12 | Thỉnh cầu kết nối với Tâm Một (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Chân sư MORE hãy giúp con thấy những gì đang ngăn cản con quy thuận theo đại dương của Ý chí Thiêng liêng, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Chân sư MORE, con muốn hơn nữa. Con thấy là con không thể kết nối với thày bằng cách muốn ít hơn, vì lúc nào thày cũng LÀ HƠN NỮA.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.2. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là cái HƠN NỮA mà thày LÀ không thể so sánh với bất cứ cái gì ít hơn, mà nó cũng không thể so sánh với tất cả cái gì hơn nữa. Vì không thể có gì hơn Chân sư MORE.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.3. Chân sư MORE, con sẵn lòng vô hiệu hóa tâm đường thẳng, là cái tâm lúc nào cũng muốn nghĩ là có cái gì hơn nữa. Nếu con cố gắng có hơn những gì con hiện có, thì làm sao con kết nối được với Chân sư MORE? Vì thày không hơn và cũng không kém.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.4. Chân sư MORE, con thấy là có một ý chí trên trái đất, và đó là ý chí nhân gian, ý chí của tự ngã và của các ngã tách biệt. Con buông bỏ ý chí muốn tiếp cận con đường tâm linh vì tự ngã nghĩ nó có thể gặt hái sự an toàn hay một địa vị nào đó.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.5. Chân sư MORE, con buông bỏ ảo tưởng của tự ngã cho rằng có một giai đoạn tối hậu đòi hỏi ý chí tối hậu. Con buông bỏ ảo tưởng cho rằng để xứng đáng kết nối với thày, con phải là tia sáng xanh và phải nhất quyết và rất chú tâm.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.6. Chân sư MORE, con thấy là khi con có ý chí quá mạnh, bất quân bình, thì không những con không nhớ thông điệp, mà con còn không nhận được thông điệp nữa.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.7. Chân sư MORE, con buông bỏ cả phản-ý chí lẫn ý chí quá mạnh. Con nhận ra uy lực ý chí là một đức tính thiêng liêng mà con không cần thu nhập như một sinh thể đang đầu thai.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.8. Chân sư MORE, con buông bỏ cái ngã tập trung vào uy lực ý chí và nhìn uy lực ý chí xuyên qua ý chí của tự ngã dựa trên ảo tưởng tách biệt. Con buông bỏ ảo tưởng có một rào cản mà con phải đẩy qua để có được đức tính Thiêng liêng của uy lực ý chí của Tia thứ Nhất.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.9. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con cố làm nhiều hơn thì con lại đạt được ít hơn. Con thấy là khi con tạo ra ngã phóng chiếu ra ngoài, thì con cũng tạo sự chống đối, và con càng nỗ lực nhiều hơn thì sức chống đối càng mạnh hơn, cho tới khi con rốt cuộc bị suy sụp.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 2

2.1. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con không làm, nhưng không việc gì không được làm. Con nhận ra là con không tách biệt khỏi Ý chí Thiêng liêng, con là một ngọn sóng trong đại dương của Ý chí Thiêng liêng, và con cảm thấy sự chuyển động của đại dương của Ý chí Thiêng liêng.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.2. Chân sư MORE, con sẵn lòng tuôn chảy cùng Ý chí Thiêng liêng về hướng cho con tăng trưởng cao nhất, thăng vượt cao nhất, tiến bộ cao nhất về hướng tầng tâm thức 144 và việc hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của con.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.3. Chân sư MORE, con buông bỏ mục đích vỏ ngoài dựa trên nền văn hóa và môi trường nơi con khôn lớn. Con buông bỏ ý muốn dùng nỗ lực mạnh để tiến tới mục đích đó, nhưng hướng đó đi ngược Sứ vụ Thiêng liêng của con, và con tạo sự chống đối lại chính mình.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.4. Chân sư MORE, con sẵn lòng giải quyết các ngã tách biệt của con, nhận diện các ngã tách biệt đang muốn con đẩy mạnh, đẩy mạnh và đẩy mạnh, nhìn thấy chúng, tách mình ra khỏi chúng, để chúng chết đi. Con có nỗ lực có ý thức để hòa điệu với hướng đi tới nhịp nhàng của Sứ vụ Thiêng liêng của con, do Ý chí Thiêng liêng hướng dẫn.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.5. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm ý chí Thiêng liêng không phải là ý chí của tự ngã mà cũng không phải là ý chí bên ngoài của một Thượng đế xa cách. Con thấy thày không phải là một Chân sư MORE giận dữ trên thiên đàng đang nhìn xuống con và muốn ép buộc con làm điều gì đó.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.6. Chân sư MORE, con thấy là thậm chí thày còn không muốn ép con phải theo Sứ vụ Thiêng liêng của con. Thày không áp đặt Sứ vụ Thiêng liêng của con lên con, và các chân sư thăng thiên khác cũng vậy. Chính con đã chọn lựa Sứ vụ Thiêng liêng của con.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.7. Chân sư MORE, con buông bỏ mọi ý chí bên ngoài muốn ép buộc vũ trụ phải tuân theo những mục đích của con. Con buông bỏ ý chí của tự ngã, ý chí của thế gian, ý chí của gia đình, ý chí của xã hội, Ý chí của Thượng đế hay của một chân sư thăng thiên nào đó.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.8. Chân sư MORE, con sẵn lòng hòa điệu với uy lực ý chí giống như đại dương dâng lên lắng xuống, với sự đi tới nhẹ nhàng của các làn sóng xuyên qua đại dương để rốt cuộc tới bờ bên kia. Đây là một loại ý chí khác. Đây là một ý chí không thể bị một phản-ý chí chống đối. Đây là một ý chí không áp đặt lên con.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.9. Chân sư MORE, con sẵn lòng trầm mình vào ý chí đó, giống như con trầm mình vào đại dương. Con trầm mình vào lòng đại dương, và con nhẹ nhàng di động theo sự trồi sụt của đại dương, di động theo ý chí cao đó. Con không làm gì cả nhưng con không thụ động

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 3

3.1. Chân sư MORE, con trầm mình trong ý chí rộng lớn là Ý chí của Hiện diện TA LÀ của con, cũng là ý chí mà chính con đã sắp đặt vào Sứ vụ Thiêng liêng của mình. Không có vũ lực, không có vật lộn, chỉ có sự di động nhẹ nhàng nâng con lên, kéo con qua bên này, kéo con qua bên kia.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.2. Chân sư MORE, con thấy là tuy con có cảm tưởng là không có gì được làm, nhưng không có gì không được làm, vì điều con quyết định hoàn thành trong Sứ vụ Thiêng liêng đã được hoàn thành. Con chấp nhận là những thành tựu bên ngoài không phải là điều quan trọng trong cuộc đời. Mục đích cuộc đời là nâng cao tâm thức.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.3. Chân sư MORE, con chấp nhận là ý chí thật sự trong Sứ vụ Thiêng liêng của con là nâng cao tâm thức, và đôi khi việc nâng cao tâm thức không phải là một tiến trình suôn sẻ, lúc nào cũng đi lên. Nhưng tuy có trồi sụt trên con đường tu, nhưng hướng chung vẫn đi lên cao hơn.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.4. Chân sư MORE, con thấy là khi con bỏ xác thân vật lý lại đằng sau thì con có thể mang theo thành tựu vật lý nào? Con có thể mang theo trình độ tâm thức của con.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.5. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là mục đích của Ý chí Thiêng liêng không phải là thể hiện một điều kiện vật chất đặc thù nào, mà là nâng mọi sự sống lên các tầng tâm thức cao hơn, lên các tầng rung động cao hơn.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.6. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm tâm thức là thực tại bên dưới mọi sự, tối hậu nó là tâm thức của đấng Sáng tạo, hay là tâm thức của cái Tất cả vượt quá đấng Sáng tạo, là Tâm Một, tâm không phân chia, không thể phân chia.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.7. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là khi Tâm Một tự biểu lộ mình như hình tướng và sau đó tới chỗ nhớ mình là Tâm Một, thì Tâm Một tăng trưởng. Lúc nào cũng có Tâm Một tự biểu lộ chính nó và qua đó trở nên hơn nữa, và tiến trình này sẽ tiếp diễn mãi mãi.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.8. Chân sư MORE, con buông bỏ ước mong của tự ngã muốn đạt một mục đích tột cùng nào đó, vì con nhận ra bản chất của tiến trình là trở nên hơn nữa. Làm sao có thể có một mục đích tột cùng trong tiến trình tăng trưởng vô biên, vượt thăng vô biên? Mục đích không quan trọng, tiến trình mới quan trọng, và tiến trình là trở nên hơn nữa.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.9. Chân sư MORE, con sẵn lòng trụ vào tiến trình hơn nữa này bằng cách hòa điệu với Hiện diện của thày, vì thày nắm giữ ngọn lửa này cho địa cầu, và con nhận được Hiện diện của thày.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 4

4.1. Chân sư MORE, con sẵn lòng nhận ra mánh lới của sa nhân và các ngã tách biệt muốn con nghĩ: “Tôi đã đạt được một tầng cao hơn và bây giờ tôi đã vượt quá mức này.” Con lúc nào cũng có thể gặt hái được cái gì hơn nữa từ một giáo lý tâm linh.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.2. Chân sư MORE, con sẵn lòng thấy các ảo tưởng của con, vì con nhận ra con không thể thăng thiên nếu con không với lên cái hơn nữa. Không có một tầng tối hậu mà con có thể đạt được khi con còn xác thân vật lý. Con lúc nào cũng phải với lên cái hơn nữa để nâng mình lên tầng tâm thức kế tiếp.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.3. Chân sư MORE, con lấy thái độ sẵn lòng vươn lên cái hơn nữa. Điều này không chỉ có nghĩa là kết nối với thày, vì bất cứ chân sư thăng thiên nào cũng hơn những gì con gặp khi con còn đầu thai.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.4. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm tuôn chảy, tuôn chảy theo ý chí đang nâng mọi sự sống lên. Không xua đẩy, không vật lộn, không chống cự, nhưng quy thuận theo ý chí cao đó.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.5. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm thực tại đằng sau quan niệm quy thuận theo ý chí.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.6. Chân sư MORE, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng có ý chí có nghĩa là nhất quyết, quyết định, tập trung, phải hung hãn, dùng lực để có ý chí. Thay vào đó, con quy thuận theo ý chí.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.7. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm một ý chí cao hơn mọi thứ con có thể thể hiện qua các ngã tách biệt và qua tâm thức thấy nó tách biệt với đại dương của cái ta.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.8. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là con thuộc vào làn sóng nâng cao tâm thức sẽ nâng tất cả mọi dân tộc lên.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.9. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện của thày, và trải nghiệm là Hiện diện của thày vượt quá tâm đường thẳng. Con buông bỏ ảo tưởng cho rằng vượt thăng chính mình tất nhiên phải dẫn tới một trạng thái tối hậu. Con sẵn lòng trải nghiệm là lúc nào cũng có Hơn Nữa.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.