Giải đáp câu hỏi về Tôn giáo / Đạo Phật

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • Thiền tỉnh giác thuần khiết so với hòa điệu với chân sư
  Để hòa điệu với chân sư, con không cần tỉnh giác thuần khiết, tỉnh giác trống không, mà con cần hòa điệu với rung động của chân sư.
 • Phật tánh là gì?
  Nếu con sử dụng tâm nhị nguyên để hình thành một ý tưởng trau chuốt về bản chất của giác ngộ, con sẽ đẩy giác ngộ đi ra thật xa.
 • Sự đổi mới của đạo Phật
  Đây sẽ là một sự thay đổi thật quý báu khi mà các Phật tử cũng các vị lãnh đạo Phật giáo nhận ra được là quả thực có sự cần thiết phải đổi mới đạo Phật.
 • Kỹ thuật thiền Vipassana
  Những ý tưởng được biểu đạt ngày hôm nay bởi các chân sư thăng thiên cũng là cùng những ý tưởng đã được biểu đạt trong nhiều thời đại trước, nhưng sự biểu đạt luôn luôn phải phù hợp với bối cảnh.
 • Tại sao các chân sư không dạy thiền dưới dạng truyền thống
  Thiền quán không nhất thiết có nghĩa là con ngồi đó tĩnh lặng và tập trung vào một câu thần chú hay một kỹ thuật nào khác.
 • Đạo Phật và tiến trình tiết lộ tuần tự
  Là một học trò của chân sư thăng thiên, con không có lý do gì tìm về quá khứ và tôn vinh các giáo lý quá khứ.
 • Kinh Pháp Hoa và con đường nội tâm dẫn đến quả vị Phật
  Đại đa số những người đọc kinh này không tin những gì nói trong đó. Họ không hoàn toàn chấp nhận là họ có Phật tánh nơi họ và do đó họ cũng có thể là Phật.
 • Ki-tô và Phật
  Cả đức Phật lẫn ta đều là những vị thày tâm linh và chúng tôi thuộc cùng một êkíp.
 • Tại sao gọi là trung đạo?
  Nhưng đối với tâm người Đông phương, nhất là vào thời buổi đó, trung đạo mang một khái niệm khác, một sắc thái khác về một cái gì đó vượt ra ngoài, vượt khỏi mọi cái nhìn cũ.
 • Khái niệm “tánh không” và “vô ngã” trong đạo Phật
  Một lần nữa, đây không có nghĩa là dòng sống đã mất hết mọi cá thể, mọi nhận biết hay thậm chí cả những ý tưởng và cảm xúc.