là con đã lầm lỗi chỗ nào. Điều thày có thể làm là giúp con nhìn vào đời mình và nhận ra mọi sự mình làm đều là một thử nghiệm.”

Trong thử nghiệm không có chuyện lầm lỗi, con yêu dấu. Con có thể có một mục tiêu khi con thử nghiệm, và con có thể nói: “Mục tiêu của tôi đã không thành hình.” Chẳng hạn, khi Thomas Edison muốn phát minh bóng đèn, ông đã thử nghiệm rất nhiều vật liệu mà không thành công. Đó có phải chăng là lầm lỗi? Liệu ông đã tự trách mình là ông đã sử dụng một vật liệu “lầm lỗi” hay không? Không, ông chỉ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi ông tìm ra vật liệu thích hợp, và đây chính là cách mà thày có thể giúp con nhìn vào đời con.

Thày cũng có thể giúp con đi xa hơn nữa và nhìn ra trong nhiều trường hợp là con đã làm một việc gì đó trong đời với một ý định có ý thức là nó phải diễn ra như thế nào. Rồi khi ý định ý thức không hoàn thành, con thất vọng hay đau đớn, hay con bắt đầu tự trách thân là mình đã làm bậy, đã mắc phải lỗi lầm khủng khiếp. Điều thày có thể giúp con là lùi về một bước và nhìn ra rằng Hiện diện TA LÀ của con không nhìn vào sự kiện đó theo cách con nhìn.

16.6. Một mục đích cao hơn các ý định có ý thức

Con thấy đó, con yêu dấu, điều không thể tránh được trên một hành tinh như địa cầu là con hình thành một số ý định có ý thức không phù hợp với Sứ vụ Thiêng liêng hay tiềm năng phát triển cao nhất của con. Điều này không có nghĩa là chuyện đó sai lầm, mà có nghĩa là mục đích làm chuyện đó thật sự không nhằm thực hiện mục tiêu mà con có trong ý thức.

Từ nhãn quan của Hiện diện TA LÀ, mục đích để làm một chuyện gì đó là để con cứ làm thêm mãi cho tới khi con thấy đủ và con nhận ra: “Tôi không muốn làm thêm nữa.” Và con bắt đầu nghĩ: “Liệu vấn đề có phải là ý định của tôi, chứ không phải là chuyện đạt hay không đạt kết quả vỏ ngoài?” Điều thày có thể giúp con nhìn thấy là trong nhiều trường hợp khi con bị thất vọng về cuộc đời hay làm điều gì mà con cho là lầm lỗi, vấn đề thực sự là con cần lui về và nói: “Nhưng vì lý do gì mà tôi đã nỗ lực làm chuyện này? Tại sao tôi lại có mục tiêu đó? Tại sao tôi lại nghĩ đó là cách sống duy nhất? Tại sao tôi lại nghĩ tôi phải nhập vào cuộc chơi mà xã hội đã lập trình để tôi phải chơi?”

Có những người chỉ có thể học hỏi qua Trường đời Cay đắng. Có một số chuyện mà tất cả chúng ta chỉ có thể học được bằng cách – nếu có thể nói như vậy – dấn thân vào Trường đời Cay đắng. Cũng tốt khi nói rằng chúng ta có một vị thày tâm linh và chúng ta ở trong một môi trường bảo bọc nơi mình luôn luôn tiếp xúc với một vị thày tâm linh có thể giúp mình lượng định mọi thứ. Nhưng có một số yếu tố trong tiến trình khi đơn giản chúng ta cần đi ra ngoài và tự mình trải nghiệm. Chúng ta cần –thẳng thắn mà nói – đập đầu vào tường đá thật nhiều lần cho tới khi mình hiểu ra là việc đập đầu vào tường sẽ không phá vỡ được bức tường. Và do đó chúng ta cần tái lượng định những việc mình làm cũng như mục đích mình làm. Đây chỉ là một phần của tiến trình tăng triển trong thế giới vật chất, đặc biệt là, tất nhiên, trong điều kiện hiện hành với các định luật phụ thuộc của tự nhiên.

16.7. Tại sao các sinh thể tách biệt không thể tự do

Con yêu dấu, thày đã đề cập đến các định luật phụ thuộc của tự nhiên mà không xác định rõ là gì. Vậy hãy để thày cho con một chút ấn tượng về cách chúng vận hành. Nếu con ở trong một môi trường thuần khiết nơi các định luật phụ thuộc của tự nhiên không hiện hành, con sẽ thấy là trong một môi trường như vậy (mà các thày gọi là Vườn Eden hoặc Trường Bí giáo của Maitreya) con được tự do biểu đạt sáng tạo của con. Không có nghĩa là con sẽ luôn luôn tạo ra một kết quả y hệt như con đã dự định hoặc là điều mà con muốn sống trong một thời gian.

Trong một môi trường thuần khiết, bất cứ điều gì mà con tạo dựng đều có thể được xóa sạch tức thì. Lý do mà nó có thể như vậy là vì con nhận được sự phản hồi tức thì của bất cứ gì con tạo ra, con có sự thị hiện tức thì của điều mà con tạo ra. Nếu con gửi ra một ý định mà ngày nay con sẽ gọi là một ý định hung hãn đối với người khác, nó sẽ trở ngược lại con ngay tức khắc. Trong một môi trường như vậy, con không thể có một số trải nghiệm vì sự phản hồi sẽ tức khắc và con lập tức cảm thấy đau đớn. Con không thể đi vào tách biệt trong một môi trường như vậy và cư xử như một sinh thể riêng biệt có khả năng làm bất cứ gì mình muốn mà không đếm xỉa gì tới hậu quả cho tổng thể.

Trong một môi trường thuần khiết, con có thể làm bất cứ gì mình muốn nhưng con cũng sẽ tức khắc trải nghiệm những gì tổng thể sẽ trải nghiệm vì nó phản chiếu trở về con. Cách duy nhất để tránh né sự kiện này là một môi trường trong đó có yếu tố trì hoãn, là khi con không nhận được phản hồi tức thì của những gì con gửi ra, có nghĩa là con có thể, trong một thời gian, mang ảo tưởng trong tâm rằng mình là một sinh thể tách biệt có thể trốn tránh một số hậu quả.

Toàn bộ cái nhìn của sa nhân về cuộc sống là mong muốn trải nghiệm việc trốn tránh hậu quả. Chúng có thể tách mình ra khỏi Thượng đế, chúng có thể tạo dựng thế giới riêng biệt của chúng, chúng có thể ấn định luật lệ. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu trải nghiệm điều này ít nhiều, chúng ta đều cần trải nghiệm sự tách biệt này trong một thời gian.

Con cũng hiểu là khi con bước vào tách biệt, con không tự do; con không thể tự do. Theo định nghĩa, không thể nào có chuyện vừa là một sinh thể tách biệt mà lại vừa tự do, bởi vì tách biệt chỉ có thể xảy ra bằng cách quy định một số hạn chế và lằn ranh, và những cái này thì sẽ giới hạn con.

Mới đầu, có thể con sẽ không kinh nghiệm thấy như vậy. Con còn có thể nghĩ là bằng cách nổi loạn chống lại Thượng đế, như sa nhân tuyên bố, con sẽ đạt được tự do. Con sẽ thấy là trên hành tinh này có một số lời dạy bảo rằng khi con tuân thủ ý muốn của Thượng đế, con sẽ mặc vào bộ áo tù bó tay bó chân, và chỉ khi nào con chống lại Ngài thì con mới giành được tự do. Đây chính là lời dạy của một số giáo lý và tư tưởng đạo Sa-tăng.

Đó là cảm giác lúc ban đầu bởi vì yếu tố trì hoãn khiến cho con không tức khắc nhận được phản hồi của những gì con gửi ra. Nhưng yếu tố trì hoãn không thể kéo dài mãi mãi, và sẽ tới một điểm khi con bắt đầu cảm thấy mất tự do.

Con hãy cho thày hỏi điều này, con yêu dấu, như một bài tập về lôgic và trí thức. Một đằng sa nhân sẽ bảo là con chỉ tự do khi con nổi loạn chống lại Thượng đế. Đằng khác, chúng lại định nghĩa Thượng đế là kẻ thù đang hạn chế con. Tại sao chúng lại cần định nghĩa Thượng đế như vậy chứ? Tại sao chúng không chỉ việc bước xa khỏi Ngài và nói: “Thượng đế không can hệ gì đến chúng ta, chúng ta cứ việc làm bất cứ gì mình muốn.” Đó là vì khi con bước vào nhị nguyên, con không thể làm bất cứ gì con muốn. Con phải có một đối thủ. Sa nhân đã biến Thượng đế thành đối thủ của chúng, hoặc chúng biến nhau thành đối thủ, hoặc những sinh thể khác, những con người khác thành đối thủ. Con phải có một cái gì đó để mà chống đối, vì nếu không thì con không thể giữ vững ảo tưởng mình là một sinh thể tách biệt. Sự kiện con có một cái gì đó để chống đối sẽ lấy mất tự do của con. Không thể nào khác được. Để tìm lại tự do và biểu hiện sự sáng tạo của mình, con cần gỡ bỏ những cơ chế, những niềm tin tưởng về những việc con muốn làm trong cuộc sống.

16.8. Định nghĩa các định luật phụ thuộc của tự nhiên

Trở về với các định luật phụ thuộc của tự nhiên, Luật Tự quyết cho phép con bước vào không gian tách biệt đó và định ra một số quy luật trong đó. Điều sa nhân đã làm là chúng định ra một số quy luật khiến cho vật chất trở nên dày đặc hơn. Vật chất trong vũ trụ nơi con sinh sống dày đặc hơn thuở ban đầu. Thày không bảo là khắp nơi trong vũ trụ vật chất đều dày đặc hơn, nhưng chắc chắn trên hành tinh địa cầu, vật chất dày đặc hơn hành tinh nguyên thủy do các Elohim sinh tạo.

Điều này mang một số hệ quả, trước tiên là nó che lấp sự hiện hữu của một cõi tâm linh – con không thể nhìn thấy với giác quan vật lý và tâm vỏ ngoài của con. Nó cũng che lấp sự kiện mọi sự việc đều quay trở ngược về con. Con tưởng là con có thể dựng lên một bức tường nào đó bằng vật chất sẽ bảo vệ con khỏi những sự việc quay trở ngược về, mà các thày gọi là nghiệp quả. Sa nhân đã cố làm chuyện đó, và con có thể trì hoãn nhưng con không thể trì hoãn mãi mãi.

Sẽ tới một thời điểm khi nghiệp quả quay trở ngược về con và con không làm sao khác được. Khi dựng lên các định luật phụ thuộc và khiến cho mọi vật dày đặc hơn, con cũng khiến cho mọi chuyện đều khó thay đổi hơn. Khi rõ ràng là mọi chuyện sẽ không diễn ra như con nghĩ và con không thể mãi mãi trốn tránh được nghiệp quả, thì lúc đó việc gỡ mình ra khỏi tình trạng này trở nên vô cùng khó khăn.

Điều này có tác đụng là tạo ra một môi trường học hỏi cực kỳ thử thách so với môi trường ban đầu nơi Vườn Eden với thày Maitreya. Trong môi trường thuần khiết nguyên thủy, con có thể sáng tạo một điều gì đó mà con không đặc biệt thích thú và sẽ không mấy dễ chịu khi nó quay trở ngược về con, nhưng con có khả năng gỡ bỏ nó tức khắc. Trong khi đó thì trong môi trường hiện tại, yếu tố trì hoãn khiến cho những gì con gửi đi không tức khắc quay trở ngược trở về, nhưng khi nó quay trở về với con thì việc gỡ bỏ sẽ khó khăn bội phần.

Do vật chất dày đặc hơn, con cũng gặp tình trạng là vật chất cực kỳ thiếu khoan nhượng. Con có thể tạo ra những hệ quả sẽ ập đến tức khắc và ảnh hưởng con liên tục trong một thời gian rất đài. Như con cũng biết, khi con bước ra khỏi một toà nhà thật cao, con sẽ bị rơi xuống mà không làm gì khác được. Có rất nhiều chọn lựa trong đời sống mà con có thể gây ra hậu quả vô cùng khó chịu ngay lập tức, hay con phải chịu một hệ quả sẽ kéo dài suốt phần đời còn lại do một chọn lựa duy nhất. Sự thể này không hiện hữu trong môi trường học hỏi nguyên thủy. 

Con có thấy là thế giới nơi con lớn lên đã khiến con bị điều kiện hóa, khiến con quan tâm chủ yếu đến việc tránh né những hậu quả rất khó khăn và đau đớn của tất cả mọi việc mà con làm trong đời? Con thấy được chăng là nếu trọng tâm của con là tránh phạm lỗi lầm, tránh làm điều sai trái, tránh tạo ra một hậu quả thật khó chịu, thì có phải con đang không thực sự sáng tạo? Sáng tạo không là một phản ứng đối với hay chống lại các điều kiện trên địa cầu. Sáng tạo không phải là chuyện con đối đãi và quan hệ với thế giới vật chất cùng các điều kiện hiện hữu. Sáng tạo là khi con liên hệ với Hiện diện TA LÀ của con và cho phép cá thể cùng sự sáng tạo của Hiện diện được biểu đạt xuyên qua con trong thế giới vật chất. 

Con thấy đây không phải là chuyện tìm cách tránh né một cách vô hạn định những hậu quả tiêu cực. Thật sự đây là chuyện trở nên sáng tạo để hoặc con thăng vượt, hoặc con thay đổi những điều kiện đang tạo ra hậu quả tiêu cực đó. Đây chính là cách thế giới tiến bộ.

16.9. Một định nghĩa mới về thiên tài

Có những người đã hòa điệu được với dòng chảy sáng tạo này. Con có thể thấy một số người được gọi là thiên tài vì họ đã nảy ra một sáng kiến mà không ai nghĩ tới. Nhiều người chỉ có khả năng làm được điều này đúng một lần trong đời mình hoặc một vài lần. Họ chỉ có thể làm được trong một lãnh vực nhất định, nhưng nhiều khi họ không thể chuyển được điều đó vào đời sống riêng của họ. Con sẽ thấy rất nhiều người được gọi là thiên tài đó, như Einstein chẳng hạn, cũng là người lập dị với những thành công hạn chế – nếu có thể nói như vậy – trong cuộc sống riêng tư. Có một sự phân cách giữa lãnh vực nghiên cứu mà họ đã chọn với cuộc sống hàng ngày của họ.

Con yêu dấu, các thày thà nhìn thấy các con là thiên tài trong đời sống hàng ngày, cho dù các thày cũng mong được thấy con là thiên tài trong một lãnh vực nơi con mang tiềm năng biểu đạt những điều mới lạ. Mục đích của khóa tu tự điều ngự là để con trở thành thiên tài trong đời sống hàng ngày bằng cách là người sáng tạo, là người học cách sử dụng khả năng sáng tạo tâm linh, thần thánh, mà con vốn đã có sẵn, để tạo ra đời sống cùng những trải nghiệm đời sống mà con mong muốn trong kiếp này, hầu sự tăng triển của con được dễ dàng.

Có thể mục đích của con không phải là thăng thiên trong kiếp này, nhưng chắc chắn trong Sứ vụ Thiêng liêng của con có ghi việc thực hiện tiến bộ đáng kể về hướng thăng thiên. Nhiều người trong số các con có ghi vào trong Sứ vụ Thiêng liêng mục tiêu hội đủ tư cách để thăng thiên ở cuối kiếp này. Đôi khi mục tiêu này đòi hỏi con làm một số việc mà dưới nhãn quan của người đời trong môi trường của con có vẻ là rất phi lý, vô trách nhiệm và kỳ lạ.

16.10. Tự ngã là vùng đệm giữa con và thế gian

Đó chính là sự sáng tạo, theo nghĩa là nó thăng vượt những ranh giới mà con mang trong tâm thức, những giới hạn đang kềm hãm con lại. Sáng tạo là gì đối với con? Thày không thể nói được, con yêu dấu. Thày không thể nói được vì con không thể biết được sáng tạo là gì với tâm vỏ ngoài.

Con có hiểu thày đang nói gì chăng? Sa nhân đã làm gì? Chúng đã tạo ra một cơ chế trong tâm con đứng giữa con và thế giới. Tự ngã là gì chứ, con yêu dấu? Đó là một phản ứng đối với việc thế giới chối bỏ con. Cho nên con đã cố tạo ra một cơ chế để bảo vệ con khỏi thế giới vật chất cùng những điều kiện ở đây. Đó là một vùng đệm giữa con và thế giới, trong đó một phần là khi con lượng định mọi việc trước khi con hành động. Con lo ngại những hậu quả tiềm ẩn.

“Liệu chuyện này sẽ khiến tôi chết liền tức khắc? Liệu nó sẽ biến tôi thành một kẻ tàn tật phải ngồi xe lăn trọn đời?” Rồi đến những lượng định vi tế hơn như “Liệu người ta sẽ nghĩ gì về tôi, nói gì về tôi? Tiêu chuẩn của xã hội là tôi phải cư xử hay không được cư xử như thế nào?” Con đã quen đánh giá mọi chuyện trước khi con biểu lộ, nhưng đó không phải là sáng tạo. Sáng tạo là khi con nối kết – cái Ta Biết nối kết – bằng trực giác với Hiện diện TA LÀ của con. Con không lượng định bằng tâm vỏ ngoài xem Hiện diện sẽ làm gì xuyên qua con để ngăn chặn con nếu Hiện diện muốn làm điều gì mà con không đồng ý hoặc sẽ khiến con xấu hổ.

16.11. Để cho Hiện diện làm việc qua con

Qua tâm vỏ ngoài, con sẽ không biết được Hiện diện muốn làm gì. Con hiểu điểm này chứ? Ngay lúc con nối kết trực giác với Hiện diện TA LÀ rồi bước vào tâm phân tích, ngay lúc đó con đã tắt đi luồng sáng tạo. Hiện diện TA LÀ phải lui về, tôn trọng quyền tự quyết của con, và đơn giản sẽ không biểu đạt qua con.

Khi con lượng định với tâm vỏ ngoài, con tắt đi luồng sáng tạo từ Hiện diện. Cách duy nhất để biết được Hiện diện sắp làm gì xuyên qua con là trải nghiệm khi sự việc đang diễn ra. Con không thể biết trước được rồi sau đó, nếu con chấp thuận, để cho Hiện diện biểu lộ. Con cần để cho Hiện diện biểu lộ những gì nó muốn biểu lộ, và con chỉ trải nghiệm khi nó đang biểu lộ.

Nếu con không sẵn sàng làm như vậy, nếu con không sẵn sàng tự phát, thì con không thực sự sáng tạo. Không thể nào khác được. Con không thể né tránh được chuyện này. Vì thế chúng ta có thể gọi đó là một quy luật. Con không thể vừa nối kết với Hiện diện, vừa lượng định xem Hiện diện phải biểu lộ ra sao. Con không thể nối kết với Hiện diện qua tâm phân tích.

Con có thể, tất nhiên, nhận ra là Hiện diện của con sẽ không làm gì để khiến con mất mạng chẳng hạn, và nó sẽ không muốn biểu lộ xuyên qua con một điều gì sẽ khóa con chặt hơn nữa vào một trạng thái giới hạn. Hiện diện muốn giải thoát con khỏi mọi giới hạn.

Quá nhiều người sợ hãi sự sáng tạo của mình vì, cũng vậy, họ đã rơi vào niềm tin cho rằng cách duy nhất để tránh khỏi hậu quả xấu xa là kiểm soát mọi chuyện. Họ nghĩ tự ngã có lý khi nó muốn kiểm soát và biến mọi thứ thành chuyện có thể tiên đoán trước. Con sợ hãi những gì tự phát, không thể đoán trước.

Tại sao Giê-su lại dạy rằng trừ khi con trở thành một trẻ nhỏ, con không thể bước vào Nước Trời? Đó là vì Nước Trời là một trạng thái tâm thức, là tâm thức Ki-tô. Tâm thức Ki-tô là khi con nối kết với Hiện diện TA LÀ của con, và Hiện diện có thể tự biểu đạt xuyên qua con. Như Giê-su cũng nói, “Ta không thể tự mình làm nổi việc gì, mà là Cha – có nghĩa là Hiện diện TA LÀ – ở trong ta”. Đây chính là tâm Ki-tô.

16.12. Sự sáng tạo phải được biểu lộ

Quả vị Ki-tô có thể ở trên tầng 96 một chút, nhưng sự tự điều ngự có nghĩa là con mở khóa sáng tạo của mình và cho phép nó tuôn chảy xuyên qua con. Điều này, con cần bắt đầu thực hiện trước khi con có thể chuyển từ khóa nhập thất của thày sang khóa nhập thất của Hilarion trên Tia thứ Năm. Thày đã nói là Tia thứ Tư là một loại tiêu điểm giữa ba tia sáng đầu và ba tia sáng chót. Ba tia sáng chót là nơi con cần khởi sự biểu đạt sáng tạo của con.

Không chỉ là chuyện học hỏi ngày càng nhiều hơn khi con kinh qua khóa tu này. Trong ba tia đầu, con đã đi qua đại loại một sự tiến triển bình thường, và thày đang ở đây để dẫn con đến điểm sẵn sàng bước vào ba tia chót. Ớ đó sẽ không là chuyện học hỏi, mà là chuyện biểu đạt. Không phải là chuyện ngồi trong tháp ngà học tập một điều gì đó về bản thân mình, mà là thực sự biểu hiện sự sáng tạo của bảy tia sáng và sử dụng sáng tạo này để thay đổi đời mình cũng như kinh nghiệm sống của mình. Làm thế nào con sẽ mở khóa khả năng sáng tạo? Ở mức cõi ê-the tại khóa nhập thất của thày, cả hai thày đều đang dạy con, như thày dạy con ngay bây giờ. Các thày gợi ý cho con, thách thức cách nhìn của con về thế gian, nhưng các thày cũng dẫn con qua một số bài tập nhằm giúp con mở khóa khả năng sáng tạo đó và cả gan bày tỏ một cách tự nhiên, tự phát. Tất nhiên, con có thể tự giúp mình rất nhiều bằng cách cũng làm vậy ở mức ý thức.

Đời sống của con sẽ không thay đổi cho tới khi con đem những gì con học được tại khóa nhập thất xuống các thể bản sắc, lý trí, cảm xúc và cuối cùng xuống thể vật lý. Thày khuyến khích con hãy tham gia vào những loại sinh hoạt tự phát, không gò bó. Thày để cho con chọn lựa vì có rất nhiều loại hoạt động như vậy – có thể là hội họa, nhảy múa, âm nhạc, hay bất cứ gì con thích.

16.13. Một chương trình mở khóa khả năng sáng tạo

Tuy nhiên, điều thày muốn gợi ý là con hãy lên khuôn một chương trình hàng ngày để học tập bài giảng này cũng như đọc bài thỉnh kèm theo. Con hãy dành ra một chút thời gian sau đó để ngồi yên lặng. Con hãy có một quyển sổ ghi và một cây bút, sau đó con dành ra một thời gian để hòa điệu với Hiện diện TA LÀ của con. Khi thày nói hòa điệu, thày không muốn nói là con làm vậy với tâm phân tích. Thày không muốn nói là con ngồi đó và tạo ra một nghi thức trong tâm, và con nghĩ ngợi về cách hòa điệu với Hiện diện của con. Điều thày yêu cầu con làm là, càng nhiều càng tốt, để cho tâm yên tĩnh, im lặng, rồi con hòa điệu. Sau đó, con hãy viết xuống bất cứ gì khởi lên trong con mà không đánh giá gì hết.

Có thể những gì đến với con là điều gì đó được biểu lộ từ tâm tiềm thức. Có thể có một số điều mà con cần nhìn thấy trong tiềm thức và do đó nó khởi lên cho con chú ý. Có thể có những điều đang ngăn chặn không cho con hòa điệu với Hiện diện TA LÀ. Khi con đọc những dòng đó, con có thể lượng định. Con có thể sử dụng những điều khởi lên khi con đọc bài thỉnh cho chương này hoặc con đọc những bài thỉnh, bài chú khác nếu thích hợp. Chẳng hạn, nếu con cảm thấy một nỗi sợ nào đó, con có thể kêu gọi Đại thiên thần Michael. Nếu con có ràng buộc với một điều gì đen tối, một điều gì khó chịu, con có thể kêu gọi Elohim Astrea để thày cắt đứt dây buộc và cởi trói cho con. Cho mỗi vị chân sư, cho mỗi vấn đề mà con có thể gặp, đều có những bài thỉnh, bài chú thích hợp (Xem chansuthangthien.org).

Cũng có thể có một điều gì đó đến với con mà con chưa hề dám nghĩ tới. Có thể có một điều gì về cách thay đổi hoàn cảnh vỏ ngoài của mình mà con không dám nghĩ tới trong tâm ý thức. Vậy con cần ngồi xuống và lượng định. Liệu con sẽ thực hiện thay đổi đó hay không? Thày không đang nói là con nhất thiết phải thực hiện mọi sự thay đổi khởi lên trong con. Rất có thể là con chỉ cần nhìn thấy một điều gì đó hầu con có thể quyết định trong ý thức là mình sẽ làm cuộc thay đổi đó hay không.

Một lần nữa, con cần nhớ là con đã làm một số chuyện với mục đích để nhìn ra là mình không muốn làm những chuyện đó nữa. Một điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với những điều đến với con từ bên trong. Có nhiều học trò tâm linh nghĩ rằng bất cứ gì đến từ bên trong đều phải đến từ Hiện diện TA LÀ hay từ chân sư thăng thiên, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Nó có thể đến từ một khía cạnh của tự ngã, có thể nó đã khởi lên là vì con cần đạt tới điểm con nhìn thấy một cách ý thức là đó không phải là một sự chỉ đạo cao hơn đến từ một nguồn cao hơn. Do đó, bằng cách ý thức nhận ra điều này, con có thể phơi bày một khía cạnh của tự ngã, rồi con có thể gia tăng mức hòa điệu với Hiện diện TA LÀ và nhận được sự hướng dẫn đích thực từ trên. Thày vừa nói là nếu con nghĩ là con đã giác ngộ, sẽ có một số khía cạnh của tự ngã mà con phải phủ nhận, cho nên con sẽ kẹt lại ở đó. Cũng có một số học trò tâm linh bị kẹt lại vì họ tưởng mình đã nhận được sự hướng dẫn từ một nguồn thiêng liêng hay một linh hứng cao hơn nào đó, nhưng nguồn này không cao hơn theo nghĩa nó đến từ Hiện diện TA LÀ. Có thể nó đến từ một số sinh thể trong cõi trí hay cõi bản sắc. Có thể nó đến từ chính thể bản sắc hay thể lý trí của con, nhưng nó không đến từ Hiện diện và các chân sư. Cũng đôi khi có những học trò nhận được sự chỉ đạo dai dẳng mà họ cho là chính đáng, và mục đích là khiến con đạt tới điểm con nhận ra đó cũng không phải là cao nhất, mà có cái cao hơn.

16.14. Tại sao đường tu có vẻ phức tạp

Đúng vậy, con yêu dấu, chuyện này rắc rối, chuyện này phức tạp. Con có biết tại sao nó lại có vẻ phức tạp như thế? Thày đã nói gì ở đầu bài? Tự do là sự tự do khỏi các cơ chế trong chính tâm con. Đó là nơi con giành được tự do: trong chính tâm con. Con chẳng hiểu hay sao là khi con nhìn từ bên trong tâm mình, thật là khó nhìn thấy những cơ chế mà mình đã tạo dựng? Tại sao vậy? Bởi vì con đã tạo ra những cơ chế đó để cho mình ảo tưởng mình là một sinh thể tách biệt.

Nếu con thấy được là con thật sự không là một sinh thể tách biệt – đó chỉ là một ảo tưởng – thì nó sẽ không còn cho con cảm nhận thực tại nữa. Hẳn con đã ngồi trong một rạp hát ngắm cảnh trí trên sân khấu, rồi có thể con đã có dịp bước ra đằng sau cảnh trí và nhận ra đó là một ấn tượng chỉ có tác dụng khi con ngồi nhìn từ dưới rạp hát. Khi con bước ra đằng sau, con thấy ngay tất cả đều là giả. Đó, trong tâm con cũng xảy ra giống như vậy. Khi con ngồi trong rạp và nhìn lên sân khấu, tất cả đều có vẻ hiện thực. Nếu con ra sau sân khấu thì hiển nhiên tất cả đều là giả. Khi con ngồi trong tâm con, mọi chuyện có vẻ thật rắc rối, thật khó thấy, thật phức tạp. Và con nghĩ: “Ồ, làm thế nào tôi sẽ thoát ra được đây? Làm thế nào tôi sẽ nhìn thấu qua được đây?”

Con yêu dấu, thày hoàn toàn hiểu được cảm giác này vì chính thày cũng đã cảm thấy như vậy trước khi thăng thiên, và thày có khả năng nhớ lại chuyện đó như thế nào trước khi mình thăng thiên. Nhưng thày cũng biết là khi con tiến lên từng bước một, con sẽ làm cho tấm màn ngày càng mỏng hơn, và sẽ có những lúc khi mây mù hé mở ra và con bắt được một tia sáng từ mặt trời là Hiện diện TA LÀ của con.

16.15. Kết luận

Thày đã dẫn con đi qua bảy bước trong cuốn sách này. Nếu con đi theo một cách chuyên cần, con sẽ tinh tấn, và một ngày con sẽ sẵn sàng bước theo các khai ngộ dưới bào huynh yêu dấu của thày là Hilarion. Và Hilarion sẽ dạy con cách thực hành câu ngạn ngữ cổ xưa: “Thày thuốc, hãy chữa lành chính mình!”

Thật là một niềm vui lớn được giảng dạy cho con nơi khóa nhập thất của thày, được trao cho con những bài truyền đọc có khả năng kích thích tâm vỏ ngoài của con. Thày biết ơn đã có cơ hội đem nội dung những bài giảng này vào cõi vật lý nơi mọi người có thể đọc được và do đó có cơ hội quyết định: “Liệu tôi sẽ chỉ đọc qua mà thôi, hay là tôi sẽ làm những bài thực tập? Liệu tôi sẽ làm một cách máy móc hay tôi sẽ bắt đầu làm một cách sáng tạo? Liệu tôi sẽ làm như một bài tập vỏ ngoài hay tôi sẽ thực sự hòa điệu với Hiện diện của Serapis Bey?”

Theo một nghĩa nào đó, toàn bộ mục đích của bảy tầng khai ngộ này là để giúp con hòa điệu trong ý thức với Hiện diện mà TA LÀ. Nếu con có thể trải nghiệm Hiện diện của thày trong tâm vỏ ngoài của con, nó sẽ neo chặt bước tăng triển mà con đã kinh qua ở tầng ê-the vào cuộc sống vật lý và tâm vỏ ngoài của con, ở một mức mà con không thể tưởng tượng nổi khi con chưa trải nghiệm Hiện diện của thày.

Do đó, thày hy vọng là sẽ đến một điểm khi mây mù sẽ hé mở ra và con sẽ nhìn thấy thày như TA LÀ. Vì thày là chân sư thăng thiên Serapis Bey, Thượng sư của Tia sáng thứ Tư và:

TA LÀ tự do trong sự… thuần… khiết.

Tìm được an bình trong phụng sự

Bài giảng của chân sư thăng thiên Serapis Bey qua trung gian Kim Michaels, ngày 7/1/2016.

TA LÀ chân sư thăng thiên Serapis Bey. Giờ đây chúng ta đã đến tầng thứ sáu trong khóa nhập thất của thày, là tầng con đối diện với sự phối hợp giữa Tia thứ Tư của Thuần khiết với Tia thứ Sáu, thường được gọi là tia sáng của phụng sự và tia sáng của an bình.

Phụng sự và an bình có liên hệ như thế nào? Các thày có nói là con đã đi xuống địa cầu với một mục đích cao hơn, một mục đích vượt hẳn những gì hầu hết mọi người có thể thấy được qua tâm ý thức. Con đã đi xuống đây vì con thấy đây là một hành tinh kém cỏi với nhiều bóng tối và nhiều điều kiện cần thay đổi. Con đã đến vì con nghĩ rằng bằng cách hiện thân ở đây, đem lại ánh sáng và biểu đạt sự sáng tạo cá nhân của mình, con sẽ có thể tạo sự khác biệt và quả thực giúp nâng địa cầu lên một mức cao hơn, để địa cầu rũ bỏ một số biểu hiện đen tối mà con đang chứng kiến, chẳng hạn như chiến tranh và đủ loại hình thức vô nhân khác của con người đối với con người.

Có thể nói một phần lớn động lực của con, ý định của con để tới địa cầu là đóng góp một mức phụng sự sẽ giúp nâng địa cầu lên cao hơn. Vì vậy, ngay trong ý định sâu thẳm nhất của con đã gắn sẵn mong muốn cải thiện trái đất, đưa trái đất đi lên.

14.1. Khi phụng sự lấy mất sự anh bình

Điều thày muốn cho con thấy bây giờ là mong muốn phụng sự địa cầu có thể lấy đi cảm giác an bình của con như thế nào. Tiếc thay, đây là một vấn đề mà con có thể làm cho trầm trọng hơn khi con khám phá con đường tâm linh và bước theo một giáo lý tâm linh. Trên thế giới có nhiều loại giáo lý tâm linh bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng tinh vi của sa nhân, đặc biệt là tư duy cuồng đại. Những giáo lý này trực tiếp cho tín đồ cảm nhận là họ có mặt ở đây để thay đổi một số điều kiện cụ thể trên trái đất. Ngay cả giáo lý của chân sư thăng thiên mà các thày truyền rải cũng có thể làm gia tăng tư duy cuồng đại và mong muốn nhìn thấy những thay đổi đặc thù trên trái đất. Hiển nhiên các thày thường hay kêu gọi các con thỉnh cầu một số thay đổi cụ thể. Chẳng hạn trong sách của Mẹ Mary về chiến tranh có cung cấp một số dụng cụ để con thỉnh gọi và giúp tiêu trừ tệ nạn chiến tranh khỏi địa cầu (Help the Ascended Masters Stop War – Giúp chân sư thăng thiên chấm dứt chiến tranh). Vậy thì làm thế nào con cân bằng được mong muốn thay đổi cụ thể với sự an bình nội tâm của mình?

Rõ ràng các thày muốn thấy thay đổi cụ thể trên trái đất. Rõ ràng các thày muốn thấy chiến tranh bị loại trừ khỏi hành tinh. Các thày muốn thấy địa cầu gia tốc lên một trạng thái cao hơn nơi chiến tranh và những dòng sống hiện thân tâm thức chiến tranh bị rũ sạch, vì chúng không thể ở lại với độ rung gia tốc của hành tinh và tâm thức tập thể.

Tuy vậy như thày có nói, các thày muốn thấy điều đó xảy ra trong bối cảnh của Định luật Tự quyết. Các thày muốn thấy một số lớn loài người trên hành tinh sử dụng quyền tự quyết của mình để năng cao tâm thức, vượt lên khỏi tâm thức của chiến tranh chẳng hạn. Làm thế nào họ sẽ làm được vậy? Họ sẽ không thể làm được bằng cách bị ép buộc.

Con yêu dấu, con chẳng thấy hay sao là các thày đâu có yêu cầu con thỉnh gọi một điều gì sẽ cưỡng ép người ta? Các thày yêu cầu con đọc những bài thỉnh sẽ nâng cao sáng ngộ, hiểu biết cùng viễn quan của mọi người để họ có thể tự nguyện thực hiện những thay đổi đó.

Đến giờ con chẳng thấy hay sao là một trong những khác biệt căn bản giữa chân sư thăng thiên và hàng ngũ giả trá là các thày hoàn toàn tôn trọng quyền tự quyết, trong khi hàng ngũ giả trá thì chẳng có chút lòng tôn trọng nào hết?

14.2. Sa nhân buộc con người phải phản ứng

Các sa nhân đã làm gì ngay từ khi chúng đến địa cầu? Chúng đã bắt buộc mọi người phải phản ứng đối với chúng và chống lại chúng. Con chẳng thấy hay sao đây là một trong những cơ chế đằng sau chiến tranh và đủ mọi loại bạo lực khác? Con sống trong một cơ thể vật lý, con phải sống ở đâu đó để có thể tồn tại, chu cấp cho bản thân cũng như cho gia đình. Con sống trên một mảnh đất, cho nên nếu có một nhóm người tập hợp một đội quân tiến vào mảnh đất đó để cưỡng đoạt và có thể giết hại chính con lẫn gia đình con, thì con bắt buộc phải phản ứng lại một cách nào đó.

Đây chính là cách mà sa nhân đã ép uổng con người phải rơi vào những vòng xoắn ốc phản động tự nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Con thấy như ở vùng Trung đông, con người ở đó đã từ hàng ngàn năm qua bị kẹt cứng trong một vòng xoắn ốc tương tự. Sa nhân gần như chẳng phải làm gì để giữ cho tình trạng này kéo dài mãi mãi khi đã có con người tự ý làm như vậy. Họ không thể tự kéo mình ra khỏi vòng xoáy, và hiển nhiên con thấy rõ những vòng xoáy này là đối nghịch với hòa bình. Không thể có hòa bình giữa con người khi ai nấy vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy như vậy, Không thể có hòa bình trong tâm con người khi ai nấy bị mắc kẹt trong vòng xoáy như vậy. Những vòng xoáy cướp đi hòa bình như thế không chỉ gây ra chiến tranh giữa quốc gia hay bộ tộc, mà có cả những vòng xoáy trong gia đình hay nơi sở làm khiến người ta, một lần nữa, bị kẹt vào những phản ứng đối với nhau và chống lại nhau. Có một số người, dù là trong hôn nhân hoặc trong cùng một gia đình với anh chị em hay cha mẹ, đã kẹt vào vòng xoáy với cùng những dòng sống đó suốt bao nhiêu kiếp sống. Và cứ thế họ lại tái đầu thai trong cùng những nhóm gia đình vì họ không thể phá vỡ thoát khỏi những vòng xoáy mà họ đã duy trì với các dòng sống trong nhóm.

Con, tất nhiên, là một học trò tâm linh, một học trò của chân sư thăng thiên. Con đã tự kéo mình ra khỏi những vòng xoáy phản động dễ thấy nhất, vì nếu không thì con đã không vươn lên được khỏi tầng tâm thức 48. Điều mà thày cố giúp con nhìn ra ở đây là còn có những vòng xoáy khác vi tế hơn.

Một trong những vòng xoáy này là sự cảm nhận cho rằng, bởi vì sa nhân đã cưỡng ép người ta vào vòng xoáy hướng hạ, thì con là người tâm linh cũng rất chính đáng khi con cưỡng ép người khác, vì lợi ích của họ, phải bước ra khỏi vòng xoáy hướng hạ đó. Đây chính là tinh túy của tư duy cuồng đại khi con nghĩ có một trận chiến hoành tráng giữa thiện và ác, và con đang đứng về phe thiện. Vì cái ác quá hung hãn, cho nên con bắt buộc phải sử dụng vũ lực để đánh bại nó, hay để giải phóng mọi người khỏi nanh vuốt của nó.

Đó là cách biện minh đằng sau đủ loại hành vi dựa trên vũ lực do những người theo tôn giáo, những người tâm linh hay nhiều loại người thiện chí khác, khi họ nghĩ là họ đang phục vụ cho một chính nghĩa tốt đẹp nhưng họ lại dùng đến vũ lực. Ở mức của con nơi tầng thứ sáu của khóa nhập thất của thày trong Tia thứ Tư, con đã thoát ra khỏi những vòng xoáy đó, nhưng liệu con đã hoàn toàn thoát khỏi cái tư duy tinh tế ở đằng sau?

14.3. Phụng sự và thành công

Ngay cả khi con không phản ứng trực tiếp lại người khác hay tìm cách ép buộc họ, con vẫn có thể bị tác động bởi ý thức tinh tế là con đang ở đây để cống hiến một việc ích lợi cho địa cầu, và thước đo để đánh giá xem con phụng sự có thành công hay không là thấy được những thay đổi vỏ ngoài cụ thể. Con yêu dấu, khi nào con còn nghĩ việc phụng sự của con trên hành tinh này phụ thuộc vào việc sản xuất ra một số thay đổi vỏ ngoài cụ thể gắn liền với những chọn lựa tự quyết của người khác, thì con sẽ không bao giờ đạt được an bình nội tâm.

Con có thể nói, như nhiều đệ tử cũng nói khi bàn thảo về đề tài này ở cõi ê-the: “Nhưng Serapis, có phải thày đang bảo là chúng con không ở đây để phụng sự và đem lại thay đổi cụ thể? Chúng con chẳng ở đây để giúp loại trừ cái ác khỏi địa cầu hay sao?” Trả lời cho câu hỏi đó là: “Có và không”, bởi vì nó tuỳ thuộc vào cách con nhìn vấn đề.

Các thày đã từng dùng hình ảnh một người bị kẹt trong một hang động tối tăm. Vì họ trong bóng tối cho nên họ không thể thấy mình đang ở đâu hay đang làm gì, và do đó có một số chọn lựa mà họ không thể chọn một cách ý thức. Nếu ánh sáng trong động được gia tăng lần hồi, họ sẽ từ từ thấy rõ hơn. Và khi tầm nhìn của họ rõ ràng hơn, họ sẽ – từ bên trong – bắt đầu chọn lựa một cách ý thức hơn, hiểu biết hơn. Như thày MORE đã từng nói, nếu người ta biết tốt hơn thì người ta cũng sẽ làm tốt hơn – và điều này đúng cho mọi người, trừ sa nhân. Thậm chí điều này cũng đúng cho cả sa nhân, nhưng chúng sẽ không bao giờ đạt tới điểm biết tốt hơn đó cho đến khi chúng xoay chuyển tâm thức và nuốt trọn niềm kiêu hãnh, một điều vô cùng khó khăn đối với chúng.

Đối với tất cả những dòng sống khác, nếu họ thật sự thấy được một chọn lựa tốt hơn những chọn lựa trước, thì trong đa số trường hợp, họ sẽ lấy chọn lựa đó. Như trong câu chuyện quen thuộc, nếu con nghĩ mình đang cầm một sợi dây thừng và ánh sáng lần lần tỏa rạng, và con thấy đó là một con rắn, thì con sẽ tự động buông rắn ra.

Công việc của con không phải là chế tạo một số thay đổi cụ thể bằng cách sử dụng vũ lực trên người khác. Chẳng hạn, làm thế nào con dùng vũ lực để ép buộc người khác yêu chuộng hòa bình? Chính vũ lực đã lấy đi hòa bình của họ và khiến họ giao chiến lẫn nhau. Làm thế nào dùng thêm vũ lực có thể loại bỏ vũ lực đã có mặt ở đó và đã tàn phá địa cầu? Không thể nào được!

Sa nhân đã tạo ra đủ loại ý tưởng vi tế bảo rằng không những chuyện đó có thể làm được mà đó còn là cách duy nhất. Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nhưng điều này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là phương cách của các chân sư thăng thiên. Các thày làm việc với quyền tự quyết, trong khuôn khổ Định luật Tự quyết. Hễ gia tăng ánh sáng thì người ta sẽ chọn lựa tốt hơn. Nếu họ không chọn lựa tốt hơn thì con hãy lui về và để yên cho họ bước vào một vòng xoắn ốc hướng hạ, cho tới khi họ chán chê trải nghiệm đó và kêu gào cầu mong được hơn như vậy. Khi những cú giáng của trường đời đủ cay đắng, họ sẽ không tránh khỏi cầu mong như thế.

Con yêu dấu, con có thấy được sự mâu thuẫn giữa động lực nguyên thủy của con, thuần khiết và dựa trên tình thương đã khiến con đến trái đất, với động lực và quan điểm mà con hiện có trong tâm ý thức và ba thể cao hơn của con? Con có thấy điều thày đang chỉ ra cho con, là khi nào còn có mâu thuẫn giữa hai cái đó thì con sẽ không thể tìm thấy an bình nội tâm trên hành tinh này?

Con không thể an bình với việc con hiện thân trên địa cầu nếu con còn nghĩ con ở đây là để đem lại những thay đổi cụ thể lệ thuộc vào sự chọn lựa tự quyết của người khác. Con phải đạt tới điểm con nhận ra là việc con phụng sự đời sống không tùy thuộc vào bất kỳ điều kiện nào hay bất kỳ người nào ngoài chính con.

Tại khóa nhập thất, khi thày trò ngồi họp nhóm thảo luận về đề tài này, các đệ tử thường phản ứng và nói: “Nhưng làm thế nào chúng con phụng sự đây? Chúng con không thấy được làm thế nào chúng con có thể phụng sự.” Các thày đã nói gì về mục đích của đường tu tự điều ngự chứ? Đó là để trở thành cánh cửa mở cho ánh sáng đến từ Hiện diện TA LÀ và đoàn chưởng giáo chân sư thăng thiên ở trên con.

14.4. Sa nhân sợ ánh sáng của con

Sa nhân cực kỳ muốn con tin là con không được phép biểu hiện ánh sáng đó ở đây trên địa cầu, con không thể biểu hiện ánh sáng đó, và con không thể biểu hiện ánh sáng cho tới khi một số điều kiện được hội đủ trong hoàn cảnh vỏ ngoài của con. Chúng có rất nhiều tầng lớp lừa dối nhằm cản trở con thực hiện đúng một điều mà con đã đến đây để thực hiện – đó là làm cánh cửa mở cho ánh sáng.

Ở mức thấp nhất, chúng không muốn con biết ngay cả sự kiện con có chọn lựa đó. Cao hơn, chúng muốn con nghĩ là điều đó vi phạm quyền tự quyết của người khác, đặc biệt là chính bọn chúng, nếu con biểu hiện ánh sáng. Nếu người ta muốn sống trong bóng tối, người ta phải được phép làm vậy và con không có quyền đến đây mà tỏ lộ ánh sáng của con.

Con yêu dấu, con có thấy là con quyền đó chính vì con đã hiện thân trong cõi vật lý. Quyền tự quyết của con đã trở thành một phần của phương trình địa cầu. Thày có nói trong một bài giảng trước là quyền tự quyết cá nhân của con không thể hủy bỏ quyền tự quyết của bảy tỷ người kia trên hành tinh. Điều đó đúng, nhưng ngược lại cũng đúng. Quyền tự quyết của bảy tỷ người trên hành tinh không thể hủy bỏ quyền tự quyết cá nhân của con.

Con có quyền hiện thân. Con có quyền là con người của con và làm cánh cửa mở cho ánh sáng từ đoàn chưởng giáo bên trên con. Đây là quyền mà Thượng đế đã ban cho con. Sa nhân có quyền phủ nhận ánh sáng trong bản thân chúng và phủ nhận ánh sáng trong con. Nhưng chúng không có quyền đòi hỏi con phải tắt ánh sáng con đi. Đúng hơn, chúng có quyền đòi hỏi nhưng con không có bổn phận phải làm theo đòi hỏi của chúng.

Ở một tầng lớp lừa dối cao hơn nữa, chúng muốn con nghĩ là con không thể biểu hiện ánh sáng cho tới khi một số điều kiện nào đó hội đủ – như người khác cần phải sẵn sàng tiếp nhận, hay con phải có đủ một số hoàn cảnh vỏ ngoài, có đủ tài chánh, có một nơi để ở, có một môi trường yên tĩnh, điều kiện này hay điều kiện nọ.

Trong các bài giảng trước, thày đã dẫn con qua một tiến trình nơi con nhìn ra là không có một điều kiện bên ngoài nào có thể ngăn cản con tự thăng vượt và do đó biểu hiện ngày càng nhiều ánh sáng hơn. Sa nhân cũng muốn con nghĩ là con không thể biểu hiện ánh sáng của mình do một số điều kiện nội tâm.

14.5. Chủ nghĩa toàn hảo là một phát minh của sa nhân

Các thày có đề cập đến sự kiện khi con đến địa cầu lúc ban đầu, con đã trải nghiệm một chấn thương nhập đời khi sa nhân – một cách hung bạo – đã gạt bỏ con, gạt bỏ cá thể và ánh sáng của con. Chúng đã khiến con cảm nhận theo nhiều cách là con không được biểu hiện ánh sáng đó, rằng con bị chối bỏ, rằng con không đủ tiêu chuẩn và phải toàn hảo thì mới biểu hiện được ánh sáng.

Chủ nghĩa toàn hảo là một phát minh của sa nhân. Chúng đã lấy tâm đường thẳng và làm một chuyện với tâm đường thẳng mà con phải vô cùng thận trọng. Con thấy đó, tâm đường thẳng gọi là đường thẳng vì nó luôn luôn vận hành theo cấp số. Một ví dụ điển hình là những con số mà con đếm từ 1, 2, 3, 4, vân vân. Luôn luôn có một tiến trình cấp số, luôn luôn có một cái thang, và tâm đường thẳng muốn nhét, muốn sắp xếp mọi thứ trên một cái thang như vậy. Có những khi con có thể đưa tâm đường thẳng tới cùng cực hầu làm lộ ra những hạn chế của nó. Điều mà sa nhân đã làm là đưa tâm đường thẳng tới cùng cực và bảo rằng Thượng đế phải là sinh thể cao nhất có thể tưởng tượng được, có nghĩa là Thượng đế ở trong một trạng thái mà chúng gọi là sự toàn hảo, một trạng thái nơi không có gì thay đổi.

Tất nhiên, tâm đường thẳng luôn luôn nhìn vào sự thay đổi. Luôn luôn có một tiến trình cấp số, không chỉ trong số lượng mà cả trong thời gian. Thời gian là con đẻ của tâm đường thẳng khi nó luôn luôn tiến hành từ thời điểm này đến thời điểm sau. Con đưa tiến trình cấp số này tới sự cùng cực tối hậu của nó và con nói: “À, chắc chắn phải có cái không bao giờ thay đổi, và khi một cái gì thay đổi từ ít sang nhiều, thì điều đó chứng tỏ cái ít là bất toàn. Do đó, phải tới một điểm khi người ta đạt trạng thái tối hậu của cái nhiều nơi mọi thứ đều toàn hảo.”

Điều này, tất nhiên, là một lời dối. Thượng đế không toàn hảo theo nghĩa Thượng đế không thay đổi, bởi vì Đấng Sáng tạo không ngừng tăng triển. Đó chính là lý do tại sao Đấng Sáng tạo đã tạo ra con, tạo ra thày và tất cả chúng ta. Không hề có một trạng thái không thay đổi nào trong bất kỳ thế giới nào có hình tướng. Nếu con muốn cái không thay đổi, con sẽ cần vượt khỏi mọi thế giới hình tướng, và điều này thì sa nhân không thể hiểu nổi. Vì vậy chúng đã tạo dựng ý tưởng toàn hảo để mà thay thế.

Khi con đến đây và biểu hiện ánh sáng của con, và khi chúng cảm thấy bị đe dọa, chúng nói: “Ở đây trên trái đất, chúng tôi đã quy định một tiêu chuẩn cho cách bạn phải cư xử. Cách bạn biểu hiện ánh sáng không hội đủ tiêu chuẩn của chúng tôi, cho nên bạn không được biểu hiện ánh sáng của bạn ở đây.” Tất nhiên, chúng không nói ánh sáng của con có vấn đề gì mà chính con mới là vấn đề. Chính con đã không hội đủ một tiêu chuẩn nào đó. Điều này đã khiến cho nhiều người tâm linh và người sùng đạo tự đặt mình trên một đường tu tập mà họ nghĩ sẽ dẫn họ tới trạng thái toàn hảo nói trên. Nhiều người tâm linh đã sử dụng giáo lý tâm linh cùng dụng cụ tâm linh đế nỗ lực trở thành toàn hảo – để biến ngã vỏ ngoài của mình thành toàn hảo hầu thỏa mãn tiêu chuẩn của thế gian. Thế là ý tưởng đã được nhét vào tâm con rằng khi nào con trở thành “toàn hảo”, thì chúng sẽ chấp nhận ánh sáng của con.

Có hai lời gian dối ở đây – thật ra có nhiều hơn – nhưng hai lời gian dối chủ yếu là thứ nhất, con sẽ không bao giờ toàn hảo được vì không hề có trạng thái toàn hảo. Và thứ hai, sa nhân sẽ không bao giờ chấp nhận ánh sáng cho dù ánh sáng được biểu hiện cách nào. Và thêm vào đó, tất nhiên, còn có lời gian dối rằng ánh sáng của con cần được chấp nhận để nó có thể thực hiện công việc của nó.

14.6. Ánh sáng luôn luôn làm công việc của nó

Con yếu dấu, con có thấy điều thày vừa nói về nguyên nhân của thay đổi? Đó là khi ánh sáng gia tăng khiến người ta thấy được nhiều hơn. Một lần nữa, con thử hình dung một hang động tối tăm. Đây có thể là một cái động với trần cao, và trên sàn có nhiều buồng riêng biệt khác nhau, gần giống như quang cảnh văn phòng ngăn ra thành nhiều buồng vuông nhỏ để người ta ngồi trong đó làm việc trước máy tính. Con biết là trong một văn phòng như vậy, nếu con gia tăng ánh sáng bằng cách đặt một chiếc đèn trong một buồng thì mọi người không thể thấy được chiếc đèn đó, nhưng độ ánh sáng trong nguyên văn phòng vẫn gia tăng và ai nấy nhìn thấy được nhiều hơn trước.

Điều thày muốn nói ở đây là như sau: Để việc phụng sự của con thành công, người ta không cần thấy được là con đang biểu hiện ánh sáng, họ không cần chấp nhận bản thân con hay ánh sáng của con, họ không cần nhìn nhận và công nhận chuyện đó. Con chỉ cần biểu hiện ánh sáng của con và để yên cho ánh sáng làm công việc của nó.

Thày đang tìm cách dẫn con đến mức nhận ra trong tâm ý thức một điều mà thày cố trao cho con trong khóa nhập thất này, đó là sự thành công của việc phụng sự không tùy thuộc vào phản ứng của người khác. Khi nào con còn nghĩ là nó tùy thuộc vào phản ứng của người khác, con sẽ không thể bình an. Và sau đây mới là vấn đề khó xử, tiến thoái lưỡng nan.

Nếu con không bình an với việc mình hiện thân trên địa cầu, con sẽ không thể là cánh cửa mở cho Ánh sáng trong khi con hiện thân trên địa cầu. Chuyện đó không thể!

Con phải bình an để phụng sự. Và để bình an, con phải tách rời ý tưởng phụng sự khỏi mong muốn tạo ra những kết quả cụ thể hay được người khác nhìn nhận, công nhận và chứng nhận. Điều này dẫn thày đến một đề tài khá tinh tế.

14.7. Cuộc tìm kiếm vô vọng một lòng tự tin dựa trên sợ hãi

Con cũng biết, nếu con để ý các điều kiện trên địa cầu, là trong những thập niên gần đây, nhiều nhóm người đã được công chúng biết đến và công nhận nhiều hơn. Con biết đến nhiều nhóm thiểu số trước kia vẫn từng bị xã hội coi như ruồng bỏ. Giờ đây họ đã đứng dậy và đòi hỏi quyền lợi của mình, họ đã nhận được nhiều sự chú ý đến độ họ được công nhận và đón nhận rộng rãi hơn trước.

Nếu con nhìn vào tâm lý những người như vậy, con cũng biết là khi con cảm thấy mình là một nhóm thiểu số, một thiểu số bị chà đạp và ruồng bỏ, con có thể mang một lòng tự tin yếu kém, một cảm nhận thấp về giá tri bản thân. Khi ban đầu con đến hành tinh này, con đã đến với một cảm nhận lành mạnh, dựa trên tình thương, về giá trị của mình. Rồi khi con bị sa nhân gạt bỏ tàn nhẫn, con đã đánh mất niềm tự trọng đó, ít ra là một phần. Lần hồi con cảm thấy mình là người bị ruồng bỏ, một người không được chấp nhận và không thể được chấp nhận.

Con bị đặt vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan, một trong những ốc xoáy hướng hạ tự tăng cường mà sa nhân tạo ra rất thiện nghệ. Khi con đánh mất lòng tự tin và tự trọng, con cảm thấy như mình thiếu sót. Con bước vào một tâm trạng dựa trên sợ hãi. Bản chất của tâm trạng dựa trên sợ hãi là con cảm thấy thiếu hụt, cho nên con nẩy sinh một mong muốn bù đắp, lấp đầy sự thiếu hụt. Nhưng không có cách gì để lấp đầy sự thiếu hụt của một tâm trạng sợ hãi. Đó là một cái lỗ đen không bao giờ có thể lấp đầy.

Cảm giác thiếu hụt cũng cho con lòng khao khát muốn tìm lại cảm nhận trước kia về giá trị bản thân. Tiếc thay, giờ đây con cũng đã tin vào lời dối của sa nhân bảo rằng con phải thực hiện chuyện đó bằng cách tranh thủ sự công nhận và chấp nhận trong thế gian – hay đúng hơn, sự công nhận và chấp nhận của chúng. Con có thấy chuyện bất khả thi ở đây hay chăng? Chính sa nhân đã phá hoại phẩm giá của con khi chúng gạt bỏ con, thì bây giờ con lại bị mắc kẹt trong vòng xoáy phải tìm cầu sự chấp nhận của chúng. Chính chúng đã tạo ra sự thiếu hụt phẩm giá trong con. Xác suất sẽ là bao nhiêu để chúng lấp đầy sự thiếu hụt đó?

Như con vẫn biết, chúng sẽ chỉ tiếp tục nuôi lớn vòng xoáy đó bằng cách dời cột mốc ngày càng xa hơn để con không bao giờ chạm tới được. Đó chính là toàn bộ mục đích của ý tưởng toàn hảo. Ai có thể định nghĩa được toàn hảo chứ? Phải, ngay bây giờ con có thể định nghĩa toàn hảo một cách nào đó, nhưng một khi con đạt đến mức đó, con sẽ nhận thấy lòng tự trọng của con vẫn chưa phục hồi. Kết luận là gì? Là với tâm đường thẳng, con luôn luôn có thể định nghĩa một mức cao hơn. Con có thể đếm nhiều tới đâu? Nguyên chuỗi số đó có ngừng lại ở một số nào chăng? Đúng vậy, các nhà khoa học cũng không biết nữa.

Đến bao giờ con mới có thể toàn hảo dưới mắt sa nhân? Không bao giờ, con yêu dấu. Bao lâu nữa con sẽ muốn đuổi bắt cái củ cà-rốt này, được treo lủng lẳng trước mũi con lừa đang kéo chiếc xe với bọn sa nhân ngồi cười hả hê trên xe? Con hãy ngừng làm con lừa kéo xe cho sa nhân, và thay vào đó, con hãy là cánh cửa mở cho ánh sáng của các chân sư thăng thiên!

14.8. Bước trên đường tu với động lực xuất phát từ tự ngã

Đâu là sự xoay đổi mà con cần làm? Đó là nhận ra là khi con tìm thấy con đường tâm linh, con không tức thì loại bỏ được tự ngã. Sẽ có một giai đoạn trên đường tu khi một phần động lực của con, một phần ý định của con để bước trên đường tu là do tự ngã cung cấp. Tự ngã muốn một cái gì đó.

Lý tưởng nhất cho tự ngã là nó muốn chặn đứng không cho con bước chân trên con đường tự điều ngự. Khi nó không thành công – vì thật sự nó không thể ngăn cản con khi con đang đọc quyển sách này – thì nó sẽ muốn có được cái gì đó từ việc con bước trên đường tu. Khi con nhìn rất nhiều người tâm linh, nhìn nhiều phong trào và đạo sư tâm linh một cách trung thực, con sẽ thấy một xu hướng rõ rệt.

Như thày đã nói, đa số những người tâm linh ngày nay đều đã đến địa cầu với một mục đích tích cực muốn đem lại ánh sáng của mình và đóng góp đáng kể. Khi họ bị chối bỏ một cách tàn bạo, họ đánh mất cảm nhận về giá trị bản thân và dần dần cảm thấy mình bị ruồng bỏ. Khi họ tìm ra một phong trào tâm linh, họ cảm thấy đây là một cơ hội để tìm lại lòng tự trọng của mình.

Nhiều người tâm linh – ngày nay là thành viên của các phong trào tâm linh, kể cả các phong trào của chân sư thăng thiên – đã cảm thấy như mình bị ruồng bỏ khi mình lớn lên trong một xã hội thường khi là phản tâm linh. Rồi khi con khám phá ra một vị đạo sư hay giáo lý tâm linh, bỗng nhiên tự ngã của con được dịp sử dụng sự kiện này để tạo dựng cảm nhận là cho dù con khác hẳn mọi người khác, điều đó không có nghĩa là con thấp kém hơn họ. Thật ra, sự kiện con khác họ có nghĩa là con cao hơn họ vì con có nhận thức tâm linh cao hơn. Đó là tại sao con đã nhận diện được giáo lý này trong khi hầu hết người khác đều không nhận ra.

Thày không đang bảo là con không có mức nhận thức cao hơn đa số người khác trên địa cầu. Nhưng con chẳng thấy hay sao, thật là không xây dựng nếu con cho phép tự ngã thúc đẩy con sử dụng giáo lý tâm linh để củng cố cho khát vọng của tự ngã trở thành đặc biệt, tốt đẹp hơn người khác? Như các thày có nhắc nhở nhiều lần, tự ngã là một khả năng tương đối, có nghĩa là nó so sánh mọi thứ với những thứ khác. Tất nhiên, nó chỉ có thể so sánh với những gì nó có thể nhìn thấy, và tự ngã chỉ nhìn thấy được những gì nằm trong nhị nguyên. Nhị nguyên dựa trên xét đoán giá trị: cái này tốt hơn cái kia tồi hơn. Tự ngã sẽ luôn luôn tìm cách chèn vào niềm tin rằng những người đặc biệt – họ đặc biệt vì họ là thành viên của tổ chức tâm linh này và nhận diện được giáo lý của vị đạo sư giác ngộ đặc biệt nọ – tốt đẹp hơn người khác trên địa cầu.

Con yêu dấu, một lần nữa, thày không chê trách con gì hết. Thật con không thể lớn lên trên hành tinh địa cầu như hiện nay mà không bị ảnh hưởng bởi khuôn nếp này. Gần như không có đệ tử nào đến dự khóa nhập thất của thày mà không có khuôn nếp này trong ba thể cao của mình và thường khi trong cả tâm ý thức nữa. Thày không ở đây để trách móc con, thày không ở đây để khiến con xấu hổ. Thày ở đây để giúp con thăng vượt chính cái khuôn nếp đang lấy mất sự bình an của con.

Nhưng con nhìn nhận một cách ý thức, phải không con, rằng con muốn an bình và con muốn thành công trong nỗ lực phụng sự trên hành tinh này? Con muốn phụng sự trong an bình, và con muốn sự an bình đến từ cái biết là mình phụng sự thành công. Một khi con nhìn nhận đây là điều con muốn, thì con không cần cưỡng lại việc thày phơi bày ra khuôn nếp trong tâm đang ngăn cản con có được điều con muốn. Mong muốn sử dụng giáo lý tâm linh để tự đặt mình cao hơn người khác sẽ lấy mất sự an bình nội tâm của con.

Thày cũng biết đối với một số người, điều này sẽ cho họ một cảm giác an bình bề mặt. Nếu con nhìn nhiều phong trào tâm linh trên trái đất, con sẽ thấy họ đi theo cùng một khuôn nếp như vậy. Họ có một giáo lý tâm linh, họ có một vị đạo sư tâm linh, dù là còn sinh hoạt hay đã khuất. Họ xem vị đó như thần tượng và biến vị đó thành một vị có vẻ vô cùng đặc biệt. Đạo sư càng đặc biệt bao nhiêu thì chính họ cũng trở nên đặc biệt bấy nhiêu do họ đi theo vị ấy. Vì dù sao, tuyệt đại đa số con người trên hành tinh đã không nhận ra đạo sư đó, y như con người đã không nhận ra Giê-su hay đức Phật khi hai thày còn ở trong thế gian. Sự kiện con nhận diện được đạo sư phải có nghĩa là chính con cũng rất đặc biệt. Và những người đặc biệt như con càng hiếm hoi thì con sẽ càng đặc biệt hơn nữa so với những ai không nhận ra đạo sư của con.   

Có những người ngồi quanh quẩn, và họ tạo ra một vòng xoáy tự tăng cường khi họ chứng thực lẫn nhau rằng mình là những người thật đặc biệt. Thậm chí họ còn đạt tới một cảm giác an bình bề nổi do mình quá đặc biệt, do mình đã hành xử đúng y như mình cần hành xử bằng cách tự cô lập trong tháp ngà này. Đấy, nếu con đã bị hoàn toàn mắc kẹt trong một vòng xoáy như thế thì con đã không đang đọc bài giảng này. Sự kiện con đang đọc có nghĩa là con đã bắt đầu thoát khỏi nó. Để con thoát ra khỏi hoàn toàn, việc còn lại là con hãy nhìn ra cơ chế đó trong ý thức, và ý thức để cho nó ra đi.

14.9. Con đặc biệt và độc đáo

Con yêu dấu, bây giờ thày nói chuyện riêng với mỗi con đây. Con đặc biệt, con độc đáo. Nhưng sự độc đáo của con không neo trụ nơi bốn thể phàm của con. Sự độc đáo của con được neo trụ nơi Hiện diện TA LÀ và căn thể của con, và nơi cái Ta Biết là phần nối dài của Hiện diện.

Điều con đã cố làm ở dưới này trên địa cầu là xây đắp một cái ngã vỏ ngoài đặc biệt so với người khác. Chuyện này sẽ không bao giở lấp đầy khát vọng tìm lại giá trị bản thân. Con sẽ không bao giờ cảm thấy bình an khi nào con còn tự so sánh với bất cứ gì trong cõi phàm, trong bầu cõi chưa thăng thiên. Cách duy nhất để con tìm lại cảm nhận giá trị bản thân – để con cảm thấy an bình với con người của con, an bình với cách mình biểu hiện con người của mình trên địa cầu – là nối kết lại với sự kiện là sự đặc biệt của con do cá thể mà Thượng đế đã ban cho con, chứ không do cá tính mà con đã xây đắp qua phản ứng đối với các điều kiện do sa nhân tạo ra.

Tại sao con cần tranh thủ sự công nhận của sa nhân hay của người khác khi con đã có sự công nhận của Đấng Sáng tạo ra con cũng như của các chân sư thăng thiên? Con có thể nói như nhiều đệ tử khác tại nhập thất của thày: “Nhưng đó là vì con có thể cảm thấy trong tâm ý thức sự công nhận của người khác, nhưng con không thể cảm thấy sự công nhận từ các thày và từ Thượng đế.” Điều đó cũng đúng, nhưng chỉ đúng vì con chưa làm cuộc xoay chuyển trong tâm ý thức để cho phép con cảm được sự công nhận của các thày. Sự công nhận và chứng thực của các thày về con, tình thương của các thày cho con, không bao giờ ngừng xối xuống như nước mưa từ trời.

Làm thế nào con trở thành một chân sư thăng thiên? Bằng cách trở thành cánh cửa mở cho tình thương chảy xuyên qua con từ một mức cao hơn nữa xuống mức thấp hơn. TA LÀ Thượng sư của Tia thứ Tư. Thày không chế tạo ra ánh sáng của Tia thứ Tư, mà thày nối kết với nguồn cội của ánh sáng đó ngược trở lên cho tới Đấng Sáng tạo. Thày đứng trong dòng chảy đó, thày là cánh cửa mở cho dòng chảy đó. Thày có thể dẫn hướng, nhưng niềm vui của thày là để cho nó chảy xuyên qua thày. Thày không ngừng để ánh sáng chảy xuyên qua thày hầu trải nghiệm niềm vui tột cùng.

Tại sao thày lại muốn hạn chế niềm vui của thày bằng cách kềm giữ ánh sáng khỏi con? Thày không là kẻ đang hạn chế ánh sáng chảy xuống con. Con mới là kẻ không nhận ra ánh sáng vì con mang một số giới hạn trong tâm khiến con nghĩ con không xứng đáng với ánh sáng hay con không có khả năng nhận được ánh sáng. Đó mới chính là điều mà thày muốn giúp con thay đổi ở tầng thứ sáu trong khóa nhập thất của thày.

Mục đích của thày là giúp con biết được ở mức bản sắc thể là con độc đáo. Con không độc đáo so với người khác, vì nơi cõi thăng thiên mọi so sánh đều vô nghĩa, đều không không hiện thực. Con độc đáo một cách không thể so sánh. Mối quan tâm là con tốt hơn hay tệ hơn bất cứ ai khác hoàn toàn lỗi thời và không can hệ. Khi con biết được điều này trong thể bản sắc, con sẽ có thể lần hồi đem nó xuống trí thể và cảm thể, rồi xuống đến tâm ý thức của con. Nếu con muốn, con có thể xoay chuyển và, trong một giây, trải nghiệm được tình thương của thày.

Sau khi con đọc xong bài thỉnh kèm theo chương này, có lẽ con hãy ngồi im lặng một lúc, con chỉ hòa điệu với Hiện diện của thày và mở ra để nhận lấy tình thương của thày. Nếu con có thể trải nghiệm điều này một cách ý thức, nó có thể đem lại một sự xoay chuyển. Con sẽ có khả năng chấp nhận là mình độc đáo, là mình đặc biệt. Con đã xứng đáng trong cách mà Thượng đế đã tạo ra con. Con không cần phải độc đáo, đặc biệt hay xứng đáng so với bất cứ gì trên địa cầu, bất cứ tiêu chuẩn nào của địa cầu. Con không cần tốt đẹp hơn người khác và do đó con không cần hạ thấp người khác.

Con chẳng thấy hay sao, con yêu dấu, là trong những cộng đồng mà thày đang nói tới (nơi họ ngồi quanh và xác nhận lẫn nhau là mình thật đặc biệt), thật ra họ có một thái độ cực kỳ phán xét. Bất cứ ai không hội đủ những điều kiện được quy định trong cộng đồng của họ sẽ tự động bị đánh giá và ruồng bỏ. Con không thể thuộc vào công đồng đó trừ khi con sẵn sàng xác chứng cho mọi thành viên khác là họ đặc biệt. Nếu con chất vấn, con sẽ bị loại trừ và tống ra ngoài. Đó là một thái độ dựa trên sợ hãi, và thày mong muốn thấy con tìm được một niềm tự trọng dựa trên tình thương, và niềm tự trọng này đã nằm sẵn ở đó rồi. Không phải là chuyện phát triển, trau dồi hay thu hoạch, mà là chuyện mở tâm con ra để trải nghiệm và chấp nhận nó. Con chấp nhận đó chính là con người mà con là. Và con có giá trị.

Làm thế nào con có thể an bình trên địa cầu nếu con không biết là mình có giá trị, và giá trị này đến từ một nguồn vượt trên tất cả mọi thứ trên địa cầu? Thày không muốn con sống phần đời còn lại trong một trạng thái thiếu an bình, rồi ngay trước khi con rời khỏi tấm màn đời này, con có một giây phút minh mẫn và ngộ ra là mình chỉ cần làm một cuộc xoay chuyển đơn giản thì mình đã có thể sống trọn đời trong an bình. Thày không mong muốn con làm cuộc xoay chuyển đó vào giờ phút cuối đời.

Thày mong muốn con xoay chuyển ngay bây giờ hầu con sống phần đời còn lại trong an bình, biết rõ rằng mình đang làm công việc phụng sự cao đẹp nhất mà con có thể bằng cách con là chính mình, con là cánh cửa mở cho ánh sáng mà con là.

TA LÀ một cánh cửa mở cho Ánh sáng mà TA LÀ. Con có cảm được ánh sáng của thày? Đó là cùng ánh sáng đang ngụ trong con.

Serapis Bey TA LÀ.

Nhìn ra cơ hội tự thăng vượt 

Bài giảng của chân sư thăng thiên Serapis Bey qua trung gian Kim Michaels, ngày 6/1/2016.

Thày là chân sư thăng thiên Serapis Bey. Giờ đây chúng ta đã vượt qua một khúc ngoặt quan trọng trong đường hướng quyển sách này cũng như khóa tu mà con đang theo học với thày là Thượng sư của Tia sáng thứ Tư. Như thày đã nói trong bài giảng trước, con đã đạt tới điểm chấp nhận thày nhiều hơn như là một vị hỗ trợ cho con. Con đang sử dụng động lực nội tâm riêng của con để bước chân trên đường tu. Thày không cần đưa ra điều gì để con đáp ứng hay phản ứng lại. Các thày cần theo động lực của con, và thày chỉ đơn giản tạo điều kiện cho con tự mình khám phá những gì sẽ nâng con lên cao hơn trên đường tu.

Bây giờ chúng ta đã đến tầng mức nơi con đối mặt với sự phối hợp giữa Tia thứ Tư của Thuần khiết với Tia thứ Năm, thường được gọi là tia của viễn quan hay tia chữa lành. Lẽ tự nhiên, hai cách gọi này có liên hệ với nhau. Tại sao con cần được chữa lành? Vì con không toàn vẹn. Tại sao con không toàn vẹn? Phải, vì con có một viễn quan méo mó hay hạn chế, con không có một viễn quan toàn vẹn. Hiển nhiên, việc làm sạch viễn quan là chìa khóa để chữa lành vì đó là chìa khóa để tăng triển. Tia thứ Năm, tất nhiên, cũng là tia của sự thị hiện, sự biến hóa thành vật chất, khi con sử dụng viễn quan của mình để tạo ra thay đổi trong thế giới vật chất.

Khi con đến được mức này và con mong muốn làm sạch viễn quan, thày sẽ dẫn con đi qua một loạt bước cụ thể trong các thể thanh cao hơn của con. Điều thày sẽ làm trong bài giảng này là đưa con qua một loạt bước trong tâm ý thức để giúp con hòa điệu vào bên trong, và con cũng vượt qua khai ngộ tại khóa nhập thất của thày. Như vậy con có thể vượt qua khai ngộ một cách ý thức và neo chặt bài học trong tâm ý thức cũng như trong ba thể cao hơn.

12.1. Sa nhân bóp méo viễn quan như thế nào

Điều đầu tiên thày muốn trình bày cho con là khái niệm về cách sa nhân đã và đang sử dụng viễn kiến. Dĩ nhiên, con sẽ thấy là trong thế giới có một số ý tưởng nhắm vào việc giới hạn viễn quan của con người, bóp méo hay hướng dẫn viễn quan đó theo một đường rày nhất định, vào một ngõ cụt như chúng ta có thể nói. Thày đã có giảng là có những ý tưởng được gài sẵn một cái móc năng lượng, nhưng thường khi những ý tưởng này hình thành một phin lọc. Nếu con muốn một minh họa, con có thể hình dung trước mắt con một dụng cụ giống như cái kính vạn hoa.

Con biết là kính vạn hoa có nhiều mảnh kính bên trong với những hạt thủy tinh. Ánh sáng rọi vào sẽ khoác màu sắc của thủy tinh, và khi hạt thủy tinh thay đổi vị trí, nhiều mẫu hình khác nhau được hình thành. Những ý tưởng do sa nhân tạo ra cũng tương tự như những mảnh kính trong kính vạn hoa bóp méo cái nhìn của con.  

Con cũng biết là bình thường con không thể nhìn xuyên qua kính vạn hoa, con không thể nhìn thấy bất cứ gì ở đầu bên kia. Điều thày mong muốn con nhận ra ở đây là ba thể cao hơn của con – bản sắc thể, trí thể, cảm thể – hình thành một loại kính vạn hoa.

Kính vạn hoa khác biệt thế nào so với ống nhòm? Nếu kính vạn hoa hoàn toàn không còn mẫu hình nào do kính màu tạo ra, thì con sẽ thấy rõ thế giới vật chất ra sao. Nhưng vì con có một số mẫu hình đủ màu trong ba thể cao, tầm nhìn của con bị hạn chế và bóp méo – nó bị tô màu bởi những ý tưởng mà con cầm giữ. Sa nhân vô cùng năng nổ và hung hãn khi chúng đề xướng các ý tưởng này; chúng không ngừng tìm đủ mọi cách để khiến cho mọi người tin vào đó. Điều thày muốn lưu ý con ở đây là công việc của sa nhân dễ dàng hơn con tưởng rất nhiều.

Nếu sa nhân có thể đưa con đi quá một cái gò nhất định thì chúng sẽ không phải lo lắng gì về con nữa. Khi đó, tâm con sẽ biến thành một vòng tròn khép kín, một xoắn ốc gây giới hạn cứ tự nó lớn mãi, một vòng xoáy hướng hạ. Sa nhân sẽ không cần giới hạn viễn kiến của con nữa, vì một khi chúng đã đưa con quá cái gò đó thì chính con sẽ tự hạn chế viễn kiến của con.

12.2. Mục đích việc mở rộng ý niệm bản ngã 

Chuyện đó xảy ra như thế nào? Để thày giải thích cho con một khía cạnh trong cách vận hành của vũ trụ vật chất. Con hiểu con là một đốm lửa tánh linh, là một sinh thể tâm linh. Các thày có giảng là cái đi xuống thể xác vật lý như phần nối dài của Hiện diện TA LÀ, là cái Ta Biết. Các thày cũng có nói đó là sự nhận biết thuần khiết, nghĩa là tự thân nó không chứa đựng bất kỳ giới hạn cố hữu nào. Con có thể khoác lấy bất kỳ vai trò nào mà con muốn trong vũ trụ vật chất, nhưng con cũng có thể thoát ra khỏi vai trò đó vì cái Ta Biết không bị vai trò biến đổi. Điều này được minh họa qua hình ảnh kính vạn hoa-ống nhòm. Cái Ta Biết không bị những tấm kính màu trong kính vạn hóa biến đổi. Cái nhìn của nó thay đổi nhưng cái Ta Biết thì tự nó không thay đổi. Do đó, con có thể gỡ mấy tấm kính đó ra và khiến cho cái nhìn của con được rõ ràng, tinh khiết bất cứ lúc nào.

Mục đích của vũ trụ vật chất là Tánh linh – mà con có thể gọi là Thượng đế hay Đấng Sáng tạo nếu con thích, hay con cũng có thể gọi là một sinh thể thăng thiên nơi cõi thăng thiên – nhìn vào bầu cõi chưa thăng thiên này và gửi xuống đó một phần nối dài của mình. Mục đích là để cho phần nối dài đó khởi sự với một ý niệm bản ngã vô cùng hạn hẹp, vô cùng cục bộ. Rồi qua tương tác với thế giới vật chất, phần nối dài đó sẽ mở rộng ý niệm bản ngã cho đến khi nó đạt tới điểm nó có thể thăng lên khỏi bầu cõi chưa thăng thiên và trở thành một chân sư thăng thiên.

Từ điểm đó, con có thể tiếp tục vươn lên những mức tâm thức cao hơn nữa, xuyên qua các bầu cõi thăng thiên trước đây để lên tới tận tâm thức của Đấng Sáng tạo. Khi con đạt đến tâm thức Đấng Sáng tạo, bấy giờ con sẽ có cùng khả năng nhận biết như Đấng Sáng tạo của con, ở cùng mức nhận biết và sáng tạo. Vì con đã không được sinh tạo ở mức này mà đã kinh qua toàn bộ tiến trình tăng trưởng tuần tự đó, con đem theo một kinh nghiệm lớn hơn hẳn, một nhận biết lớn hơn hẳn về cách biểu đạt sự sáng tạo của mình. Điều này có nghĩa là con được trang bị đầy đủ hơn rất nhiều để tạo dựng thế giới của con so với khi con chưa kinh qua tiến trình đó.

Nếu con đã được sinh tạo như một tờ giấy trắng, thì con đã phải thử nghiệm các khả năng sáng tạo của mình và đã có thể lầm lỗi. Điều minh triết ở đây là vì con đã khởi sự với khả năng sáng tạo hạn hẹp hơn hẳn so với Đấng Sáng tạo, cho nên các lỗi lầm của con cũng giới hạn và dễ khắc phục hơn. Khi thày nói “lỗi lầm”, tất nhiên thày đang dùng một từ mà con quen thuộc. Nhìn từ tâm thức thăng thiên, các thày không xem đó là lỗi lầm mà chỉ là những thử nghiệm đã không biểu đạt được trọn vẹn sinh thể mà con là. Điều này tất nhiên cũng áp dụng cho con trong thế giới vật chất. Đó là tại sao các thày không lên án con, và ý niệm xấu hổ và kết tội là do sa nhân đẻ ra.

12.3. Căn bản cho một tầm nhìn giới hạn

Khi con lần đầu tiên đi xuống như một sinh thể tân lập trong một bầu cõi chưa thăng thiên, con có một ý niệm bản ngã vô cùng cục bộ. Ở điểm này, như câu thành ngữ quen thuộc, con chỉ có một hướng đi mà thôi: “Con đường duy nhất là đi lên”. Khi con có được thêm kinh nghiệm trong bầu cõi chưa thăng thiên, con lần hồi mở rộng ý niệm bản ngã. Như thày Maitreya có giải thích trong sách, sẽ tới một điểm khi con không còn cần đi theo vị thày đang trợ giúp con mở rộng ý niệm bản ngã. Sẽ tới điểm con cần trở thành tự lực, nghĩa là con cần tự mình thử nghiệm thay vì chỉ làm những gì vị thày bảo con làm.

Hiển nhiên, chính ở điểm này con phải đối diện với cuộc khai ngộ được tượng trưng bởi tâm thức nhị nguyên. Đây là khai ngộ nơi thay vì con xem mình là phần nối dài của đoàn chưởng giáo bên trên con như thày đã có trình bày trong những bài giảng trước, giờ đây con xem mình là một sinh thể cá nhân, riêng rẽ, tách biệt. Con nghĩ con đang tạo dựng quyền lực riêng của mình, trải nghiệm riêng của minh. Ai ai cũng phải đối phó với trạng thái tâm thức này ở một mức độ nào đó.

Điều này không có nghĩa là con phải bước vào đó rồi ở lại và bị lạc lối trong đó. Nhưng tất nhiên có thể một số người sẽ chọn làm như vậy. Điều này tự nó không có gì sai trái, vì đó chỉ là thêm một trải nghiệm mà thôi. Điều có thể xảy ra ở điểm này là con hình thành một ý muốn bước vào một trạng thái quên mất mình là ai, để mà từ đó lại tăng triển trở lại và nhận biết cao hơn mình là ai. Một lần nữa, chuyện này không sai trái mà chỉ là thêm một trải nghiệm mà con có thể có trong một bầu cõi chưa thăng thiên. Đây là điểm nơi con có thể đánh mất mối liên lạc ý thức với vị thày tâm linh của con, và như vậy con cũng đánh mất sự nhận biết ý thức, ý niệm bản sắc, rằng mình là một sinh thể nối kết, một thành phần của một cái gì lớn hơn bản thân mình.

Làm thế nào con có trải nghiệm đó? Như thày đã nói, con khởi đầu với một ý niệm nhận biết, một ý niệm bản ngã rất hạn hẹp, cục bộ. Con nhận biết con là thành phần của một cái gì lớn hơn, con nối kết với một cái gì đó. Con khởi sự sáng tạo trong một bầu cõi bảo bọc nơi con thường xuyên tiếp xúc với một vị thày tâm linh, có nghĩa là trong giai đoạn khởi đầu của sự tăng trưởng khả năng tự nhận biết, con mở rộng ý niệm bản ngã của con. Do đó con đạt được một ý niệm bản ngã lớn hơn là khi con bắt đầu. Con cũng có một ý niệm bản ngã lớn hơn những gì có thể được nhét vào trải nghiệm của một sinh thể tách biệt.

Làm thế nào cái Ta Biết có thể bước vào cái mà hầu hết con người trên địa cầu cảm nhận là ý niệm bản ngã bình thường để trải nghiệm nó từ bên trong – và đồng thời lại hoàn toàn tin chắc cái đó là thực? Làm thế nào con có được cảm giác thực tại đó, là cảm giác con là một sinh thể tách biệt sinh sống trong một thế giới tách biệt nơi không có kết nối trực tiếp nào với Thượng đế, hay có lẽ không có cả Thượng đế? Làm thế nào cái đó trở nên hiện thực đối với con?

Nó chỉ có thể trở thành hiện thực khi tầm nhìn của con bị giới hạn. Như thày nói, con khởi đầu với một chiếc ống nhòm, xong con đút vào trong đó một số mảnh kính đủ màu sẽ giới hạn và bóp méo cái nhìn của con. Một lần nữa, không có gì sai trái với chuyện đó. Thật ra, đó không phải là một sự sa ngã, mà chỉ đơn giản là một cách khả dĩ mở rộng khả năng tự nhận biết của con.

Điều con làm như một người đồng sáng tạo là con cố tình tự đặt mình vào một trạng thái giới hạn hầu tăng triển từ đó. Con muốn nếm mùi trải nghiệm bước vào một bầu cõi không thăng thiên, mặc vào thể xác và tâm trí của một con người trên địa cầu và, lúc đầu, bị hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái đó. Một lần nữa, khi con làm vậy thì theo một nghĩa nào đó, con ở trong cùng tình trạng như khi con được sinh tạo lần đầu: Con đường duy nhất là đi lên. Làm người trên địa cầu là một trạng thái tâm thức hạn hẹp đến độ thật sự con chỉ có thể đi lên trong ý niệm bản ngã – ít ra là trong trạng thái nguyên thủy.

Ý định mà con có lúc ban đầu là con sẽ đi vào bản sắc của một con người, và con sẽ lần hồi khuếch trương nó ra cho tới khi con sẵn sàng thăng lên khỏi bầu cõi chưa thăng thiên. Điều thày muốn nói là trong thiết kế nguyên thủy, trong ý định ban đầu của con, con sẽ tuần tự tăng triển khả năng tự nhận biết. Con sẽ liên tục đi lên cao hơn trong tự nhận biết. Con cất bước với một tầm nhìn giới hạn nhưng con sẽ lần hồi làm sạch tầm nhìn cho tới khi con lại tự thấy mình là một phần của đoàn chưởng giáo tâm linh ở trên con.

Điều mà các sa nhân đã thêm vào kịch bản nói trên và cũng là điều chúng đã thêm vào tình trạng trên địa cầu sau khi chúng được phép đầu thai ở đây, là con có thể bị mắc kẹt vào vai trò, con mắc kẹt trong tầm nhìn hạn hẹp đó. Thay vì vươn lên một viễn quan ngày càng tinh khiết hơn một cách liên tục và tuần tự, hoặc là con bị kẹt lại ở một tầng cấp nào đó, hoặc là thậm chí con bắt đầu rơi xuống một tầm nhìn ngày càng hạn hẹp hơn nữa.

12.4. Các điều kiện hiện thời giới hạn tầm nhìn như thế nào

Khi trái đất được các Elohim sinh tạo thuở ban đầu, có rất nhiều điều kiện mà con hiện chứng kiến ở đây không thể xảy ra. Đó là vì những người đầu thai trên địa cầu vào thời đó có một tầm viễn quan cao hơn, một ý niệm bản ngã cao hơn bây giờ.

Thuở đó, không thể xảy ra chuyện con người có thể rơi xuống một ý niệm bản ngã khiến họ sẵn lòng giết người, gây chiến và sát hại hàng triệu người. Hiển nhiên chuyện này con chứng kiến ngày nay, và nó cho con thấy sa nhân đã có khả năng tạo ra cái vòng xoắn ốc hướng hạ nói trên. Điều chúng làm là phối hợp hai loại tin tưởng khác nhau.

Trước hết là ý tưởng – một ý tưởng rất tinh tế và không được tỏ lộ công khai trong hầu hết các hệ thống tín ngưỡng trên địa cầu – rằng con là một sản phẩm của thế giới vật chất, hay con bất toàn theo nhiều cách. Do đó trong bản chất, con là một sinh thể giới hạn. Con sẽ nhận thấy là khi con quyết định đi xuống bầu cõi chưa thăng thiên này lúc ban đầu, mặc dù con khoác vào một tầm nhìn vô cùng hạn hẹp về bản thân, con vẫn biết là con không bị giới hạn trong ý niệm bản ngã đó. Con vẫn biết là con có tiềm năng mở rộng nó ra. Nhưng điều con chứng kiến ngày nay trên trái đất là biết bao người tin vào ý tưởng vi tế của sa nhân là con người bị quy định bởi giới hạn này hay giới hạn nọ. Họ không thể vượt lên cao hơn, họ không đang bước chân trên một con đường sẽ nâng cao ý niệm bản ngã và thanh lọc viễn quan của họ một cách hệ thống. Hoặc họ là một kẻ tội lỗi phải trông chờ một vị cứu thế từ ngoài đến giải cứu, hoặc họ là một con thú đã tiến hóa. Quá nhiều người tin mình tự thân là giới hạn.

Lớp lừa dối thứ nhì của sa nhân là có những điều kiện trên địa cầu mà con không có cách gì thay đổi, và tự thân con bị chúng giới hạn. Điều này bây giờ có nghĩa là con người bị đặt vào một tình trạng thật lạ lùng về mặt viễn quan. Trước tiên, con tin là con không có khả năng, hay không xứng đáng nâng cao viễn quan một cách ý thức. Xong thêm vào đó, con cũng cho rằng các điều kiện hiện tại trên địa cầu không do con tạo ra, cho nên con không có cách chi thay đổi được.

Con không thể nhìn xa hơn các điều kiện hiện tại. Con không thể nhìn thấy những điều kiện cao hơn có thể là một khả năng thực tế. Viễn kiến của con trở thành một vòng xoắn ốc hướng hạ tự nó trở nên hiện thực, tự nó nuôi dưỡng cho lớn mãi. Con không thể nâng cao viễn kiến về thế gian và về chính con. Và điều này phải có nghĩa – theo lực của Mẹ, tức lực co lại – là con sẽ hạn chế con nhiều hơn nữa. Một khi con đi quá cái gò đó, con sẽ không còn mẫn cảm, không còn cởi mở đối với sự hướng dẫn trực tiếp của các chân sư thăng thiên nữa. Con trở thành mẫn cảm với Trường đời Cay đắng, và bây giờ chỉ còn vấn đề là các điều kiện của con sẽ cần bị hạn chế tới mức nào, viễn kiến của con cần bị giới hạn tới mức nào, đau khổ của con cần to lớn tới mức nào, trước khi con quyết định là chuyện này thật không ổn và do đó con cần phải thay đổi cách tiếp cận của mình.

Là một học trò tâm linh, tất nhiên con không hoàn toàn bị kẹt trong vòng xoắn ốc hướng hạ đó, vì nếu con bị kẹt như vậy thì con đã không thể theo học khóa tu này – con đã ở mức thấp hơn hẳn tầng tâm thức 48 và con đã không có hy vọng nâng mình lên cao hơn. Một lần nữa, thày hoàn toàn không chê trách con về viễn quan giới hạn hiện thời của con. Như thày có nói, vai trò của thày là giúp con, và thày không đòi hỏi con đứng ở mức cao kia – nơi con không cần thày giúp – trước khi thày trao cho con sự trợ giúp là tình thương và niềm vui của thày.

12.5. Những ý tưởng vi tế hạn chế viễn quan

Điều thày đang chỉ ra cho con là con vẫn cần phải làm sạch viễn quan cho không còn những ý tưởng rất, rất vi tế mà con đã quen chấp nhận. Điều thày hy vọng con đang bắt đầu hiểu ra, dựa trên những gì thày đã giảng cho tới giờ, là một số những ý tưởng đó vô cùng tinh tế. Có biết bao điều kiện trên địa cầu mà tuyệt đại đa số loài người không thể tưởng tượng là họ có thể đặt lại vấn đề. Con có thấy hầu hết mọi người bị giới hạn tới chừng nào hay không?

Con đã bắt đầu chất vấn ý tưởng mình là một kẻ tội lỗi hoặc một con thú tiến hóa. Con đã nhận ra là mình không phải là hai thứ đó mà là một sinh thể tâm linh. Con có tiềm năng nâng cao tâm thức, nâng cao ý niệm bản ngã của mình. Liệu con có bắt đầu cảm nhận được là chỉ vì con đã lớn lên trong một thế giới hạn chế như địa cầu, con đã dần dần chấp nhận rất nhiều điều kiện và giới hạn mà con cho là không thể chất vấn? Bây giờ con đang ở mức mà bước kế tiếp tự nhiên cho con là bắt đầu chất vấn một số thứ đó.

Ở điểm này, thày cần con bước lên một bước và nhận ra là con đã khởi sự xây dựng một ốc xoáy hướng thượng rồi. Thày có nói là hầu hết mọi người đều bị mắc kẹt trong một ốc xoáy hướng hạ giới hạn tầm nhìn và cứ tự nó lớn mãi. Sự kiện con đã bước vào con đường tâm linh và theo học khóa tu này có nghĩa là con đang xây dựng một ốc xoáy hướng thượng. Cho tới giờ, có thể con chưa vượt qua khúc rẽ khi vòng xoáy hướng thượng này trở nên hoàn toàn tự lực.

Thày không bảo là ở mức này con cần đạt tới điểm không cần đến một vị thày nữa. Hiển nhiên chúng ta đang ở ngay giữa khóa tu tự điều ngự này, và ở trên thày còn có ba vị Thượng sư nữa sẽ dẩn con đến tầng tâm thức 96. Điều thày muốn nói là có thể sẽ tới một điểm khi con nhận ra trong ý thức là con cần mở rộng viễn quan, con muốn mở rộng viễn quan, và điều này có nghĩa là con cần tra vấn những thứ mà con xem là bình thường, là đương nhiên. Con cần tra vấn ngay cả những thứ mà con không nghĩ tới tra vấn và hầu hết mọi người cũng không nghĩ tới tra vấn. Sẽ dễ hơn cho con rất nhiều nếu con nhận diện trong ý thức đây là điều con thật sự muốn làm ở điểm này.

Như thày có nói, kể từ điểm này ở khóa nhập thất của thày, thày sẽ là một vị hỗ trợ. Thày không ép con, thày không đối chất con hay tạo bất kỳ áp lực nào trên con. Thày hỗ trợ, và con phải cung cấp sức mạnh đi tới, cung cấp động cơ và ý muốn. Sẽ thật hữu ích cho con nếu trong tâm ý thức con xoay chuyển nhận thức để thấy rằng mình thật sự muốn giải thoát khỏi một viễn quan giới hạn, và con chỉ làm được điều này nếu con tra vấn trong ý thức những gì mà hầu hết mọi người đều không tra vấn.

12.6. Quyền tự quyết giới hạn thế nào những gì con có thể thay đổi

Ở điểm này, thày cần con nhận ra một điều về cách vận hành của quyền tự quyết. Con đang sống trên một hành tinh với hơn bảy tỷ người khác. Mỗi người đều có một cái Ta Biết với quyền tự quyết. Qua một quá trình rất dài và phức tạp, mỗi sinh thể đang hiện thân trên địa cầu đã đạt đến ý niệm bản ngã hiện thời của họ, viễn quan hiện thời của họ. Nếu con nhìn trở ngược lịch sử, con sẽ thấy còn nhiều dòng sống hơn nữa đã đầu thai trên địa cầu suốt thời gian đó. Suốt một thời gian rất dài, như Maitreya đã giải thích, loài người đã đồng sáng tạo ra các điều kiện hiện thời trên trái đất, và trong phần lớn thời gian đó, con người đã bị sa nhân ảnh hưởng.

Như thày đã giải thích, điều này đã dẫn đến một số định luật phụ thuộc của thiên nhiên được tạo dựng. Từ mức bản sắc mà đa số loài người đều mang, từ trạng thái tâm thức dựa trên sợ hãi, con không có cách chi vượt qua hay tránh né các định luật phụ thuộc này. Điều này đúng như vậy: Từ mức tâm thức đó, quả thực là không có cách chi con có thể tránh né được, vì một lý do rất giản dị.

Thày đã nói là con không thể khắc phục lòng sợ hãi nếu động lực của con dựa trên sợ hãi. Cũng vậy, con không thể khắc phục sự thiếu vắng viễn quan bằng chính ý niệm viễn quan mà con hiện có – một viễn quan dựa trên những điều kiện mà con đang chứng kiến trong thế giới vật chất. Nguyên cái đó hình thành một vòng tròn khép kín.

Hẳn con từng nghe câu thành ngữ quen thuộc là con không thể tự nhấc mình lên bằng cách kéo sợi dây giày. Liệu con đã suy nghĩ về ý nghĩa câu này một cách ý thức hay chưa? Con thử tưởng tượng con đang đi một đôi giày bốt có dây buộc bên cạnh. Con đứng trên mặt đất, đưa tay xuống nắm lấy dây giày và cố hết sức kéo nó lên. Chắc chắn con nhận thấy là để tạo lực nhấc mình lên khỏi mặt đất, thân con phải tạo ra một lực mạnh tương đương đẩy xuống đất. Đây chính là cơ học của vũ trụ vật chất: tác dụng và phản tác dụng. Cho mỗi tác dụng sẽ có một phản tác dụng mạnh tương đương trong hướng ngược lại. Khi con mang viễn kiến xem mình là một con người và các định luật phụ thuộc của thiên nhiên là không thể khắc phục, thì tất nhiên, con không thể vượt qua các định luật phụ thuộc đó. Tại sao con không thể vượt qua? Bởi vì trong tâm con không thể nhìn thấy chuyện vượt qua là khả dĩ. Và tại sao con không thấy được chứ? Bởi vì con đang nhìn qua cái kính vạn hoa của ba thể phàm cao hơn – và tâm ý thức của con thì nằm ở dưới đáy chiếc kính đó.   

Các thày có nói cái Ta Biết có khả năng bước vào bất kỳ vai trò nào mà nó muốn khoác lấy, rồi trải nghiệm từ bên trong và kinh nghiệm vai trò đó là hoàn toàn hiện thực. Đối với hầu hết mọi người, cái Ta Biết đặt tâm điểm nơi cơ thể vật lý. Khi con nhìn thế gian, con nhìn qua nội dung của ba thể cao nhưng con không biết là con đang nhìn qua chúng.

Cũng giống như con đeo cặp kính màu mà không hay biết là mình đang đeo kính màu. Từ nhãn quan đó, con không thể tra vấn nội dung của ba thể cao của con, con không thể chất vấn những gì con thấy và nhận ra là nó đã bị biến dạng. Đó là tại sao con không thể thay đổi bất cứ gì. Con không thể thay đổi những điều kiện mà con cho là đã được các định luật phụ thuộc của thiên nhiên tạo ra và con không có quyền hành gì trên chúng.

Và đây là điểm khá tế nhị mà con cần phải suy ngẫm thật cẩn thận bằng tâm ý thức. Trên địa cầu có bảy tỷ người đang đầu thai. Hầu hết mọi người đều có một viễn quan rất giới hạn, một ý niệm bản ngã rất giới hạn. Họ chấp nhận các định luật phụ thuộc của thiên nhiên là không thể vượt qua. Họ chấp nhận các điều kiện hiện hữu phần lớn không thể thay đổi. Đây là trải nghiệm mà họ đang muốn có ngay bây giờ. Hầu hết đều chưa sẵn sàng đi xa hơn trải nghiệm đó, họ vẫn chưa chán chê trải nghiệm đó.

Là một sinh thể tâm linh, con có quyền tự quyết cá nhân, nhưng con không thể đi ngược lại quyền tự quyết của bảy tỷ người. Trên trái đất có những điều kiện mà cá nhân con không thể thay đổi. Ngay cả nếu con có quyền năng làm chuyện đó thì nó cũng vi phạm quyền tự quyết của bảy tỷ người kia. Vậy làm thế nào con có thể bước chân trên đường tu tâm linh? Có thể chứ, như thày đã nói rồi, nếu con nhận ra là không có điều kiện nào trên địa cầu có thể ngăn con nâng cao tâm thức của con. Điều thày mong muốn con làm bây giờ là bước lên một bước và nhận ra là không những các điều kiện hiện thời không thể ngăn con tăng triển, mà chúng còn có thể hỗ trợ cho con tăng triển.

12.7. Các giới hạn giúp con tăng triển như thế nào

Con có thấy chăng, con yêu dấu, là ngay cả khi con là một đệ tử tâm linh – hay có lẽ, đặc biệt khi con là một đệ tử tâm linh – con đã trở nên nhẹ dạ đối với cái mà các thày gọi là tư duy cuồng đại của sa nhân? Nếu con nhìn loài người khắp thế giới, con sẽ thấy rất nhiều người sống trong một trạng thái tâm thức chấp nhận mọi điều kiện trên địa cầu y như vậy. Họ không nghĩ các điều kiện này có gì sai trái, thiếu sót. Họ không nghĩ là đang có một cuộc chiến hoành tráng giữa Thượng đế và ác quỷ, và các điều kiện hiện hành là do ác quỷ gây ra. Họ chỉ vui lòng sống cuộc đời của họ trong thế giới vật chất.

Thày không bảo đó là điều con nên cố đạt được, mà thày muốn chỉ cho con thấy là họ không hề có ý niệm có chuyện gì sai trái, cần thay đổi. Nhưng hiển nhiên con cũng thấy có nhiều người sùng đạo, hay ngay cả những người không theo tôn giáo nào và đặc biệt nhiều người tâm linh, mang tư duy là có điều gì thật sai trái trên địa cầu, có điều gì thiếu sót, không lý tưởng và cần phải thay đổi.

Một lần nữa, các điều kiện hiện thời không phải là lý tưởng. Đó không phải là những điều kiện do các Elohim thiết lập. Chúng gây ra rất nhiều đau khổ và tất nhiên, muc đích của các chân sư thăng thiên là thay đổi chúng đi. Tuy nhiên, muc đích của các thày là thay đổi chúng trong khuôn khổ Định luật Tự quyết, và vì vậy các thày tìm cách giúp đỡ và tạo linh hứng cho loài người nâng cao viễn kiến. Không phải các thày ra tay thay đổi mà là nhân loại qua viễn kiến cao hơn của mình. Điều con cần làm để vươn lên mức cao hơn, để vượt qua mức khai ngộ thứ năm tại khóa nhập thất của thày, là bắt đầu tra vấn toàn bộ tư duy cuồng đại. Tất nhiên, phần nào con đã làm công việc đó rồi, nhưng thày đặc biệt cần con chất vấn ý tưởng cho rằng cac điều kiện hiện thời là phản tâm linh và chúng có thể ngăn cản sự tăng triển tâm linh của con.

Sa nhân có nhiều tầng lớp khác nhau trong chiến lược giữ chặt nhân loại trong vòng tròn khép kín, trong ốc xoáy hướng hạ tự tăng cường nói trên. Một tầng, dĩ nhiên, là giữ cho con người tập trung vào thế gian và các thú vui vật chất. Đây là những người mà thày vừa nói là họ vui sướng trong thế giới vật chất, vui lòng chấp nhận các điều kiện hiện tại (hay có lẽ họ không vui sướng nhưng vẫn chấp nhận các điều kiện hiện tại), và họ bị mắc kẹt ở mức này. Ho nghĩ là không có gì có thể làm được để mà thay đổi.

Xong có một tầng lớp cao hơn là những người đã bắt đầu nhận ra có gì không ổn, không đầy đủ. Sa nhân cũng đã thành công đánh bẫy những người này vào ý tưởng một cuộc chiến cuồng đại giữa Thượng đế và ác quỷ nơi họ không chắc là ai sẽ chiến thắng.

Như các thày đã giải thích trước đây, không hề có một cuộc chiến cuồng đại nào giữa Thượng đế và ác quỷ, bởi vì Thượng đế, Đấng Sáng tạo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ gì xảy ra trong một bầu cõi chưa thăng thiên. Đó là tại sao mới có một bầu cõi chưa thăng thiên tương tự như một bãi chơi cát, nơi tất cả mọi thứ đều có thể được dựng lên rồi dễ dàng được xóa bỏ và không có gì là vĩnh viễn. Sa nhân không thể tạo ra cái gì vĩnh viễn có khả năng chống lại Thượng đế. Chúng muốn con tin là chúng đã làm được vậy, và vì thế chúng muốn con hoặc bị kẹt vào giao tranh với chúng, hoặc bị kẹt vào nỗi khổ não hay lo sợ không biết thế giới sẽ có được cứu vãn hay không.

12.8. Con luôn luôn có khả năng thăng vượt

Đó chính là điều mà thày cần con bước ra khỏi, hầu con nhận ra là cho dù điều kiện hiện thời có là gì, thì sa chân và những điều kiện mà chúng tạo ra không thể ngăn con tự thăng vượt. Tự thăng vượt nghĩa là gì? Trong bản chất, đó là khi con thăng vượt điều kiện mà con đang đối mặt ngay lúc này. Cho dù điều kiện đó có thấp kém đến đâu đi nữa, con vẫn có khả năng thăng vượt. Đây là lời dối trá mà sa nhân đã quảng bá dưới nhiều hình thức khác nhau khi chúng bảo có những điều kiện thấp kém đến độ con không thể sử dụng để tự thăng vượt.

Con có thấy điều thày nói trước đó? Khi ban đầu con bước xuống tâm thức tự xem mình là một sinh thể tách biệt, con vốn mang sẵn nhận biết là mình có khả năng thăng vượt ý niệm bản ngã hiện hữu để vươn lên cao hơn. Hầu hết mọi người trên địa cầu đều đã tin vào lời dối của sa nhân rằng điều đó không thể làm được. Nhưng con tất nhiên, con cảm nhận là mình có thể, vì nếu không thì con đã không cất bước trên đường tu.

Nhưng con vẫn còn nơi ba thể cao rất nhiều niềm tin vi tế là một số điều kiện không tâm linh sẽ không hỗ trợ sự tăng triển tâm linh của mình. Đây là một vấn đề viễn quan. Khi con nhìn thế giới qua các niềm tin gây giới hạn trong ba thể cao, toàn bộ tầm nhìn của con khiến con tưởng là có rất nhiều điều kiện không tâm linh sẽ ngăn chặn bước tiến tâm linh của con. Nếu con nhìn trở ngược đời mình, nhìn vào các tin tưởng hiện tại của mình, nếu con nhìn vào một số giáo lý tâm linh mà con đã tìm hiểu và thực hành, con sẽ thấy ý tưởng đó hình thành một bối cảnh vô cùng vi tế cho mọi tin tưởng và cách nhìn đời của hầu hết mọi người. Nó rất, rất vi tế. Ở mức thấp nhất, nó bảo con là trên địa cầu có những điều kiện không thể thay đổi mà con không thể thăng vượt. Ở mức cao hơn một chút khi con ý thức được đường tu tâm linh, con sẽ vẫn cảm nhận là một số điều kiện xảy ra không thể hỗ trợ cho sự tăng triển tâm linh của con. Và do đó con bị kẹt trong ý tưởng là hoặc con phải thay đổi các điều kiện này đi, hoặc con phải tránh né chúng và trốn chạy khỏi chúng.

Điều thày muốn chỉ ra cho con thật giản dị: Khi con nhìn vào đời mình ngay bây giờ, thày chắc chắn sẽ có một số điều kiện mà con nghĩ con không thể thay đổi. Có thể con không thay đổi được là vì viễn quan của con quá giới hạn. Cũng có thể con không thay đổi được, như thày vừa giải thích, là vì muốn thay đổi thì con sẽ phải vi phạm quyền tự quyết của bảy tỷ người kia, hoặc quyền tự quyết của một số người trong gia đình hay trong xã hội. Con là thành phần của một đơn vị tập thể và những thành viên của đơn vị tập thể đó có một viễn kiến nào đó. Con không nhất thiết có khả năng thay đổi những điều kiện này.

12.9. Lời dối vi tế rằng con không thể thăng vượt

Điều con có thể làm được là thay đổi cách con nhìn những điều kiện đó để con xoay chuyển. Thay vì coi đó là những chướng ngại cản trở sự tự thăng vượt, con xem chúng là những cơ hội, là những hỗ trợ cho tự thăng vượt. Thay vì nhìn vào một điều kiện, sợ hãi nó, cảm thấy ân hận và đau khổ vì nó, nghĩ rằng: “Ồ, tôi phải thay đổi nó đi, tôi phải lánh xa để làm người tâm linh,” thì giờ đây con có thể nhìn vào điều kiện đó và nói: “À, thật là một cơ hội quá tốt để tôi tự vượt thăng.” Đây là một sự xoay chuyển vĩ đại trong khả năng tự nhận biết. Nhiều người đã bước chân trên đường tu hàng 30, 40 năm mà không thực hiện được cuộc xoay chuyển này. Thày nói với con là con đang ở mức trong khóa tu tự điều ngự này nơi con có khả năng xoay chuyển được như thế, và thày đang ở đây để giúp con. Thày sẽ làm tất cả trong khả năng mình khi con tham dự khóa nhập thất của thày trong các thể thanh cao. Điều chính con có thể làm là suy ngẫm những ý tưởng vừa kể trong tâm ý thức của con.

Con cũng có thể biểu đạt – hay đúng hơn, nhận biết – sự kiện con đã có một ý định dựa trên tình thương để thực hiện cuộc xoay chuyển đó. Thày đã nói là thày không muốn con sống phần đời còn lại trong nỗi sợ chết và chỉ khắc phục được trên giường hấp hối. Thày không muốn con sống phần đời còn lại mà vẫn xem các điều kiện trên địa cầu là kẻ thù cho sự phát triển tâm linh của mình, trong khi thật ra, con có thể xoay chuyển để xem chúng là cơ hội.

Con yêu dấu, con chẳng thấy là lời dối của sa nhân vô cùng giản dị hay sao? Trước tiên là niềm tin là các điều kiện hiện hữu trên địa cầu không đạt tiêu chuẩn và phải tốt đẹp hơn. Sau đó là niềm tin, vì con là người tâm linh cho nên con đang phấn đấu để trở thành tốt hơn, con phấn đấu để bước vào một thế giới tốt đẹp hơn nơi các điều kiện sẽ cao hơn bây giờ. Con biết là để bước vào thế giới cao hơn đó, con phải tự thăng vượt. Lời gian dối mà sa nhân quảng bá là bảo rằng trong thế gian có những điều kiện tồi tệ đến độ con không thể sử dụng để tự thăng vượt. Con phải hoặc giao chiến với chúng và thay đổi chúng, hoặc con phải xa lánh khỏi chúng.

Con chẳng thấy chúng đang cố bảo gì hay sao? Tự thăng vượt nghĩa là gì chứ? Đó là khi con nhận ra điều kiện hiện hữu là kém cỏi, con nhận ra khả năng mình có thể là hơn vậy, rồi con chuyển đổi ý niệm bản ngã, rời bỏ cái kém để là cái hơn. Con chẳng thấy tinh túy của sự tự thăng vượt là đi từ cái kém sang cái hơn hay sao? Dù cái kém có thấp kém tới đâu, thật chẳng có gì quan trọng vì con luôn luôn có thể chuyển sang cái hơn. Sa nhân cố khiến con tìn là có một số điều kiện kém cỏi đến độ con không thể chuyển từ cái kém sang cái hơn.

Con chẳng nhìn ra sự lừa dối ở đây hay sao? Cho dù điều kiện đó có thấp kém tới đâu, con cũng luôn luôn có khả năng đi từ cái kém lên cái hơn. Thật ra, nếu nó càng thấp kém thì việc đi lên sẽ càng dễ dàng hơn, bởi vì sự tương phản sẽ càng rõ ràng hơn giữa điều kiện mà con nhìn thấy với tâm vỏ ngoài, so với thực tại – thực tại cao hơn – mà con cảm nhận được trong tim.

12.10. Con đã dư biết lời dối là một lừa dối

Con chẳng thấy những xoay chuyển khó khăn nhất trên đường tâm linh là những xoay chuyển vô cùng vi tế hay sao? Đó là khi con chỉ thấy được một sự khác biệt nhỏ nhoi giữa viễn kiến mà con có trong tâm ý thức – qua kính vạn hoa của ba thể cao của tâm phàm – và viễn quan cao, viễn quan trực giác. Con chẳng thấy điều thúc đẩy con bước đi trên đường tâm linh là vì con có phần nào viễn quan nội tâm hay sao? Hẳn là con đã có một viễn quan trực giác cao hơn đến từ Hiện diện TA LÀ của con cũng như từ các chân sư thăng thiên.

Đây là điều cho con cảm nhận về một cái gì hơn nữa. Đồng thời, tất nhiên là trong cuộc sống hàng ngày con vẫn nhìn qua kính vạn hoa của bốn thể phàm và con vẫn nhìn thấy một viễn kiến thấp hơn hẳn. Cho tới giờ, con đã cho rằng cái con thấy trong viễn quan trực giác là một thực tại cao hơn đang hiện hữu nơi một cõi cao hơn. Điều này không sai, nhưng cho tới giờ con cũng cho rằng cái con thấy qua kính vạn hoa của bốn thể phàm cũng là một thực tại đang hiện hữu trong thế giới vật chất.

Sự xoay chuyển mà thày yêu cầu con thực hiện là nhận ra những gì con thấy qua kính vạn hoa của bốn thể phàm không phải là thực tại; đó chì là một nhận thức. Các chân sư khác cũng đã đề cập đến điều tương tự. Đức Phật Gautama đã nói về nhận thức, thày Maitreya đã nói về nhận thức trong sách của thày, và đức Mẹ Mary cũng nói về nhận thức trong “Khóa học về sự dồi dào”.

Không phải là không có một thực tại vỏ ngoài dưới hình dạng một số điều kiện trong thế giới vật chất. Chúng có mặt ở đó, chúng đã được loài người đồng sáng tạo, nhưng con không đang thấy những điều kiện đó. Con đang thấy một hình ảnh mà thôi, và hình ảnh này là do bốn thể phàm của con tạo dựng.

Để tăng triển trên đường tâm linh và nâng cao ý niệm bản ngã, con không phải thay đổi các điều kiện vỏ ngoài, mà con chỉ phải thay đổi viễn quan nội tâm. Con không phải thay đổi bất cứ gì bên ngoài chính con, mà con chỉ phải thanh tẩy viễn quan của con. Khi con thanh tẩy viễn quan, thanh tẩy nội dung của bốn thể phàm, con sẽ bắt đầu nhìn thấy các điều kiện trong thế giới vật chất y như thày nhìn thấy. Thày không nhìn chúng như là mối đe dọa hay chướng ngại trên đường tự điều ngự.

Thày đã có nói về một Trường đời Cay đắng, và những cú giáng của trường đời phải cay đắng tới chừng nào thì người ta mới bắt đầu thức tỉnh rồi mong muốn hơn nữa. Con chẳng thấy là theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói là các sa nhân đang làm ơn cho các thày khi chúng kéo mọi chuyện xuống ngày càng thấp hơn hay sao? Vì khi các điều kiện trở nên càng dày đặc và sơ khai, thì sự tương phản sẽ càng lớn hơn giữa những gì con thấy được qua tâm phàm và những gì con nhận biết ở bên trong. Chỉ là vấn đề thời gian khi khoảng cách trở nên to lớn đến độ con người sẽ nhận ra là phải có một cách tiếp cận nào khác đối với cuộc sống.

Thày biết đây không phải là một sự thể lý tưởng. Thày không đang tìm cách bào chữa cho sa nhân hay bảo rằng chúng chỉ đang làm những chuyện mà chúng nên làm. Thày không biện minh cho sự tàn ác mà con chứng kiến trên trái đất. Thày chỉ đang chỉ ra cho con thấy là ở mức khai ngộ hiện thời của con, việc xoay chuyển tâm con là chuyện khả thi, khi con nhận ra là không có một điều kiện nào mà con đối mặt là một trở ngại cho việc tự thăng vượt. Đó chính là một sự hỗ trợ cho con tự thăng vượt.

12.11. Định luật Tự thăng vượt

Con hãy thử lấy một điều kiện con phải đối diện trong đời ngay lúc này mà con cho là – hay đã từng cho là – phản tâm linh, một kẻ thù cho sự phát triển tâm linh của con. Điều thày muốn chỉ ra cho con là con có thể xoay chuyển để nhận ra điều kiện đó chỉ có vẻ là một chướng ngại cho con nếu con nhìn nó xuyên qua một ý niệm bản ngã nhất định. Bản ngã này được tạo thành từ các điều kiện trong bốn thể phàm của con. Nếu con nghĩ một cái gì đó là phản tâm linh, thì điều này cho thấy con có một ý niệm bản ngã giới hạn dựa trên một viễn quan không thuần khiết.

Chính điều mà con đang nghĩ là một chướng ngại cho sự phát triển tâm linh thật ra là cơ hội lớn nhất để con nhìn ra viễn quan giới hạn của mình và khởi sự thay đổi nó. Có một định luật hiện hành trên địa cầu, và có thể nói định luật này quy định điều kiện cho tự thăng vượt. Định luật này nói rằng con sẽ không thoát ra khỏi bất kỳ điều kiện nào trên địa cầu cho tới khi con hoàn toàn chấp nhận nó như nó hiện là, và chấp nhận là nó không hạn chế được mình như một sinh thể tâm linh.

Vậy con có thấy tư duy cuồng đại đã làm gì cho rất nhiều người tâm linh? Ngay cả giáo lý của chân sư thăng thiên cũng đã, ở một mức độ nào đó, củng cố cho xu hướng này khi họ lần đầu tiên tiếp xúc với giáo lý của các thày. Họ nghĩ là họ cần phải cưỡng chống lại một số điều kiện và không được chấp nhận chúng. Điều thày muốn nói là như sau: Một khi con thực sự hiểu được những gì thày đã nói với con, con sẽ hiểu là các điều kiện hiện thời là do những người sử dụng quyền tự quyết tạo ra. Thượng đế đã ban cho họ quyền làm như vậy.

Có người khác đã tạo ra một số điều kiện nào đó và chúng đang ảnh hưởng đến con, nhưng họ đã tạo ra những điều kiện này qua một ý niệm bản ngã giới hạn. Tại sao chúng lại ảnh hưởng đến con? Bởi vì con mang ít nhất một số yếu tố của ý niệm bản ngã giới hạn đó trong bốn thể phàm của con. Nếu không thì con đã không bị chúng ảnh hưởng gì hết, con sẽ không phản ứng lại chúng, con sẽ không cưỡng chống lại chúng, con sẽ không bị phiền hà hay bị hạn chế, hay cảm thấy chúng sẽ kềm hãm sự phát triển tâm linh của mình. Thậm chí con sẽ không có cả ý muốn thay đổi chúng. Các điều kiện đó sẽ hoàn toàn không quan trọng, không liên quan gì tới con.

Con chẳng nhận ra là trên địa cầu có rất nhiều điều kiện mà con không quan tâm hay sao? Con có thể đã lớn lên trong một môi trường nơi nước uống sạch là chuyện tự nhiên, nhưng một tỷ lệ đáng kể dân số trên thế giới không thể lấy nước sạch từ vòi nước, thậm chí nhiều người còn không có cả vòi nước. Vì lý do gì con nên quan tâm đến vấn đề này khi con đã lớn lên trong một xã hội không có vấn đề đó?

Điều thày muốn nói là những điều kiện mà con quan tâm, trên thực tế không giới hạn con nhiều hơn là những điều kiện mà con xem là không can hệ. Điều quan trọng là con xoay chuyển, qua đó con nhận ra là nếu con thăng vượt ý niệm bản ngã mà cho tới giờ con đã sử dụng để nhìn vào điều kiện, thì điều kiện đó sẽ không còn xáo trộn con nữa.

12.12. Thay đổi tâm có thể thay đổi ngoại cảnh

Điều đó không có nghĩa là điều kiện sẽ được thay đổi, bởi vì nó vẫn được cầm giữ trong tâm thức tập thể của người khác. Mà điều đó có nghĩa là điều kiện sẽ không còn giới hạn con nữa. Trong nhiều trường hợp, một khi con đạt tới điểm con thăng vượt được một điều kiện nào đó bằng cách chấp nhận là nó có mặt nhưng không ảnh hưởng được con, thì có thể con sẽ nhận thấy hoàn cảnh vỏ ngoài của con sẽ thay đổi, và con sẽ thoát xa khỏi điều kiện đó.

Như thày đã nói, sứ giả này đã quyết định là ông muốn thăng vượt ý niệm bản ngã đã hấp dẫn một số người về phía ông, và ông đã không còn hấp dẫn những loại người đó nữa. Nhiều người đã có cùng một trải nghiệm, và một điều tương tự cũng xảy ra cho các điều kiện vật lý ngoại cảnh. Thay đổi có thể xảy đến trong đời con một cách thật lạ lùng một khi con khắc phục được ý niệm bản ngã đã khiến con cho rằng con không thể là người tâm linh nếu một số điều kiện có mặt.

Con có khả năng là người tâm linh cho dù con phải đối diện với hoàn cảnh thế nào đi nữa. Rất nhiều người đã chứng tỏ điều này suốt các thế kỷ và suốt các thời đại. Con đang ở đây để chứng tỏ điều này trong thời đại hôm nay. Đó chính là lý do tại sao con đã tình nguyện đi vào hiện thân vào thời buổi này. Thày không đang nói với con điều gì mà con chưa biết trong nội tâm. Thày chỉ nhắc nhở con, hầu con có thể xoay chuyển trong nhận biết ý thức và khởi sự nhìn đời mình cũng như hoàn cảnh vỏ ngoài của mình với tinh thần chấp nhận mới mẻ rằng đây chính là một cơ hội vĩ đại để con tự thăng vượt.

Serapis Bey TA LÀ, và mỗi giây trong mỗi phút trong mỗi giờ mỗi ngày, thày đang tự thăng vượt. Thày ở đây là đề giúp con làm tương tự. Con hãy nắm lấy tay mà thày đang dang ra cho con và chúng ta sẽ cùng nhau bước lên cao hơn trên con đường tự thăng vượt huy hoàng mà Đấng Sáng tạo của chúng ta đã cống hiến cho chúng ta.

Phát triển ý định tự lực

Bài giảng của chân sư thăng thiên Serapia Bey qua trung gian Kim Michaels, ngày 5/1/2016.

TA LÀ chân sư thăng thiên Serapis Bey. Mục đích của thày trong bài giảng này là cho con một số gợi ý có ý thức sẽ giúp con vượt qua các khai ngộ trên tầng thứ tư ở khóa nhập thất của thày. Và tất nhiên, đây là tầng mà con nhận được một liều tinh khiết gấp đôi.

Để bắt đầu, thày mong muốn con nhận ra là bây giờ con đã đạt tới điểm trên đường tu tâm linh – con đường tự điều ngự – nơi con cần biểu hiện động lực tự lực mà con đã vốn có, đã mang sẵn, để bước trên đường tu. Các Thượng sư biết rõ là các thày phải khởi sự thật dịu dàng với mọi người. Ở ba tầng đầu, các thày đã cho con một số giáo lý, một số kỹ thuật mà con có thể ứng đáp. Khi làm vậy, như thày đã trình bày trong bài giảng trước, các thày nhìn nhận là đối với hầu hết mọi người, cuộc sống từ quá lâu đã là một trận đấu quần vợt nơi con quen có một ai đó đánh banh lại cho con, và do đó con luôn luôn có một điều gì đó để mà phản ứng lại. Các thày cần con đạt tới điểm mà động lực để bước chân trên đường tu không còn là một sự phản ứng đối với, hay đối lại, bất cứ gì trong thế giới vật chất.

Các thày hiểu rất rõ đây có thể là một khai ngộ khó khăn vì nhiều người trong các con – cho dù con có nhận thức được trong ý thức hay trong trực giác – cũng biết từ lâu là có một lực chống lại tiến bộ tâm linh của con. Con có thể gọi đó là thế lực bóng tối, là thế lực của cái ác, là sa nhân hay bất cứ tên gọi nào khác. Sau khi con đã biết chuyện này từ lâu, lẽ tự nhiên con nảy ra ý tưởng là động lực tu tập của con phần nào là để lánh xa, để thoát ra, để tránh né hay để vươn lên khỏi các thế lực bóng tối đó. Con hiểu điều thày đang nói, phải không con? Thật là dễ rơi vào một cơ chế nơi động lực để bước trên đường tu liên quan đến – và do đó phần nào được quy định bởi – sa nhân. Thày đã nói về hàng ngũ giả trá, và chúng đã rất thiện nghệ cài đặt nhiều ý tưởng nhằm bóp méo cách nhìn của con về đường tu đến độ nó kềm hãm tiến bộ của con, hay thậm chí đưa con vào một ngõ cụt sẽ tốn nhiều kiếp để thoát ra.                 

10.1. Ý định tự lực

Điều thày cần con làm ở mức này ở khóa nhập thất là nhìn vào những ý định của con một cách trung thực. Các thày đã nói trước đây là ngay cả nỗi sợ hàng ngũ tà đạo cũng mở tâm con ra cho hàng ngũ tà đạo – không phải theo nghĩa là chúng sẽ xâm nhập trực tiếp vào tâm con và ảnh hưởng con qua cách đó, nhưng chúng có khả năng ảnh hưởng con gián tiếp bằng cách khiến con trốn chạy những gì con sợ, hay con không sẵn lòng nhìn vào một điều gì mà con sợ. Sự kiện này khiến nhiều đệ tử tâm linh mang trong tâm thức một số yếu tố mà mình không muốn xem xét. Chẳng hạn, nếu con rất lo sợ đi theo hàng ngũ tà đạo, có thể con sẽ không sẵn lòng nhìn vào một số ý tưởng mà chúng đã cài đặt vào tiềm thức con trong kiếp này hay những kiếp trước.

Con sẽ cảm thấy thật xấu hổ, thật tủi nhục, thật khiếp sợ nếu con phải nhìn nhận là mình đã mang một số yếu tố tâm thức sa ngã trong tiềm thức mình. Thậm chí con có thể sợ là thày, Serapis Bey, sẽ chối từ con nếu có ai phát hiện là con có những yếu tố đó, và điều này đương nhiên sẽ không giúp con hưởng lợi từ sự giúp đỡ mà thày dành cho con.

Như thày có nói, con không thể giấu gì với thày. Gần như không có ai đến khóa nhập thất của thày trên đường tự điều ngự mà không có những yếu tố tâm thức sa ngã, hay những tin tưởng do sa nhân và hàng ngũ giả trá tạo ra trong tiềm thức mình. Làm sao con có thể sống sót một vài kiếp trên hành tinh này mà không bị tác động bởi từng nấy ảo tưởng và dối trá khắp mọi nơi? Đối với thày, không có gì bất thường, không có gì tiêu cực, không có gì mà thày cần xét đoán xem con có những yếu tố đó hay không. Thày không ở đây để phán xét con, bắt lỗi con hay làm con xấu hổ. Thày ở đây để giúp con thăng vượt tất cả những gì đang giới hạn con trên đường tu. Một điều sẽ giới hạn con là nếu con có những yếu tố do sa nhân hay tà lực cài đặt. Cho dù con không mang những thứ bị cài đặt trực tiếp, vẫn có thể con mang lòng sợ hãi – mà theo một cách nào đó cũng là một cài đặt – và khi con tránh nhìn một điều gì thì, tất nhiên, nó sẽ kềm chân con trên đường tu. Không thể nào khác được.   

Thày cần con đạt tới mức con nhận ra là động lực thật sự của con khi bước trên đường tu không dính dáng gì đến tà lực hay hàng ngũ giả trá. Động lực thật sự của con phải đến từ bên trong và liên hệ, trong ngắn hạn, với Sứ vụ Thiêng liêng của con cho kiếp này, và trong dài hạn với mục đích nguyên thủy của con khi đến địa cầu. Thày đề nghị là con suy ngẫm điểm này thật cẩn thận trong tâm ý thức. Một lần nữa, có thể sẽ hữu ích nếu con lập ra một danh sách những ý định và động lực mà con thấy xuất phát từ một phản ứng nào đó đối với tà lực. Có điều gì mà con cố tránh né, trốn chạy hay vượt khỏi hay không?

Thày cần con suy ngẫm trong ý thức điều gì con thực sự yêu thương về tâm linh và đời sống. Nhiều khi các thày thấy đệ tử đến khóa nhập thất của thày với quá nhiều giới hạn đã được lập trình trong tâm, đến độ họ không dám nghĩ tới cả những gì mình thực sự mong muốn. Thày yêu cầu con làm một bài tập là con hãy lấy một tờ giấy, đọc bài thỉnh kèm với bài giảng này, sau đó con ghi xuống bất cứ gì đến với con liên quan tới những điều con thực sự muốn làm trong đời. Thày cần con ý thức sự kiện là con cần bỏ sang một bên mọi hạn chế mà con đang có. Thày yêu cầu con, lúc đầu, hãy xem việc này như một bài tập lý thuyết, nghĩa là– trên lý thuyết – nếu con không có tất cả những hạn chế mà con phải đối diện trong hoàn cảnh hiện thời hay trong tâm lý con, thì con thực sự muốn làm gì?

Thày không yêu cầu con suy đoán xem thày muốn con làm gì, hay các chân sư thăng thiên khác muốn con làm gì, hay Thượng đế muốn con làm gì. Thày không yêu cầu con suy đoán xem các sa nhân không muốn con làm gì. Thày cũng không yêu cầu con nghĩ xem người khác muốn hay không muốn con làm gì. Mà thày yêu cầu con suy nghĩ xem – nếu con không có bất kỳ giới hạn nào – con muốn thực sự làm gì trong đời?

10.2. Những loại ý định khác nhau

Con sẽ nhận thấy câu trả lời cho câu hỏi trên có thể thuộc hai loại. Có thể có những việc liên quan đến những mong muốn và ước mơ chưa thỏa nguyện, một cái gì đó mà con chưa bao giờ làm được nhưng lại luôn luôn muốn thực hiện. Không có gì sai trái với điều đó. Đó có thể là những trải nghiệm mà con muốn có.

Thày yêu cầu con nhìn xa hơn thế và xem xét là còn có một loại khác nữa, là những chuyện con muốn làm không vì muc đích cá nhân mà vượt cá nhân. Con có thể xem đó là một điều gì phụng sự sự sống, hay một mong muốn thay đổi chuyện gì đó, đem lại một thay đổi tích cực nào đó trên hành tinh này. Như các thày đã nói nhiều lần, đa số các con là người tâm linh đã tình nguyện đến hành tinh này để đem lại sự thay đổi tích cực qua chính ánh sáng, qua những sáng ngộ, động lượng và kinh nghiệm của con. Sẽ có một tỷ lệ nào đó trong số những việc con muốn làm trong đời liên quan đến mục đích này, là mong muốn thay đổi gì đó trên địa cầu.

Bây giờ thày cần con xem xét kỹ lưỡng hơn. Có lẽ con có thể đọc bài thỉnh thêm một lần hay đọc bài chú của thày thêm mấy lần nữa. Có lẽ con có thể ngồi yên trong im lặng, nhắm mắt lại và thiền quán về điều này. Điều thày mong muốn con làm là nhìn xa hơn tất cả những thứ mà con muốn làm, mà con cảm thấy con bó buộc phải làm, hay con cảm thấy con nên làm hầu thay đổi địa cầu. Thày cần con nhìn thấy là ngoài những hoạt động đó, sẽ có một số động lực, một số ý định không liên quan gì đến ý muốn làm gì ở ngoài con, mà thay vào đó, liên quan đến những gì đem lại cho con nhiều niềm vui nhất trong bản thân con.

Có thể con không thể thấy rõ lúc đầu. Có thể con sẽ thấy khó biểu đạt thành lời. Điều thày cố giúp con khám phá ở đây là sự kiện động lực nguyên thủy khiến con đến địa cầu có một khía cạnh Alpha và một khía cạnh Omega. Khía cạnh Omega là con muốn đem lại một số thay đổi vì con thấy trên địa cầu có những điều kiện cần bỏ lại đằng sau. Khía cạnh Alpha là con muốn chia sẻ ánh sáng của con, Hiện diện TA LÀ của con, ngọn lửa Thượng đế của con, khuôn đúc cá biệt độc đáo của con. Con muốn biểu hiện cá thể của mình một cách sáng tạo. Thày đã đề cập đến sự kiện đường tu tâm linh không phải là một chiếc áo tù bó tay bó chân. Nó vẫn cho con đủ khoảng trống cho sự sáng tạo cá nhân. Sự sáng tạo cá nhân này, trong dạng thuần khiết của nó, không nhằm sản xuất ra một số thay đổi nhất định để phản ứng lại những điều kiện hiện thời trên trái đất. Trong dạng thuần khiết, sáng tạo liên quan đến việc biểu hiện con người mà con là, cá thể thiêng liêng của con. Sự biểu hiện thuần khiết của sáng tạo không phải là chuyện tạo ra những kết quả vỏ ngoài, thay đổi vỏ ngoài, đặc biệt là những thay đổi tùy thuộc vào những chọn lựa của các sinh thể khác có quyền tự quyết, dù họ đang đầu thai vật lý hay là sinh thể sa ngã trong các cõi khác.

Trong tinh túy, sự sáng tạo liên quan đến việc biểu hiện con người của con vì niềm vui tinh khiết mà con nhận được khi con cảm nhận ánh sáng mà Thượng đế cho con chảy xuyên qua lăng kính của cá thể mà ngài đã cho con. Thày hiểu là lúc này có thể con chưa hòa điệu được với cảm nhận đó trong ý thức. Nhưng bằng cách suy ngẫm và thỉnh cầu, lần hồi con sẽ bắt đầu cảm nhận được. Điều vô cùng quan trọng là con cảm được điều đã cho con niềm vui tinh khiết đó không liên quan gì tới bất cứ gì bên ngoài con, vì đây là ý định thuần khiết nhất để con có mặt trên địa cầu. Đây cũng là một ý định mà con có thể bày tỏ cho dù hoàn cảnh vỏ ngoài hay các giới hạn con phải đối mặt có là gì đi nữa.

10.3. Động lực cao nhất của con

Thày đã cho con làm bài tập: “Nếu con không có giới hạn nào, con sẽ biểu hiện điều gì?” Bây giờ thày yêu cầu con đưa bài tập này lên một mức cao hơn, là con nhận ra rằng bất kể các giới hạn con đang đương đầu trong hoàn cảnh vỏ ngoài, không có gì trong các giới hạn đó có thể ngăn con làm cánh cửa mở cho ánh sáng và cá thể của Hiện diện TA LÀ tuôn chảy xuyên qua con. Điều này con có thể thực hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, và đây là điều thày cần con quán chiếu. Đây là cách duy nhất để con phát triển một động lực phát xuất hoàn toàn từ bên trong, và do đó nó không thể bị tác động, bị tiêu diệt hay bị kềm hãm bởi bất cứ gì bên ngoài con.

Trên đường tự điều ngự, phải tới một điểm khi động lực để con bước chân trên đường tu chỉ còn liên quan đến mong muốn ý thức của con, viễn quan ý thức của con, muốn biểu đạt con người thật của con trong thế giới vật chất. Đây là động cơ cao nhất để bước chân trên đường tu, mà đó là điều con cần hầu vượt qua các khai ngộ dưới các Thượng sư của Tia sáng thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy. Đó là tại sao thày là người chuẩn bị con cho các tia sáng đó vì con đang đứng ở ngay lỗ kim, ở ngay tiêu điểm.

Khi con bắt đầu cảm nhận được bản thể nội tâm của con cùng những gì đem lại cho con niềm vui, con cũng có thể bắt đầu nhìn ra hoàn canh bên ngoài. Thày có bao đệ tử đến với thày, và khi ngồi họp mặt nơi khóa nhập thất và nhìn vào hoàn cảnh vỏ ngoài của họ, họ thường hỏi: “Nhưng Serapis, thày chẳng thấy là con đang phải đối mặt với những hạn chế này trong hoàn cảnh vỏ ngoài hay sao? Làm thế nào con có thể thực sự tâm linh, làm thế nào con có thể biểu đạt sáng tạo khi con phải đương đầu với tất cả những tình huống đó mỗi ngày trong đời con? Làm sao con có thể bỏ việc làm, bỏ con cái, bỏ gia đình để làm một việc hoàn toàn sáng tạo hay tâm linh?”  

Các Thượng sư không đang yêu cầu con làm chuyện đó. Có một động lực giả hiệu mà sa nhân và hàng ngũ giả trá đã tạo ra suốt nhiều thế kỷ. Trong các thế kỷ trước, động lực đó thường được thể hiện, chẳng hạn trong văn hóa Cơ đốc, qua toàn bộ ý tưởng về đời sống tu hành ẩn dật. Có một sự tin tưởng là nếu con là một người thực sự sùng đạo, con sẽ dành trọn đời mình cho Thượng đế bằng cách đi tu trong một tu viện. 

Con sẽ rút hẳn khỏi đời sống con người bình thường, bị xem là đi ngược lại lòng sùng bái tâm linh và thờ phượng Thượng đế đích thực. Người ta cho rằng Thượng đế rất coi trọng những ai rút khỏi cuộc đời tầm thường và sống cách ly trong một môi trường thật là thoải mái nơi họ không phải đương đầu với rất nhiều khía cạnh của tự ngã, và do đó họ cũng không có tiến bộ tâm linh – hay họ không tiến bộ nhiều lắm.

Các chân sư thăng thiên không xem chuyện đó là lý tưởng. Đã có một thời khi việc rút lui khỏi đời sống để tích tụ động lượng tu tập là một việc ích lợi cho một số người, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả những ai sống trong tu viện đều tinh tấn. Trong thế giới ngày nay của Thởi đại Bảo bình, như các thày đã nói nhiều lần, thật là không còn cần thiết hay ngay cả xây dựng để có quá nhiều người rút lui khỏi xã hội. Điều quan trọng hơn gấp bội là con là người tâm linh và con tìm được cách thể hiện tính chất tâm linh của con trong đời sống hàng ngày. Điều quan trọng là con không cách ly khỏi xã hội mà lại chứng tỏ thế nào là sống tâm linh ngay trong một xã hội phản tâm linh.     

Điều quan trọng cho sự tăng triển của con là con không tự cô lập trong những cộng đồng tâm linh nơi các thành viên đều có thể xác nhận, chứng thực lẫn nhau. Họ có thể sống vô cùng thoải mái mà không phải quấy rầy đến tự ngã để mà tự buộc mình phải nhìn thấy tự ngã. Quá nhiều cộng đồng tâm linh hoạt động theo kiểu đó. Nếu mọi người ở đó đều tin chắc mình là người tâm linh và ai ai cũng đều xác nhận tự ngã cho nhau, thì họ sẽ không giúp nhau nhìn ra tự ngã và do đó chẳng ai sẽ khắc phục được tự ngã.    

10.4. Xem Serapis không là vị thày mà là vị hỗ trợ

Thày cần con nhận ra là đối với tuyệt đại số người tâm linh trong thời đại này, điều cần thiết, xây dựng và phù hợp với Sứ vụ Thiêng liêng của con là tìm được cách biểu hiện tính chất tâm linh và sáng tạo của mình bất kể hoàn cảnh vỏ ngoài có là gì. Để làm được thành công, con cần xoay chuyển tâm thức của con. 

Chuyển đổi đầu tiên mà con cần thực hiện là con không nhìn thày như là một vị thày truyền thống. Cho tới giờ, thày cùng ba vị Thượng sư mà con đã gặp đã hành xử phần nào như những vị thày mà con có thể tìm thấy trên địa cầu. Các thày đã nắm phần chủ động trong khóa nhập thất. Các thày đã trình bày một số bài giảng, bài tập, đưa ra một số thử thách cho con và con đã hồi đáp. Tất nhiên, có thể con đã có một động lực để gia nhập khóa tu và bước chân trên đường tự điều ngự. Một khi con ở trong khóa tu, nhiều khi động lực hàng đầu trong tâm ý thức của con dồn vào các thày, dồn vào việc tuân theo khai ngộ, vượt khai ngộ, tránh làm các thày thất vọng hay bất kỳ cảm nhận nào khác. Thày cần con xoay chuyển động cơ của con khi tham dự khóa nhập thất và tương tác với thày không dựa trên mong muốn chiều lòng thày, đi theo thày, hay cũng quan trọng không kém, chống  đối thày. Thày cần con xoay chuyển và nhận ra con ở trong khóa này là vì con muốn khắc phục tất cả mọi chướng ngại đang ngăn cản con làm cánh cửa mở cho sự biểu hiện sáng tạo của ánh sáng, cũng như của cá thể mà con thật là, tức cá thể neo trụ nơi Hiện diện TA LÀ của con.    

Thày cần con xoay chuyển sang một động lực tham gia khóa này dựa trên tình thương. Thày có thể cảm nhận khá dễ dàng khi đệ tử có một phản ứng với thày. Hoặc họ mong muốn chiều lòng thày, hoặc họ có một điểm tắc nghẽn nào đó trong tâm thức khiến họ miễn cưỡng làm theo chỉ dẫn của thày. Đây là điều mà con cần khắc phục ở tầng thứ tư của khóa nhập thất này. Thày cần con đạt tới điểm, cho dù con đã nhìn thày và các chân sư khác như thế nào trong quá khứ, thì giờ đây con có khả năng liên hệ với thày một cách hoàn toàn cởi mở và trung lập. Thày không phải là người kỷ luật con, thày không nhìn con từ trên cao, thày không phơi trần hay hạ nhục con. Thày không là người đặt đòi hỏi lên con.   

Thày ở đây để tạo điều kiện cho con phát triển nhưng thày không là cái động lực. Con cần tự cung cấp động lực đó hoàn toàn từ bên trong chính con. Thật ra tại tầng thứ tư, có một thời điểm khi thày quy tụ các đệ tử đã sẵn sàng vào một căn phòng. Trước khi mọi người bước vào phòng, thày nói với họ mục đích là để họ nhận được động cơ chủ chốt khiến họ bước chân trên đường tu từ điểm này trở đi. Tất nhiên, thày nói cách nào đó để họ tin là chính thày sẽ trao cho họ động cơ đó. Và khi mọi người bước vào phòng và ngồi xuống, thày sẽ chỉ ngồi đó, đưa mắt nhìn từ người này đến người kia. Đối với các đệ tử sẵn sàng nhìn vào mắt thày thì thày cũng nhìn vào mắt họ, nhưng thày không nói gì.       

Phải mất một lúc thì các đệ tử mới bắt đầu nhìn thày với một dấu hỏi to tướng trong mắt họ. Rồi phải mất thêm nhiều thời gian hơn trước khi một số bắt đầu hỏi: “Serapis, đến bao giờ thày mới tiết lộ cho chúng con động cơ của chúng con?” Thày vẫn cứ ngồi như vậy, nhìn họ và mỉm cười, và rồi thường thường sẽ có một hai người trong nhóm nhìn mọi người và nói: “Có lẽ thày đang muốn nói là chúng ta cần tìm bên trong chính chúng ta chăng?” Thế là, thông thường, ánh sáng bỗng bật lên trong mắt hầu hết mọi đệ tử.    

Có thể có một số không sẵn lòng làm chuyện này. Trong một số trường hợp, có đệ tử đã phải rời khóa tu, quay trở ngược và theo học những khai ngộ khác. Trong đa số trường hợp, các đệ tử trở nên rất háo hức, họ nhắm mắt lại và đi vào bên trong. Điều mà thày có thể giúp đệ tử ở điểm này là, đương nhiên, vì họ đang ở trong hào quang của thày, thày có thể che chắn họ khỏi mọi động lực ô uế bình thường sẽ tới lôi kéo tâm họ. Trong Hiện diện của thày, họ có nhiều cơ hội hơn để khám phá ra điều mà thày vừa đề cập, tức là những gì đem lại cho họ niềm vui lớn nhất.   

10.5. Là người ngang hàng với Serapis

Sau khi các đệ tử khám phá ít nhất một số động lực nội tâm của mình, thì một sự chuyển đổi xảy ra. Bỗng nhiên, không còn ý muốn chiều lòng thày, hay sự miễn cưỡng hay yếu tố giả tạo nào khác trong thái độ và quan hệ của họ với thày. Giờ đây cả trò lẫn thày bắt đầu tương tác với nhau một cách hoàn toàn khác. Đệ tử không còn chờ thày làm gì đó và giữ chủ động, mà thay vào đó, họ nắm lấy vai trò chủ động, và họ đến hỏi thày: “Serapis, con muốn thấy điều này, con muốn hiểu điều kia, con muốn phát triển khả năng nọ, vậy thày nghĩ sao?” Đột nhhiên, mọi người không còn hành xử như thày với trò, mà hành xử bình đẳng.

Thày không đứng trên đệ tử, thày không đứng trên các con. Thày chỉ có nhiều kinh nghiệm hơn và có lẽ nhiều viễn quan hơn. Thay vì là vị thày cao cả dũng mãnh đứng đầu lớp học và nhìn xuống học sinh, giờ đây thày là kẻ mà thày luôn luôn muốn là: một vị hỗ trợ. Ở điểm này, mọi người kinh qua một số bài tập khác nhau, nhưng thày nói điều này cho con vì điều quan trọng cho sự tăng triển của con ở mức này là con cũng kinh qua một số bài tập đó trong tâm ý thức của con.

Điều thày cần con nhận ra ở mức này là sự tăng trưởng của con có hai yếu tố, Alpha và Omega. Yếu tố Alpha tất nhiên là con đạt tới điểm con biểu hiện được sự sáng tạo của con từ bên trong, từ Hiện diện TA LÀ của con. Yếu tố Omega là hầu đạt tới điểm đó, con cần nhìn ra một số chuyện trong chính tâm thức con. Và để nhìn ra, thường khi con sẽ cần trải nghiệm một số tình huống trong thế giới vật chất.  

10.6. Tin rằng có những thứ không tâm linh

Điều này có nghĩa là con có thể thực hiện thêm một sự xoay chuyển rất quan trọng trong thái độ của con đối với thế giới vật chất, đối với cõi của Mẹ, trong cách con nhìn thế giới. Có một cái móc vô cùng tinh vi mà hàng ngũ giả trá đã tạo ra suốt một thời gian rất dài là ý tưởng rằng trên thế giới có một số thứ không tâm linh, không tinh khiết, một số thứ sẽ không giúp con tăng triển tâm linh.

Các thày đã từng nói là tất cả những gì sa nhân cần làm để làm rối tung mọi thứ trên trái đất là tạo ra ý tưởng rằng:
– Có một chuẩn mực.
– Tất cả mọi thứ đều phải được phán xét theo chuẩn mực.

Sa nhân đã tạo ra chuẩn mực bảo rằng những thứ này là tâm linh và những thứ kia không tâm linh. Sau đó chúng phóng chiếu ý tưởng là nếu con là người tâm linh hay người sùng đạo, con cần phải đánh giá mọi thứ theo chuẩn mực đó. Thế là con có rất nhiều người tâm linh bỏ ra biết bao năng lực và chú ý để đánh giá mọi công việc mình làm, mọi chuyện mình gặp trong thế giới vật chất. Họ không làm vậy một cách trung hòa mà họ lại dựa trên sự phán xét giá trị xem cái gì là tâm linh, cái gì không. Và tất nhiên, niềm tin nền tảng, hay sự giả định nền tảng của họ là bất cứ gì mang nhãn hiệu không tâm linh sẽ cản bước tăng trưởng của họ. Đây chính là điều mà hàng ngũ giả trá muốn con tin.   

Con hiểu là con không còn ở dưới tầng tâm thức 48 nữa, phải không con? Bởi vì nếu không, con đã không ở tầng thứ tư của khóa nhập thất của thày. Có những người ở dưới tầng 48 cần lượng định xem điều gì là không tâm linh. Chắc chắn là họ không thể tinh tấn tâm linh được nếu họ cứ tiếp tục giết người, ăn cắp hay làm chuyện tội phạm. Có những người cần đến một chuẩn mực bảo rằng: “Chuyện này là không tâm linh, nó sẽ chặn không cho tôi lên thiên đàng, ngăn chặn tôi tiến bước trên đường tâm linh.” Nhưng thày không đang nói về những người đó.       

Thày đang nói về con, là người đã đạt đến tầng thứ tư của Tia thứ Tư trên con đường tự điều ngự. Thày cần con, ngay bây giờ, nhìn lại các chuẩn mực của con về cái gì là tâm linh hay không tâm linh. Mục đích của thày là đưa con tới điểm con nhận ra là cho dù hoàn cảnh con phải đối diện ngay bây giờ có là gì, con vẫn có thể là người tâm linh, và con vẫn có thể biểu hiện sự sáng tạo và cá thể mà Thượng đế đã ban cho con.  

Thày cần con thăng vượt một cái móc tinh vi khác của hàng ngũ giả trá, bảo rằng khi nào một số điều kiện vỏ ngoài được hội đủ, thì khi đó con mới có thể thực sự tâm linh. Đây là ảo tưởng mà con cần khắc phục, và con khắc phục bằng cách nhận ra là cách đánh giá, xét đoán một điều kiện hay một hoạt động là tâm linh hay không tâm linh, không phải lả cách nhìn cao nhất về sự vật.

Con sẽ không tiến xa hơn điểm này nếu con nghĩ là có một số hoạt động không tâm linh mà con phải tránh né, và có những hoạt động khác tâm linh mà con phải tìm cầu.  Điều thày cần con nhận ra là, ngay bây giờ, bước tiến của con trên đường tu tùy thuộc vào việc con nhìn ra một số điều kiện, một số khuôn nếp, một số khuôn đúc trong bốn thể phàm của con đang hạn chế con biểu hiện sự sáng tạo cũng như quyền năng sáng tạo của con.

Để nhìn thấy chúng, con cần có một số trải nghiệm trong thế giới vật chất. Những điều kiện mà con đối mặt ngay trong lúc này không phải là kẻ thù của sự phát triển tâm linh của con. Con không cần phải nhìn chúng theo cách đánh giá sơ sài, cách đánh giá trắng đen, cách đánh giá nhị nguyên là chúng có tâm linh hay phản tâm linh. Con cần xem xét chúng và nhận ra các điều kiện đó chỉ là sự biểu hiện của một trạng thái tâm thức nào đó. Chúng cho con một cơ hội để con nhìn thấy một điều gì đó về chính con dựa trên cách con phản ứng lại các điều kiện đó.

Con có thể đang đối mặt với một hoàn cảnh, mà từ một sự đánh giá trắng đen bề ngoài, con sẽ cho là có những thứ không được tâm linh, không được trong sạch. Cho đến giờ, có thể con đã cố tránh né chúng, bác bỏ chúng, chối từ chúng, chạy trốn khỏi chúng. Điều thày cần con làm là xoay chuyển và nói: “Những điều kiện này thật ra đang có ý dạy tôi điều gì? Tôi đang phản ứng lại chúng như thế nào? Phản ứng của tôi nói lên điều gì về những tin tưởng, những cảm nhận của tôi, về cách tôi nhìn chính mình trong quan hệ với thế giới vật chất?”

10.7. Khía cạnh Alpha và Omega của bản sắc

Những gì con mang trong thể bản sắc có một khía cạnh Alpha và một khía cạnh Omega. Khía cạnh Alpha nằm trong phần cao của thể bản sắc, là cái nhìn từ ngay bên dưới cá thể trong Hiện diện TA LÀ của con. Nhiều người không thể nhìn thấy nó một cách ý thức vì nó bị che khuất bởi khía cạnh Omega của bản sắc. Cái Omega này là ý niệm bản sắc mà con đã xây đắp suốt nhiều kiếp đầu thai trên địa cầu.

Ý niệm bản sắc này là cách con nhìn bản thân con trong quan hệ với thế giới vật chất, với cõi của Mẹ. Đây là bản sắc mà con cần phát hiện, phơi bày, tra vấn, nhìn thấy là nó không thực, và dần dần thăng vượt nó. Đây là cái bản sắc khiến con tin rằng bởi vì con ở trong một cơ thể vật lý, bởi vì con ở trong hoàn cảnh này kia nọ, con không thể bày tỏ cá thể đích thực và sự sáng tạo đích thực của con. Chắc chắn là con có một số khuôn ếp trong cảm thể, một số tin tưởng trong trí thể, cũng chặn nghẽn sự sáng tạo của con. Chúng ở một mức thấp hơn ý niệm bản sắc bảo con có thể làm gì và không thể làm gì, cái gì con được phép hay không được phép làm trong thế gian này. Thày cần con suy ngẫm điều này với tâm  ý thức, để qua đó con có thể tận dụng những bài học mà con nhận được ban đêm ở khóa nhập thất của thày.  

Người ta nói rằng dưới mắt người trong sáng thì mọi chuyện đều trong sáng, và hẳn câu nói này chứa đựng nhiều sự thật. Nhưng thày sẽ đi một bước xa hơn và nói rằng đối với một người có tâm thức trong sạch, ngay cả sự lượng định trong sạch hay không trong sạch cũng tan biến mất. Con không nhìn vào đời mình, vào các điều kiện, rồi bảo: “Ồ, cái này ô uế, tôi muốn tránh.” Thay vào đó, con nói: “Nhất định phải có lý do khiến điều kiện này thị hiện trong đời mình, nhất định phải có điều gì đó mà đúng lý tôi phải học hỏi từ đó.”

Điều này không có nghĩa là con ôm lấy điều kiện đó, mà con ôm lấy bài học. Thay vì chạy trốn khỏi điều kiện và như vậy cũng chạy trốn khỏi bài học, con ôm lấy bài học. Có nhiều người tâm linh, hầu khắc phục một giới hạn trong tâm lý mình, cần phải đi một số bước, cần kinh qua một số trải nghiệm có vẻ phản tâm linh hay ô trược trong nhãn quan trắng đen. Nhiều người trong số các con sẽ có thể nhìn vào đời mình và nhận thấy là con đã trải qua một số tình huống tỏ ra hoặc ô trược, không tâm linh và đau đớn, hoặc khiến cho bây giờ con phải vô cùng xấu hổ.

10.8. Nguyên nhân của cảm nhận nhục nhã 

Con đã cảm thấy nhục nhã bởi những điều kiện đó nhưng nếu con sẵn lòng xoay chuyển như thày vừa nói, con có thể khắc phục những cảm giác đó và hiểu ra là con đã phải kinh qua chúng hầu khắc phục một điều gì đó bên trong con. Có thể có một bài học mà con đã phải học về một niềm tin là con có thể hay không thể làm điều gì trong thế gian này. Cũng có thể con cần bị nhục nhã để khắc phục một niềm tự hào.  

Nhiều người tâm linh được hưởng trớn rất lớn khi họ thành công trong thế giới vật chất. Chẳng hạn có nhiều người trong một tiền kiếp đã được ưu đãi, đã thuộc một tầng lớp ưu tú ưu đãi. Con đã giàu có, đã sinh ra trong một gia đình danh giá quyền lực, hay con đã từng giữ chức vụ và điạ vị trong xã hội khiến con không phải nếm mùi một số điều kiện mà những người gọi là tầm thường phải trải qua.

Do đó, có thể con đã cảm thấy thật nhục nhã phải trải qua các điều kiện đó, nhưng tại sao con lại cảm thấy như vậy? Là vì con đã tạo dựng một niềm tự hào cho rằng mình phần nào tốt hơn mọi người khác do vị thế ưu đãi của mình. Thày không đang bảo là đa số người tâm linh đều là sa nhân, nhưng sự thật là nhiều người trưởng thành tâm linh đã đầu thai trong những gia đình có sa nhân trong đó, và lý do là để cho người tâm linh có thể học hỏi cũng như để cho sa nhân có cơ hội chứng kiến một cách nhìn khác về cuôc đời. Thật là quá dễ khoác vào niềm tin vi tế của sa nhân cho rằng bởi vì con có địa vị ưu đãi trong xã hội, thì con cũng là một người tốt hơn người khác, và do đó có những chuyện xấu xa mà con không phải tiếp xúc.

Nếu con tiếp xúc với những điều kiện đó, con sẽ cảm thấy nhục nhã. Và nếu đó là trường hợp của con, thày yêu cầu con xét xem liệu đó chẳng phải là toàn bộ mục đích để con có cơ hội khắc phục niềm tự kiêu của mình và bỏ nó lại đằng sau hay sao? Có một lý do khác cũng có thể xảy ra khi con trải nghiệm những điều kiện nhục nhã hay hạn chế mình. Có thể là con phải nhìn ra một khuôn nếp trong tâm lý mình, có thể con phải vượt qua lòng tự kiêu, hay cũng có thể là con muốn đạt tới điểm con biểu hiện được sức mạnh ý chí mà con đã không thể biểu hiện trong những kiếp trước.   

10.9. Biểu hiện một sức mạnh ý chí cao hơn

Khi thày nói là con phải có một số trải nghiệm cho đến khi con chán chê, thì câu này có những khía cạnh khác nhau. Có những trải nghiệm liên quan đến cơ thể đem lại cho con một cảm giác thích thú. Hầu hết mọi người sẽ thấy là suốt mấy kiếp sống, một khi họ đã nếm đủ những trải nghiệm đó thì họ sẽ bắt đầu chán ứ, không còn dính mắc những loại ham muốn thể xác đó như trước. Có một mức cao hơn cho sự kiện trên, là có một số điều kiện mà con trải nghiệm với mục đích đưa con tới mức con có được quyết định ý thức là: “Thế này là đủ rồi, tôi không muốn trải nghiệm chuyện này thêm nữa.”

Chính vị sứ giả này đã có trải nghiệm trong những năm gần đây là nhận ra ông đã tin tưởng sai lầm là vai trò của ông nhằm giúp đỡ tất cả những ai tự nhận mình quan tâm đến đường tu tâm linh, thậm chí cả những người đã từng là sa nhân, hay đã có một cái nhìn vô cùng tiêu cực về cuộc sống cũng như về chính họ. Rồi ông đã nhận ra lý do ông đã thu hút những loại người như vậy là vì ông cần biểu hiện sức mạnh ý chí để nói rằng: “Thôi đủ rồi, tôi không muốn những loại người đó trong đời tôi nữa.” Có thể con cũng đối mặt với một khai ngộ tương tự dưới một ngụy trang và y phục bên ngoài khác hơn. Điều quan trọng là con suy ngẫm xem trong đời mình có thể có chăng một số điều kiện mà con thu hút hết lần này tới lần khác, chỉ vì một nguyên do duy nhất là con chưa lấy quyết định chắc chắn là con không muốn đối phó với điều kiện đó nữa.    

Dĩ nhiên, điều có thể cần thiết là sau đó con nhìn vào bản thân và nói: “Đâu là niềm tin đang thu hút điều kiện này tới tôi, khiến tôi cảm thấy như mình bị bắt buộc, như mình phải làm, hay phải phản hồi?” Trong trường hợp vị sứ giả này, ông đã nhận ra là ông tưởng ông phải có khả năng giúp đỡ mọi người. Trong một nghĩa nào đó, đây cũng là một hình thức kiêu ngạo, bởi vì không ai trong chúng ta có thể giúp đỡ mọi người. Không một vị thày tâm linh nào – từ xưa tới giờ và trong tương lai – có thể giúp đỡ mọi người đang đầu thai. Cho dù con là ai đi nữa, sẽ có một số người mà con không thể chạm được. Sứ giả này tưởng là nếu có ai ông không thể giúp được, đó là vì nơi ông có cái gì đó không ổn. Ông không đủ giỏi, không đủ hiểu biết, đã không đủ phát triển một số khả năng. Ông không ngừng nghĩ là chính ông phải thay đổi bản thân để chiều lòng người khác.  

10.10. Thay đổi bản thân để chiều lòng người khác

Đây lại là thêm một cái móc của sa nhân mà chúng cài đặt vào tâm trí hầu hết mọi người dưới những ngụy trang khác nhau. Chúng khiến con nghĩ là bởi vì con đi trên đường tâm linh và con sẵn sàng tự cải sửa bản thân, đây là thêm một điều kiện mà con cần tự thay đổi để mà giải quyết. Con cần phải cong lưng ra để chiều lòng thêm những loại người đó, phải có khả năng giúp đỡ họ hay thực hiện một việc gì đó trong thế giới vật chất.     

Trong nhiều trường hợp, cuộc khai ngộ ở đây là con phải đạt tới điểm con có thể nói: “Tôi không muốn làm chuyện này. Chuyện này không phù hợp với mong muốn cao hơn về những gì tôi muốn biểu đạt trên địa cầu. Tôi không muốn xử lý những loại người này. Tôi không muốn thay đổi bản thân để chiều lòng những người không sẵn lòng bước chân trên đường tu, không sẵn lòng xem xét chính mình. Họ tìm cách thay đổi tôi để tránh không phải thay đổi chính họ, và tôi không chấp nhận nữa. Tôi không sẵn lòng tự thay đổi để chiều lòng những người không sẵn lòng tự thay đổi. Tôi sẽ tự thay đổi, và tôi tự thay đổi ngay bây giờ bằng cách quyết định trong ý thức là tôi không muốn những người này trong đời tôi. Tôi thay thế tin tưởng rằng tôi phải tự thay đổi để chiều lòng họ bằng nhận thức là tôi có quyền là con người mà tôi là, và biểu hiện cá thể mà Thượng đế đã ban cho tôi, cho dù những người đó có nghĩ gì đi nữa.”

Sự thật muôn đời là các đệ tử tâm linh có thể chia đại khái làm hai loại. Có những đệ tử rất chắc chắn nơi mình, họ thường có một niềm tự hào và một cảm nhận nào đó rằng mình biết hơn thày là thày phải dạy họ như thế nào. Những đệ tử như thế rất khó cho vị thày tâm linh giúp đỡ.

Xong có loại đệ tử kia thì vô cùng khiêm tốn, cởi mở đón nhận sự hướng dẫn của vị thày, cởi mở với nhu cầu cải sửa bản thân. Họ rất “khả huấn” nhưng chỉ tới một mức mà thôi, vì sẽ tới một điểm khi họ không thể tiến bộ được bằng cách đi theo thày. Con phải bắt đầu tự lấy quyết định, con phải quyết định là con muốn gì và không muốn gì trong đời mình. 

10.11. Tất cả đều tâm linh

Có thể sẽ rất ích lợi nếu con nhìn vào đời con, nhìn vào cách con lượng định điều gì là tâm linh hay không tâm linh, và nhận ra là khi mục đích thực sự là tăng triển, thì chẳng có gì trên địa cầu mà ô trược hay không tâm linh. Nếu con cần một trải nghiệm nào đó để nhìn ra điều gì đó về bản thân, thì việc trải nghiệm đó không phản tâm linh.

Thày cũng cần con nhìn vào chuẩn mực đó về tâm linh và nhận ra là hàng ngũ giả trá đã dùng nó để khiến nhiều người chú tâm vào việc tránh né một cái gì. Hãy lấy một ví dụ điển hình: tình dục. Biết bao người tâm linh có đủ loại tin tưởng rằng tình dục không tâm linh, rằng một số dạng tình dục không tâm linh, hay một số sinh hoạt tình dục không tâm linh.

Các con đã có nền văn hóa tu viện cổ xưa, qua đó người tu hành phải hoàn toàn tránh quan hệ tình dục, như ngay cả Giáo hội Công giáo cũng cấm đoán linh mục kết hôn. Thày không quan tâm con có quan hệ tình dục hay không, mà thày quan tâm là liệu con có để cho quan hệ tình dục chiếm quá nhiều chú ý của con mà con có thể sử dụng để tinh tấn tâm linh. Con có thấy điều thày muốn nói?  

Nếu con nghĩ tình dục là chuyện ô uế và con buộc mình phải tránh quan hệ tình dục, con đang tạo ra một sự căng thẳng trong tâm sẽ khiến con sao lãng việc tăng trưởng tâm linh. Nếu con nghĩ tình dục là ô uế hay một số dạng tình dục là ô uế, và con không ngừng đánh giá tình dục trong khi vẫn có quan hệ, thì một lần nữa sự chú ý của con lại bị bận rộn.   

Điều thày cần con ngộ ra là cho dù đó là tình dục hay một hoạt động thể xác nào khác, tự thân hoạt động đó không có gì ô uế. Điều con cần làm là đạt tới điểm con đơn giản lấy một quyết định. Thày không có vấn đề gì khi đệ tử nói: “Con mong muốn trải nghiệm tình dục” rồi sau đó con trải nghiệm một cách có trách nhiệm mà không làm tổn hại đến bản thân hay người khác. Như vậy con không để cho nó chiếm giữ sự chú ý của con.

Đó chỉ là một việc mà con làm nhưng nó không lôi cuốn sự chú tâm của con. Nó không khiến con ở trong tình trạng xáo trộn tình cảm không ngừng, hay không ngừng tranh luận với chính mình là chuyện đó có chấp nhận được hay không. Nó không khiến con tự hỏi: “Ồ, không biết mình có là người tâm linh hay không khi mình lại làm chuyện này, hay là mình không nên làm?” Thày cần con đạt tới điểm con không còn căng thẳng nào nứa liên quan đến các hoạt động thể xác mà con tham gia. Con cứ việc tham gia, con thưởng thức và con vui hưởng kinh nghiệm, và sau đó con lại tập trung phần lớn sự chú ý của mình vào những công việc khác.     

Thày vừa cho con một bài giảng thật dài, đó là vì tầng thứ tư ở khóa nhập thất của thày lại là một tầng nữa mà con thật sự không thể tiến bước cho tới khi con có sự đột phá. Thày biết là các thày khuyên con học từng bài hay đọc từng bài thỉnh mỗi ngày một lần và liên tục trong chín ngày. Điều sẽ vô cùng xây dựng nếu con có thể đọc bài thỉnh cho tầng thứ tư này nhiều hơn chín ngày, đọc đi đọc lại bài giảng này, suy ngẫm những gì thày đã nói, lập ra các danh sách hay it nhất thiền quán về các điều kiện và gợi ý mà thày đã trao cho con.

Thày muốn con không đặt ra giới hạn trong thời gian con sẽ học tập bài này. Con hãy tiếp tục cho đến khi con có thể cảm thấy một cách trung thực: “Bây giờ tôi đã sẵn sàng bước tiếp.” Thày không nói cho con biết con cần làm bao lâu. Có thể là chỉ một ngày, có thể là chín, hay cũng có thể là nhiều hơn. Thày chỉ yêu cầu con hòa điệu với thời điểm khi con cảm thấy trong nội tâm là con đã sẵn sàng.  Thày không yêu cầu con quyết định với tâm vỏ ngoài. Thật ra, thày yêu cầu con ý thức là tâm vỏ ngoài của con có thể muốn con hoàn tất bài học nhanh chóng do niềm kiêu ngạo, hay là nó có thể muốn kéo dài bài học ra do kiêu ngạo giả dối, khiêm tốn giả dối. Con hãy học tập bài này cho tới khi con biết rõ từ bên trong: “Giờ đây tôi đã sẵn sàng.”, xong con hãy bước tới tầng khai ngộ thứ năm.

Serapis Bey TA LÀ.   

Từ ý định dựa trên sợ hãi sang ý định dựa trên tình thương

Bài giảng của chân sư thăng thiên Serapia Bey qua trung gian Kim Michaels, ngày 4/1/2016.

TA LÀ chân sư thăng thiên Serapis Bey. Con có thể chờ đợi những gì khi con đến tầng thứ ba tại khóa nhập thất của thày, là tầng nơi con gặp sự phối hợp của Tia thứ Tư của Tinh khiết với Tia thứ Ba của Tình thương? Dĩ nhiên, con có thể chờ đợi gặp được tình thương của thày.

Điều này phần nào đặt ra một vấn đề cho một số đệ tử của các chân sư đã nhìn Tia thứ Tư từ một nhãn quan nào đó, và cũng nhìn thày như một vị thày kỷ luật nghiêm khắc. Như thày đã có nói, thày không nghiêm khắc và thày cũng không kỷ luật bất cứ ai. Ở tầng thứ ba, những học trò nào mà chưa buông bỏ hình ảnh này về thày, cần làm điều đó trước khi các con có thể thực sự bắt đầu các khai ngộ ở tầng này. Tất nhiên, thày sẽ giúp con làm điều đó, một phần bằng cách nói chuyện với con, phần khác chứng tỏ là thày cũng là một vị thày của tình thương giống như mọi Thượng sư khác.

8.1. Tại sao con không cần sợ các chân sư

Như các thày đã nói nhiều lần, con không thể trở thành một chân sư thăng thiên khi con còn bất kỳ loại sợ hãi nào trong bản thể mình. Con trở thành một chân sư thăng hiên bằng cách vươn lên tới mức tâm thức nơi con là cánh cửa mở cho dòng tình thương chảy xuống từ cõi thăng thiên. Không thể có sợ hãi trong tâm một chân sư thăng thiên.

Hiển nhiên có nhiều người trên địa cầu sợ gặp một chân sư thăng thiên hay một thiên thần. Con có thể thấy trong Kinh thánh có nhiều đoạn khi thiên thần hiện ra trước một người, thiên thần sẽ nói “Đừng sợ”, vì người đó mang lòng sợ hãi đối với mọi chuyện dị thường. Nhiều học trò của chân sư có thể mang lòng sợ hãi là họ không thể giấu giếm bất cứ gì khỏi mắt thày. Như thày đã nói, khi con ở khóa nhập thất của thày, tất nhiên là con không thể giấu gì với thày. Nhưng một lần nữa, nếu con ở khóa tu của thày với ý định cất bước trên đường khai ngộ mà thày cống hiến, tại sao con lại muốn che giấu bất cứ gì khỏi thày?

Điều mà thày muốn chứng tỏ cho con là cho dù thày có thấy gì trong tâm thức của con, thày vẫn thương yêu con, vẫn giúp con khắc phục và vượt khỏi điều kiện đó hoàn toàn. Như thày có giảng, mức thứ tư là cái lỗ kim, và Tia thứ Tư tượng trưng cho điểm trong khóa tự điều ngự mà con không thể bước xa hơn cho đến khi con thanh tẩy ý định của mình. Khi nói “thanh tẩy ý định của mình”, dĩ nhiên các thày muốn nói đến một vài điều. Nhu cầu thanh tẩy nền tảng là con cần thanh tẩy ý định của mình cho không còn ý định nào xuất phát từ lòng sợ hãi, và vươn tới mức con chỉ còn lại những ý định xuất phát từ tình thương.

Để làm được điều này, tất nhiên con phải sẵn lòng xem xét những ý định dựa trên sợ hãi mà con đang có. Nếu con sợ là thày sẽ lên án con nếu thày nhìn thấy ý định loại đó nơi con, thì hiển nhiên con không thể xem xét chúng. Con sẽ tìm cách che giấu chúng khỏi chính con, tưởng rằng nếu con có thể che giấu khỏi chính mình thì con cũng sẽ che giấu được với thày. Hiển nhiên là không phải vậy. Con có thể giấu một số chuyện với chính con, nhưng con không thể giấu được với thày, vì lý do giản dị là thày không có lòng sợ hãi nơi thày, và do đó không có gì mà một điều gì đó có thể lẩn trốn đằng sau.

8.2. Lòng sợ hãi che giấu như thế nào

Con thấy chăng là chỉ có sợ hãi mới dựng lên một bức tường để con giấu cái gì đó đằng sau? Làm thế nào sợ hãi lại tạo ra một bức tường che giấu? Thật ra, sợ hãi không hình thành một bức tường, sợ hãi không có thực chất gì mà có thể che chắn. Nhưng sợ hãi khiến cho con không sẵn lòng nhìn vào một điều gì đó. Và tất nhiên khi con không sẵn lòng nhìn vào thì điều đó sẽ nằm ẩn giấu khỏi tâm ý thức của con, có phải không? Không có một chất nào có thể che chắn được mắt con nếu con thực sự sẵn lòng nhìn vào.

Đó cũng là tại sao con không có gì phải sợ khi con nhìn vào một điều gì đó trong tâm lý mình. Con sẽ khắc phục nỗi sợ bằng cách nhìn vào nó. Thật ra cách duy nhất để khắc phục sợ hãi là nhìn vào nó, là nhìn xa hơn cái mà con sợ để thấy nó không đến nỗi tồi tệ như con tưởng, và nó không thể ngăn con tiến bước trên đường tu.

Điều mà các sa nhân đã làm là truyền cho con nỗi sợ là nếu con xem xét một số chuyện trong tâm thức và tìm thấy một số khía cạnh của tâm thức sa ngã trong tiềm thức mình, thì chân sư sẽ chối từ con và con không thể tiến xa hơn trên đường tu. Không có gì là xa hơn sự thật. Nào các thày có bao giờ bảo con phải thanh lọc mọi ô uế khỏi tâm thức mình trước khi con có thể trở thành học trò của chân sư thăng thiên đâu?

Con thử nghĩ đi. Thày là Thượng sư của Tia sáng thứ Tư của Tinh khiết. Vai trò của thày là gì? Là giúp học trò áp dụng Tia thứ Tư để tiêu trừ bợn nhơ của mình. Nếu con không có bợn nhơ thì tại sao con lại cần thày giúp? Toàn bộ công việc của thày trong vai trò Thượng sư chỉ hướng tới việc giúp mọi người khắc phục bợn nhơ. Làm sao thày có thể được việc nếu thày cứ liên tục phán xét và kích bác học trò về tội họ mang những bợn nhơ mà thày đang cố giúp họ khắc phục? Thật chẳng nghĩa lý gì khi con suy nghĩ một chút, nhưng đương nhiên sa nhân sẽ tìm cách ngăn cản không cho con suy nghĩ, để con trốn đằng sau nỗi sợ hay con giấu bợn nhơ đằng sau nỗi sợ.        

Thật ra con có thể che giấu bợn nhơ của con khỏi các thày giả trong hàng ngũ giả trá. Lý do là thày giả cũng có sợ hãi nơi họ. Cho nên những gì mà con không nhìn thấy, thì trong một số trường hợp, họ cũng không nhìn thấy nếu họ đã không sẵn lòng xem xét nơi bản thân họ. Thày hy vọng con sẽ nhận ra là tất cả mọi sa nhân và mọi thày giả đều có lòng sợ hãi trong sinh thể họ.

Một sinh thể càng có vẻ có nhiều quyền lực và khả năng kiểm soát thì sẽ càng mang nhiều sợ hãi trong sinh thể của y. Tại sao con lại cần kiểm soát chứ? Để con có thể sống với nỗi sợ hãi của con! Nỗi sợ càng lớn thì con càng cần phải kiểm soát để sống được với nó. Con cần suy ngẫm điều này với tâm ý thức. Con cần quan sát thế giới và nhìn xem các nhà lãnh đạo suốt lịch sử và ngay cả bây giờ, đã cai trị người dân với bàn tay sắt đá như thế nào – nếu có thể nói như vậy – và đã cố tình gieo rắc sợ hãi như thế nào trong lòng những ai theo họ. Họ làm vậy vì chính họ sợ hãi.

Con yêu dấu, con đang đi trên đường tu tự điều ngự, con không thể cho phép mình sợ hãi một ai trong thế giới vật lý hay ngay cả trong ba tầng cõi kia. Nếu con tha thiết đi theo chân sư thăng thiên, con không thể cho phép mình cũng đi theo một người thày dựa trên sợ hãi. Như thày đã từng nói, thật không có gì sai trái nếu con quyết định hay nhận ra là mình muốn có trải nghiệm đi theo một người thày sợ hãi mà con có thể che giấu một số khía cạnh trong tiềm thức mình. Nếu con cần trải nghiệm đó, thày sẽ tôn trọng quyền tự quyết của con, nhưng tất nhiên, khi đó thì thày sẽ không thể giúp con, và cũng không ích lợi gì mà con ở lại với khóa nhập thất của thày. Nhưng thày sẽ không lên án con, thày sẽ không giận con. Thày sẽ chỉ đơn giản đón nhận con lại khi nào con chán ngấy trải nghiệm đó và mong muốn một vị thày dựa trên tình thương. Các chân sư thăng thiên là những vị thày hoàn toàn dựa trên tình thương. Các thày không có nhu cầu kiểm soát con vì các thày không sợ hãi con hay bất cứ gì khác.

8.3. Phát hiện những ý định dựa trên sợ hãi

Con hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này, vì công việc mà thày cần con làm một cách ý thức – đồng thời với việc con bước theo, ban đêm trong các thể thanh cao của con, các khai ngộ ở tầng thứ ba tại khóa của thày – chính là con nhìn vào đời mình, nhìn vào thế giới, và xét xem những ý định nào của con xuất phát từ sợ hãi. Nếu con nhìn thế giới ngày nay, con sẽ thấy tuyệt đại đa số mọi người đều có toàn bộ ý định của họ dựa trên sợ hãi.

Các sa nhân thật thiện nghệ trong việc sử dụng lòng sợ hãi nơi bản thân chúng để kiểm soát người khác. Có thể nói đó chính là một định nghĩa về sa nhân. Thày có nói là nhiều sa nhân đã bị sa ngã trong một bầu cõi trước, và theo một nghĩa nào đó, kinh nghiệm này đã dạy cho chúng cách sử dụng lòng sợ hãi, sử dụng chính những nỗi sợ của chúng, để kiểm soát người khác mà không phải khắc phục những nỗi sợ này. Chúng vẫn mang sợ hãi nhưng chúng đã học được cách sử dụng sợ hãi để điều khiển người khác. Tất nhiên là chúng đang làm điều mà thày đã có giảng, là sử dụng một khả năng tự điều ngự nào đó để tự chủ. Bề ngoài chúng có vẻ làm chủ được bản thân, nhưng đó không phải là tự điều ngự đích thực.

Sa nhân giỏi làm cho con cảm nhận là con đang sống trong một thế giới mà con phải sợ hãi. Nỗi sợ này khoác vô số những hình dạng khác nhau. Và tất nhiên, có thể nói là cơ sở của nỗi sợ này là những điều kiện mà con chứng kiến trong cõi vật chất trên địa cầu. Như thày có nói trong bài giảng trước, sa nhân đã định ra một số định luật phụ thuộc của thiên nhiên, vì nơi đây là một bầu cõi chưa thăng thiên. Cho nên chúng đã định ra một số định luật, một số điều kiện mà dưới mắt hầu hết mọi người sẽ gây ra một nỗi khó khăn, một thử thách, một chướng ngại, một đối nghịch, một đe dọa. Thày không đang bảo là, chẳng hạn, bệnh tật không phải là một thực tế, dù là tạm thời, trên hành tinh này. Thày cũng không bảo là nguy cơ chiến tranh xung đột không có thật hay không hiện hữu.

Điều thày muốn nói là các sa nhân đã thành công trong việc khiến cho nhân loại đồng sáng tạo ra những điều kiện mà con chứng kiến trong vũ trụ vật chất. Rồi sa nhân đã sử dụng những điều kiện đó để gieo rắc lòng sợ hãi trong quần chúng, khiến hầu hết mọi người bỏ cả đời mình ra để hành sự dựa trên những ý định xuất phát từ sợ hãi. Đa số bỏ ra toàn bộ sức lực của mình để tìm cách bù đắp phần nào những nỗi sợ này, tìm cách khuây khỏa những nỗi sợ này để họ có thể sống chung với chúng. Như câu thành ngữ quen thụôc, tất nhiên đây không phải là một cách để sống, ít ra là dưới nhãn quan của chân sư thăng thiên.

Tuy nhiên, đó là một cách để sống cho những ai đã không nhận lãnh trách nhiệm về bản thân cũng như về trạng thái tâm mình. Họ đã sẵn có cái cớ ngay trong các điều kiện của vũ trụ vật chất để cảm thấy là mình không cần nhìn vào những nỗi sợ của mình. Họ không cần nhận lãnh trách nhiệm, họ không cần chấp nhận là họ có quyền năng vươn lên cao hơn, không những nỗi sợ mà cả những điều kiện mà họ sợ. Nếu con không muốn nhận trách nhiệm về bản thân, con cần một cái cớ để làm vậy. Và sa nhân đã cung cấp gần như vô số những cái cớ như vậy qua lòng sợ hãi các điều kiện trong thế giới vật chất.

Khi con kinh qua các khai ngộ trên tầng thứ ba với khóa nhập thất của thày, và trong khi con đọc bài thỉnh mỗi ngày, thày cần con nhìn một cách ý thức vào các ý định của mình. Thày cần con xem xét đã có bao nhiêu chuyện mà con đã và đang làm trong đời mình, nhằm hoặc bảo vệ bản thân khỏi một số điều kiện mà con sợ và bù đắp cho chúng, hoặc làm dịu bớt lòng sợ hãi đối với chúng hầu con có thể sống chung với chúng.

Thày cần con, nếu có thể, lập ra một danh sách. Đó có thể là một danh sách trong đầu hay một danh sách viết ra – thày để con tùy ý. Con cần lập ra một loại danh sách ghi lại những ý định dựa trên sợ hãi mà con đã từng hành sự trong đời con cũng như con đang hành sự ngày hôm nay. Xong thày cần con lập một danh sách khác là những ý định mà con đang có hay muốn có nếu con không có sợ hãi.

8.4. Nguyên nhân gây ra sợ hãi là những điều kiện nội tâm

Con hiểu là con không thể đạt được tự điều ngự nếu toàn bộ đời con bị nuốt trọn trong nỗ lực nhằm bảo vệ bản thân khỏi các điều kiện trong vũ trụ vật chất hay bù đắp cho chúng. Con không thể tự điều ngự nếu toàn bộ đời con nhằm bù đắp hoặc làm dịu bớt những nỗi sợ mà con có. Tự điều ngự chỉ có thể đạt được bằng cách thăng vượt những nỗi sợ mà con có.

Con yêu dấu, thày biết là ở mức này, rất nhiều đệ tử của thày phải đối mặt với một vấn đề cụ thể do sa nhân tạo ra ở một mức độ nào đó, hay ít ra do chúng quy định. Nhiều đệ tử đến với thày khi họp nhóm tại khóa tu của thày ở tầng thứ ba, và họ nói: “Nhưng Serapis Bey, chúng con vẫn còn đang hiện thân trong cõi vật lý. Chúng con hiểu là thày như một chân sư thăng thiên không sợ các điều kiện trên địa cầu như chiến tranh, bệnh tật hay nghèo đói. Chúng con hiểu chuyện đó, nhưng liệu thày chẳng thấy được là chúng con vẫn đang đầu thai và chúng con có nguy cơ trải qua những điều kiện đó hay sao? Chúng con tưởng là khi mình đạt được tự điều ngự, mình cũng sẽ đạt được điều ngự của tâm trên vật chất hầu tránh được những điều kiện đó trong cõi vật lý, nhưng bây giờ chúng con hiểu ra – và thày cũng đang bảo vậy – là chúng con chưa có được khả năng tự điều ngự này, và rất có thể chúng con cũng sẽ không có được khi hoàn tất khóa tu. Vậy thì làm sao chúng con khắc phục sợ hãi khi không thể thay đổi điều kiện vật lý?”

Con yêu dấu, thày hiểu hoàn toàn tại sao con phải đối mặt với tình thế có vẻ khó xử này. Chính thày cũng đã phải đối mặt với nó khi còn hiện thân, y như mọi chân sư thăng thiên khác. Thế nhưng thày đã thăng thiên khỏi địa cầu cũng như các chân sư khác. Làm thế nào thày đã thăng thiên? Vì thày nhận ra chìa khóa để khắc phục sợ hãi không phải là loại bỏ các điều kiện bên ngoài mà là làm việc trực tiếp trên nỗi sợ bên trong.

Sợ hãi không do điều kiện bên ngoài gây ra. Sợ hãi là do một điều kiện bên trong, một quyết định nào đó trong tâm con. Khi con bước vào tâm thức nhị nguyên, con cũng bước vào cõi giới của sợ hãi. Sợ hãi là người bạn đồng hành không thể tránh khỏi của tâm thức nhị nguyên và tách biệt. Tại sao như thế? Bởi vì bản chất của nhị nguyên chính là sự kiện con có một cái gì đó phản ứng với con mà sau đó con phản ứng lại.

8.5. Cuộc đời như một trận quần vợt

Như thày đã cho sứ giả này thấy, cuộc sống trong thế gian vật lý có thể ví như một trận đấu quần vợt. Nếu con đứng trên sân quần vợt với một chiếc vợt và một bộ banh, con có thể đánh banh sang bên kia sân, nhưng con có thể đánh như vậy được bao nhiêu lần nếu trái banh không trở lại? Con có thể học được gì về môn quần vợt nếu không có đấu thủ nào bên kia sân đánh banh lại cho con? Tất nhiên con có thể chọn không bước lên sân quần vợt, nhưng thật là không có gì sai trái nếu con bước lên sân và bảo: “Tôi mong muốn trải nghiệm trò chơi quần vợt, thậm chí trở thành một cao thủ đạt tới mức điêu luyện, một mức điều ngự nào đó.” Chuyện bước vào nhị nguyên cũng không có gì quan trọng hơn một trận đấu quần vợt như vậy, cho dù sa nhân có muốn bao trùm tất cả trong tư duy cuồng đại của chúng dựa trên sợ hãi.

Từ một nhãn quan không sợ hãi, nhị nguyên chỉ là một trò chơi. Nó mang lại cho con một trải nghiệm nào đó, và con có thể đạt được một mức độ thành thạo nào đó khi con chơi trò này. Nhưng tất nhiên từ nhãn quan không sợ hãi đó, mục đích chơi trò nhị nguyên không nhằm đạt đến điêu luyện, mà đạt đến điểm khi nó cho con một khả năng điều ngự cái ta để con có thể nói: “Thôi, tôi đã quá đủ trải nghiệm này rồi. Nó đã dạy tôi nhiều hơn về con người mà tôi là hay không là, và giờ đây tôi sẵn sàng bỏ lại trò chơi đằng sau.”

Con cần bắt đầu suy ngẫm một cách ý thức về những ý tưởng vừa rồi, bởi vì chắc chắn một trong những nỗi sợ vi tế nhất do sa nhân xui khiến là cái mà các thày gọi là tư duy cuồng đại. Tư duy này bảo rằng chuyện đấu tranh giữa hai thế lực của ánh sáng và bóng tối là một công cuộc trọng đại hàng đầu, và những gì con làm khi con chơi trò này – hay đúng hơn, khi con tham gia vào thực tế biểu kiến này – hệ trọng không thể tưởng tượng nổi.

Con cần đạt tới điểm nhận ra là không có gì xảy ra trên địa cầu có tầm quan trọng như sa nhân quả quyết. Nếu con không nhận ra điều này, con sẽ không thể buông bỏ rất nhiều những ý định vi tế đã được sa nhân tạo dựng dựa trên cuộc chiến cuồng đại giữa thiện và ác. Thày đã nói điểm này rồi và thày nói lại một lần nữa. Mục đích của các chân sư thăng thiên không phải là để đệ tử giao chiến với sa nhân. Mục đích của sự tự điều ngự không phải là để con có khả năng đánh bại sa nhân, đánh bại các thế lực của bóng tối đang gây ra đủ loại tệ nạn tàn ác trên trái đất. Khi nào con còn nghĩ đó là mục đích của mình, khi nào con còn có ý định đạt được loại quyền năng đó để đánh bại thế lực bóng tối, thì ý định của con vẫn dựa trên sợ hãi.

Con không cần đánh bại thế lực bóng tối mà con cần đem lại ánh sáng. Con không thể là cánh cửa mở cho ánh sáng khi con còn có lòng sợ hãi trong con và chưa sẵn sàng nhìn vào những điều kiện trong chính tâm con. Làm thế nào để cuối cùng con khắc phục được nỗi sợ những điều kiện trên trái đất? Con sẽ không khắc phục được bằng cách thay đổi chúng, bằng các tiêu diệt, xóa bỏ chúng hay bằng cách bảo vệ bản thân mình khỏi chúng. Bất kỳ sự bảo vệ nào mà con tìm kiếm trên địa cầu, bất cứ sự bảo vệ vật chất nào, cũng sẽ trở thành nhà tù giam con lại. (Ở đây thày đang nói đến bảo vệ vật lý, vì bảo vệ tâm linh thì khác).

Những nhà quyền quý thời Trung cổ ngồi trong lâu đài kiên cố đã bị giam cầm trong lâu đài của họ. Những ai mặc bộ áo giáp tuy được bảo vệ nhưng cũng bị giam trong cái hộp sắt, và thày có thể cam đoan với con đó không phải là một cảm giác dễ chịu. Con không khắc phục sợ hãi bằng cách loại bỏ điều kiện mà con sợ. Con chỉ khắc phục sợ hãi bằng cách đi vào nỗi sợ, nhìn ra là nó không có thực thể, nhìn ra quyết định mà con đã lấy khiến con tin nó có thực thể, và con tháo gỡ điều kiện đó đi.

8.6. Ý định dựa trên sợ hãi không thể khắc phục sợ hãi

Con yêu dấu, tới đây là sự ngộ ra một điều cốt yếu: Khắc phục sợ hãi không thể xảy đến qua một ý định dựa trên sợ hãi. Nếu ý định của con dựa trên sợ hãi, con không thể khắc phục sợ hãi, Cho nên một lần nữa, con lại phải đối mặt với một tình thế có vẻ khó xử, một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng tất nhiên, nó chỉ khó xử vì con nhìn nó từ một tâm trạng sợ hãi.

Đó là tại sao các khai ngộ mà con đối mặt ở tầng thứ ba tại nhập thất của thày nhằm giúp con phát huy một ý định dựa trên tình thương. Con có thể tự giúp mình bằng cách suy ngẫm điều này trong tâm ý thức. Ở tầng này, các thày làm rất nhiều việc nhằm giúp con khắc phục lòng sợ hãi nơi bản sắc thể, trí thể và cảm thể của con. Con chỉ có thể hoàn tất công việc bằng cách con cũng nhìn vào nỗi sợ với tâm ý thức của mình.

Con cần nhận ra điều thày vừa nói, rằng mục đích là khắc phục sợ hãi, nhưng con không thể làm được nếu ý định của con dựa trên sợ hãi. Con phải nẩy nở một ý định có ý thức dựa trên tình thương. Con làm điều này bằng cách suy ngẫm xem những gì đã thực sự dẫn con đến khóa nhập thất của thày, đã thực sự dẫn con vào con đường tâm linh và khóa tu này. Khi con lập danh sách những ý định xuất phát từ sợ hãi, con có thể thấy có một số ý định đã đưa con đến đường tu tâm linh. Hầu hết đệ tử đều có một số ý định dựa trên sợ hãi khiến họ bước trên đường tu. Họ tìm cách thoát khỏi một cái gì đó. Con tìm cách bù đắp cho những lỗi lầm mà chính mình đã phạm vào trong quá khứ hoặc những thiếu sót và bất toàn mà mình nhận thức nơi mình. Con tìm cách trở nên toàn hảo đến độ Thượng đế sẽ phải nhận con vào Nước Trời cho dù con chưa thực sự chuyển đổi trạng thái tâm thức của con, ý niệm về cái ta của con.

Khi con lập danh sách những ý định đó và thấy được là chúng dựa trên sợ hãi, trong con sẽ hừng sáng. Con sẽ nhận ra là mặc dù những ý định đó có ảnh hưởng đường tu của con, chúng không hoàn toàn giải thích được tại sao con lại đang bước đi trên đường tâm linh và tại sao con lại tới được điểm này khi con đang học cuốn sách này. Con không thể nào bước qua các khai ngộ của ba tia sáng đầu và đến được khai ngộ của Tia thứ Tư nếu ý định của con hoàn toàn xuất phát từ sợ hãi. Thật là không thể.

Lòng sợ hãi đã phải khiến con bác bỏ khóa tu này từ lâu rồi hay đã phải khiến con nói: “Tôi sẽ nghỉ chân chút xíu để sẽ tiếp tục sau đó” – cái “sau đó” không bao giờ tới. Khi con suy ngẫm điều này, con sẽ khám phá là có một cái gì đó mà con thương yêu về đường tu tâm linh, về các chân sư thăng thiên, về cõi thăng thiên, về ý tưởng tự thăng vượt, về ý tưởng mình bước đi trên đường đạo. Có cái gì đó mà con yêu thương và cái đó trở thành điểm cố định để con khắc phục những nỗi sợ của mình.

8.7. Tình thương là điểm cố định của con

Hẳn con đã nghe câu nói này của vị cha đẻ của khoa hình học, nhà hiền triết Hy lạp cổ Archimedes: “Hãy cho ta một điểm cố định và một đòn bẩy thì ta sẽ chuyển dời cả vũ trụ.” Cũng vậy, trong một cõi chưa thăng thiên vẫn bị sợ hãi chi phối, chỉ có một điểm cố định mà thôi, đó là tình thương. Khi con có tình thương, con sẽ dời chuyển được vũ trụ. Đồng ý, thày cũng biết là ở mức hiện tại của con, có thể con chưa có đủ tình thương ở một cường độ và hàm lượng để mà chuyển dời vũ trụ. Thày không yêu cầu con chuyển dời vũ trụ mà chỉ yêu cầu con chuyển dời nỗi sợ kế tiếp mà con sắp sửa đối mặt ngay bây giờ. Sau đó tất nhiên, thày sẽ yêu cầu con chuyển dời nỗi sợ tiếp theo, nhưng thày sẽ chỉ yêu cầu con chuyển dời những gì con có khả năng làm được ở mức hiện thời của con mà thôi.

Đây là việc thày làm khi con gia nhập khóa tu của thày trong các thể thanh cao của con. Nếu con hòa điệu được với điều đó trong tâm ý thức, hầu hết các con sẽ có khả năng nhận ra trong ý thức nỗi sợ nào con đang cải sửa. Sau đó con có thể xem xét nó, con có thể bước vào nó – với thày nắm tay con nếu con muốn – và con có thể thấy được tính không thực ở đằng sau nó.

Một lần nữa con hãy lưu ý, trên địa cầu có những điều kiện có thể hiện thực theo nghĩa tạm thời. Thày không yêu cầu con nhìn thấy tính không thực của điều kiện đó, mà nhìn thấy tính không thực của nỗi sợ của con đối với điều kiện đó. Thày biết rất rõ trên địa cầu có nhiều điều kiện có vẻ vô cùng hăm dọa. Có thể con gặp cảnh chinh chiến và phải bỏ mạng. Có thể con bị mắc chứng bệnh ngặt nghèo và qua đời. Cơ thể con sẽ ngày càng già đi và cuối cùng nó sẽ tắt thở. Hiển nhiên con không thể thay đổi những điều kiện đó, nhưng điều mà thày yêu cầu con làm là nhận ra là con không cần thay đổi chúng.

Sự thăng thiên và phát triển tâm linh của con không tùy thuộc vào việc con thay đổi bất cứ điều kiện nào bên ngoài con. Nó chỉ tuỳ thuộc vào một điều duy nhất, đó là con nhận ra không có một điều kiện nào trong vũ trụ vật chất có khả năng định đoạt con là gì khi con là một sinh thể tâm linh.

Đây là một trong những tác động tinh vi nhất của sa nhân. Biết bao người trên trái đất tin rằng chính các điều kiện vật chất mới định đoạt được họ, định đoạt họ là loại sinh thể gì, họ có thể làm gì và đặc biệt là họ không được làm gì. Cho nên khi con bị bệnh tật, phải bỏ mạng trên chiến trường hay chết già, con tưởng cái đó định đoạt được con, cái đó ngăn cản con tiến bước trên đường tâm linh.

8.8. Khắc phục nỗi sợ chết

Nhiều người đã sống cả đời lo sợ một điều kiện nào đó, chẳng hạn sợ chết. Thế rồi trên giường hấp hối, họ bỗng ngộ ra là chết không có gì đáng sợ, bởi vì chết không phải là hết, và họ sẽ tiếp tục hiện hữu. Thày nghĩ con cũng nhận ra là con sẽ tiếp tục sống mãi sau cái chết và con đã chết nhiều lần rồi trong bao nhiêu kiếp trước. Liệu con có hoàn toàn nhận ra trong tâm ý thức là cái chết sẽ không ngăn cản sự phát triển tâm linh hay thăng thiên của con?

Nếu con tin là Giê-su đã thăng thiên và cũng đã chết trên thập tự giá, thì con thấy đó, ngay đó, cái chết, cái chết vật lý, không ngăn cản con thăng thiên. Do đó mà con biết cái chết cũng không ngăn con học hỏi một số bài học và tăng trưởng. Cho dù con phải đối đầu với điều kiện nào trên địa cầu này đi nữa, cho dù nó có khủng khiếp tới đâu và khiến con đau khổ và đau đớn tới đâu, nó vẫn không thể quy định được con, không thể ngăn cản được con tăng trưởng hay thăng thiên.

Nhiều người đã phải đối mặt với một điều kiện nào đó hầu khắc phục nỗi sợ của mình đối với điều kiện đó. Mục đích của khóa học này và mục đích của các Thượng sư hiển nhiên là để giúp con tới được điểm khi con có thể khắc phục lòng sợ hãi các điều kiện vật lý mà không phải đối mặt và trải nghiệm những điều kiện đó. Các thày không muốn con sống những ngày còn lại của kiếp này trong nỗi sợ chết và chỉ khắc phục được nỗi sợ chết trên giường hấp hối. Các thày muốn con khắc phục nó ngay bây giờ để con có thể sống phần đời còn lại mà không sợ chết, không sợ bệnh tật, không sợ chiến tranh hay bất kỳ điều kiện nào khác mà con có thể sợ.

8.9. Lật bỏ định luật thiên nhiên

Đó là điều thày cố đạt được ở tầng thứ ba tại khóa nhập thất của thày. Tại sao lại quan trọng như vậy? Bởi vì như thày đã có giải thích, mục đích của khóa tự điều ngự này là để giúp con điều ngự các định luật cơ bản của thiên nhiên do các Elohim quy định. Những định luật này có khả năng lật bỏ các định luật phụ thuộc của thiên nhiên do sa nhân ấn định.

Con đã thấy Giê-su thực hiện những việc được gọi là phép lạ, nhưng đó không là phép lạ. Giê-su hiện thân trong một xã hội và ở một thời điểm khi mọi người đều bị giam hãm trong lòng sợ hãi đến độ tâm trí lẫn thân xác họ trở thành lệ thuộc vào các định luật phụ thuộc của thiên nhiên. Đối với họ, các định luật này là những chướng ngại tưởng chừng không sao vượt qua nổi. Và Giê-su chứng tỏ là khi con đạt được tâm thức Ki-tô, con có thể bắt đầu sử dụng các định luật cơ bản của thiên nhiên để lật bỏ, gạt sang một bên, vô hiệu hóa các định luật phụ thuộc.

Mục đích của các thày là giúp con điều ngự các định luật cơ bản và thực sự khắc phục không những lòng sợ hãi các định luật phụ thuộc, mà ngay cả mong muốn điều khiển các định luật này. Như thày có nói, con có thể đạt được một khả năng điều khiển nào đó đối với các định luật phụ thuộc, và đó là chuyện mà các thày giả sẽ dạy con. Thày không dạy chuyện đó, và các Thượng sư khác cũng vậy.

Điều này cũng có nghĩa là con không sử dụng bừa bãi các định luật cơ bản của thiên nhiên để lật bỏ các định luật phụ thuộc. Con sẽ thấy là Giê-su đã không chữa lành cho mọi người bệnh tật mà thày gặp. Thày đã không phục sinh cho mọi người lìa đời chung quanh thày. Thày đã không biến mọi bình nước thành bình rượu. Thày đã không đi bộ trên mặt nước mỗi ngày. Thày chỉ làm những việc đó để cho con thấy những gì có thể được thực hiện khi con xoay tâm mình từ một tâm trạng dựa trên sợ hãi sang một trạng thái tâm dựa trên tình thương. Qua đó, con đạt được khả năng thăng vượt, và con không còn bị ràng buộc trong các định luật phụ thuộc của thiên nhiên, mà thay vào đó, con trở thành một cánh cửa mở để các định luật cơ bản của thiên nhiên vận hành xuyên qua con.

8.10. Trở nên trung hòa

Con cũng vậy. Các thày không thể giúp con hoàn tất khóa tu này nếu con hình thành ý định muốn điều ngự các định luật cơ bản để khoa trương với người khác hay để chứng tỏ bất cứ điều gì với ai. Con hiểu là khi Giê-su thực hiện tất cả những cái gọi là phép lạ đó, thày đã không quyết định bằng tâm vỏ ngoài: “Tôi sẽ chữa lành vị này.” Giê-su hoàn toàn trung hòa.

Thày là cánh cửa mở để đoàn chưởng giáo ở trên thày có thể hành động qua thày và quyết định xem người đó có nên được chữa lành hay không. Dĩ nhiên Giê-su đã nói: “Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm được những việc mà ta làm.” Các thày có ý định đưa con tới điểm khi con có thể làm được những việc mà Giê-su đã làm, nhưng điều này không có nghĩa là Tánh linh sẽ làm cùng những việc xuyên qua con y như Tánh linh đã làm xuyên qua Giê-su. Đó là quyết định của Tánh linh, dựa theo một lượng định riêng rẽ mỗi hoàn cảnh thực tế.

Do đó, con không thể trở thành một cánh cửa mở nếu con có một ý định nào đó về những gì Tánh linh phải làm hay không được làm. Thày biết rõ ở mức này con chưa thể hoàn toàn khắc phục được ý định này. Nhưng thày muốn con có sự nhận thức để con ghi lại đâu đó trong tâm con. Có thể sẽ đến một thời điểm trên đường tu khi đây chính là cái ý định mà con cần phải khắc phục hầu tiến bước xa hơn.

Một lần nữa, các thày không có mục đích chế tạo ra một kết quả vỏ ngoài cụ thể nào trên địa cầu. Đúng vậy, Saint Germain có một kế hoạch thị hiện một thời hoàng kim trên trái đất, nhưng đó không phải là một kế hoạch được vạch ra trong từng chi tiết. Có rất nhiều khoảng trống để cho Tánh linh hoạt động cũng như cho quyền tự quyết trải bày ra. Chỉ có một ý định chung chung, và đó chính là cách vận hành của ý định dựa trên tình thương. Ý định dựa trên tình thương không phải là một cái áo tù bó tay bó chân. Thày có nói là con cần tự đặt mình cho thẳng hàng với đoàn chưởng giáo bên trên con, nhưng điều này không có nghĩa là con đánh mất quyền tự quyết và khả năng sáng tạo cá nhân của mình.

Khi con đứng thẳng hàng với Tánh linh, có những điều mà con sẽ không bao giờ nghĩ tới là con sẽ làm hay mong muốn làm. Trong khuôn khổ tổng quát của Sứ vụ Thiêng liêng của con và nhu cầu ngay lúc đó, con vẫn có khoảng không gian để sử dụng khả năng sáng tạo và tự lấy quyết định. Đây là cách hiểu mà con cần phải đạt được, bởi vì nếu con sợ là con sẽ phải từ bỏ quyền tự do, quyền tự quyết cũng như sự sáng tạo của mình khi con bước trên đường tu và hoàn tất khóa này, thì đó sẽ lại là một ý định dựa trên sợ hãi sẽ kìm hãm bước chân con.

Đây không phải là vấn đề con mất ý chí tự do của mình, mà thật ra ý chí của con sẽ tìm được tự do vì con không còn ý định dựa trên sợ hãi do sa nhân lập trình nơi tiềm thức, qua đó chúng có thể điều khiển con, điều khiển những chọn lựa của con, thậm chí cả những chọn lựa mà con có thể thấy được.

8.11. Sáng tạo không bù đắp cho thiếu sót

Làm thế nào sa nhân kiểm soát được con người? Bằng cách giới hạn những chọn lựa mà con người có thể thấy được, bằng cách khiến con nghĩ là có những chuyện không thể hay không được phép, hoặc con nghĩ là con không thể hay không được phép thị hiện và biểu đạt tâm Ki-tô của con, hoặc con nghĩ là con không muốn chuyện đó vì nó sẽ giam con lại trong một chiếc áo tù bó tay bó chân.

“Ý định… ý định… ý định.” Ý định dựa trên tình thương sẽ giải thoát con khỏi mọi sợ hãi. Nó cũng sẽ giải thoát sự sáng tạo trong con để con có thể thực sự sáng tạo khi con nhìn ra và hiển thị viễn quan cao hơn, thay vì cố bù đắp cho các điều kiện, bù đắp cho những thiếu thốn và thiếu sót con đang chứng kiến trên địa cầu. Thày đồng ý với con là trên địa cầu có rất nhiều điều không lý tưởng, và lý tưởng nhất thì cần phải thay đổi chúng đi. Con có thể đã tới đây để đem lại một số thay đổi cho địa cầu, nhưng sự thay đổi mà con tới đây để cống hiến không phải là một sự phản ứng trước các điều kiện bất toàn hiện hữu. Sự thay đổi đích thực, sự sáng tạo đich thực, là đem lại một cái gì mới mẻ đến độ nó thay thế hẳn những điều kiện hiện thời.  

Thày có đề cập tới trận đấu quần vợt nơi con có một đối thủ đánh banh lại cho con. À, đó chính là một chức năng của sa nhân. Chúng hình thành một loại đối thủ cho tất cả những ai không đến nỗi hung hãn như chúng. Tất nhiên, chính con cũng hình thành một đối thủ cho chúng để tạo cho chúng một cơ hội chán ngán cuộc chơi.

Chúng sẽ là đối thủ của con cho tới khi con còn chơi trong trận đấu và bị kẹt lại trong nhị nguyên, cho tới khi con còn nghĩ là trong vai trò một đệ tử tâm linh, ý định của mình phải nhằm cải sửa, thay đổi, loại trừ những hạn chế hiện thời trên trái đất và diệt bỏ cái ác khỏi trái đất. Đó không phải là mục đích thật của con. Ý định đích thực dựa trên tình thương của con là chứng tỏ có một sự chọn lựa khác ngoài trạng thái tâm thức nhị nguyên.

Tại sao nền công nghệ hiện đại không thể giải quyết được mọi vấn đề? Tại sao cách tiếp cận ngành y khoa hiện thời không thể chữa lành được mọi bệnh tật? Đó là vì nó dựa trên sợ hãi, nó nhằm mục đích thay đổi các điều kiện khởi lên từ nhị nguyên thay vì đem lại một cách tiếp cận mới, một cách nhìn vấn đế dựa trên tình thương để cống hiến một giải pháp không nhằm bù đắp cho các giới hạn mà thăng vượt chúng hoàn toàn.

Thày đã cho con rất nhiều điều để suy ngẫm trong bài giảng này, nhưng thày không cho con nhiều hơn khả năng hấp thụ của con ở tầng khai ngộ này. Nếu con đang học “cấp tốc” theo chương trình chín ngày cho mỗi bài học, có thể con sẽ muốn đi xa hơn một chút về khai ngộ tình thương. Có thể con sẽ muốn dành thêm chút thì giờ xem xét ý định của mình, vì nó sẽ giúp con vượt qua dễ dàng hơn cuộc khai ngộ ở tầng thứ tư kế tiếp khi con sẽ nhận được một liều tinh khiết gấp đôi. Sẽ khó đương đầu với một liều tinh khiết gấp đôi nếu con không có một ý định hoàn toàn dựa trên tình thương.

Serapis Bey TA LÀ.

Ý định thuần khiết khi tìm Minh triết

Bài giảng của chân sư thăng thiên Serapia Bey qua trung gian Kim Michaels, ngày 3/1/2016.

TA LÀ chân sư thăng thiên Serapis Bey. Mục đích bài giảng này là để cho con một số gợi ý qua nhận biết vỏ ngoài hầu giúp con hòa điệu và vượt qua các khai ngộ ở tầng thứ hai tại khóa nhập thất của thày ở Luxor. Tất nhiên đây là mức của Tia sáng thứ Hai, tia của minh triết. Chúng ta hẳn đã kinh qua những sáng ngộ và khai ngộ quan trọng dưới thày Lanto, nhưng thày muốn đưa con đi xa hơn một chút bằng cách nối liền minh triết với ý định của con – sự thuần khiết trong ý định của con khi con tìm minh triết.

Thày muốn con nhìn xem thế gian nhìn minh triết như thế nào. Đã có một thời, nhiều thế kỷ và ngay cả hàng thiên niên kỷ về trước, người ta nhìn minh triết khác với ngày nay. Khi lớn lên trong thế giới hiện đại, con khó lòng tưởng tượng được con người thời cổ đại nhìn minh triết như thế nào. Thày không bảo là cách tiếp cận minh triết của họ nhất thiết cao hơn những gì ngày nay đạt được, mà thày muốn nói là chắc chắn cách hiểu minh triết của họ tinh tế, và theo một nghĩa nào đó, cũng sâu sắc hơn những gì có thể tìm thấy nơi hầu hết các cơ sở giáo dục trong thế giới hiện đại.

6.1. Kiến thức phàm phu có giới hạn

Thuở đó, con người nhận ra là kiến thức phàm phu có giới hạn. Hiển nhiên, chuyện này dễ hơn cho họ vì kiến thức con người thời đó giới hạn hơn ngày hôm nay. Con đã lớn lên trong một thế giới chứng kiến sự bùng nổ của thông tin. Chưa bao giờ có nhiều kiến thức đến như vậy được cống hiến cho mọi người trên địa cầu. Thật ra khi thày bảo “chưa bao giờ”, thày muốn nói là chưa bao giờ trong lịch sử được ghi lại, bởi vì chắc chắn trong những thời đại trước đã có những nền văn minh cống hiến nhiều kiến thức hơn bây giờ nữa. Trong cái mà con gọi là lịch sử, con sống trong một xã hội với nhiều trí tuệ, nhiều kiến thức đến độ con không thể hiểu hết được. Không một ai có khả năng biết hết được.   

Vào thuở khi kiến thức ít hơn, người ta nhận ra là cách duy nhất để thực sự thành công trong đời không phải là qua kiến thức vỏ ngoài mà qua minh triết bên trong. Đó là một dạng minh triết cao hơn, một hình thức mà ngày nay con sẽ gọi là trực giác, nhưng thời đó người ta gọi bằng những tên khác bây giờ. Họ xem đó là sự hướng dẫn từ Trên. Một số nền văn hóa xem đó là những vị thày tâm linh, những vị hướng dẫn từ tánh linh, và một số khác coi đó là phần cao hơn của chính bản thể của mình. Họ nhận ra sự hiện hữu của một dạng hiểu biết hay trí tuệ cao hơn những gì tâm trí phàm phu có khả năng sản xuất ra.

Cũng có những nền văn hóa khác và những thời kỳ khác khi sự hiểu biết mà chúng ta có thể gọi là minh triết của Mẹ, minh triết nữ tính, hiện diện. Đây là kiến thức về cách vận hành của thế gian, cách vận hành của vũ trụ. Có nhiều người đã đạt được một hiểu biết trực giác về cách vận hành của thế giới lớn hơn cả các nhà khoa học thời nay. Thày không bảo đó là một dạng minh triết nhất thiết cao trội hơn, mặc dù trong một số trường hợp, đã có những người trực nhận được cách vận hành của thế giới vượt khỏi ngay cả tầm hiểu biết của những nhà khoa học tài ba nhất thời nay. Chẳng hạn, có những người có hiểu biết trực giác cao hơn về cơ thể con người, và họ có thể thực hiện một số kỹ thuật chữa bệnh vượt xa khả năng của các bác sĩ tài giỏi nhất hiện nay. Điều mà họ không làm được thời đó là giải thích cách trị liệu của họ vận hành như thế nào và tại sao nó lại hiệu quả, và tất nhiên, đây là một sự khác biệt và một lãnh vực mà ngày nay con người đã có tiến bộ. Ý của thày ở đây không phải là bảo rằng sự bùng nổ tri thức vĩ đại do khoa học tạo ra trong vài thế kỷ vừa qua là thô sơ hay sai lầm.

6.2. Tự điều ngự và hiểu biết từ bên trong

Nhưng mục đích của thày là giúp con, trong vai trò một học trò của chân sư thăng thiên đang bước vào đường tu tự điều ngự, thấy được là con sẽ không đạt được tự điều ngự qua kiến thức đến với con từ ngoài. Nếu con nhìn vào xã hội ngày nay và cách nhìn của xã hội về minh triết hay kiến thức, con sẽ nhận thấy một xu hướng rõ rệt cho rằng sự hiểu biết đáng tin cậy chỉ có thể đến từ một nhà chuyên môn, một khuôn mặt thẩm quyền nào đó.

Hiện vẫn còn một số xã hội trông vào các vị chức sắc có thẩm quyền tôn giáo bảo họ phải tin những gì về một số khía cạnh của cuộc sống. Người ta tin là những chức sắc tôn giáo này có được thẩm quyền đó dựa trên hiểu biết kinh điển, hay trong một số trường hợp, một khải huyền nào đó từ cõi Thiêng liêng. Và có những lãnh vực khác trong xã hội nơi người ta trông vào các nhà khoa học để cung cấp kiến thức đáng tin cậy.   

Một lần nữa, khoa học đã có những tiến bộ rất lớn để giải thích nhiều điều về cách vận hành của vũ trụ vật chất. Tuy nhiên, là một học trò tâm linh, con cần nhận ra là cách tiếp cận của khoa học hiện đại vô cùng giới hạn. Nó giới hạn chính vì ngay từ những bước đầu, khoa học đã trở thành công cụ cho một số sa nhân âm mưu sử dụng. Trước tiên, chúng đã sử dụng để cố giành quyền lực trong xã hội mà một số sa nhân khác đã chiếm hữu qua tôn giáo. Và do đó, cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo một phần lớn đã là một cuộc tranh giành giữa hai nhóm sa nhân.

Sau khi chúng đoạt được một phần quyền lực khỏi tay tôn giáo, giờ đây các sa nhân đó đang bắt đầu sử dụng khoa học làm phương thức kiểm soát con người. Con có thể nghĩ sa nhân có nhiều lý do để muốn kiểm soát con người, và đúng vậy, có nhiều tầng cấp sa nhân với nhiều loại động lực khác nhau muốn kiểm soát con người. Nhưng đằng sau những lý do đó là một mong muốn bao trùm lên tất cả – nhắm vào mọi người đang đầu thai trên điạ cầu – là đảm bảo là con không thể biểu hiện quả vị Ki-tô cá nhân của con.

Quả vị Ki-tô cá nhân, tất nhiên, là trạng thái khi con biết rõ từ bên trong hiểu biết nào là chính đáng và hiểu biết nào là không chính đáng. Con tự đủ, con độc lập; không một khuôn mặt thẩm quyền nào, không có một chuyên gia nào có thể bảo con điều gì đi ngược lại với những gì con biết từ bên trong. Quả vị Ki-tô là sự phối hợp giữa khả năng tiếp nhận hiểu biết từ một nguồn cao hơn – tức là Hiện diện TA LÀ của con và các chân sư thăng thiên – với khả năng hòa điệu với vũ trụ vật chất cùng minh triết của Mẹ.

6.3. Niềm đam mê kiến thức trí thức

Khi con đến với tầng khai ngộ thứ hai tại nhập thất của thày, thày cần bỏ ra rất nhiều công sức để giúp đệ tử khắc phục nỗi ám ảnh, niềm đam mê mà con có đối với kiến thức khoa học, trí thức, vỏ ngoài. Thày có nhiều cách làm điều này, nhưng chủ yếu thày đưa đệ tử vào một căn phòng được xây đặc biệt cho mục đích đó. Đây là một căn phòng thày đã xây dựng với sự giúp đỡ của thày Lanto. Trong căn phòng này, như Lanto đã có mô tả trong khóa học của mình, các thày có thể làm hiển lộ năng lượng của minh triết, năng lượng của hiểu biết. Các thày có thể cho thấy các hình dạng kỷ hà đằng sau những gì con gọi là kiến thức vỏ ngoài, nghĩa là kiến thức có thể biểu đạt bằng ngôn từ.

Cho nên các thày có thể cho thấy năng lượng ở đằng sau kiến thức phàm phu. Thậm chí các thày còn có thể cho con thấy một số ý tưởng, một số loại kiến thức, không trung lập như thế nào. Con hẳn cũng biết “chén thánh” của chủ nghĩa khoa học duy vật, từ khoảng hai thế kỷ nay, là tính khách quan. Tâm của nhà khoa học được coi như không có ảnh hưởng gì đến các quan sát, và người ta tin rằng những kết luận đạt được qua quan sát như vậy sẽ không bị tâm của nhà khoa học ảnh hưởng.

Và do đó người ta cũng tin rằng kiến thức của khoa học hoàn toàn trung lập. Nó chỉ có mục đích cung cấp sự thật cho con, nó hoàn toàn không có chủ đích gì khác hoặc tác dụng nào khác. Tuy nhiên, các thày có thể cho con thấy ở mức độ năng lượng là có một số lý thuyết trên thế giới, thậm chí một số thuyết mà gần như mọi người đều tin vào, có mang một số cái móc năng lượng được gài sẵn bên trong.

Thày biết chuyện này hơi khó hình dung, nhưng sẽ không khó lắm nếu con so sánh với thế giới điện toán. Con hẳn biết rõ là một chương trình máy tính có mã nhất định. Mã được viết trong ngôn ngữ mà máy tính đó sử dụng. Chương trình máy tính có thể chứa đựng một số thông tin mà nó có thể cung cấp cho con, nhưng thông tin này được mã hóa. Con cũng biết là người ta có thể chèn vào giữa mã hoặc bên trong mã, những mã ẩn gọi là vi-rút. Đây là những cái mã đi vào trong máy tính để thực hiện một số công việc không liên quan gì đến chương trình vỏ ngoài mà chúng bám vào. Thế là con có tình trạng màn ảnh của máy tính hiển thị một chuyện, nhưng đồng thời con vi-rút ẩn giấu đang làm một chuyện khác mà con không hề hay biết. Đó, một điều tương tự cũng xảy ra với những ý tưởng và lý thuyết mà sa nhân đã tạo ra. Đó đều là những kiến thức vỏ ngoài mà chúng bảo là có mục tiêu, có lý thuyết, có ý định nhằm giải thích thực tại vận hành như thế nào. Nhưng ẩn giấu trong đó là một số ý tưởng đã được mã hóa, ngay cả một số tín hiệu năng lượng, mà tâm ý thức không thấy được nhưng lại xâm nhập vào tiềm thức và hoạt động như một con vi-rút điện toán.

Tất cả các con được nuôi dạy trong thế giới hiện đại, đã bị lập trình với một số ý tưởng mà bề ngoài chủ trương cho con kiến thức – một kiến thức trung lập, khách quan, chính đáng – nhưng kỳ thực lại đang lập trình tâm con theo những cách vận hành đi ngược lại sự phát triển tâm linh cùng việc biểu hiện quả vị Ki-tô của con. Có nhiều ví dụ về sự thể này. Ở đây thày không có ý định thuyết giảng dài dòng vì đây là công việc mà nhiều chân sư thăng thiên sẽ thực hiện một lúc khác. Nhưng thày có thể cho con thấy một ví dụ về những điều con sẽ học hỏi tại nhập thất của thày.

6.4. Vấn đề với thuyết tiến hóa

Một trong những ý tưởng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, tất nhiên, là ý tưởng về sự tiến hóa. Khoa học duy vật trình bày thuyết tiến hóa hiện thời, do Charles Darwin khởi đầu, như là một cái nhìn khách quan về cách thức sự sống đã bắt đầu và đạt đến trình độ hiện tại. Hiển nhiên, đây là một lý thuyết hoàn toàn duy vật. Nó đã là vũ khí chủ yếu được sử dụng để tấn công tôn giáo, và nó đã khiến cho nhiều người bỏ rơi mọi niềm tin vào tôn giáo và tâm linh, để chấp nhận con người là một sinh thể hoàn toàn vật chất.

Tất nhiên, đó không phải là một ý tưởng mà con có thể dùng để đạt đến quả vị Ki-tô. Con không thể tin mình không là gì hơn một con thú đã tiến hóa mà đồng thời lại cất bước trên đường tu tâm linh hầu đạt được một trạng thái của tâm vượt xa tất cả những gì mà con người hay bất kỳ thú vật tiến hóa nào sẽ bao giờ đạt được. Thuyết tiến hóa trong dạng hiện thời quảng bá một cái nhìn về bản thân đối nghịch trực tiếp với sự phát triển Ki-tô của con. Các thày có thể cho con thấy trên màn ảnh làm thế nào những tin tưởng mà thuyết tiến hóa đã chèn vào trong trí thể của con đang thực sự ngăn con tiếp xúc với thể bản sắc.

Con cũng hiểu, con yêu dấu, là để phát triển quả vị Ki-tô, con cần làm việc với toàn bộ bốn thể phàm của mình. Con phải thanh tẩy cơ thể vật lý cho không còn một số độc chất và từ bỏ một số thói quen. Con không thể đạt được quả vị Ki-tô nếu con hút thuốc, dùng bất kỳ loại ma túy tiêu khiển nào hay uống rượu. Con không thể làm được vì cơ thể vật lý sẽ chặn đứng không để con tiếp xúc với ba thể kia cao hơn.

Đồng thời con cũng phải làm việc trên cảm thể để thanh tẩy một số năng lượng cảm xúc. Con không thể phát triển quả vị Ki-tô nếu con sợ hãi quá đáng bất cứ gì trong thế gian, nếu con tưởng mình đang sống trong một vũ trụ chỉ muốn hại mình, hay thậm chí nếu con sợ hãi lớp thượng lưu quyền lực, sợ hãi những thuyết âm mưu rộng lớn đang tìm cách hãm hại mình. Con không thể phát triển quả vị Ki-tô nếu con tràn ngập giận dữ hay oán hận đối với người khác và chỉ mong muốn trả thù, vì khi đó, cảm thể sẽ chặn đứng sự tiếp xúc ý thức của con với trí thể.

Cũng vậy, có những tin tưởng trong trí thể sẽ chặn đứng không cho con liên lạc với thể bản sắc của con. Và nếu con không thể thay đổi bản sắc mình một cách ý thức thì làm thế nào con sẽ phát triển được quả vị Ki-tô đây? Quả ví Ki-tô chính là sự xoay chuyển ý niệm bản sắc của mình, hầu con xem mình là một đứa con của Thượng đế, là sự nối dài của đoàn chưởng giáo thăng thiên ở trên con, và là sự nối dài của Hiện diện TA LÀ của con.

Giê-su đã nói gì? “Tự ta không làm được gì, mà là Cha ta ở trong ta làm mọi việc.” Cho nên nếu con không thể thanh lọc thể bản sắc của con cho không còn ý niệm mình là một con người phàm phu, thì làm sao con có thể để cho Cha trong con làm việc xuyên qua con? Không thể nào được.

6.5. Những ý tưởng ngăn chặn Ki-tô

Hầu hết mọi người đã bị lập trình với một số ý tưởng trực tiếp đối chọi lại sự phát triển tâm linh của mình. Tất nhiên, thày cần thách đố một số những ý tưởng đó, nhưng ở mức khai ngộ trong khoá học của thày, thày không có vai trò thách đố mọi ý tưởng. Tuy nhiên, điều mà thày sẽ làm là thách đố động cơ của con khi con tìm minh triết. Và dĩ nhiên, khi thày bảo là một số ý tưởng đã bị cài sẵn một con vi-rút trong đó, chúng ta có thể nói là tất cả mọi hiểu biết đến từ nền khoa học duy vật đã chứa sẵn vi-rút, vì khoa học duy vật tự phô diễn là nó nắm độc quyền về sự thật, độc quyền về kiến thức đáng tin cậy.

Chỉ những gì đã được khoa học duy vật minh chứng hay đo đạc mới được xem là hiểu biết chính đáng. Điều này, hiển nhiên là con không thể tin, không thể chấp nhận nếu con muốn xây dựng một động lực thuần khiết trong việc tìm minh triết. Vậy chủ nghĩa duy vật lập trình con làm gì? Nó lập trình con đi tìm một kiến thức cụ thể nào đó – không những một kiến thức duy vật, mà ngay trong bản chất, đó là kiến thức không thể vượt qua một mức độ nào đó. Đó không phải là minh triết hằng sống. Qua “minh triết hằng sống”, thày muốn nói đến sự hiểu biết dựa trên việc ngộ ra cách vận hành đích thực của thế gian.

Kiến thức duy vật bảo rằng vũ trụ vật chất là một đơn vị trọn vẹn, tự đủ. Hoàn toàn không có gì ngoài vũ trụ vật chất. Do đó, không có một nguồn năng lượng nào gửi năng lượng vào vũ trụ vật chất. Điều này, dĩ nhiên, ngược hẳn với thực tại về cách vận hành của vũ trụ. Vũ trụ được nâng giữ một cách liên tục, và cũng tăng trưởng một cách liên tục, vì có một dòng năng lượng tuôn ra từ cõi thăng thiên chảy xuống bốn tầng cõi của vũ trụ vật chất. Nếu dòng chảy này ngừng lại ngày hôm nay, vũ trụ vật chất mà con quen thuộc sẽ bắt đầu tan rã nhanh chóng.  

Là một học trò tâm linh, con tuyệt đối cần phải vượt qua tin tưởng đó. Con có thể nói: “Nhưng Serapis Bey, làm sao con đã có thể hoàn tất được cuốn đầu trong bộ sách này nếu con không tin là có những chân sư thăng thiên cư ngụ nơi một cõi giới khác và các thày có khả năng gửi năng lượng cho chúng con?”  Đúng vậy, con yêu dậu, dĩ nhiên là con tin điều đó với tâm vỏ ngoài của con. Khi con đến với tầng khai ngộ thứ nhì ở nhập thất của thày, đã đến lúc thày cho con thấy là cho dù con có tin gì đi nữa trong tâm vỏ ngoài, vẫn còn một số tin tưởng, một số vi-rút, được gài sẵn trong cảm thể, trí thể và bản sắc thể của con. Chính những tin tưởng này sẽ ngăn chặn, hay bóp méo, động lực của con khi tìm kiếm minh triết.

6.6. Giấc mơ có hiểu biết bí mật

Biết bao đệ tử gia nhập khóa học về tự điều ngự của các thày với động lực tìm kiếm minh triết không thuần khiết và không xây dựng. Thày đã đề cập đến những kẻ tìm cách áp đảo người khác. Có rất, rất nhiều đệ tử, như Lanto có đế cập, tìm cầu hiểu biết để tranh đua với người khác và chứng tỏ mình cao trội hơn. Đó không phải là quan tâm lớn nhất của thày vì những ai đã thành tựu khai ngộ dưới Lanto đã vượt qua được khúc ngoặt này. Mối quan tâm của thày là có nhiều đệ tử vẫn tin rằng mình có thể tìm thấy một hiểu biết bí mật, một minh triết bí mật, một công thức bí mật nào đó sẽ cho mình khả năng kiểm soát vật chất, kiểm soát hoàn cảnh hay ngay cả kiểm soát người khác một cách máy móc.  

Con yêu dấu, trên thế giới có những người cởi mở với cái nhìn tâm linh về cuộc sống nhưng lại tìm cầu những câu thần chú, bùa chú để khiến cho người ta phải lòng mình. Thật sự, làm sao có người lại tin được là chuyện phù phép để bắt ép người khác yêu mình có thể là tình yêu chân thật, và đó không phải là chuyện thày muốn bàn ở đây, nhưng con có thấy ý thày không? Có rất, rất nhiều người vẫn tin rằng mục đích cất bước trên đường tâm linh là để lần lần nhận được một số kiến thức hay công thức bí mật nào đó sẽ cho mình một quyền kiểm soát tự động, máy móc. Thật không phải là vậy.

Đồng ý, con yêu dấu, có một số kiến thức, một số công thức mà các sa nhân đã phát triển suốt một thời gian rất dài. Việc đạt được những kiến thức và công thức đó là chuyện khả dĩ, và việc dùng tâm để phần nào điều khiển được vật chất cũng là chuyện khả dĩ. Nhưng đó không phải là con đường của chân sư thăng thiên; đó là con đường của hàng ngũ tà đạo.

6.7. Địa cầu khác như thế nào so với nguyên bản

Có lẽ con đã bắt đầu nhận ra là trong sách này, thày sẽ đề cập đến sự tương phản giữa các chân sư thăng thiên và hàng ngũ tà đạo, bởi vì chính trên Tia sáng thứ Tư mà con cần tự gia tốc để thoát hẳn khỏi tầm tay của hàng ngũ giả trá. Thày xin con hãy chăm chú lắng nghe và đọc đi đọc lại những đoạn này cho tới khi tâm ý thức của con bắt đầu nắm được điều thày muốn nói.

Con đang sống trong một bầu cõi chưa thăng thiên. Một bầu cõi chưa thăng thiên không vận hành giống như cõi thăng thiên. Như con cũng biết nếu con đã tìm hiểu rộng rãi các giáo lý của các thày, một bầu cõi chưa thăng thiên là một cõi giới nơi các sinh thể có thể sử dụng quyền tự quyết của mình với một mức độ tùy ý rộng lớn. Các cư dân trên một hành tinh như địa cầu đã được phép phát triển và thị hiện nhiều loại điều kiện khác xa, rất xa, so với những gì hiện hữu nơi cõi thăng thiên. Thày chắc chắn con thấy được là chiến tranh không phải là một điều kiện đượt tìm thấy nơi cõi thăng thiên. Chiến tranh là gì nếu không phải là một ví dụ cùng cực cho thấy có những sinh thể sẵn sàng đi tới cùng để đoạt quyền lực và quyền kiểm soát trên con người? Nếu con đọc cuốn sách của Mẹ Mary về chiến tranh (Help the Ascended Masters Stop War – Hãy giúp các chân sư thăng thiên ngăn chặn chiến tranh), con sẽ thấy rõ sa nhân sẵn lòng làm những chuyện khủng khiếp tới mức nào.

Điều thày muốn chỉ ra cho con ở đây là những điều kiện có mặt trên trái đất hiện đang ở một tầm mức rất thấp so với cõi thăng thiên. Điều này có nghĩa là có một số định luật thiên nhiên, mà chúng ta có thể gọi là “phụ thuộc” đang hiện hành trên địa cầu. Chắc chắn con có các định luật thiên nhiên “gốc”, hay cơ bản, đang hiệu lực dựa theo viễn quan của các Elohim. Con hiểu là khi các Elohim tạo ra trái đất, hay nói rộng hơn toàn bộ vũ trụ vật chất, các thày đã ấn định ra một số quy luật thiên nhiên để – nếu có thể nói như vậy – gắn kết vũ trụ lại, gắn kết vật chất lại, hầu cho phép các cấu trúc vật chất được tồn tại, như các hành tinh hay thể xác vật lý của con. Đây là những định luật thiên nhiên mà thày gọi là cơ bản.

Vì cư dân địa cầu có quyền tự quyết, cho nên họ có khả năng tạo dựng một số điều kiện – không trực tiếp đối nghịch với các định luật cơ bản của thiên nhiên – mà tồn tại trong một vùng xám, nếu có thể gọi như vậy. Những điều kiện này được phép hiện hữu trong một trạng thái bất toàn bởi vì địa cầu là một dụng cụ giáo dục cho những ai không chịu lắng nghe sự hiểu biết trực tiếp từ chân sư thăng thiên. Trên địa cầu, họ có thể thị hiện một số điều kiện là cách biểu đạt của chính tâm thức họ. Và muc đích, dĩ nhiên, là để tạo cơ hội cho họ trải nghiệm cho đến khi họ chán ngán và mong mỏi một cái gì cao hơn.

Điều này khiến cho các cư dân nguyên thủy tạo dựng một số điều kiện gây giới hạn trên địa cầu, làm xuất hiện một vòng xoáy ốc hướng hạ khi họ không tự thăng vượt. Và như các thày đã có giải thích, đây là nguyên do khiến cho những đấng trông coi tiến trình tiến hóa của địa cầu cho phép một số sinh thể sa ngã đầu thai ở đây. Một số sa nhân này đã từng sa ngã ở một bầu cõi trước rồi, và do đó chúng đã có một thời gian rất dài để phát triển một khả năng điều khiển vật chất nào đó. Khi chúng đến địa cầu, chúng đã đem theo khả năng này và củng cố thêm vòng xoáy hướng hạ mà cư dân nguyên thủy đã tạo ra. Có thể nói, chúng đã bành trướng hay gia tốc cho vòng xoáy đó đi xuống thêm.

6.8. Các định luật phụ thuộc của thiên nhiên

Sự thể trên đã khiến cho tất cả mọi người sống trên trái đất chung sức tạo ra một số điều kiện nhất định. Chẳng hạn, vật chất ngày nay dày đặc hơn khi địa cầu mới được các Elohim sinh tạo. Điều này cũng có nghĩa là thân xác vật lý của các con ngày nay dày đặc hơn thân xác nguyên thủy của các cư dân đầu tiên trên hành tinh. Loài Homo sapiens – loài Người Tinh khôn – không phải là sự sáng tạo thuần túy của các Elohim, nhưng là một phiên bản sửa đổi của thân xác thuần khiết nguyên thủy do các Elohim. Thân xác các con dày đặc hơn, và đó là tại sao các con có thể mắc một số chứng bệnh.

Vật chất dày đặc hơn cho nên các con phải làm lụng mệt nhọc hơn để thị hiện những thứ con cần cho thân xác sống còn. Xác thân dày đặc hơn cũng cần nhận được nhiều chất dinh dưỡng dày đặc hơn chỉ có được từ một dạng dày đặc hơn của vật chất. Vật chất càng dày đặc thì càng phải làm lụng nhiều hơn để biến đổi vật chất. Đó là tại sao biết bao người đã đánh mất khả năng biến đổi vật chất bằng tâm trí, cho nên họ phải biến đổi vật chất qua thể xác vật lý, vì thể xác có cùng độ dày đặc như vật chất.

Hiện nay trên hành tinh địa cầu có một số định luật phụ thuộc của thiên nhiên không phải là định luật nguyên thủy do các Elohim ấn định. Những định luật này là do tâm thức tập thể của nhân loại định ra – dĩ nhiên là dưới sự hướng dẫn giấu giếm của sa nhân. Có những định luật phụ thuộc của thiên nhiên mà con có thể dùng để tạo ra một loại minh triết hay một công thức nào đó, hay một hình thức mà các thày gọi là tà thuật sẽ cho con một khả năng điều khiển nào đó trên vật chất một cách gần như máy móc. Thày nói ‘gần như máy móc” vì nó không hoàn toàn máy móc. Thật sự là không có một cách máy móc nào để kiểm soát vật chất trừ phi qua những phương tiện vật lý.

Mục đích của nền công nghệ hiện đại, nền công nghệ vật chất, là cho con khả năng máy móc để kiểm soát vật chất, kiểm soát thiên nhiên. Điều này chỉ có thể làm được ở mức độ vật lý, nhưng ở mức độ của tâm thì không thể làm được một cách hoàn toàn máy móc. Con không thể nghĩ ra một công thức mà tâm con có thể sử dụng, hay con có thể đọc lên như một câu bùa chú, một lời nguyền, hay một thành ngữ phù phép, hoàn toàn máy móc. Nhưng con có thể tạo ra một số công thức cho phép một số người điều khiển được vật chất phần nào, nhưng vẫn không hoàn toàn máy móc. Nó vẫn đòi hỏi một dòng năng lượng từ cõi tâm linh.

6.9. Tại sao sa nhân không kiểm soát được hoàn toàn

Điều trên có nghĩa là sa nhân không thể kiểm soát một cách hoàn toàn máy móc qua các định luật phụ thuộc của thiên nhiên và qua những công thức của chúng nhằm sử dụng các định luật này. Tại sao chúng không thể? Bởi vì một sa nhân đã sa ngã trong một bầu cõi trước, hay đã sa ngã xuống thấp hơn một mức tâm thức nào đó, không thể tiếp cận dòng chảy năng lượng chảy xuống từ cõi tâm linh. Vậy chúng phải làm gì đây? Chúng phải đoạt năng lượng đó bằng cách đánh cắp từ người khác, là những người vẫn còn dòng năng lượng chảy xuyên qua họ.

Vì thế mà con thấy cái khuôn mẫu vô cùng xưa cũ của một phù thuỷ nhận học trò tập sự. Tưởng chừng như phù thuỷ đang dạy cho học trò mọi thủ thuật của mình, nhưng song song y cũng đang đánh cắp năng lượng của học trò để thực hiện phù phép. Một số sa nhân có thể dùng nhiều người để đánh cắp năng lượng và thực hiện những ngón ngoạn mục. Có rất nhiều cách để sa nhân làm những chuyện đó, rất nhiều thủ thuật mà chúng đã khai thác. Vấn đề ở đây là như sau: con có thể, như một đệ tử tâm linh, tìm được một kiến thức, một “minh triết” nào đó – trong dấu ngoặc kép – một công thức hay lời bùa chú nào đó có thể cho con một khả năng nào đó để điều khiển vật chất.

Và trên thế giới ngày nay có những người tự xưng là đạo sư hay thày tâm linh cũng tuyên bố là họ có thể cho con quyền năng điều khiển vật chất. Một số còn tuyên bố là họ có thể làm nhanh hơn cả chân sư thăng thiên, và họ có một con đường tắt. Con sẽ rất sốc khi biết là họ nói không sai. Quả thật là họ có một con đường tắt! Có những chuyện con có thể làm để phát triển một khả năng điều ngự nào đó trên vật chất mà không cần bước chân trên con đường tự điều ngự.

6.10. Các chân sư thăng thiên không dạy phép

Như thày đã nói trong bài giảng trước, nếu đó là trải nghiệm mà con muốn thì con cứ việc. Con có tự do rời khỏi khóa nhập thất của thày bất cứ lúc nào, nhưng con cần biết chắc chắn tuyệt đối là thày, Serapis Bey, sẽ không cho con trải nghiệm đó. Thày sẽ không cho con đường tắt. Thày sẽ không cho con công thức bí mật.

Điều mà thày sẽ làm là giúp con bước đi trên đường tự điều ngự nơi con gia tốc tâm mình vượt lên trên các định luật phụ thuộc của thiên nhiên, tới mức con có thể khởi sự sử dụng các định luật cơ bản do các Elohim thiết lập. Đây là mục đích của khóa tự điều ngự này, chứ không phải là con đường tắt qua phép thuật đen mà sa nhân đã khai thác.

Nói về phép thuật đen, trên thế giới hiển nhiên còn có một khái niệm tự xưng là “phép thuật trắng”. Họ cũng bảo là họ có đường tắt, cũng có những công thức hay minh triết nào đó có khả năng cho con quyền điều khiển vật chất, nhưng họ quả quyết là cách của họ hoàn toàn tốt lành.

Con yêu dấu – một lần nữa: Nếu đây là trải nghiệm mà con muốn, con sẽ cần rời khỏi khóa nhập thất của thày để mà có được. Các chân sư thăng thiên không dính dáng gì đến phép đen hay phép trắng, hay bất kỳ hình thức phép thuật nào. Saint Germian đã có nói tới “phép của con mắt”, nhưng hẳn là thày nói đùa, bởi vi thực sự chẳng có phép nào hết.

Các thày không dạy con một loại phép thần thông vận động một cách huyền bí, hay cho con một quyền năng kiểm soát máy móc. Các thày dạy con tự điều ngự. Thày đã nói gì trong bài giảng đầu chứ? Rằng con không thể vượt qua tầng khai ngộ thứ nhất ở khóa nhập thất của thày nếu trọng tâm của con là thay đổi người khác hay những điều kiện bên ngoài thay vì thay đổi chính con.

Ở tầng khai ngộ thứ hai, trọng tâm của con cần đặt vào việc tìm kiếm sự hiểu biết với mục đích thay đổi chính mình, chứ không với mục đích thay đổi người khác hay ngoại cảnh. Hiểu biết mà con cần tìm kiếm để vượt qua các khai ngộ tại khóa của thày cũng như khai ngộ trên ba tia sáng cao hơn, đó là biết chính mình.

6.11. Tại sao con cần tự hiểu biết

Đây không phải là sự tự hiểu biết vỏ ngoài nơi con, một lần nữa, tạo ra một loại đường tắt hay là con tự chủ, mà là việc thanh tẩy tâm con cho không còn mọi hình thức hiểu biết bất toàn về chính mình. Đâu là hiểu biết, đâu là minh triết mà con cần tìm kiếm ở mức này? Không phải là hiểu biết về cách thức làm gì đó bên ngoài cái ta. Cũng không phải là hiểu biết về cách thức làm gì đó bên trong cái ta. Mà đó là hiểu biết cho phép con nhìn thấy các bợn nhơ trong cái ta hầu con có thể ý thức buông bỏ chúng, để cho chúng ra đi, thay thế chúng với một quyết định cao hơn, một dạng cao hơn của minh triết và sáng ngộ. Đây không phải là vấn đề tự phân tích bản thân, không là vấn đề trí thức hóa hay lập ra một danh sách thật dài những tin tưởng của mình, mà là vấn đề hòa điệu với một nguồn minh triết cao hơn.

Nói cho cùng thì nguồn cội đó là Hiện diện TA LÀ của con, nhưng vì con đang ở khóa nhập thất của thày cho nên ở mức khai ngộ này, thày chính là nguồn cội đó. Thày không có ý trao cho con khôn ngoan vỏ ngoài. Thày không có những lớp học ở tầng thứ hai này nơi thày đứng trên bục cao trước tấm bảng đen và giảng dạy hiểu biết này cho con. Thày chỉ dạy bằng một cách mà thôi: thày ngồi.

Một số các con sẽ khó hình dung Serapis Bey đang ngồi đó, nhưng hiển nhiển thày có khả năng làm điều này. Thày ngồi trước mặt các đệ tử, hay đúng hơn, thày ngồi ở vị trí và các đệ tử ngồi thành vòng tròn xung quanh thày. Sau đó thày cho đệ tử làm bài thực tập, là tìm cách để tâm mình không còn bất cứ gì ngoại trừ Hiện diện của thày. Như câu trong bài chú của thày: “Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.”

Tất nhiên lúc đầu, các đệ tử không thể làm được. Tâm họ luôn luôn bị kéo hút về chỗ này chỗ nọ, thường khi là do những hiểu biết, do “minh triết” mà họ đã hấp thụ. Họ bắt đầu suy nghĩ, chạy xéo qua chuyện khác. Nhưng lần lần một khi các đệ tử làm việc với thày cùng các vị hướng dẫn khác trong khóa học, họ bắt đầu tẩy sạch tâm mình khỏi tất cả “minh triết” thế gian đó, những ý tưởng sai lầm đó, những ý định không tinh khiết đó khi tìm minh triết.

6.12. Đi tìm minh triết không hữu dụng

Sau đó họ đối mặt với một mức khai ngộ thứ nhì, bởi vì điều gì cần thiết để hòa điệu với Hiện diện của thày chứ? Điều cần thiết là con không có ý định đạt được bất kỳ dạng hiểu biết nào mà con xem là hữu dụng hay quý giá. Nếu con suy ngẫm về điểm này, con sẽ thấy là hầu hết mọi người đều cho rằng minh triết phải hữu dụng. Minh triết phải là cái gì đó mà con có thể dùng để thực hiện một cái gì, hay ít ra để biết một điều gì đó mà trước đây con không biết. Đó không phải là điều mà thày đang yêu cầu con làm. Thày đang yêu cầu con hòa điệu với Hiện diện của thày mà không có ý định thu hoạch một hiểu biết hữu dụng hay quý giá nào, không có ý định đạt được một hiểu biết mà con có thể đặt lên một cái thang nhiều hơn hay ít hơn.

Ý định của con phải là hòa điệu với Hiện diện của thày và trải nghiệm Hiện diện của thày – không có bất cứ gì khác. Con có thể nói: “Nhưng chúng con đang ở một khóa nhập thất trên cõi ê-the.” Con đang tự do khỏi mọi hạn chế của xác thân vật lý, nhưng con không tự do khỏi những ràng buộc của cảm thể, trí thể và bản sắc thể của con. Cho đến khi con đạt được một độ tinh khiết nào đó trong ý định nơi ba thể này, thì con sẽ không thể thực sự hoà điệu.

Làm cách nào các thày có thể xác định đệ tử nào trong nhóm hòa điệu được với Hiện diện của thày? Thật là giản dị. Mọi người đi vào một căn phòng được che chắn khỏi mọi ảnh hưởng từ ngoài, cho nên không có gì từ bên ngoài làm xáo trộn các đệ tử. Thày ngồi, các đệ tử ngồi vòng quanh. Thày yêu cầu họ nhắm mắt trong ý nghĩa của cõi ê-the, tức là họ tập trung vào nội tâm, xong họ hòa điệu với Hiện diện của thày, rất gần với họ. Sau một lúc, sẽ có ai đó mở ra một cánh cửa – vẫn trong cõi ê-the – và gọi nhẹ các đệ tử đi ra ngoài. Những ai đã không hòa điệu với Hiện diện của thày sẽ đứng dậy bước ra. Còn những đệ tử nào đã hòa điệu với Hiện diện của thày sẽ không nghe thấy cả tiếng gọi họ đi ra.

Ban đầu, tất cả các đệ tử sẽ nghe thấy tiếng gọi và bước ra. Với thời gian, một số sẽ nghe thấy tiếng gọi nhưng vẫn không đứng dậy vì họ muốn ở lại và hòa điệu với Hiện diện của thày. Sau nhiều thời gian hơn nữa, một số sẽ không nghe thấy cả tiếng gọi, và giờ đây các thày biết là họ đã đạt đến mức không còn tìm kiếm minh triết để sử dụng cho một điều gì đó trong thế gian. Họ chỉ tìm minh triết vì một mục đích mà thôi, đó là vì họ đã ngộ ra là sự tự điều ngự đích thực có nghĩa là đi vào hợp nhất với đoàn chưởng giáo tâm linh mà họ là một thành phần. Bước đầu tiên để con là một vị đồng sáng tạo và sử dụng khả năng điều ngự vật chất là hòa điệu với Hiện diện của vị chân sư ở ngay trên con trong hàng ngũ tâm linh. Chính từ đó mà năng lượng vận động nỗ lực sáng tạo của con chảy xuống.

Đây là dạng minh triết gia tốc mà con cần hòa nhập vào ở tầng thứ hai của khóa nhập thất của thày. Con có thể làm điều đó ngay cả khi trong trạng thái thức tỉnh. Con có thể làm điều đó bằng cách quán chiếu tất cả những động lực khác nhau đã kéo con ra khỏi sự hòa nhập đơn thuần. Con có thể làm điều đó bằng cách đọc bài chú của thày hay bài thỉnh kèm với bài học này, xong dành ra chút thời gian để ngồi yên lặng với không một mục đích nào khác hơn là hòa điệu với Hiện diện của thày. Có thể con sẽ không thành công trải nghiệm Hiện diện của thày xuyên qua xác thân vật lý dày đặc, nhưng con đừng chán nản, vì nỗ lực của con tự nó đã bõ rồi.

Cho dù con không nhận thức Hiện diện của thày một cách ý thức, ý định và nỗ lực của con sẽ có tác dụng giúp con vượt qua cuộc khai ngộ ở tầng ê-the, ở mức khóa học của thày. Bên ngoài luôn đi đôi với bên trong, cho nên thày khuyến khích con hãy đọc bài thỉnh kèm theo bài giảng này, rồi sau đó con hãy dành thời gian để hòa điệu với Hiện diện của thày. Con hãy làm như vậy sau mỗi bài thỉnh mà con đọc cho tới hết quyển sách này, và có thể con sẽ ngạc nhiên khi thấy kết quả.

TA LÀ Serapis Bey. Hiện diện của thày ở đây chỉ dành cho con, nếu con chỉ hòa điệu với nó mà không có một ý định nào khác hơn là trải nghiệm Hiện diện mà TA LÀ.

Thuần khiết và Uy lực của Ý định

Bài giảng của chân sư thăng thiên Serapia Bey qua trung gian Kim Michaels, ngày 2/1/2016.

TA LÀ chân sư thăng thiên Serapis Bey. Thày là Thượng sư của Tia sáng thứ Tư. Như con biết, tia này thường được gọi là tia của thuần khiết, nhưng thày cũng gọi là tia của gia tốc. Tất nhiên, đó là sự phối hợp của cả hai, bởi vì làm sao con có thể thanh lọc được mà không gia tốc?

Điều thày muốn chỉ ra trong bài giảng này là nội dung của khóa học cũng như mục đích ở tầng khai ngộ thứ nhất tại khóa nhập thất của thày. Các thày đã đặt tên cho khóa học này là: Một Khóa học về Tự Điều ngự. Con hãy suy ngẫm chữ “tự điều ngự”. Con đang điều ngự cái Ta, chứ con không điều ngự thế gian hay người khác. Con đang điều ngự cái Ta. Qua sự điều ngự cái Ta, quả là con có khả năng ảnh hưởng môi trường của con, cuộc sống chung quanh con và hoàn cảnh cá nhân của con, nhưng con sẽ không có khả năng ảnh hưởng đến người khác theo nghĩa là bắt buộc người khác phải chiều theo ý muốn của con.

4.1. Tâm điều khiển vật chất có mục đích gì

Các thày cũng có nói rằng mục đích của khóa học này là để nâng tâm thức con từ tầng tâm thức 48 lên tầng 96. Các thày có nói là khi con đến gần hơn với tầng 96, con sẽ điều ngự được khả năng của tâm điều khiển vật chất. Thày muốn giảng thêm về điểm này vì nó thường bị đủ loại học trò tâm linh, kể cả học trò của chân sư thăng thiên, hiểu lầm. 

Con có thể tìm thấy khắp thế giới những cuốn sách chỉ dạy quyền năng thị hiện, thị hiện bất cứ gì mình muốn, thường là của cải hay vàng bạc chẳng hạn. Khóa học của các thày không nhắm đến việc giúp con thị hiện của cải hay bất cứ vật gì khác mà con muốn, theo nghĩa là làm cho nó lộ diện ra “từ hư không”, nếu có thể nói như vậy.

Sự điều ngự của tâm trên vật chất mà các thày muốn trao cho con không phải là chuyện trình diễn một trò thủ thuật để gây ấn tượng với người khác hay chuyện làm giàu cho bản thân mình. Các thày không có ý muốn dạy con một loại ma thuật hầu con có thể điều khiển vật chất hay điều khiển thế giới bên ngoài trong khi mình vẫn còn nhiều tự ngã đến độ mình làm chuyện đó từ một góc độ vị kỷ.

Tất nhiên khả năng của tâm điều ngự vật chất là một điều mà các thày mong muốn thấy con phát triển, nhưng nó phải được phát triển hoàn toàn đồng bộ với sự điều ngự cái ta. Các thày đã chứng kiến quá nhiều lần trên thế giới những người mong muốn đạt được một khả năng điều ngự nào đó trên vật chất, chẳng hạn qua việc thị hiện đồ vật, nhưng lại không sẵn lòng theo học khóa điều ngự cái ta. Điều này, tất nhiên, các chân sư thăng thiên không dạy cho đệ tử chân chính.

4.2. Tự điều ngự không phải là một kỹ năng máy móc

Thày muốn chỉ ra cho con một điều mà rất nhiều học trò của chân sư thăng thiên không hiểu. Tự điều ngự không phải là một công việc mà con có thể học cùng một cách như con học lái xe ô tô, ví dụ. Rất nhiều kỹ năng cần thiết để thành công trong thế gian đều có tính cách phần nào máy móc. Gần như bất cứ ai sẵn sàng bỏ sức ra tập tành kỹ năng đó đều có thể trở nên thành thạo tới một mức nào đó. Một số sẽ không bao giờ biết lái xe quá trình độ xoàng xĩnh, nhưng rất nhiều người sẽ có khả năng học lái xe tới một trình độ khá cao, thậm chí chuyên nghiệp, nếu họ bỏ ra thời gian và công sức.

Suốt các thời đại đã có rất, rất nhiều học trò tâm linh cũng có cách tiếp cận như vậy với tự điều ngự. Họ nghĩ đó là một con đường máy móc mà họ có thể đi theo. Nếu họ thực hiện tất cả mọi bước được ấn định thì họ sẽ tự động đạt được khả năng tự điều ngự đã hứa hẹn. Con sẽ thấy là có nhiều tổ chức hay ngay cả nhiều vị thày tuyên bố là họ có thể dẫn con qua một khóa học khai ngộ, một con đường khai ngộ sẽ cho con một số khả năng đặc biệt.

Đây không phải là cách dạy của chân sư thăng thiên. Các thày không quan tâm đến chuyện con đạt được một số khả năng cụ thể nào đó, cho dù đó là khả năng thần thông hay thị hiện đồ vật. Đó hoàn toàn không là quan tâm của các thày. Quan tâm của các thày là nâng cao tâm thức của con, và điều này, con đạt được qua tự điều ngự. Hoặc con cũng có thể nói, khả năng điều ngự bản thân được thực hiện qua việc nâng cao tâm thức – tùy con thích nói thế nào cũng được.

Việc nâng cao tâm thức không phải là một con đường máy móc. Đi trở lại dòng lịch sử xa thăm thẳm, luôn luôn đã từng có những trường học, tổ chức hay đạo sư tuyên bố là họ có thể dẫn học trò đi theo một con đường máy móc. Chẳng hạn con cũng biết tổ chức Freemasons (Hội Tam điểm) có 33 mức khai ngộ, và khi con đi qua mỗi bước khai ngộ, con được ban cho một tước vị. Nhiều trường đạo và đạo sư khác cũng vận hành giống như thế. Nếu con đi qua các khai ngộ vỏ ngoài và không bị rớt thê thảm, thì con sẽ tự động nhận được tước vị.

Hiển nhiên con cũng thấy một cách thức tương tự nơi các cơ sở giáo dục trên thế giới. Nếu con học tập, nghiên cứu một bộ môn đủ lâu và nếu con thỏa mãn mọi đòi hỏi vỏ ngoài, thì con sẽ được cấp một mảnh bằng. Con nhận được một bằng tốt nghiệp xem con là một chuyên gia trong bộ môn đó. Nếu chẳng hạn con có bằng tâm lý học thì liệu bằng đó có chứng nhận là con trực nhận được môn tâm lý học, kể cả tâm lý của con và cách tâm lý vận hành trong bản thân con? Như nhiều người đã chứng tỏ, bằng cấp không có nghĩa là như vậy, và con đường khai ngộ của chân sư thăng thiên cũng tương tự như vậy.

4.3. Con đường giả hiệu của sa nhân

Khi con bước trên con đường dẫn đến tự điều ngự. luôn luôn có nguy cơ khi các thày đưa ra một bộ sách mô tả những khai ngộ mà con đi qua nơi bảy khóa nhập thất của các Thượng sư. Bất cứ ai cũng có thể mua sách, học các bài giảng trong đó, rồi đọc cái bài thỉnh, và như thế họ bước đi những bước vỏ ngoài.

Tất nhiên là các thày có lý do khi khởi sự với Tia thứ Nhất rồi lần lượt xây đắp thêm từ đó. Các Thượng sự phối hợp nỗ lực để hoạch định cũng được phối hợp. Rõ ràng cách hợp lý duy nhất lả một học trò cần bắt đầu với Tia thứ Nhất, đi qua Tia thứ Hai, rồi Tia thứ Ba và giờ đây đến với Tia thứ Tư mà thày là đại diện. Khi con có một cuốn sách chứa đựng giáo lý và khai ngộ, rất có thể một ai đó sẽ mua cuốn sách này mà chưa đi qua ba cuốn trước. Khi trọn bộ sách được hoàn tất, rất có thể một ai đó sẽ mua toàn bộ, đi từ cuốn thứ nhất cho tới cuốn thứ bảy, đọc tất cả cái bài học, thực hành tất cả các bài thỉnh, rồi sẽ tưởng là mình đã học xong toàn bộ khóa học. Con đường khai ngộ chân chính không vận hành theo cách đó.

Quả thật các sa nhân, mà đôi khi các thày cũng gọi là hàng ngũ giả trá, đã cố gắng tạo ra một con đường khai ngộ máy móc. Giấc mơ của chúng là nếu con đi qua một số bước vỏ ngoài và thỏa mãn một số đòi hỏi vỏ ngoài, thì con sẽ tự động đạt được một danh hiệu hoặc thậm chí một số quyền năng.

Ít nhất là đối với một số người, họ có thể đạt được một khả năng điều ngự nào đó trên vật chất mà chưa thanh lọc cái ta của họ, và như vậy họ chưa đạt được sự tự điều ngự. Hiển nhiên đây chính là giấc mơ của sa nhân. Chúng không muốn thanh lọc cái ta, chúng không muốn tự điều ngự. Thật sự, chúng không muốn tự điều ngự mà chỉ muốn điều ngự khả năng kiểm soát người khác hay thậm chí điều ngự vật chất vật lý.

4.4. Tự điều ngự không phải là kiểm soát cái ta

Con yêu dấu, con thấy đó, có những người nghĩ rằng tự điều ngự có nghĩa là khả năng kiểm soát cái ta. Có cả những học trò của chân sư đã theo học giáo lý của chân sư hàng chục năm trời mà vẫn tin là thày, Serapis Bey, là một vị thày nghiêm ngặt xem kỷ luật là trên hết. Họ nghĩ là thày ban bố một loạt quy tắc kỷ luật để họ phải theo. Nếu họ tuân theo quy tắc và chịu được kỷ luật của thày thì họ nghĩ là họ sẽ có khả năng kiểm soát cái ta. Nhiều, rất nhiều học trò đã cố gắng kiểm soát cái ta.

Tại sao thày lại nói chuyện này ngay bài học đầu tiên? Đó là vì tất nhiên, bài học đầu tiên là sự phối hợp của Tia thứ Nhất của Uy lực với Tia thứ Tư của Thuần khiết. Kiểm soát là gì? Đó là đạng tha hóa cơ bản của Tia thứ Nhất, như vị đồng môn yêu dấu của thày, chân sư MORE, đã giải thích trong sách. Trong khóa học này, các thày không nhắm vào việc giúp con kiểm soát cái ta bằng cách ép buộc thân xác cùng tâm vỏ ngoài của con phải gượng sống theo một số quy luật và chuẩn mực vỏ ngoài. Hãy để thày nói điều này thật rõ ràng cho con, nói một cách rõ ràng hết mức, dựa trên trạng thái tâm thức của những người có xác suất đọc cuốn sách này.

4.5. Con không thể giấu bất cứ gì khỏi Serapis

Trong bài chú cho thày, có câu: “Serapis Bey, biết bao uy lực, đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.” Phải, mắt của thày thanh tẩy vì mắt thày cũng nhìn xuyên thấu. Mắt thày nhìn xuyên thấu mọi bợn nhơ cùng những lớp hỏa mù mà bợn nhơ này gây ra. Bợn nhơ làm gì chứ? Khi nước có bợn nhơ, thường nước sẽ bị đục và con không nhìn xuyên qua được.

Cho nên những ai còn bị mắc kẹt trong trạng thái tâm thức thấp hơn thường có nhiều bợn nhơ trong tâm đến nỗi họ không thể thấy rõ ý định của mình. Khi thày nói “họ”, thày muốn nói đến mọi người nói chung. Nhiều học trò đến đây với ý định có vẻ trong lành nơi tâm ý thức, nhưng không mấy trong lành nơi tâm tiềm thức. Có điều là họ không thấy rõ được vì bợn nhơ che khuất tiềm thức.

Mắt thày thanh tẩy vì nhìn xuyên thấu tất cả những lớp màn hỏa mù đó. Con có thể nói: “Nhưng vậy thì thày có đang vi phạm quyền riêng tư của người khác hay không?” Con yêu dấu, thày không đi lòng vòng khắp nơi mà nhìn chăm chăm mỗi người với cặp mắt soi rọi. Khi con đọc quyển sách này, con đã có trong tâm ý thức một ý định quy thuận những khai ngộ của thày là Thượng sư của Tia thứ Tư. Làm sao con có thể quy thuận khai ngộ của thày nếu con không sẵn lòng để thày nhìn vào con?

Thày không cố ép buộc con dù bằng cách nào đi nữa. Thày chỉ đang cố giúp con nhìn ra là thật không có nghĩa lý gì khi con muốn đi theo khai ngộ của Tia thứ Tư dưới Serapis Bey mà lại cũng muốn giấu giếm điều gì đó khỏi mắt thày.

Con thấy đó, con yêu dấu, thày không phải là loại thày nghiêm khắc mà nhiều người tưởng tượng dựa theo kinh nghiệm thế gian của họ. Thày không phải là ông trung sĩ trong khóa huấn luyện quân đội, thích thú moi móc mọi lỗi lầm của con, và nếu được dịp, ông ta sẽ không thương tiếc mà lôi nó ra cho mọi người trông thấy. Thày không ở đây để mắng nhiếc con. Thày không ở đây để khiến con xấu hổ. Thày không ở đây để hạ thấp con dù là như thế nào. Thày không là vị thày với kỷ luật nghiêm khắc mà nhiều người tưởng. Thày là chân sư Tia thứ Tư của Thuần khiết. Thày không thể đem lại thuần khiết nếu thày không nhìn thấy bợn nhơ. Điều đó không thể làm được, con yêu dấu. Tại sao biết bao người lại nghĩ có thể làm được? Bởi vì họ đã bị tâm thức sa ngã ảnh hưởng.

Một trong những yếu tố cơ bản của tâm thức sa ngã, tất nhiên, là các sa nhân không muốn đối diện với Thượng đế. Chúng không muốn đối diện với vị thày tâm linh từ cõi thăng thiên. Để vào được cõi thăng thiên thật không khó; con chỉ cần thanh lọc tâm thức mình cho không còn điều gì có từ lực kéo con xuống cõi vật chất, là cõi không thăng thiên. Sa nhân không sẵn sàng làm chuyện đó, thậm chí nhiều sa nhân còn không hiểu là chúng cần làm chuyện đó. Chúng vẫn cho rằng chúng có thể dùng vũ lực xông vào thiên đường bằng cách giấu giếm điều gì đó khỏi các chân sư thăng thiên.

Có nhiều học viên đến khóa nhập thất của thày mà vẫn nghĩ mình có thể vượt qua cả bảy tầng khai ngộ ở khóa tu này trong khi giấu giếm ý định thật sự của mình khỏi mắt thày. Con yêu dấu, chuyện này không nghĩa lý gì hết. Con không thấy được sao? Không có chuyện gian lận trên con đường khai ngộ dưới các chân sư thăng thiên. Các thày đã có nói là Tia thứ Tư hình thành tiêu điểm nối kết trong dòng chảy hình số 8 giữa các khai ngộ của ba tia đầu và khai ngộ của ba tia sau. Cũng có thể nói đó là “con mắt của cái kim”, tức là lỗ kim. Hẳn con biết trong Thánh kinh có câu nói rằng một con lạc đà chui qua lỗ kim dễ hơn là một ông nhà giàu bước vào thiên đàng. Thế nào là ông nhà giàu? Đó là một người cho rằng mình sở hữu một vật gì đó trên thế gian và muốn đem theo qua lỗ kim. Những ai đến đây và cho rằng mình sở hữu một điều gì đó – và muốn mang nó theo với mình lên trạng thái thăng thiên, mang nó theo vào khóa nhập thất của thày, và cũng mang nó xuyên  qua khóa của thày lên các tia sáng cao hơn – thì họ gíống như ông nhà giàu kia.

Đâu là mục đích của thanh lọc? Chẳng phải đó là buông bỏ những thứ giữ chân con lại hay không? Làm sao con có thể buông được điều gì nếu con không nhìn vào nó? Không có chuyện từ bỏ một cách vô thức, không có chuyện buông ra một cách vô thức; chuyện đó chỉ có thể ý thức. Thật không nghĩa lý gì nếu con nghĩ mình có thể vượt qua các khai ngộ ở khóa nhập thất của thày mà vẫn giấu với thày. Con yêu dấu, sẽ càng không nghĩa lý gì nếu con nghĩ mình có thể vượt qua khai ngộ ở khóa nhập thất của thày mà vẫn giấu gì đó khỏi chính con.

4.6. Tự điều ngự và giấu giếm khỏi chính mình

Khóa học này là khóa học về tự điều ngự. Làm sao con có thể điều ngự cái ta nếu có những khía cạnh của cái ta – những khu vực trong cái ta – mà con không sẵn sàng nhìn vào? Không thể được. Nhiều người cho rằng tự điều ngự có nghĩa là mình kiểm soát cái ta bằng cách kềm chế những yếu tố không thể chấp nhận của cái ta theo một chuẩn vỏ ngoài. Đây không phải là cách học tại khóa tu của thày. Ở đây không có chuẩn vỏ ngoài. Thày không dùng kỷ luật để áp đặt một chuẩn vỏ ngoài lên con khi con đến đây. Có nghĩa chăng là con không phải theo chuẩn mực nào? Theo một nghĩa nào đó, có thể nói là có một cái chuẩn, nhưng chuẩn này là do chính con quy định! Nó được quy định bởi những bợn nhơ mà con mang theo khi con bước qua cổng trường.

Con thấy đó, con yêu dấu, có một cánh cổng mở lối cho con vào nhập thất của thày. Bất cứ lúc nào con cũng có thể quyết định là con đã chán các khai ngộ tại khóa này và con có thể rời khóa nhập thất qua cùng cánh cổng mà con đã bước vào. Mục đích khi con vượt qua cả bảy khai ngộ là để con tới được cánh cổng ở bên kia, là cánh cổng dẫn đến mức khai ngộ kế tiếp của vị Thượng sư kế tiếp.

Con thấy không, con yêu dấu, không cách chi con sẽ lên được khóa học đó mà vẫn mang theo những bợn nhơ mà con đem vào khóa của thày. Con không thể bước khỏi khóa của thày qua cánh cổng cao hơn kia mà vẫn đem theo hành trang con đã mang qua cổng vào. Các bợn nhơ phải được biến hóa, năng lượng phải được biến hóa.

Đằng sau năng lượng là một tin tưởng mà con có về bản thân và về thế giới. Tin tưởng này đã được nhập vào, được chấp nhận vào trong tâm con, qua một quyết định mà con đã lấy. Trừ khi con phơi bày quyết định này ra, nhìn thấy những giới hạn ở đằng sau, và thay thế nó trong ý thức với một quyết định cao hơn, thì con sẽ không sạch được bợn nhơ. Nếu con không sạch bợn nhơ, làm sao con có thể vươn lên mức khai ngộ kế tiếp? Có một cửa vào, có một cửa ra, nhưng ở giữa cũng có những cánh cửa khác. Cho mỗi bước đi lên, có một cánh cửa mà con phải đi qua. Con không thể đi qua cánh cửa thứ nhì nếu con còn mang bợn nhơ đáng lý con đã phải bỏ lại ở tầng khai ngộ thứ nhất.

Không có chuyện ăn gian ở đây, con yêu dấu. Không có chuyện giấu giếm bất cứ gì. Con có thể gia nhập khóa nhập thất của thày ở tầng thứ nhất mà vẫn còn giấu gì đó khỏi chính con – điều này con được phép. Nhưng con sẽ không đi quá được tầng đầu tiên nếu con vẫn còn giấu gì đó khỏi chính con. Điều này không thể xảy ra, con yêu dấu. Thày biết là tự ngã của con sẽ nghĩ ra đủ loại lý do tại sao điều đó có thể làm được, nhưng nó không thể xảy ra. Thày là Thượng sư và thày đã chứng kiến hàng triệu học trò đến nhập thất, trong số đó có nhiều người đã bỏ đi vì không chịu nhìn vào những gì mà họ cần nhìn hầu vươn lên mức khai ngộ kế tiếp. Thày không lên án, nhưng thày không thể giúp con nếu con không sẵn sàng nhìn vào chính mình.

4.7. Xung đột nhóm

Hẳn con đã nghe nói hoặc đã đọc là khi các học viên lần đầu tiên đến nhập thất của thày, họ được xếp vào cùng nhóm với những dòng sống có cá tính đối chọi với họ, hoặc có đặc điểm đối chọi về chiêm tinh học, nghiệp quả hay gì nữa. Người ta nói là con sẽ không tiến lên cao hơn được cho tới khi con nhận ra sự hài hòa là quan trọng hơn tất cả những mâu thuẫn đó. Nhưng thật ra chúng ta có thể nhìn khai ngộ này theo nhiều cách khác.

Khi đầu tiên học viên được xếp chung vào những nhóm với nhiều cơ hội đụng độ nhất, cuộc khai ngộ thật sự là làm sao đạt tới điểm khi con vượt qua chướng ngại chủ yếu trên đường tâm linh. Thày cũng biết con có thể nói là mỗi tầng tâm thức đều có một chướng ngại chủ yếu. Có một chướng ngại rất lớn từ tầng tâm thức 48 lên 49. Nhưng trên đường tâm linh – con đường tự điều ngự – chướng ngại chủ yếu là đạt tới điểm con không còn tìm cách thay đổi người khác hay thay đổi thế giới vật chất nữa.   

Ở ba tầng khai ngộ đầu tiên, có nhiều học viên muốn khai ngộ là vì họ có một ý định ẩn giấu, hay có lẽ một ý định không mấy ẩn giấu là đạt được quyền năng kiểm soát người khác và môi trường của mình. Họ muốn làm chủ hoàn cảnh của mình để họ có chính xác những điều kiện mà họ cho là cần thiết hầu đạt những gì họ muốn – có thể là sự hài hòa bên trong, có thể là tâm an bình, có lẽ một số điều kiện và trải nghiệm vỏ ngoài.

Con sẽ ngạc nhiên về số học viên đến nhập thất của thày mà vẫn còn mong muốn dùng quyền lực để kiểm soát, mong muốn đạt quyền năng để điều khiển hoàn cảnh của mình. Khi họ tìm cách kiểm soát người khác hay môi trường của họ thì họ đang cố làm gì? Họ đang cố sản xuất ra một trạng thái trong tâm. Mọi chuyện xảy ra trong cõi vật chất được trải nghiệm qua tâm. Chính tâm con, nội dung của tâm con, cấu trúc, khuôn đúc trong tâm con, sẽ định đoạt cách con trải nghiệm một hoàn cảnh vỏ ngoài nào đó. Như các thày đã giải thích nhiều lần, hai người có thể có cùng hoàn cảnh vỏ ngoài mà lại có trải nghiệm nội tâm rất khác nhau. Các học viên này đang cố thay đổi hoàn cảnh nội tâm của họ bằng cách kiểm soát hoàn cảnh vỏ ngoài.

Trước hết, điều này không thể làm được quá một mức nào đó. Trong một mức nào đó thì có thể làm được, như một số người trên thế giới đã chứng tỏ. Như con có thể thấy, một số kẻ vô cùng giàu có và quyền lực đã đạt được một mức độ kiểm soát nào đó trên môi trường sống của họ. Trong số đó, nhiều người là những sa nhân cấp cao đã đạt được khả năng kiểm soát này nhờ họ đã luyện tập một thời gian rất, rất dài, thường kéo dài suốt tiến trình sa ngã của họ qua mấy bầu cõi.

Chắc chắn những kẻ như thế, qua luyện tập và kinh nghiệm suốt thời gian dài đó, có thể đoạt được một khả năng điều ngự nào đó trên cõi vật chất và trên người khác. Liệu đó có thật là điều con đang cố đạt được như một học trò của chân sư thăng thiên? Nếu con chưa đạt được khả năng đó thì liệu con có nghĩ là con sẽ đạt được trong kiếp này hay không? Nếu con không đạt được trong kiếp này, con sẽ phải tái đầu thai suốt hàng thiên niên kỷ nữa cho tới khi con đạt được sự điều ngự đó – hay nói đúng hơn, khả năng kiểm soát vật chất đó. Có thật con muốn như vậy?

4.8. Thanh lọc ý định của con

Con thấy đó, con yêu dấu, tầng khai ngộ thứ nhất tại nhập thất của thày là sự phối hợp giữa uy lực và thuần khiết, nhưng con cần điều gì để có thể sử dụng uy lực? Con cần một ý định, con cần một động lực. Tầng đầu tiên ở khóa nhập thất của thày là để giúp con thanh lọc ý định, động lực của con.

Tại sao thày lại xếp mọi người vào nhóm nơi họ có nhiều xác suất đụng độ nhất? Bởi vì đó là một cách hiệu quả nhất để làm hiển lộ những ý định ẩn giấu, những động lực ẩn giấu. Con thấy rất nhiều lần các học viên cố gắng kiểm soát lẫn nhau. Điều thường xảy ra trong một nhóm là có hai người nổi bật là người mạnh nhất, là người với mong muốn mạnh mẽ nhất để làm chủ tình hình. Hai học viên này, như thành ngữ quen thuộc, sẽ “khóa sừng” với nhau và tìm cách chế ngự lẫn nhau cũng như cả nhóm. Con nhìn kìa, chắc hẳn hai vị kia chưa sẵn sàng lắm để bước lên mức kế tiếp trong khóa của thày, phải không con? Họ có thể nghĩ là họ rất sẵn sàng rồi vì họ quyền uy quá đỗi, nhưng đó là họ nghĩ vậy thôi, chứ quyền lực có ích gì khi con không có ý định?

Con có thấy chăng là trên thế giới, các sa nhân đã làm hết sức để có được quyền lực vật lý mà không có ý định thuần khiết? Adolph Hitler có quyền lực vật lý để bắt bớ sáu triệu người, nhốt họ vào trại tập trung rồi giết hại một số lớn. Joseph Stalin có quyền lực vật lý để bắt bớ nhiều triệu người hơn nữa, nhốt họ vào trại tập trung rồi hành quyết họ. Chủ tịch Mao vĩ đại có quyền lực còn lớn hơn cả Stalin nữa. Cả ba đều có quyền lực vật lý nhưng liệu ý định của họ có thuần khiết hay không? Chắc chắn là không, vì họ lấy đi mạng sống – thày tin con sẽ đồng ý.

Quyền lực vật lý không liên quan gì đến ý định thuần khiết. Những ai có ý định thuần khiết sẽ vô cùng miễn cưỡng sử dụng hay chứng tỏ quyền lực vật lý. Các thày có rất đông học trò đến với nhập thất của thày sau khi đã học hỏi và thực hành giáo lý của chân sư thăng thiên trong thời gian dài. Họ thường mang giấc mơ là một ngày họ sẽ đạt được một loại quyền năng đặc biệt, một loại quyền năng của Tánh linh, thậm chí cả Thiên khiếu của Thánh linh mà nhiều nhóm thường đem ra bàn luận. Nhiều khi các học viên này mong muốn như vậy vì họ nghĩ, trong tâm ý thức, là nếu họ đạt được những khả năng đó, họ sẽ có thể chứng tỏ và chứng minh cho mọi người thấy là đường tu tâm linh có hiệu quả. Họ cho là họ có thể cải đạo hàng triệu người theo học giáo lý của chân sư thăng thiên.

Tại sao các chân sư không chỉ xuất hiện trên trời, hay xuất hiện giữa quần chúng và chứng minh là mình có thật? Con yêu dấu, đó là vì các thày tôn trọng Luật Tự quyết, và các thày tôn trọng tiến trình khai ngộ mà địa cầu này được hoạch định để cống hiến. Có ích gì mà lôi kéo hàng triệu người đi theo giáo lý của chân sư khi họ chưa ở mức có được ý định thuần khiết để học điều thày dạy? Các thày không chủ trương hấp dẫn số đông. Tại sao các thày lại muốn làm chuyện đó? Các thày không ham có hàng tỷ tín đồ chưa sẵn sàng cất bước trên con đường khai ngộ mà các thày cống hiến. Cho nên các thày không ham có đệ tử đặt trọng tâm phát triển những khả năng đặc biệt với một ý định ô trược không phù hợp với ý định của các thày. Con không thấy hay sao? Tầng khai ngộ thứ nhất tại nhập thất của thày trên con đường tự điều ngự hoàn toàn nhằm mục đích giúp con thanh lọc ý định của con. Trước hết, con phải ở trong một nhóm nhiều người, và con phải đạt tới mức chứng tỏ là con không có ý định thay đổi người khác để mình có cảm giác nào đó. Con không có ý định chế ngự hay kiểm soát người khác; con không có ý định chế ngự hay kiểm soát vật chất để tạo cho mình cảm giác nào đó. Ý định của con là điều ngự cái ta, không phải bằng cách kiểm soát cái ta nhưng điều ngự cái ta.

4.9. Các yếu tố của sự tự điều ngự

Thế nào là tự điều ngự? Yếu tố đầu tiên của tự điều ngự là thanh lọc chính mình, thanh lọc bốn thể phàm cho không còn tất cả những bợn nhơ mà con đã góp nhặt trong nhiều kiếp sống trên địa cầu và những hành tinh khác. Chính những bợn nhơ này kéo con vào một số khuôn nếp. Đó có thể là khuôn nếp hành xử, khuôn nếp cảm xúc, khuôn nếp suy nghĩ hay một số khuôn nếp bản sắc. Con liên tục bị kéo vào những khuôn nếp đó và tất nhiên, đây không phải là tự điều ngự.

Bước đầu tiên của con là làm sạch tâm con không còn những khuôn nếp đó nữa. Không phải là vấn đề kiểm soát và kềm chế khuôn nếp, hay thay thế chúng với những khuôn nếp mạnh mẽ hơn. Đó không là tự điều ngự. Đó có thể là tự chủ, nhưng không là điều mà các thày muốn nhìn thấy nơi đệ tử của mình. Đó là điều mà thày sa ngã, hàng ngũ giả trá, muốn tìm nơi học trò của họ, nhưng các thày thì muốn tìm sự tự điều ngự. Con đạt được tự điều ngự bằng cách xem xét tất cả mọi bợn nhơ trong tâm thức mình và, một cách ý thức, để cho chúng ra đi và quyết định có một ý định cao hơn.

Ở một số tầng tâm thức cao trước khi con thăng thiên, con có thể đạt được một khả năng điều ngự nào đó trên vật chất, như Giê-su đã chứng tỏ. Có thể là con cũng sẽ đạt tới trình độ điều ngự này, và có thể là con sẽ chứng tỏ khả năng đó, nhưng cũng có thể con sẽ không biểu lộ chút nào, như nhiều người đã làm (hay không làm) suốt chiều dài lịch sử. Nhiều người đã đạt được một khả năng điều ngự nào đó trên vật chất mà không bao giờ chứng tỏ cho người khác thấy vì họ hiểu đó không phải là ý định cao nhất.

Mục đích của khóa học này – đưa con từ tầng tâm thức 48 lên 96 – không phải là để khiến con trình diễn một số thủ thuật gây ấn tượng, mà là đạt được sự tự điều ngự, có nghĩa trước hết là con thanh tẩy tâm con cho không còn những gì có thể kéo con vào những khuôn nếp thấp kém. Cũng có nghĩa là con thanh tẩy các động lực của mình, ý định của mình, hầu con tự đặt mình thẳng hàng với ý định của chân sư thăng thiên.

Con thấy đó, con yêu dấu, bước đi trên đường tu tâm linh không có nghĩa là con mặc vào một chiếc áo tù bó tay bó chân. Thày không bảo là khi con tiến gần hơn đến tầng tâm thức 144, con bị bó tay không thể làm gì được vì con luôn luôn phải tuân theo ý định của đoàn chưởng giáo ở trên con. Mà thày bảo là khi con tiến gần hơn tầng 144, càng ngày con sẽ càng đồng điệu hơn với đoàn chưởng giáo ở trên con. 

4.10. Thanh tẩy và quyền tự quyết

Phải, không có nghĩa là con không có quyền tự quyết, mà con sẽ sử dụng quyền tự quyết của mình một cách khác hoàn toàn những gì con có thể mường tượng ở mức tâm thức hiện thời của con, đến độ thày không có cách chi mô tả cho con qua ngôn từ. Ở mức hiện thời của con, thật chẳng hữu ích gì mà thày cố mô tả những gì con sẽ đạt được ở những mức cao hơn quá sức, vì các thày không muốn đặt ra cho con một lý tưởng bất khả thi. Điều thày cố trao con ở đây là ý niệm rằng trên đường tự điều ngự, sẽ có một giai đọan khi con không cần buông hết mọi ý định thấp hơn, mà trên thực tế, con sẽ hòa điệu với ý định của vị Thượng sư mà con đang phụng sự – chẳng hạn như chính thày trên Tia thứ Tư, hay Hilarion trên Tia thứ Năm, và vân vân.

Khi con đang tham gia một khóa nhập thất, con thanh tẩy ý định của con bằng cách hòa điệu với ý định của Thượng sư trông coi khóa đó, và con tự đưa mình vào đồng bộ với ý định đó. Có nghĩa là con sẽ buông bỏ những ý định của con xuất phát từ tự ngã, và dĩ nhiên, tự ngã sẽ cảm nhận điều này như một hạn chế. Nó sẽ cố khiến con tin là quyền tự quyết của con đang bị hạn chế, giống như mình phải mặc vào một bộ áo tù bó tay bó chân vậy. Kỳ thực là con đang cởi áo tù ra, là áo tù của tự ngã mà con đang mặc, nhưng thày đồng ý  là trong một thời gian con sẽ khó lòng thấy được điều đó. Cho nên thày cảnh báo trước là đến một thời điểm, sẽ có một cuộc khai ngộ ở tầng thứ nhất tại khóa nhập thất của thày khi con phải sử dụng sức mạnh ý chí ý thức để con tự đem mình ra khỏi ý định dùng quyền lực của tự ngã.

Tự ngã sẽ nghĩ ra đủ loại lý do tại sao con nên sử dụng quyền năng, chẳng hạn để tạo ấn tượng đối với người khác, thu hút hoc trò cho chân sư thăng thiên, hay làm một số công việc tốt lành nào khác trên thế giới. Con cần sử dụng sức mạnh ý chí ý thức của mình để tự gia tốc và vượt lên trên, không tìm cách áp chế nó, mà nhìn vào ý định và so sánh với ý định mà thày sẽ chứng tỏ cho con.

Khi con kinh qua khai ngộ thứ nhất tại nhập thất của thày, con sẽ chiêm nghiệm được ở mức nội tâm ý định của thày, ý định của những vị đang làm việc trên Tia thứ Tư. Con sẽ chiêm nghiệm được sự khác biệt, sự tương phản. Như thày đã nói, các thày không có ý định kiểm soát con người hay xâm phạm quyền tự quyết, hay ép buộc ai đó phải khai ngộ khi họ chưa sẵn sàng. Con cũng phải đạt đến mức đó bằng cách buông bỏ mọi ham muốn lãng mạng mình sẽ hoàn thành những chuyện tuyệt vời trong thế gian, hay kiểm soát môi trường nơi mình đang sống.

4.11. Điều ngự vật chất đích thực 

Đúng là khi con tiến gần đến tầng 96, con sẽ đạt được một khả năng điều ngự nào đó của tâm trên vật chất, nhưng đó không phải là những chuyện lãng mạn như bỗng dưng làm thị hiện một vật nào đó từ hư không. Kỳ thực, con sẽ chứng tỏ một cách sống cao hơn, nghĩa là con sống trong thế giới vật chất nhưng cuộc đời con là sự thể hiện của cái ta cao hơn, của Hiện diện TA LÀ của con. Con không sống cuộc đời theo tiêu chuẩn của thế gian, và chắc chắn không theo tiêu chuẩn của sa nhân. Con sống theo một viễn quan cao hơn, một ý định cao hơn khác hẳn hầu hết mọi người trên thế giới. Không còn vấn đề chứng tỏ một khả năng điều ngự nào đó bằng cách trở nên giàu có, quyền lực hay đẹp đẽ hơn người, mà là chứng tỏ con đang đi theo một viễn quan cao hơn, một viễn quan không nhị nguyên nhằm nâng bản thân lên cao trội hơn người hay thậm chí hạ người khác xuống thấp. Con đang cố nâng cao Tất Cả, nhưng trước tiên, con đang cố tự thanh tẩy và tự điều ngự.

Đây là loại điều ngự mà các thày muốn trao cho con trong khóa học này. Nếu con thèm khát một loại điều ngự nào khác, hay nếu cho tới giờ con vẫn nghĩ là khóa học này sẽ cho con loại điều ngự khác đó, thì ở tầng khai ngộ thứ nhất tại nhập thất của thày, đây là lúc để con xét lại. Nếu con không thể từ bỏ những ham muốn đó, đây là thời điểm rất tốt để con rời khóa học này, rời con đường này, và đi tìm một loại đạo sư sẽ hứa hẹn cho con điều ngự vỏ ngoài đó qua sự kiểm soát. Thày tôn trọng quyền tự quyết của con. Thày không đang cố giữ con lại khóa nhập thất của thày nếu con chưa sẵn sàng nhận những khai ngộ mà thày cống hiến. Đối với rất nhiều học viên đến khóa của thày – thường với ý định mà họ cho là tốt đẹp nhất nhưng thật sự không phải là cao nhất – điều này có thể sẽ gây sốc cho họ ở tầng đầu tiên này. Cũng giống như một giai đoạn sàng lọc vậy. Các thày “tách vỏ trấu khỏi hạt lúa” như người ta thường nói. Không theo nghĩa là chính các thày làm việ đó mà các thày giúp mỗi học viên nhìn thấy rõ hơn ý định của mình.

Cũng không phải là thày lên án bất cứ ai có ý định muốn trải nghiệm một điều ngự nào đó qua sự kiểm soát. Như các thày có nói, tất cả mọi chuyện xảy ra trên trái đất chỉ có thể xảy ra vì có những người đang đầu thai muốn một loại trải nghiệm nào đó. Nếu con mong muốn trải nghiệm khả năng kiểm soát người khác hay kiểm soát vật chất – mà không xem xét chính mình – thì giản dị là thày không thể giúp con. Thày không lên án con, nhưng thày khuyên con nên đi nơi khác tìm kiếm trải nghiệm đó rồi trở lại đây một khi con đã sẵn sàng nhận những gì thày cống hiến.

4.12. Một số người muốn một con đường khác

Thày không nghiêm khắc theo định nghĩa của thế gian. Nhưng mặt khác, con không thể đánh lừa thày, con không thể ăn gian với thày, con không thể giấu giếm khỏi thày. Nếu ý định của con không đồng điệu với mục đích của khóa học này về tự điều ngự, con sẽ không thể bước qua cánh cổng dẫn từ tầng khai ngộ thứ nhất lên tầng khai ngộ thứ hai tại nhập thất của thày. Con tùy ý ở lại tầng thứ nhất bao lâu cũng được. Con có thể ở lại trong nhóm có nhiều người khác cũng gặp cùng vấn đề như con là không buông bỏ ý định của mình.  

Con có thể ở lại đó gần như bao lâu cũng được, hoặc con có thể bước ra qua cùng cánh cửa mà con đã bước vào. Đây là chọn lựa của con. Thày không nghiêm ngặt độc tài. Chính con đang áp dụng kỷ luật bằng cách phóng chiếu một hình ảnh lên thày. Nhiều học viên bỏ ra đi thường ra đi bằng cách phóng chiếu một hình ảnh lên thày, bảo là thày đã không đáp ứng được mong đợi của họ, hay đã không làm chuyện này chuyện nọ.  

Điều đó chỉ chứng tỏ là họ vẫn chưa chán chê chuyện dùng người khác hay hoàn cảnh vỏ ngoài làm lý cớ để khỏi phải xem xét bản thân. Nếu họ cần dùng thày để viện cớ thì thày chỉ có thể cho phép họ làm. Nếu họ ở trong tâm trạng phóng chiếu một hình ảnh lên thày để viện cớ, thường thường không có gì mà thày có thể nói để giúp họ nhìn ra họ đang làm gì. Hiển nhiên như một vị thày đích thực, nếu thày không thể giúp học viên, thày sẽ không cưỡng ép người đó. Điều mà thày sẽ làm trong một số trường hợp là gia tăng ánh sáng thuần khiết đến mức những ai không buông bỏ ý định ô trược của mình sẽ không thể chịu nổi đứng lại ở đây.

Các thày sắp xếp các học viên thành nhiều nhóm. Trong một số trường hợp hiếm hoi, có nhóm sẽ ngồi lì ở đó. Trong đa số trường hợp, các nhóm sẽ từ từ đạt tới điểm ai nấy đều chán ngán chuyện tranh cãi và giao chiến. Họ bắt đầu tự hỏi và họ hỏi lẫn nhau: “Hàng ngàn năm rồi chúng ta đã thấy người ta tranh cãi và giao chiến khắp thế giới mà vẫn chẳng đi đến đâu, không lẽ chúng ta cũng ngồi đây làm y như vậy trong khóa nhập thất này hay sao? Đó có thật là lý do chúng ta ở đây? Không phải là chúng ta đến đây để lắng nghe Serapis Bey trình bày hay sao? Tại sao chúng ta lại ngồi đây tranh cãi vậy?” Khi họ tới được điểm đó, họ đã sẵn sàng tương tác trực tiếp hơn với thày hầu thày có thể giúp họ vượt qua khai ngộ của tầng thứ nhất và bước sang tầng thứ hai.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, có nhóm sẽ không tới được điểm đó. Họ sẽ cứ đứng yên một chỗ. Vì họ đang ở trong khóa tu của thày cho nên thày có quyền gia tăng ánh sáng, gia tăng cường độ. Thày không thể làm điều này ngoài thế gian nói chung, nhưng thày có thể làm với những ai đã tự nguyện nhập khóa tu của thày. Thày gia tăng ánh sáng, có nghĩa là giờ đây các học viên không thể phớt lờ bợn nhơ trong tâm thức họ. Hoặc họ sẽ phải nhìn vào những bợn nhơ đó và cải sửa, hoặc họ phải nỗ lực nhiều hơn để phớt lờ và dùng lý lẽ để xua đuổi chúng đi.

Nếu học viên cứ tiếp tục làm vậy, sẽ đến lúc thày gia tăng ánh sáng đến độ họ không thể ở lại nhập thất được lâu hơn và phải tìm cớ rút lui. Cũng có những người tới mức nhìn ra là họ muốn bỏ đi vì họ muốn có một loại trải nghiệm khác. Tất nhiên, điều này cũng tốt thôi. Đối với những học viên đó, thày có thể nói lời chia tay và cả hai đều đồng ý, nghĩa là nhận ra đây là tốt nhất cho học viên.

Còn đối với những học viên không chịu nhìn nhận là họ bỏ đi do chọn lựa và đã viện cớ này nọ với thày, thì thày không thể có màn chia tay ngắn ngủi đó với họ. Họ thường bỏ đi trong cơn giận dữ, thường không thèm nhìn lại, và đôi khi còn nguyền rủa thày khi họ bước ra khỏi cửa. Những học viên đó, thày không thể giúp họ được cho tới khi Trường đời Cay đắng giáng cho họ nhiều vố cay đắng đến độ họ lại sẵn sàng gõ cửa tu viện của thày một lần nữa. Và hiển nhiên thày sẽ nhận họ trở lại, nhưng thày cũng sẽ toàn quyền nói với họ ngay lập tức: “Liệu giờ đây con đã học được bài học mà con không chịu học lần trước con đến đây?”

Và như vậy, thày sẽ kết thúc bài giảng tương đối ảm đạm này và xin nói với tất cả các học trò đang nghĩ đến chuyện gia nhập khóa nhập thất của thày: “Liệu con đã xem xét những gì chờ đón con khi con bước qua ngưỡng cửa này hay chưa? Liệu con đã xem xét mục đích cuộc khai ngộ mà con nói con đã sẵn sàng dấn thân vào? Liệu con đã sẵn sàng cho những gì thày cống hiến? Nếu vậy thì thày chào đón con với cánh tay rộng mở, một con tim rộng mở, và một cặp mắt cũng rất rộng mở. Nếu con sẵn sàng mở to mắt mình ra, thày là vị Thượng sư sẽ giúp con làm chuyện đó.”

Serapis Bey TA LÀ.

Giải thoát khỏi các phàm linh cấy ghép

Bài giảng của chân sư thăng thiên Serapis Bey ngày 14/6/2013 qua trung gian Kim Michaels, nhân một hội nghị tại Novosibirsk, Nga.

TA LÀ chân sư thăng thiên Serapis Bey, Thượng sư của Tia sáng Thứ tư. Ta cũng là chân sư trông coi Ngọn lửa Thăng thiên và Đền thờ Thăng thiên, nhưng hôm nay ta đến với tư cách Thượng sư nhiều hơn. Ta đến để khai triển lời dạy vừa rồi của Astrea. Đó là một lời dạy có vẻ gây trĩu nặng và khó khăn cho một số các con, tuy nhiên đối với một số khác đã sẵn sàng tiếp nhận, giáo lý đó sẽ giải thoát con.   

Hiểu quyền tự quyết trên địa cầu là gì

Ta sẽ đi ngay vào chủ đề tra tấn và hậu quả của tra tấn trên cỗ xe tâm hồn của một dòng sống. Con cần hiểu là trong cõi vật lý khi con đi vào hiện thân, con nằm dưới sự chi phối của Luật Tự quyết như được định nghĩa trên địa cầu. Điều này có nghĩa là trong cõi vật lý, thể xác vật lý của con và thể xác vật lý của mọi người đều có một số khả năng và một số năng lực. Từ một góc cạnh nào đó khi con đầu thai, con được quyền làm bất cứ gì mà con có thể với thể xác vật lý.  

Đây là một điểm mà nhiều người chưa hiểu hoặc chưa sẵn lòng nhìn nhận. Đó là một quan niệm mà nhiều người khó chấp nhận, nhưng con hãy thử xét xem một thực tế giản dị. Thực tế này là con có khả năng giết chết một người khác với xác thân vật lý của con. Nếu việc này không nằm trong phạm vi những hành động được Luật Tự quyết cho phép trên địa cầu, thì làm sao con có khả năng đó được?  

Hoặc con phải lý giải là bởi vì con có khả năng này thì hẳn là Thượng đế đã sai lầm khi ngài ban cho con khả năng đó. Hoặc con phải lý giải là Thượng đế đã không sai lầm bởi vì hành tinh địa cầu không phải là một hành tinh có tâm thức cao. Địa cầu là một môi trường học hỏi cho những ai đã xuống thấp hơn tầng tâm thức thứ 48, là nơi họ cần phải học hỏi qua hành động vật lý rồi chứng kiến những hậu quả của hành động đó, bởi vì họ không biết học hỏi cách nào khác.

Cho mỗi hành tinh khác nhau, Luật Tự quyết được định nghĩa khác nhau, và đối với hành tinh địa cầu, Luật Tự quyết quy định rằng xác thân vật lý của con có một số khả năng nằm trong một phạm vi nhất định, và từ một góc cạnh nào đó, con có quyền sử dụng mọi khả năng trong phạm vi đó. Tuy vậy, tất nhiên con vẫn phải tuân theo Luật Nghiệp quả quy định rằng bất cứ điều gì con làm cho người khác cũng sẽ được gửi trả về cho con dưới một hình thức nào đó.  

Tuy con có quyền làm cho người khác bất cứ điều gì con muốn, tấm gương vũ trụ một lúc nào đó sẽ làm cho con những gì con đã làm cho người khác, và đây là Trường đời Cay đắng. Ta vẫn biết sự hồi đáp của nghiệp quả có thể đến trong một kiếp tương lai và con có thể quên mất những gì con đã làm mấy tiền kiếp trước đây, nhưng một lần nữa, có những lý do phức tạp cho sự thể này và tất cả đều nằm trong kinh nghiệm học hỏi của con.

Con cần nhìn nhận sự thật đơn giản này: Bất kể cơ thể vật lý của con có khả năng nào thì con cũng có quyền sử dụng khả năng ấy, và mọi người khác cũng y như vậy. Điều này có nghĩa là khi con đầu thai trên địa cầu, con không thể chờ đợi người khác sẽ không làm cho con những điều con không làm cho họ.

Mặc dù có quy luật thật rõ ràng – hãy làm cho người khác những gì con muốn người khác làm cho con nếu con không muốn tạo nghiệp – thì quy luật cũng bảo rằng con có thể tác động trên người khác nếu con sẵn lòng gặt hái nghiệp quả của hành vi đó. Con phải hiểu rằng cho dù tra tấn là một sự lạm dụng khủng khiếp đối với một dòng sống khác, việc này vẫn nằm trong phạm vi những khả năng của cơ thể vật lý mà Luật Tự quyết cho phép. Đây là một điều con cần chấp nhận và ta sẽ giảng cho con tại sao con cần chấp nhận.  

Những điều con cần biết về đầu thai trên địa cầu

Con cũng cần suy ngẫm một quy luật vô cùng đơn giản, một hậu quả đơn giản của Luật Tự quyết. Hãy lấy ví dụ một dòng sống trong số những dòng sống mà chúng tôi gọi là những Thánh nhân Vô tội – một dòng sống đã tình nguyện hiện thân trên địa cầu để đem lại ánh sáng tâm linh sẽ giúp nâng cao tâm thức tập thể và cả hành tinh. Một dòng sống như thế không đến đây do một chọn lựa vị kỷ ở một môi trường hay một hành tinh khác. Dòng sống đó đã không sa ngã xuống đây, đã không bị bắt buộc phải tới đây do nghiệp chướng. Thế nhưng ngay cả một dòng sống như vậy khi bước vào một xác thân vật lý, vẫn phải tuân chịu sự chi phối của Luật Tự quyết trên xác thân họ, và điều này có nghĩa là dòng sống này sẽ không thể mong đợi mình sẽ được đối xử tốt đẹp hơn do mình không có nghiệp chướng, hay vì mình đã tới đây với những ý định cao thượng nhất.

Đây là điều mà tất cả các dòng sống đã được căn dặn trước khi họ tình nguyện đầu thai trên địa cầu. Ta đang đặc biệt nói tới 144,000 dòng sống ban đầu đã đến đây cùng với Sanat Kumara từ hành tinh Venus, và hàng triệu dòng sống khác đã đến sau đó và vì vậy, như chúng tôi đã nói, họ đến đây qua trung gian văn phòng của Sanat Kumara và Nữ chân sư Venus.

Những dòng sống này đã đến đây với ý định cao cả nhất cho dù họ đã được dặn trước là họ sẽ tới một hành tinh vô cùng tăm tối, và một khi họ đầu thai trong một xác thân vật lý, các chân sư thăng thiên sẽ không có cách nào can thiệp để ngăn chặn một số hành vi hung ác bạo ngược xảy ra. Địa cầu là một loại môi trường nơi mọi sự phải được phép diễn ra – trong giới hạn của Luật Tự quyết – hầu con người thấy được hậu quả và may ra sẽ học hỏi được từ đó, và khi đó họ sẽ nói: “Chúng tôi không muốn tiếp tục thế này nữa, chúng tôi muốn cái gì HƠN cái này.”   

Ta nói những điều này với con bởi vì tất cả chúng ta là những người đã từng hiện thân trên địa cầu, biết rất rõ hành tinh này là một môi trường khó khăn đến chừng nào, và hầu như con không thể hiện thân ở đây mà không quên mất những lời dặn ban đầu. Có nghĩa là hầu hết các con, hầu hết chúng ta khi còn hiện thân, đã quên mất sự khó khăn của môi trường này. Thế nhưng chúng ta không hoàn toàn quên được chúng ta đã đến từ một nơi khác, từ một môi trường tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta luôn đem theo trong thâm sâu của mình sự hiểu biết, sự nhận thức, ký ức về cuộc sống và cách đối xử với nhau ở một hành tinh cao đẹp hơn.       

Cho nên khi chúng ta gặp phải những hành vi tàn bạo đó, thật là dễ cho chúng ta cảm thấy đó là những hành vi oan ức, sai trái, những hành vi không thể xảy đến cho mình. Tại sao người ta lại làm vậy với mình trong khi mình không hề làm gì với họ? Và một khi con bắt đầu suy nghĩ như thế, con dễ dàng nhạy cảm với những phóng chiếu của tâm nham hiểm bảo con rằng: “Tại sao Thượng đế lại cho phép chuyện này xảy ra cho mình? Tại sao Thượng đế không bảo vệ mình? Tại sao Thượng đế không cứu giúp mình?”     

Thế là con oán giận Thượng đế, và khi con oán giận Thượng đế, con đánh mất sự trong trắng là cảm nhận nội tâm của con. Điều xảy ra khi con đánh mất sự trong trắng là qua cảm xúc tiêu cực của con đối với Thượng đế – cảm xúc oán giận hay oan ức – tư duy sa ngã đã có một lối vào để xâm nhập tâm thức con. Các sa nhân sẽ sử dụng lối vào này để tìm cách cài đặt một bộ phận cấy ghép vào cỗ xe tâm hồn, trường hào quang của con.       

Điều gì xảy ra cho những ai bị tra tấn

Ta sẽ minh họa điểm trên bằng cách mô tả điều gì xảy ra cho một người phải chịu những hình thức tra tấn tàn nhẫn. Đầu tiên là sự đau đớn thể xác trở nên không sao chịu đựng nổi. Ngoài ra cũng có một nỗi đau nơi cảm thể. Và có thêm một chấn thương, một sự phân rẽ trong trí thể khi trí thể tìm cách lý giải, như ta vừa nói: tại sao chuyện này lại xảy ra và tại sao Thượng đế lại cho phép xảy ra. Sau đó có thể có cả phân rẽ trong bản sắc thể khi con kết luận: “Nếu điều này xảy ra cho tôi, chắc Thượng đế không yêu thương tôi. Chắc tôi không xứng đáng trong mắt Thượng đế, chứ tại sao Thượng đế lại để cho chuyện này xảy ra cho tôi?”  

Điều xảy ra ở đây là bên cạnh tổn thương cho thể xác – mà con sẽ không đem theo con khi xác thân qua đời, vì con cũng biết rằng con là nhiều hơn xác thân – bên cạnh tổn thương cho thể xác, còn có tổn thương dữ dội trong các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc. Trong nghĩa đen, cỗ xe tâm hồn – mà con có thể ví như một cấu trúc hình học, một ma trận – có thể bị xé toạc ra, bị vỡ vụn ra, đến độ có những mảnh lớn bị văng ra ngoài.

Một khía cạnh tinh tế trong cách vận hành của quyền tự quyết

Bây giờ con hãy cố hiểu một khái niệm có thể khó nắm bắt và chấp nhận. Luật Tự quyết vận hành một cách cho thể xác ở cõi vật lý, nhưng nó lại vận hành một cách khác nơi ba thể cao hơn. Một người nào đó đang đầu thai có khả năng vi phạm thể xác vật lý của con, có thể gây thương tích hay giết chết thể xác con. Tuy nhiên như chúng tôi đã có nói, trong cõi cảm xúc có những sinh thể mang những ý đồ xấu xa muốn kiểm soát con, đánh cắp ánh sáng của con, nhưng chúng không thể làm vậy một cách trực tiếp như một người đang đầu thai có thể hại thể xác vật lý của con.

Ở cấp độ vật lý, quyền tự quyết của con chỉ bao gồm hành vi của con mà thôi. Con không thê kiểm soát hành vi của một người khác, có nghĩa là người đó có khả năng vi phạm con. Nhưng đối với các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc, quyền tự quyết của con là tối thượng. Không ai, dù là sinh thể trong cõi vật lý hay trong ba cõi cao hơn, có thể xâm nhập vào những thể này ngược lại với ý chí tự quyết có ý thức của con.

Điều ta nói với con ở đây là sự tổn thương cho thể xác vật lý là một chuyện. Nó có thể đến từ đủ mọi nguyên cớ xảy ra trong cõi vật chất. Đó có thể là tra tấn, có thể là giết hại, nhưng đó cũng có thể là bệnh tật vô cùng đau đớn, có thể là tai nạn, đó có thể là đủ thứ chuyện xảy ra cho thân xác. Tuy nhiên sử tổn thương cho thân xác chỉ giới hạn trong cấp độ vật lý.

Trong nhiều trường hợp, tổn thương cho thân xác cũng có thể gây tổn thương cho ba thể cao kia, nhưng tổn thương trong ba thể cao sẽ phải tuân theo ý chí tự quyết của con. Nó không thể xảy ra nếu con không cho phép. Đó là lý do tại sao con có thể bị tra tấn hay bị những hình thức chấn thương vật lý khác mà không trải nghiệm tổn thương nghiêm trọng trong ba thể cảm xúc, lý trí và bản sắc.

Bị tra tấn mà không bị chấn thương

Hẳn con đã đọc về một số vị tử đạo Cơ đốc giáo vào thời La mã cổ, họ bị tra tấn hay bị thiêu sống trên cây cọc, thế mà họ vẫn chấp nhận số phận của họ một cách thanh thản, đến độ nhiều người La mã đã cải đạo do không hiểu nổi có ai lại đối diện cái chết vật lý một cách an bình đến thế. Con thấy đó, cho dù thể xác con bị thiêu đốt, là điều đau đớn tột cùng, mà con vẫn có thể đối mặt với số phận của mình trong sự thanh thản, đến nỗi cảm thể chỉ bị chút tổn thương và trí thể lẫn bản sắc thể thì gần như không bị tổn hại gì hết. Điều này có nghĩa là con người có khả năng chịu đựng những loại hà hiếp tồi tệ nhất mà hào quang của mình vẫn không bị sứt mẻ đến độ mình mang theo thương tổn trong những kiếp sau, có thể rất nhiều kiếp sau. Tất nhiên, muốn tới được giai đọan đó không phải là dễ, nhưng cũng không phải là không thể được.       

Lý do ta ban ra những lời dạy này là để giúp con hiểu rằng hầu hết tất cả những ai đã mở tâm ra các giáo lý tâm linh hôm nay đều đã từng mở tâm với giáo lý tâm linh từ nhiều kiếp trước. Họ là những người đã sẵn sàng đầu thai trong nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau, đã từng bị tra tấn, hành hạ, giết hại bởi nhiều khuôn mặt quyền lực, cho dù đó là các lãnh đạo Liên Xô hay lãnh đạo Giáo hội Công giáo cùng nhiều tổ chức và chế độ áp bức khác khắp thế giới.

Điều này có nghĩa là hầu hết những người tâm linh hôm nay đều đã phải, trong tiền kiếp, sống qua ít nhất một số hiện thân là người bị tra tấn và bị giết hại nhưng đã không có khả năng gặp gỡ số phận mình một cách hoàn toàn bình thản, chấp nhận. Do đó, sáng suốt nhất là con nên nghĩ rằng hầu hết mọi dòng sống đầu thai đều đã phải trải qua một kinh nghiệm tương tự.   

Không có lý do gì mà con phải cảm thấy tội lỗi về điều đó. Không có lý do cảm thấy mình không trong sạch hay không xứng đáng. Ta không hề nói ra điều đó để con bắt đầu tự trách mình. Ta nói với con điều đó để khích động con hầu con nhìn vào vấn đề này rồi thừa nhận những sự việc đã xảy ra.

Có cấy ghép trong hào quang

Như ta vừa trình bày, khi con gặp phải chấn thương và tra tấn như vậy, một mảnh của hào quang con, trường năng lượng của con, có thể bị rách ra, để lại một lỗ hổng. Các sa nhân sẽ tìm cách sử dụng lỗ hổng này làm lối vào để chúng cài đặt một cấy ghép trong trường hào quang của con.

Tất cả các con đều biết có một bộ máy y học gọi là máy điều hòa nhịp tim. Máy được cài đặt ngay dưới làn da, gửi tín hiệu điện lực để giúp tim đập đều đặn. Bây giờ con hãy tưởng tượng con có một chiếc máy đánh sai nhịp khiến cho tim con đập lộn xộn. Con tưởng tượng con sẽ bị xáo trộn như thế nào nếu tim con cứ liên tục đập không đều, toàn thân con sẽ bị rối loạn làm sao, và con sẽ khó chịu đến độ hầu như con không thể hoạt động bình thường được nữa.  

Bây giờ con hãy tưởng tượng các tà lực đã đặt một cấy ghép trong cảm thể của con chẳng hạn, và máy này gửi vào cảm thể con một nhịp độ ô trược, khiến cho cảm xúc con liên tục bị xôi sục lên. Tưởng tượng con sẽ khó khăn như thế nào nếu phải sống hết kiếp này tới kiếp khác với nỗi đau đó trong cảm thể. Dĩ nhiên, điều tương tự cũng có thể xảy ra cho trí thể và bản sắc thể của con. Trong trí thể, con có thể mang một cấy ghép liên tục khiến cho mọi ý nghĩ của con cứ xoay quanh một số đề tài, quay vòng tròn mãi mà không dẫn tới đâu. Hay trong bản sắc thể của con liên tục có những tín hiệu phóng ra sự cảm nhận rằng con không xứng đáng.        

Điều ta cần con nhận diện ở đây là hầu hết các con đã trải qua kinh nghiệm này trong tiền kiếp. Nhưng cấy ghép mà ta nói ở đây không phải là một thiết bị máy móc. Đó là cái mà Đại thượng sư trong sách của thày gọi là một phàm linh. Đây là những phàm linh mà chính con đã tạo ra, nhưng cũng có những phàm linh đã được cấy ghép vào bản thân con trong những giai đọan chấn thương tột cùng mà con đã trải nghiệm.  

Điều mà ta cần con nhìn nhận là những phàm linh này không thể được cấy trong con trừ khi chính con đã tạo ra những phàm linh tương tự. Chính con đã lấy một chọn lựa và đã chấp nhận một cái nhìn không trong sáng về bản thân, một cái nhìn không trong sáng về Thượng đế và một cái nhìn không trong sáng về cuộc sống. Do sự chấp nhận những gian dối nham hiểm này mà con đã khởi sự tạo ra phàm linh của mình, để rồi phàm linh này trở thành chính cái phàm linh mà qua đó con phản ứng lại chấn thương hành hạ.  

Nếu chẳng hạn con đã tạo ra một phàm linh về sự bất công và những chuyện oan ức, thì khi con bị tra tấn, con sẽ cảm thấy mình bị oan ức đến độ con sẽ oán giận và căm hận những người đã gây ra cho con, hay chế độ, hay thậm chí cả giáo hội, chẳng hạn. Con thấy nhiều người thời nay nhiệt thành đi theo chủ nghĩa vô thần bởi vì trong một tiền kiếp, họ đã từng bị hành hạ bằng đủ mọi cách bởi Giáo hội Công giáo qua các Tòa án Dị giáo hay các cuộc săn lùng phù thủy, và họ vẫn còn mang trong mình lòng căm thù mãnh liệt đối với giáo hội.   

Rồi con có thể cảm thấy oán giận cả Thượng đế, bởi vì Thượng đế không thể là một thượng đế công bằng – làm thế nào một thượng đế công bằng lại có thể cho phép những điều dã man như vậy diễn ra trên hành tinh? Rất, rất nhiều người đã bị lời dối gạt này đánh lừa. Khi con có phàm linh đó, nó sẽ tiếp quản phản ứng của con trước một tình huống đau thương nào đó. Và điều này sẽ định đoạt những gì xảy ra trong các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc, bởi vì phản ứng của con phát xuất từ phàm linh thấp kém này sẻ là yếu tố tạo ra lỗ hổng, tạo ra sự phân rẽ khiến cho một mảnh của cỗ xe tâm hồn bị xé rách ra. Và đây là lúc một phàm linh khác có thể được cấy vào, mạnh hơn cả phàm linh của con đã tạo ra.  

Thoát khỏi phàm linh cấy ghép

Tại sao ta lại nói những điều này cho con? Bởi vì tất nhiên con sẽ bảo, khi có một thế lực ngoại lai cài đặt một phàm linh vào cỗ xe tâm hồn mình, vào trường hào quang của mình, đó là một sự vi phạm quyền tự quyết của con. Đúng vậy, đó LÀ một sự vi phạm quyền tự quyết của con, nhưng chính con đã mở cửa cho nó vào qua quyền tự quyết của con. Một khi con nhìn nhận điều này, con cũng nhìn nhận rằng con có khả năng tức thì thoát ra khỏi phàm linh đó bằng cách chỉ đơn giản nhìn vào nó, nhìn nhận là nó có mặt trong trường năng lượng của mình, và nói rằng, như Giê-su từng nói: “Cút ra sau ta, Satan!”

Con phải sẵn sàng nhìn thấy nó một cách ý thức, nhìn nhận rằng phàm linh này đã là một phần của bản thân con, rất có thể là từ lâu đời, và nó đã điều khiển cách phản ứng của con trong nhiều tình huống trong cuộc sống. Nếu con sợ không dám nhìn nhận, nếu con không sẵn lòng nhìn nhận nó, con sẽ không thể thoát khỏi phàm linh đó. Nếu vậy thì con sẽ phải tiếp tục cư xử như thế cho đến khi con chán ngấy, và lúc đó con sẽ cầu khẩn được giải cứu, để chúng tôi có thể bước vào và cho con thêm một cơ hội để con nhìn thấy phàm linh đó.  

Con yêu dấu, trong số những người nghiện ngập ma túy, có một quan niệm cho rằng họ có thể quay đầu, bỏ nghiện ngập, khi nào họ “chạm đáy”. Đây là một quan niệm phần nào thiếu sót, vì điều thực sự xảy ra là con chỉ có thể quay đầu khi con có những biện pháp để nhận lãnh trách nhiệm về hoàn cảnh của mình. Có những người chạm đáy xong vẫn chết vì ma túy. Thế nhưng có những người quay đầu là vì họ đã chấp nhận một mức độ trách nhiệm nào đó. Đây là việc ta yêu cầu con làm, con hãy sẵn sàng nhìn vào những phàm linh trong bản thân con, nhìn nhận chúng đang ở đó, và ra lệnh cho chúng đi ra.

Điều này không cứ sẽ xảy ra nếu con chỉ nhìn vào phàm linh một lần rồi nói: “Cút ra sau ta, Satan!” Đó là tại sao chúng tôi mới có những bài chú cho Astrea, cho Đại thiên thần Michael, cho Ngọn lửa Tím, và đó là tại sao chúng tôi có những bài thỉnh để các con dùng làm dụng cụ. Con cũng cần nhận ra là một khi phàm linh ngoại lai đã đi mất, con vẫn cần đối phó với phàm linh do con tạo ra đã cho phép phàm linh ngoại lai xâm nhập vào. Đây là một tiến trình không thể xảy ra ngay lập tức. Nó sẽ tốn thời gian, bởi vì con cũng đã bỏ ra nhiều thời gian để tạo dựng phàm linh đó. Nó không thể xảy ra tức thì do hệ quả của chấn thương vật lý; nó đã được gầy dựng trong thời gian.

Điều gì xảy ra khi con cầu thỉnh ánh sáng

Điều này không có nghĩa là tiến trình đó sẽ tốn nhiều kiếp sống hay nhiều thập niên, tuy nhiên nó sẽ mất chút thời gian, chút tìm kiếm nội tâm và sửa đổi bản thân. Ngay cả hôm nay cũng có một số người ở đây cho biết khi họ bắt đầu chỉ dạy người khác về đường tu tâm linh, họ đã đều phải đương đầu với tâm lý nội tại của mình cùng những động lượng cũ, bởi vì đây là điều xảy ra cho mọi người cất bước trên đường đạo. Muốn làm học trò tâm linh phải cần nhiều can đảm, bởi vì khi con bắt đầu thỉnh cầu ánh sáng – như các con vừa làm tại hội nghị này và đã làm trước khi tới đây – ánh sáng sẽ bắt đầu gội rửa bóng tối ra bên ngoài. Bóng tối bị đẩy ra bề mặt khiến con không thể dễ dàng bỏ qua như khi nó còn chôn sâu trong tiềm thức.       

Sẽ tới một giai đoạn trên đường tâm linh khi con cảm thấy mình không làm gì khác hơn là giải quyết những vấn đề trong tâm lý. Hết điều này rồi lại điều khác xuất hiện, và con ra tay cải sửa, rồi con nghĩ: “Bây giờ tôi đã vượt qua được điều này rồi”.  Nhưng điều kế tiếp lại hiện ra ngay ở đó và con có cảm tưởng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng ta bảo con: nó sẽ kết thúc. Nếu không thì con nghĩ làm sao ta thăng thiên được? Con có nghĩ là khi Serapis Bey còn hiện thân, ta là một sinh thể tiến hóa đến độ ta không có tự ngã? Nếu con nghĩ vậy thì con lầm rồi, con yêu dấu. Và tất cả các chân sư thăng thiên khác cũng đều như ta thôi.

Gỡ bỏ tính cá nhân trên đường tâm linh

Chúng tôi đang cố nói với con điều gì đây? “Nếu một người đã làm được thì mọi người đều làm được.” Điều mỗi chúng tôi đã làm là sửa đổi tất cả những nét cá nhân mang theo mình – ta suýt nữa dùng một từ sống sượng quen thuộc mà các con đã đoán được là gì, nhưng ta sẽ nhịn không nói. Tất cả chúng ta phải đối phó với những nét xấu của riêng mình, và khi con cứ kiên trì làm hoài thì, như một số các con đã chia sẻ hôm nay, sẽ đến một lúc khi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn bởi vì con không còn cá nhân hóa tiến trình đó nữa. Con không coi đó là chuyện cá nhân của mình, con không tự trách cứ mỗi khi con tìm ra còn sót điều gì đó mà con chưa thăng vượt. Con chỉ nhìn vào đó và con nói: “À vậy, đó chỉ là chuyện bình thường trên đường tâm linh. Tôi đã giải quyết nhiều thứ khác trong quá khứ rồi, nào có lý do gì mà tôi không giải quyết được chuyện này?”    

Cuối cùng con sẽ tới một điểm khi con nhìn vào tiềm thức của con, thậm chí con nhìn cả các thế lực bóng tối và nói: “Dưới mặt trời này không có gì mới. Chúng bay nghĩ ra được điều gì nữa đây mà ánh sáng của Ki-tô không thể thăng vượt được?”

Và con công nhận là cho dù các tà lực hay tâm nham hiểm có thể bày ra những gì đi nữa, thì con sẽ thăng vượt tất cả qua ánh sáng và tâm Ki-tô. Một khi con đã chiêm nghiệm được sự thật này nhiều lần, con biết là tiến trình của con đang chạy tốt, rằng con đường tâm linh là thực, và sự thăng thiên là một khả năng đích thực cho những ai cứ tiếp tục bước đi từng bước một. Tất cả các con đều sẵn sàng nhìn nhận sự thật đơn giản này, như thày MORE mới nói hôm qua.

Con không thể bỏ qua một số bước

Không có đường tắt đâu con. Con hãy bỏ ngoài tai những người người thày và những đạo sư hứa hẹn với con một con đường tắt nào đó mà họ bảo sẽ giúp con nhảy được mấy bước. TA LÀ chân sư trông coi tiến trình thăng thiên nơi Đền thờ Thăng thiên. Ta không ngừng trông thấy những người từ địa cầu đến Luxor trong cõi tâm, nghĩ rằng: “Nguyên kiếp này, tôi đã từng là một người tâm linh, tôi đã luôn là một người ngoan đạo thiện lành, tôi đã từng thực hiện điều này và điều kia, tôi đã tu sửa tâm tính mình, tôi đã phục vụ nhiều dạng sống khác nhau. Nhất định tôi đã sẵn sàng thăng thiên!”

Nhưng họ đã bỏ qua một số bước bởi vì họ đã không sẵn lòng nhìn vào mọi nét xấu của họ. Ta phải gửi họ đi dự một trong những khóa nhập thất của các Thượng sư kia và bảo họ: “Con hãy trở lại ta khi nào con sẵn sàng nhìn vào điều này, và điều kia, và điều kia nữa, và điều nọ. Và này, nhân tiện, đừng quên nhắn chân sư MORE dạy con về điều nằm tuốt dưới kia kìa!”

Và họ thường trở nên thất vọng. Đôi khi họ nổi giận, đôi khi nữa họ nói: “Ông không thể là một vị thày tâm linh!” Và họ bỏ đi trong cơn giận dỗi và rất có thể họ sẽ trở về Trường đời Cay đắng, và ta chỉ có thể nhìn theo, bởi vì như Mẹ Mary và Quan Âm có nói, chúng tôi chỉ có thể tôn trọng quyền tự quyết.  

Chúng tôi mong muốn tất cả các con tránh được cách phản ứng này bằng cách nhận ra là không có con đường tắt nào cả. Không một ai trong số chúng tôi đã hội đủ tư cách thăng thiên mà không xem xét mỗi khía cạnh chưa được hóa giải trong tâm lý mình. Đó là điều mà thày Guru Ma của các con đã diễn tả khi thày cho biết thày đã phải xem xét và khắc phục từng điểm dính mắc, hết điểm này tới điểm kia.   

Có một khía cạnh của tự ngã nghĩ rằng: “Tôi sẽ làm tốt hơn Serapis Bey. Tôi không cần phải làm điều này, chắc thày không thực sự có ý đó.” Hay đúng hơn, nó nghĩ: “Điều mà thày đề cập áp dụng cho tất những người kia chứ chắc chắn không phải cho tôi.” Một lần nữa, họ nghĩ là có một con đường tắt.

Con yêu dấu, một trong những trải nghiệm vô cùng lành mạnh mà con có thể học hỏi từ kiếp đầu thai trong cõi vật lý, là mặc dù thể xác vật lý có những khả năng tuyệt vời, vẫn có những điều mà nó không thể làm được. Nếu con nghĩ con có thể đi tới Đại Kim tự tháp tại Giza và con có thể đập đầu vào những khối đá cho đến khi đá vỡ vụn ra thì con sẽ không cần nhiều thời gian lắm để hiểu ra rằng cái đầu của con đã không được thiết kế để dùng làm búa.   

Thật là lành mạnh nếu con có thể sống qua tiến trình này và công nhận Luật Tự quyết có một số khía cạnh mà con không thể ăn gian, không thể thay đổi, không thể luồn lách, không thể phủ nhận. Con không thể xin miễn phép, và con không có cách nào tránh né. Con đã sử dụng quyền tự quyết trong quá khứ và con đã tự do sử dụng quyền đó theo ý con muốn. Vậy thì ngay bây giờ, cũng không có gì hạn chế quyền tự quyết của con ngoại trừ cách con đã sử dụng quyền tự quyết trong quá khứ như thế nào.

Con phải tháo gỡ những chọn lựa cũ của con. Đó là những chọn lựa mà con đã lấy. Con đã lấy những chọn lựa đó vì con muốn có một số trải nghiệm. Con cần nhìn nhận là trải nghiệm mà con có là kết quả của một chọn lựa cụ thể nào đó. Rồi con có thể quyết định là con không còn muốn trải nghiệm đó nữa, và do đó con phải gỡ bỏ chọn lựa của con. Chỉ có khi đó thì con mới sẽ tự do. Và chỉ có khi đó con mới sẽ tự do bước đi về hướng khác, thay vì cứ tiếp tục trong cùng một khuôn nếp, cùng những mẫu số mà con đã thiết lập trong quá khứ.

Đây là một quan niệm mà hầu hết mọi người trên điạ cầu này sẽ không sẵn sàng xem đến. Nhưng ta bảo con, 99 phần trăm những người tâm linh – ta không chỉ nói đến các học trò của chân sư mà mọi người tâm linh nói chung – đã không sẵn sàng nhìn nhận lời dạy mà ta ban cho con ở đây, tức là không hề có con đường tắt nào. Họ vẫn tin rằng có một đạo sư nào đó với quyền năng tuyệt vời sẽ chỉ cho họ một con đường tắt. Tuy nhiên đó chỉ là dối trá. Không có đường tắt nào hết.  

Đây là tinh túy của Luật Tự quyết cho địa cầu. Con hãy nắm lấy nó, hãy chấp nhận nó rồi hãy sử dụng nó để con tự giải thoát, hầu ta có thể chào đón con, ôm con trong cái ôm lớn của con gấu Serapis Bey tại tu viện của ta ở Luxor. Con hãy đi về bình an bởi vì con rất xứng đáng sau khi đã sẵn lòng ngồi đây chịu đựng bài giảng này của ta.

4.03 Bài chú Chân sư Serapis Bey 9 đoạn

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời chú này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Chân sư Serapis Bey, các thượng sư khác và đại thượng sư Maha Chohan yêu dấu, hãy tuôn dòng lũ ánh sáng để tiêu trừ mọi dính mắc của con, và mọi thứ ngăn cản không cho con hợp nhất với dòng chảy vĩnh cửu của tia sáng thứ tư của thuần khiết sáng tạo và ý định vuợt thăng không ngừng, kể cả …  [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

2. Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

3. Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

4. Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

5. Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

6. Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất,
Serapis Bey, vạch trần cái ngã
Cứ muốn cướp đi đời sống hài hòa.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

7. Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

8. Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

9. Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế chúng con rải truyền.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.