Thỉnh cầu ý định tự lực

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Serapis Bey yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi ý định thấp kém và phát hiện ý định nội tâm của con khi đi vào hiện thân. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, con đang biểu hiện động lực tự lực mà con vốn có để bước trên đường tu. Con ý thức buông bỏ mọi động lực nhằm lánh xa, tránh né, thoát ra hay vươn lên khỏi các thế lực bóng tối.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi động lực tu tập liên quan đến – và do đó được quy định bởi – sa nhân và hàng ngũ giả trá.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi sợ hãi hàng ngũ giả trá. Con buông bỏ mọi sợ hãi là thày sẽ chối từ con nếu nơi con có những yếu tố tâm thức sa ngã bị phát hiện. Con sẵn sàng hưởng lợi từ sự giúp đỡ mà thày dành cho con.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi ảo tưởng là con đã sạch tâm thức sa ngã. Xin thày giúp con thăng vượt mọi yếu tố mà sa nhân hay tà lực đã cài đặt trong con.  

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những ý định và động lực phát xuất từ phản ứng đối với tà lực. Hãy giúp con nhìn thấy những gì con đang cố tránh né, trốn chạy hay vượt khỏi.  

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những gì con thực sự yêu thích. Hãy giúp con nhìn xa hơn tất cả những gì mà con muốn làm, cảm thấy phải làm hay nên làm, để thay đổi địa cầu. Hãy giúp con nhìn ra các ý định liên quan đến những gì đem lại nhiều niềm vui nhất trong con.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những gì con muốn chia sẻ: Ánh sáng của con, Hiện diện TA LÀ, ngọn lửa Thượng đế, khuôn đúc cá biệt độc đáo của con. Hãy giúp con thấy được cách biểu hiện cá thể của con một cách sáng tạo.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn thấy sự sáng tạo cá nhân trong dạng thuần khiết, là sự biểu hiện con người và cá thể thiêng liêng của con. Hãy giúp con cảm được niềm vui tinh khiết khi ánh sáng Thượng đế chảy xuyên qua lăng kính của cá thể mà ngài đã cho con.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.9. Serapis Bey, con thấy là niềm vui tinh khiết đó không liên quan tới bất cứ gì bên ngoài con, và cái cho con niềm vui đó cũng là một ý định mà con có thể bày tỏ, bất kể hoàn cảnh vỏ ngoài hay các giới hạn mà con phải đối mặt.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, con nhìn ra là bất kể các giới hạn con phải đương đầu trong hoàn cảnh vỏ ngoài, không có gì trong các giới hạn đó có thể ngăn con làm cánh cửa mở cho ánh sáng và cá thể của Hiện diện TA LÀ.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, con khẳng định trong ý thức là động lực để con bước chân trên đường tu chỉ liên quan đến mong muốn ý thức, viễn quan ý thức, muốn biểu đạt con người thật của mình trong thế giới vật chất.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn rút khỏi đời sống bình thường, và sống cách ly trong một môi trường thật thoải mái nơi con không phải đương đầu với rất nhiều khía cạnh của tự ngã.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày mà vươn theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, xin thày giúp con tìm được cách làm người tâm linh và thể hiện tính chất tâm linh của mình trong đời sống hàng ngày. Con sẵn sàng chứng tỏ cách sống tâm linh trong một xã hội phản tâm linh.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển tâm thức để con nhìn ra cách biểu hiện tính chất tâm linh và sáng tạo của mình, bất kể hoàn cảnh vỏ ngoài mà con phải đương đầu.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi mong muốn chiều lòng thày, đi theo thày hay chống đối thày. Con muốn khắc phục mọi chướng ngại đang ngăn con làm cánh cửa mở cho sự biểu hiện sáng tạo của ánh sáng và của cá thể neo trụ nơi Hiện diện TA LÀ của con.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.7. Serapis Bey, con sẵn sàng cung cấp động lực hoàn toàn từ bên trong chính con. Con sẵn sàng cư xử với thày không như giữa thày với trò, mà một cách bình đẳng.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày mà vươn theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.8. Serapis Bey, con nhận ra là để làm cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ, có một số điều con cần nhìn ra trong tâm thức mình. Và để nhìn ra, thường khi con cần trải nghiệm một số tình huống trong thế giới vật chất.  

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.9. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ lời dối của sa nhân bảo rằng trong thế gian có một số thứ không tâm linh, không tinh khiết và sẽ không giúp con tăng triển tâm linh. Con buông bỏ ảo tưởng là con cần xét đoán mọi thứ dựa theo chuẩn mực do sa nhân quy định.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ xu hướng sử dụng năng lực và chú ý để đánh giá mọi công việc mình làm, mọi chuyện mình gặp trong thế giới vật chất. Hãy giúp con nhìn đời một cách trung hòa, không đánh giá cái gì là tâm linh, cái gì không.

Serapis Bey, biết bao quyền lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, xin thày cho con thấy các tiêu chuẩn của con nhằm đánh giá thế nào là tâm linh hay không tâm linh. Con nhìn ra là bất kể hoàn cảnh con phải đối diện ngay bây giờ, con vẫn có thể là người tâm linh, vẫn biểu hiện được sự sáng tạo và cá thể mà Thượng đế ban cho con.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ giấc mơ là khi nào một số điều kiện vỏ ngoài được hội đủ, thì khi đó con mới có thể thực sự tâm linh. Con buông bỏ lời dối là có những hoạt động không tâm linh mà con phải tránh né, và có những hoạt động tâm linh mà con phải tìm cầu.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, con thấy được là bước tiến của con tùy thuộc vào việc con nhìn ra một số điều kiện, khuôn nếp và khuôn đúc trong bốn thể phàm đang hạn chế con biểu hiện khả năng sáng tạo. Để nhìn thấy chúng, con cần có một số trải nghiệm trong thế giới vật chất.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, con ý thức thấy được những điều kiện con phải đối mặt ngay lúc này không phải là kẻ thù của sự phát triển tâm linh. Chúng chỉ biểu hiện một trạng thái tâm thức. Chúng cho con một cơ hội để con nhìn thấy điều gì đó về chính con dựa trên cách con phản ứng.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ khuynh hướng bác bỏ những điều kiện mà con cho là không tâm linh. Thay vào đó, con xét xem chúng đang có ý dạy con điều gì về chính mình, và phản ứng của con nói lên điều gì về cách con tự nhìn mình trong quan hệ với thế giới vật chất.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy và thăng vượt khía cạnh Omega của ý niệm bản sắc, là ý niệm bản sắc con đã xây dựng suốt bao nhiêu kiếp đầu thai trên địa cầu và định đoạt cách con tự nhìn mình trong quan hệ với thế giới vật chất.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, con thấy được tại sao một điều kiện thị hiện trong đời con, là vì có điều gì con cần phải học hỏi từ đó. Thay vì chạy trốn khỏi điều kiện và như vậy cũng chạy trốn khỏi bài học, con ôm lấy bài học.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, con thấy được là để khắc phục một giới hạn trong tâm lý, con phải đi qua một số bước và một số trải nghiệm có vẻ ô trược hay phản tâm linh. Con thấy là con đã trải qua một số tình huống khiến mình vô cùng xấu hổ.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển và khắc phục những cảm xúc đó. Hãy giúp con chấp nhận là con đã phải trải nghiệm những điều kiện đó hầu khắc phục một điều gì trong bản thân con. Hãy giúp con học được bài học từ những trải nghiệm đáng xấu hổ nhất và thăng vượt xấu hổ.

Serapis Bey, biết bao quyền lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, con ý thức buông bỏ mọi ý nghĩ là con phải có địa vị và đặc quyền trong xã hội, và con không phải nếm mùi một số điều kiện mà những người gọi là tầm thường phải trải qua. Hãy giúp con nhìn thấy bất kỳ yếu tố kiêu ngạo nào của sa nhân để con bỏ nó lại đằng sau.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những trải nghiệm trong đời mình khi con cần thể hiện sức mạnh ý chí ý thức, và con quyết định con đã chán ngấy loại trải nghiệm đó rồi.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy được niềm tin đã thu hút những điều kiện đó về phía con, khiến con cảm thấy như mình phải đáp ứng một cách nào đó. Hãy giúp con thấy được lời dối của sa nhân bảo rằng bởi vì con là người tu tâm linh sẵn sàng tự cải sửa, con cần phải cong lưng ra chiều lòng mọi người.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, xin thày giúp con thấy khi nào con cần quyết định là con không muốn làm những việc không phù hợp với mong muốn biểu đạt cao hơn của con trên địa cầu. Con không muốn xử lý một số người, con không muốn tự thay đổi để chiều lòng họ.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, con quyết định ý thức là con không muốn một số người trong đời mình. Con thay thế niềm tin là con phải tự thay đổi để chiều lòng họ, bằng nhận thức là con có quyền là con người của con, có quyền biểu hiện cá thể mà Thượng đế đã ban cho con cho dù họ có nghĩ gì đi nữa.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn vào đời mình, nhìn vào cách con lượng định thế nào là tâm linh hay không tâm linh, và nhận ra là khi mục đích thực sự là tăng triển, thì chẳng có gì trên địa cầu là ô trược hay không tâm linh. Nếu con cần một trải nghiệm để nhìn ra điều gì về bản thân, thì trải nghiệm đó không phản tâm linh.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, xin thày giúp con lượng định đời con và thăng vượt xu hướng cho phép một số hoạt động lôi cuốn sự chú ý, khiến mình không tập trung tăng triển tâm linh. Hãy giúp con chấp nhận là khi con tham gia hoạt động với ý định tinh khiết, thì hoạt động này không ảnh hưởng đến sự tăng triển tâm linh của con.  

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, con sẵn sàng nhìn thấy bất cứ khía cạnh nào trong tâm thức và trong đời con đang ngăn con vượt qua tầng khai ngộ thứ tư tại khóa nhập thất của thày. Con thật sự sẵn sàng khắc phục các giới hạn đó và bước lên tầng kế tiếp.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.