Thỉnh cầu an bình trong phụng sự

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Peace và Aloha, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Uriel và Aurora, Serapis Bey và Nada yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi mong muốn phụng sự lấy mất sự an bình của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra động lực khiến con đến địa cầu và mong muốn phụng sự để giúp nâng cao địa cầu.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra làm thế nào mong muốn phụng sự địa cầu có thể lấy đi sự an bình của con.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn xem liệu con đã dùng một giáo lý tâm linh để củng cố cho tư duy cuồng đại và mong muốn nhìn thấy những thay đổi đặc thù trên trái đất.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con không ở đây để cưỡng ép người khác, mà để nâng cao sáng ngộ, hiểu biết cùng viễn quan của mọi người hầu họ có thể tự nguyện thực hiện một số thay đổi.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn xem liệu sa nhân đã ép buộc con phải phản ứng đối với chúng và chống lại chúng.

Ôi Elohim Peace, trong Ngọn lửa Kết hợp,
Nhị nguyên không còn chỗ để bày trò cuộc chơi, 
Con biết mọi hình tướng tuôn ra từ một cội,
Con lấy uy lực đó định ra hướng đi mới. 

Ôi Elohim Peace, hồi chuông đã vang rền,
Khiến từng hạt nguyên tử ca hát và rung lên.
Con nay thấy được rằng chẳng vật gì tách biệt,
Khi cái ngã phàm phu, con buông bỏ đoạn tuyệt. 

1.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và vươn lên trên mọi vòng xoáy tự tăng cường – khi con phản ứng lại những người con gặp trong gia đình, nơi sở làm hay ở nơi khác – hầu con có thể thoát khỏi mọi nhóm người mà con mang nghiệp.  

Ôi Elohim Peace, thày hãy giúp con ngộ
Rằng Giê-su giáng thế để ban con Ngọn lửa,
Rải cho ai sẵn lòng rũ hết chuyện ganh đua,
Nhập sự sống bất tận mà theo chân Ki-tô.

Ôi Elohim Peace, qua mắt thày con biết
Rằng chỉ trong cái Một con mới mong giải thoát,
Con nay bỏ lại hết ý niệm ngã riêng biệt
Khi con vượt biển cả của luân hồi trùng điệp. 

1.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt những vòng xoáy phản động vi tế hơn, là cảm nhận cho rằng vì sa nhân đã cưỡng ép người ta vào vòng xoáy hướng hạ, thì con cũng rất chính đáng khi con cưỡng ép họ ra khỏi vòng xoáy đó vì lợi ích của họ.

Ôi Elohim Peace, thày chỉ con lối đi, 
Ngừng đấu đá nhị nguyên, con thông sạch tâm trí, 
Thày đâm xuyên ảo giác thời gian lẫn không gian,
Đem Hồng ân Bất tận tiêu hủy mọi phân ly. 

Ôi Elohim Peace, tên thày sao đẹp quá,
Nỗi nhị nguyên tủi hổ trong con thày giải tỏa,
Chính qua sự rung động của Ngọn lửa Hoàng kim
Mà ảo ảnh sự chết được Ki-tô nhận chìm.

1.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt cảm nhận vi tế là con ở đây để phụng sự địa cầu, và thước đo để đánh giá sự thành công trong phụng sự là thấy được những thay đổi vỏ ngoài cụ thể.

Ôi Elohim Peace, thày đem vào thế giới  
Lửa Tái sinh Vũ trụ mà chẳng ai ngăn nổi, 
Con nay từ bỏ hẳn mọi ý niệm “cái tôi”,
Để Ánh sáng của thày trong con được chiếu rọi. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.9. Serapis Bey, nay con thấy được là khi con còn nghĩ việc phụng sự trên hành tinh này phụ thuộc vào việc thực hiện một số thay đổi vỏ ngoài cụ thể gắn liền với những chọn lựa tự quyết của người khác, thì con không thể đạt được an bình nội tâm.    

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt mọi mâu thuẫn giữa động lực nguyên thủy, thuần khiết và dựa trên tình thương đã khiến con đến trái đất, với động lực và quan điểm mà con hiện có trong tâm ý thức và ba thể cao của con.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, con thấy được là con không thể an bình với việc mình hiện thân trên địa cầu nếu con còn nghĩ con ở đây để đem lại những thay đổi cụ thể lệ thuộc vào sự chọn lựa tự quyết của người khác. Con nhìn ra là việc con phụng sự đời sống không tùy thuộc bất cứ gì ở ngoài con.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, con thấy được là con phụng sự bằng cách bước chân trên con đường tự điều ngự, và trở thành cánh cửa mở cho ánh sáng đến từ Hiện diện TA LÀ và đoàn chưởng giáo thăng thiên ở trên con.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt rất nhiều lớp lừa dối của sa nhân, nhằm cản trở con thực hiện đúng một điều mà con đã đến đây để thực hiện – là làm cánh cửa mở cho ánh sáng.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con có quyền biểu hiện ánh sáng của mình do con đã hiện thân trong cõi vật lý. Quyền tự quyết của con đã trở thành một phần của phương trình địa cầu.

Đại thiên thần Uriel, với uy lực dũng mãnh,
Các thiên thần hòa bình nuốt trọn hết chiến tranh. 
Bọn quỷ dữ hung hăng không thể nào địch nổi
Ánh sáng đang thiêu chúng, lửa rực lên sáng ngời.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,  
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.6. Serapis Bey, nay con thấy được là con có quyền hiện thân. Con có quyền là con người mà con là, và làm cánh cửa mở cho ánh sáng từ đoàn chưởng giáo bên trên con. Đây là quyền mà Thượng đế đã ban cho con.

Đại thiên thần Uriel, âm thanh vang cùng thấu,
Khi hàng triệu thiên thần góp giọng ca hợp tấu, 
Tiếng hát nâng cường độ chọc thủng qua đêm thâu,
Và mọi người bỗng thấy sự duy nhất nhiệm màu.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,  
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt lời dối bảo rằng con không thể biểu hiện ánh sáng cho tới khi một số điều kiện hội đủ. Con thấy là không một điều kiện bên ngoài nào có thể ngăn con tự thăng vượt và biểu hiện ngày càng nhiều ánh sáng hơn.

Đại thiên thần Uriel, từ trên Ngai Cao ngất,
Hàng triệu cái kèn đồng vang lên Âm Duy nhất, 
Tan hết mọi bất hòa trong ca khúc hài hòa,
Là âm của mọi âm, đời giải thoát mở ra.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,  
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt chủ nghĩa toàn hảo do sa nhân phát minh để khiến con tin rằng việc biểu hiện ánh sáng của con phải thỏa mãn một tiêu chuẩn bất khả thi.

Đại thiên thần Uriel, mọi chiến tranh chấm dứt,
Khi thày đem thông điệp từ trái tim Duy nhất, 
Hòa bình trong tim người trổi lên thành hợp xướng
Cứ thế lớn thêm mãi trong vòng xoáy yêu thương.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,  
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.9. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt sự phóng chiếu của sa nhân cho rằng ánh sáng của con có vấn đề và chính con cũng có vấn đề. Hãy giúp con thoát khỏi mọi mong muốn tu tập để đạt tới một trạng thái toàn hảo.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt xu hướng sử dụng giáo lý và kỹ thuật tâm linh để hoàn thiện ngã vỏ ngoài, hầu con thỏa mãn tiêu chuẩn của sa nhân.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con sẽ không bao giờ trở thành toàn hảo bởi vì không hề có trạng thái toàn hảo. Sa nhân sẽ không bao giờ chấp nhận ánh sáng cho dù ánh sáng được biểu hiện cách nào.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt lời dối bảo rằng ánh sáng của con cần được chấp nhận để nó làm công việc của nó. Con chỉ cần biểu hiện ánh sáng và để yên cho ánh sáng làm công việc của nó. Sự thành công của việc con phụng sự không tùy thuộc vào phản ứng của người khác.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là khi nào con còn nghĩ phụng sự tùy thuộc vào phản ứng của người khác, thì con sẽ không thể bình an. Nếu con không bình an, con sẽ không thể làm cánh cửa mở cho Ánh sáng.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, xin thày giúp con tách rời ý tưởng phụng sự ra khỏi mong muốn tạo kết quả cụ thể hay được người khác nhìn nhận, công nhận và xác nhận.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt sự thiếu hụt giá trị bản thân do con đã bị sa nhân gạt bỏ. Hãy giúp con khắc phục xu hướng bù đắp cho thiếu hụt đó bằng cách tranh thủ sự công nhận của sa nhân hoặc bất kỳ ai khác trong thế gian.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, con nhìn ra là con sẽ không bao giờ toàn hảo dưới mắt sa nhân. Con sẽ ngừng không đuổi theo củ cà-rốt đó nữa. Con sẽ ngừng không là con lừa cho sa nhân, và thay vào đó, con sẽ là cánh cửa mở cho ánh sáng của chân sư thăng thiên.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt mọi động lực đã khiến mình tu tập xuất phát từ tự ngã. Hãy giúp con nhìn ra tự ngã muốn được gì từ việc con bước trên đường tu.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt bất kỳ vòng xoáy tự tăng cường nào khiến con và những người tâm linh khác củng cố cảm nhận là mình tốt đẹp hơn người khác do mình đi theo một đạo sư hay một giáo lý đặc biệt. Cảm nhận này xuất phát từ tự ngã.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, con sẵn sàng thăng vượt chính những khuôn nếp lấy đi sự an bình nội tâm của con. Con nhìn nhận trong ý thức là con muốn an bình, và con muốn thành công khi phụng sự hành tinh này. Con muốn phụng sự trong an bình, và con muốn sự an bình đến từ cái biết mình phụng sự thành công.

Chân sư Nada, cái đẹp quyền năng,
Nở ra như một đóa hoa tuyệt trần.
Chân sư Nada, ôi sao thâm trầm, 
Ý chí chinh phục được cả thời gian. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, con không cưỡng lại việc thày phơi bày khuôn nếp trong tâm đang ngăn cản con có được những gì con muốn. Xin thày giúp con nhìn ra cơ chế đó và để cho nó ra đi một cách ý thức.

Chân sư Nada, thày ban cho con,
Minh triết chảy ra như dòng nước cuốn.
Chân sư Nada, tâm thày cường tráng, 
Dâng lên theo cánh bài ca thường hằng. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, xin thày giúp con thực sự chấp nhận và nhìn nhận là con đặc biệt. Con độc đáo, nhưng sự độc đáo của con không được neo trụ trong bốn thể phàm mà nơi Hiện diện TA LÀ và căn thể của con.

Chân sư Nada, hương thơm tuyệt hảo,
Tình thương của thày từ cõi thiên thai.
Chân sư Nada, hiền dịu từ ái, 
Nương cánh tình yêu con vươn lên hoài. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt xu hướng xây đắp một ngã vỏ ngoài đặc biệt so với người khác. Hãy giúp con tìm lại giá trị bản thân bằng cách nối lại với sự kiện con đặc biệt do cá thể mà Thượng đế đã ban cho con, chứ không do cá tính mà con đã xây đắp qua phản ứng đối với các điều kiện mà sa nhân tạo ra.

Chân sư Nada, ánh sáng Mẹ đây,
Như diều phơi phới, tim con bay nhảy.
Chân sư Nada, trong mắt của thày,
Sự sống trinh bạch như hạt sương mai. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, nay con thấy được là con không cần tranh thủ sự công nhận của sa nhân hay của người khác, vì con đã có sự công nhận của Đấng Sáng tạo ra con và của các chân sư thăng thiên.

Chân sư Nada, thày đem chân lý,
Như chim buổi sáng hát bản tình ca.
Chân sư Nada, bốn thể phàm ngã, 
Tình yêu của thày hàn gắn được cả. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển trong tâm ý thức để con cảm được sự công nhận và chứng thực của thày. Hãy giúp con trải nghiệm tình thương của thày cho con, không ngừng xối xuống như nước mưa từ Trời.

Chân sư Nada, yên tâm phục vụ,
Bao nhiêu tình cảm giải hóa sạch rồi.
Chân sư Nada, cuộc đời hứng thú, 
Và đám rối dương* sáng như mặt trời.
(*: solar plexus) 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, con nhìn ra là thày không đang hạn chế ánh sáng chảy xuống con. Con mới là kẻ không nhận ra ánh sáng vì con mang một số giới hạn trong tâm, khiến con nghĩ mình không xứng đáng với ánh sáng, hay mình không có khả năng nhận được ánh sáng.

Chân sư Nada, tình yêu tự do,
Không còn điều kiện, không còn so đo.
Chân sư Nada, vươn lên buông bỏ
Sắc thái phàm phu tình yêu thấp nhỏ.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhận biết ở mức thể bản sắc là con độc đáo một cách không thể so sánh. Hãy giúp con đem nhận biết đó xuống trí thể và cảm thể, rồi xuống đến tâm ý thức của con.

Chân sư Nada, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Nada, vươn lên rọi sáng, 
Vẻ đẹp thần thánh ôi sao huy hoàng. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, xin thày giúp con xoay chuyển và trải nghiệm tình thương của thày. Con mở ra để trải nghiệm tình thương của thày một cách ý thức. Hãy giúp con xoay chuyển ngay bây giờ hầu con sống phần đời còn lại trong an bình, biết rằng con đang làm công việc phụng sự cao đẹp nhất mà con có thể bằng cách con là chính mình, con là cánh cửa mở cho ánh sáng mà con là.  

Chân sư Nada, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Hoà bình Thượng đế con xin rải truyền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.