Thỉnh cầu ý định dựa trên tình thương

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Heros và Amora, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Chamuel và Charity, Chân sư Serapis Bey và Paul người Venice yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi ý định dựa trên sợ hãi, và khám phá cùng phát triển các ý định dựa trên tình thương của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, con sẵn sàng gặp gỡ tình thương của thày. Con buông bỏ trong ý thức hình ảnh thày là một vị thày kỷ luật nghiêm khắc.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, con biết thày là một vị thày thương yêu, vì để trở thành một chân sư thăng thiên, một người phải vươn đến mức tâm thức là cánh cửa mở cho dòng tình thương chảy xuống từ cõi thăng thiên.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn che giấu bất cứ gì khỏi thày. Con quyết định ý thức là con không sợ thày, hay sợ thày sẽ chỉ cho con những thứ con cần thăng vượt.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, con biết trong ý thức là dù thày có thấy điều kiện gì trong tâm thức con, thày vẫn thương yêu con. Thày sẽ vẫn giúp con khắc phục và vượt khỏi điều kiện đó hoàn toàn.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, con sẵn sàng buông bỏ mọi ý định dựa trên sợ hãi, và vươn lên mức con chỉ còn lại những ý định dựa trên tình thương. Con sẵn sàng nhìn vào các ý định dựa trên sợ hãi mà con đang có.

Heros-Amora, trong tình thương màu hồng,
Con không cần biết đến ai nghĩ gì về con,
Trong hợp nhất với thày, con gọi một ngày mới,
Như trẻ thơ trong trắng, con đùa giỡn vui chơi. 

Heros-Amora, đời mới đã khởi sự,
Con cười vào mặt quỷ, là đứa luôn nghiêm nghị,  
Con tắm trong Mặt trời màu Hồng Đỏ lộng lẫy,
Biết rằng Thượng đế muốn cuộc đời vui thơ ngây.  

1.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ nỗi sợ là thày sẽ lên án con nếu thày thấy được những ý định như thế nơi con. Con không muốn che giấu bất cứ gì khỏi thày hay khỏi chính con.

Heros-Amora, cuộc đời thật vui thay,
Tưởng chừng như thế giới là đồ chơi vĩ đại,  
Tâm con phóng thế nào thì đời như thế nấy,
Vì tấm gương cuộc sống phản chiếu đúng như vậy.  

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng. 

1.7. Serapis Bey, con ý thức thấy được là chỉ có sợ hãi mới dựng lên một bức tường để điều gì lẩn trốn đằng sau. Con sẵn sàng xem xét mọi điều lẩn trốn tâm ý thức của con.

Heros-Amora, đốt hết mọi điều kiện,
Con biết TA LÀ quyền được lật sang trang mới,  
Trầm mình trong dòng chảy của Tình yêu vô biên,
Con biết rằng Tánh linh đã từ Trên xuống đời.

Heros-Amora, tỉnh ngộ con phát hiện
Rằng tình thương đích thực không hề có điều kiện.
Tuy rắn bị kẹt cứng trong nhị đối của y,
Nhưng con thì thoát được nhờ Tình thương vô kỷ. 

1.8. Serapis Bey, con ý thức thấy được là con không có gì phải sợ khi xem xét điều gì trong tâm lý mình. Con sẽ khắc phục nỗi sợ bằng cách nhìn vào nó, và thấy nó không thể ngăn con tiến bước trên đường tu.

Heros-Amora, rốt cuộc con cảm thấy
Mình đã vượt lên trên vùng dĩ vãng sa lầy.  
Trong tình yêu chân thật con tự do phát triển,
Mãi mãi con là một với Dòng Từ vô biên.  

Heros-Amora, điều kiện vốn trói buộc,
Chúng hình thành mạng lưới những gian manh lừa dối.
Tình thương bay xa mãi vì nó không biên giới,
Nâng cao muôn sự sống vào trời Hồng ngọc tươi.

1.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ nỗi sợ là nếu con xem xét điều gì trong tâm thức và tìm thấy một số khía cạnh của tâm thức sa ngã, thì thày sẽ chối từ con, và con không thể tiến xa hơn trên đường tu.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, con ý thức nhận ra thày là Thượng sư Tia sáng thứ Tư của Tinh khiết, và vai trò của thày là giúp con áp dụng Tia thứ Tư để tiêu trừ bợn nhơ của con. Nếu con không có bợn nhơ thì tại sao con lại cần thày giúp?

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, con ý thức thấy được là toàn bộ công việc của một Thượng sư nhằm giúp con khắc phục bợn nhơ. Thày không phán xét khi con có những bợn nhơ mà thày cố giúp con khắc phục.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn có một vị thày mà con có thể che giấu bợn nhơ của con. Con buông bỏ mọi mong muốn đi theo hàng ngũ giả trá có lòng sợ hãi nơi chính họ.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, con ý thức thấy được là một sinh thể càng có vẻ có nhiều quyền lực và khả năng kiểm soát thì sẽ càng mang nhiều sợ hãi trong lòng. Người ta cần kiểm soát để có thể sống với nỗi sợ của mình.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ nỗi sợ bất cứ ai trong thế giới vật lý hay trong ba cõi cao hơn. Con buông bỏ mọi dính mắc với loại thày dựa trên sợ hãi.

Đại thiên thần Chamuel, uy lực tia ngọc hồng,
Con biết con đang tắm trận mưa ban sự sống,
Bao ý chí sa đọa đốt sạch bởi tình thương,
Bỗng nhiên bao ham muốn như chìm nghỉm lắng xuống.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.6. Serapis Bey, con sẵn sàng để thày chỉ cho con thấy ý định nào của con dựa trên sợ hãi. Xin thày chỉ con cách thức sa nhân dùng sợ hãi để kiểm soát con.

Đại thiên thần Chamuel, ánh sáng dâng cuồn cuộn,
Tia hồng ngọc rực lửa đâm xuyên qua đêm trường,
Mọi thế lực bóng tối bị lửa thày thiêu nướng,
Thiêu sạch cả những ai không chịu bước cao hơn.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.7. Serapis Bey, con ý thức thấy được là sa nhân đã khiến cho nhân loại đồng sáng tạo những điều kiện trong vũ trụ vật chất. Chúng đã dùng những điều kiện này để gieo lòng sợ hãi trong lòng quần chúng, khiến hầu hết mọi người bỏ cả đời ra để hành sự theo ý định xuất phát từ sợ hãi.

Đại thiên thần Chamuel, tình yêu thày bao la,
Cuộc sống nay ý nghĩa do tầm nhìn sáng tỏ,
Khi mục đích cuộc đời con nhận ra quá rõ,
Nhận cả đấng Duy nhất trong tình thương chan hòa.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.8. Serapis Bey, con quyết định trong ý thức là con không còn muốn bị điều khiển bởi ý định dựa trên sợ hãi. Con sẵn sàng nhận trách nhiệm về bản thân và trạng thái tâm con.

Đại thiên thần Chamuel, đem bình an bất nhị,
Thậm chí cả cái chết mà cũng chẳng là chi,
Thật sự trong tình thương không thể có phân hủy,
Tình thương là thăng vượt vào ngày mới vô thỉ.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.9. Serapis Bey, con quyết định trong ý thức là con sẵn sàng xem xét ý định của mình. Xin thày chỉ cho con bao nhiêu điều mà con đã và đang làm trong đời mình, nhằm tự bảo vệ khỏi một số điều kiện và bù đắp cho chúng, hoặc làm dịu bớt lòng sợ hãi đối với chúng để con sống chung được với chúng.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những ý định nào dựa trên sợ hãi đã và đang khiến con hành sự trong đời mình. Hãy giúp con nhìn ra những ý định mà con đang có hay muốn có nếu con không có sợ hãi.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, con ý thức nhận ra là con không khắc phục được sợ hãi bằng cách loại bỏ các điều kiện bên ngoài, mà bằng cách làm việc trực tiếp trên nỗi sợ bên trong con. Sợ hãi không do điều kiện bên ngoài gây ra, mà do điều kiện bên trong. Đó là hậu quả không thể tránh khi bước vào nhị nguyên.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, con ý thức thấy được là chuyện bước vào nhị nguyên không có gì quan trọng hơn một trận đấu quần vợt, cho dù sa nhân có muốn bao trùm tất cả trong tư duy cuồng đại dựa trên sợ hãi.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, con ý thức nhìn ra nhị nguyên là một trò chơi. Con ý thức nói rằng: “Thôi, tôi đã quá đủ trải nghiệm này rồi. Nó đã dạy tôi nhiều hơn về con người mà tôi là hay không là, và giờ đây tôi sẵn sàng bỏ trò chơi này lại đằng sau.” 

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, con ý thức thấy được là trên địa cầu không có gì xảy ra có tầm quan trọng như sa nhân quả quyết. Con buông bỏ vô số ý định vi tế do sa nhân tạo ra dựa trên cuộc chiến cuồng đại giữa thiện và ác.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn giao chiến với sa nhân. Con buông bỏ ý muốn có được khả năng đánh bại sa nhân và các thế lực bóng tối đang gây ra đủ loại tàn ác trên trái đất.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, con ý thức thấy được là con không cần đánh bại các thế lực bóng tối. Con cần đem lại ánh sáng. Con buông bỏ mọi ý muốn đánh bại bóng tối, hay tự bảo vệ mình qua những phương tiện vật chất.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, con ý thức nhìn ra sáng ngộ cốt yếu: Việc khắc phục sợ hãi không thể xảy đến qua một ý định dựa trên sợ hãi. Xin thày giúp con phát triển một ý định dựa trên tình thương và xem xét sợ hãi của mình với tâm ý thức.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn trở nên toàn hảo đến độ Thượng đế phải nhận con vào Nước Trời, cho dù con chưa thực sự thay đổi trạng thái tâm thức, ý niệm về cái ta của con. 

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, con ý thức thấy được là ý định dựa trên sợ hãi của con không hoàn toàn giải thích được tại sao con bước trên đường tâm linh. Đằng sau mọi sợ hãi, con có những ý định dựa trên tình thương, và đó là điểm cố định để con nâng mình ra khỏi sợ hãi.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, con sẵn sàng hòa điệu với thày trong tâm ý thức. Xin thày giúp con nhận ra trong ý thức nỗi sợ nào con đang cải sửa. Và con sẽ xem xét nó, sẽ bước vào nó – với thày nắm tay con – để con thấy được tính không thực đằng sau nó.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, con ý thức thấy được là trên địa cầu có những điều kiện hiện thực một cách tạm thời. Thày không yêu cầu con nhìn thấy tính không thực của chúng, mà nhìn thấy tính không thực của nỗi sợ của con đối với chúng.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, con ý thức thấy được là sự phát triển tâm linh không tùy thuộc vào việc con thay đổi bất cứ điều kiện nào bên ngoài con. Nó chỉ tùy thuộc một điều duy nhất, là con nhận ra không có điều kiện nào trong vũ trụ vật chất có thể định đoạt con là gì khi con là một sinh thể tâm linh.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, con sẵn sàng khắc phục lòng sợ hãi các điều kiện vật lý, hầu con không phải trải nghiệm những điều kiện đó. Con muốn khắc phục sợ hãi ngay bây giờ, để con sống phần đời còn lại mà không sợ bất kỳ điều kiện nào trong thế giới vật chất.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lòng sợ hãi các định luật phụ thuộc của thiên nhiên, thậm chí cả mong muốn điều khiển chúng. Con buông bỏ mọi ý muốn quyết định những gì Tánh linh phải làm hay không được làm xuyên qua con.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, xin thày giúp con giải thoát sự sáng tạo trong con, hầu con thực sự sáng tạo khi con nhìn thấy và biểu hiện viễn quan cao hơn, thay vì con cố bù đắp cho các điều kiện mà con chứng kiến trên địa cầu.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ phản ứng của con trước các điều kiện bất toàn hiện tại, và con buông bỏ mong muốn thay đổi chúng. Con nhìn ra sự sáng tạo đich thực là đem lại một cái gì mới mẻ đến độ nó thay thế các điều kiện hiện tại.                                 

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn dùng sa nhân làm đối thủ trong trò chơi nhị nguyên. Con nhìn ra mục đích thực sự – ý định dựa trên tình thương của con – là chứng tỏ một chọn lựa khác hơn là trạng thái tâm thức nhị nguyên.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế con xin rải truyền

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.