Thỉnh cầu tự do sáng tạo

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Purity và Astrea và Arcturus và Victoria, Đại thiên thần Gabriel và Hope và Zadkiel và Amethyst, Serapis Bey và Saint Germain yêu dấu, hãy giúp con thăng vượt mọi cơ chế trong tâm con đang ngăn chặn dòng sáng tạo từ Hiện diện TA LÀ của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Serapis Bey và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra con đang giới hạn tự do của con như thế nào, và con đang tự làm cho mình những điều gì trong chính tâm mình. Hãy giúp con khắc phục ảo tưởng con phải dùng năng lượng của Tia thứ Bảy để đánh bại những gì đi ngược lại tự do của con.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra tính không thực của các ý tưởng và niềm tin trong tâm con, xong con chỉ bước xa khỏi chúng. Hãy giúp con nhận ra con đang xem chính con và đời con quá hệ trọng ở điểm nào.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra những mâu thuẫn và xung đột nội tâm làm tiêu hao năng lực và chú ý của con. Hãy giúp con nhìn xem con có dùng giáo lý của chân sư để dựng lên một tấn tuồng giao chiến với tà lực, hay với những đệ tử khác mà con gặp trong tổ chức tâm linh.   

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.4. Serapis Bey, xin thày giúp con thăng vượt mánh lới của tự ngã, mánh lới của sa nhân, là khiến con nghĩ có một vấn đề chính đáng mà con cần giải quyết, cho nên con không thể tự do cho tới khi vấn đề đó được giải quyết.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.5. Serapis Bey, con thấy được là con sẽ không bao giờ tự do khi con còn nghĩ tự do của mình tùy thuộc vào những chọn lựa tự quyết của người khác. Tự do của con chỉ tùy thuộc vào chọn lựa tự quyết của chính con, và con có quyền năng tự giải phóng khỏi các niềm tin và cơ chế nội tại khiến con nghĩ con phải phản ứng lại người khác, hay phải làm gì đó trong thế gian.

Arcturus yêu dấu, con nay xin thày phóng
Dòng Lửa Tím của thày cho sự sống tăng triển.
Những vòng tròn ánh sáng cứ không ngừng tỏa rộng,
Trong mỗi hạt nguyên tử cũng đồng nhịp sáng lên. 

Arcturus yêu dấu, Elohim Tự do,
Con
đang mở tim ra thực tại của thày đó,
Trái tim con lan rộng ra Vô biên dang trải,

Và bí quyết chiến thắng, đó là lửa của thày.

1.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra ngay cả chuyện đánh nhau với tự ngã cũng có thể trở thành một tấn tuồng, và con không thể vượt qua tự ngã bằng cách sử dụng tự ngã. Con sẽ không vượt qua tự ngã qua một tấn tuồng do tự ngã tạo ra.

Arcturus yêu dấu, ở với con mãi mãi,
Ngày mới con sẵn lòng chào đón khi sống lại,
Khi cuộc đời nhân thế không thể buộc được mình,
Con gọi sự sống mới trong Ngọn lửa Tái sinh.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do của con được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

1.7. Serapis Bey, con thấy được bản chất của sáng tạo là thăng vượt mọi ranh giới. Không có ranh giới nào có thể hạn chế sáng tạo của con, trừ những ranh giới tạo ra trong tâm con khiến con không dám biểu lộ nó ra.

Arcturus yêu dấu, màu tím và ánh lửa
Ngập từng hạt nguyên tử và nâng nó lên cao,
Ánh sáng đổ đầy hết khoảng không gian ở giữa,
Và ngay cả vật chất cũng sáng rực làm sao. 

Arcturus yêu dấu, Hồng ân biến đổi cả,
Trao cho con uy lực đương đầu mọi thách đố,
Khi ánh sáng màu tím ngập toàn cõi bên trong,
Con nhắm hướng thăng thiên, tự nguyện và nhanh chóng.

1.8. Serapis Bey, xin thày giúp con thăng vượt lời dối của sa nhân cho rằng có một chuẩn mực làm thước đo cho mọi thứ. Con thấy được là sự xét đoán nhị nguyên không dính dáng gì đến sáng tạo. Đó là phản đề của sáng tạo.   

Arcturus yêu dấu, thời đại mới thày đem,
Để giúp cho địa cầu và nhân loại sang trang,
Ánh sáng thày chuyển hóa, cho con niềm bảo đảm,
Hoàng kim Saint Germain là thực tại chắc chắn.

Arcturus yêu dấu, con buông mọi sợ hãi,
Thày Hiện diện thật gần, tưởng chạm được bằng tay,
Tai con luôn văng vẳng Bài hát của Tự do,
Và con biết Thượng đế yêu thương mình lắm đó. 

1.9. Serapis Bey, xin thày giúp con bỏ lại cuộc chạy đuổi để cố trở thành toàn hảo, cố thỏa mãn tiêu chuẩn, khi con nghĩ là nếu con đủ tốt thì con sẽ được chấp thuận.

Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Thanh tịnh, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Thanh tịnh, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Thanh tịnh, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Elohim Astrea yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Gabriel và Hope yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
Serapis Bey yêu dấu.
Gia tốc tới Thanh tịnh! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn xem tâm con có cơ chế nào muốn so sánh sự biểu đạt của con với một tiêu chuẩn vỏ ngoài trước khi con dám biểu đạt, và nếu vậy thì con đã đóng chặt sáng tạo của con.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.2. Serapis Bey, xin thày giúp con khắc phục ảo tưởng vi tế cho rằng mọi chuyện phải được phân tích và đánh giá bởi tâm phân tích. Hãy giúp con thăng vượt tiêu chuẩn mà xã hội và các hệ thống giáo dục trên thế giới áp đặt lên con.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.3. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là con không thể đạt tới điểm thăng thiên hay hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của con bằng cách quy phục các tiêu chuẩn của xã hội, gia đình hay nơi làm việc. Con cần dám làm cái gì đó khác biệt.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày mà vươn theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.4. Serapis Bey, xin thày giúp con vượt qua xu hướng nhìn đời mình với một thái độ phán xét, và lo lắng về những lỗi lầm con đã vấp phải. Hãy giúp con nhìn vào đời con và thấy mọi việc con đã làm là một thử nghiệm, và trong thử nghiệm thì không có lỗi lầm.  

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là có nhiều trường hợp khi ý định ý thức của con không được thực hiện, nhưng không có nghĩa đó là một lỗi lầm. Hãy giúp con lùi về và nhận ra Hiện diện TA LÀ của con không nhìn sự kiện đó theo cách con nhìn.

Đại thiên thần Zadkiel, dòng chảy nhanh đến nỗi
Trong lửa tím của thày, con lập tức chuyển đổi,
Nhập vào tầng rung động của tự do phơi phới,
Nơi phàm ngã kém cỏi không thể giữ con hoài.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là trong nhiều trường hợp, ý định ý thức của con không phù hợp với Sứ vụ Thiêng liêng hay tiềm năng phát triển cao nhất của con. Do đó, mục đích của việc làm không phải để thực hiện mục tiêu ý thức, mà để nhận ra là con không muốn làm việc đó nữa.

Đại thiên thần Zadkiel, con khao khát từng ngày
Được cai quản ngọn lửa màu tím của thày đây,
Khi con dùng sức mạnh luyện kim để chuyển hóa,
Và gọi tên Thiên ngữ để giải vây tất cả.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là trong nhiều trường hợp khi con bị thất vọng hay lầm lỗi, vấn đề thực sự là con cần nhận biết con muốn gì trong đời.

Đại thiên thần Zadkiel, ngọn lửa tím của thày
Biến đổi cả địa cầu trong lực chuyển vô song,
Khi chỉ sau một lát, trái đất bắt đầu xoay,
Với đoàn quân thiên thần, chiến thắng nắm trong tay.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.8. Serapis Bey, xin thày giúp con khắc phục mong muốn bước vào tách biệt và nhị nguyên. Hãy giúp con tự do biểu hiện sự sáng tạo của con bằng cách gỡ bỏ những cơ chế và tin tưởng về những việc con muốn làm trong cuộc sống.

Đại thiên thần Zadkiel, trong lửa tím thánh thiện,
Nhân loại với hành tinh không bao giờ như trước,
Thời Hoàng kim mà thày Saint Germain mơ ước
Thành sự thật tuyệt vời, con mừng vui chứng kiến.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

2.9. Serapis Bey, xin thày giúp con khắc phục tình trạng điều kiện hóa, khiến con đặt trọng tâm vào việc tránh né hậu quả khó khăn và đau đớn của bất kỳ hành động nào của con trong đời.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là nếu trọng tâm của con là tránh phạm lỗi lầm thì con không đang thực sự sáng tạo. Sáng tạo không phải là chuyện con đối đãi với thế giới vật chất cùng các điều kiện hiện hữu. Sáng tạo là khi con liên hệ với Hiện diện TA LÀ của con, và cho phép cá thể và sáng tạo của con được biểu đạt trong thế giới vật chất.    

Serapis Bey, biết bao quyền lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra sáng tạo không phải là chuyện tìm cách tránh né hậu quả tiêu cực, mà là sáng tạo để con thăng vượt, hoặc con thay đổi những điều kiện đang tạo ra hậu quả tiêu cực.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Serapis Bey, xin thày giúp con trở thành thiên tài trong đời sống hàng ngày bằng cách là người sáng tạo, học cách sử dụng khả năng sáng tạo tâm linh, thần thánh, mà con vốn có sẵn, để tạo đời sống cùng trải nghiệm đời sống mà con mong muốn trong kiếp này, hầu sự tăng triển của con được dễ dàng.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là việc hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng cho kiếp này đòi hỏi con làm một số việc mà người đời trong môi trường của con có thể xem là phi lý, vô trách nhiệm hay kỳ lạ.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là nếu con nối kết trực giác với Hiện diện TA LÀ rồi bước vào tâm phân tích, thì con đã tắt đi luồng sáng tạo. Hiện diện TA LÀ của con phải lui về, tôn trọng quyền tự quyết của con, và không biểu đạt qua con.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là cách duy nhất để biết được Hiện diện sắp làm gì xuyên qua con là trải nghiệm khi sự việc đang diễn ra. Con không thể biết trước được. Con cần để cho Hiện diện biểu lộ những gì nó muốn biểu lộ.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất.
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra quy luật, rằng con không thể vừa nối kết với Hiện diện, vừa lượng định xem Hiện diện phải biểu lộ ra sao. Con không thể nối kết với Hiện diện qua tâm phân tích.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Serapis Bey, xin thày giúp con khắc phục nỗi sợ khả năng sáng tạo của con, cùng niềm tin cho rằng cách duy nhất để tránh hậu quả xấu xa là kiểm soát mọi chuyện. Hãy giúp con khắc phục nỗi sợ mình là người tự phát, sợ những gì không thể tiên đoán trước.  

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn thấy tâm thức Ki-tô là khi con nối kết với Hiện diện TA LÀ của con, và Hiện diện có thể tự biểu đạt xuyên qua con. Tự con không thể làm nổi việc gì, mà Hiện diện TA LÀ ở trong con làm mọi việc.  

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, xin thày giúp con đem những gì con học được tại khóa nhập thất xuống các thể bản sắc, lý trí, cảm xúc, và cuối cùng xuống thể vật lý.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật luyện kim, 
Giải phóng con ngay với ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, con tăng liên tục,
Quyền năng tự do không sao khuất phục. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Serapis Bey, xin thày giúp con nhận ra khi nào những gì đến với con là từ tâm tiềm thức của con. Hãy giúp con nhìn thấy những điều trong tâm tiềm thức đang ngăn chặn không cho con hòa điệu với Hiện diện TA LÀ của con.

Ôi Saint Germain, lỗi lạc điều khiển
Hình dạng kỷ hà của ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, ở thày con tìm
Thấy được công thức giải thoát chính mình. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Serapis Bey, xin thày giúp con có can đảm đi theo sự chỉ đạo nội tâm, và thực hiện những thay đổi trong hoàn cảnh vỏ ngoài sẽ đẩy mạnh phát triển tâm linh và Sứ vụ Thiêng liêng của con.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật Tự do,
Con cảm tình thương mà thày ban cho.
Ôi Saint Germain, sao con yêu quá
Lửa tím cứ giục con càng hơn xa. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Serapis Bey, xin thày giúp con phát triển khả năng phân biện khi những gì đến với con trong nội tâm không từ Hiện diện TA LÀ hay các chân sư thăng thiên, mà từ một khía cạnh nào đó của tự ngã.   

Ôi Saint Germain, nghệ thuật hợp nhất,
Toàn cõi nhị nguyên, con sẽ thăng vượt.
Ôi Saint Germain, cái ta tinh khiết,
Khoa học lửa tím vững tay cầm trịch.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Serapis Bey, xin thày giúp con đạt tới điểm con nhìn thấy một cách ý thức đó không phải là một sự chỉ đạo cao hơn đến từ một nguồn cao hơn. Hãy giúp con nhận ra điều này trong ý thức, để con phơi bày một khía cạnh của tự ngã, rồi gia tăng mức hòa điệu với Hiện diện TA LÀ, và nhận được chỉ đạo đích thực từ trên.

Ôi Saint Germain, sự thật rành rành, 
Trong ánh sáng tím, chẳng gì lo lắng.
Ôi Saint Germain, niêm kỹ hào quang,
Để luân xa được lửa tím chữa lành. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Serapis Bey, xin thày giúp con phát triển khả năng phân biện những hướng dẫn nội tâm đến từ các sinh thể trong cõi trí hay cõi bản sắc, hay từ chính thể bản sắc hay thể lý trí của con. Hãy giúp con nhìn thấy mục đích là để con nhận ra đó không phải là cao nhất, mà có cái cao hơn.

Ôi Saint Germain, là thuật biến hóa,
Lấy ngọn lửa tím giải phóng nguyên tử.
Ôi Saint Germain, biến chì thành vàng,
Biến cả viễn kiến mà chính con mang.  

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra là có khi đường tu có vẻ phức tạp, vì khi con nhìn từ bên trong tâm con, thật là khó nhìn thấy những cơ chế mà con đã tạo dựng. Con đã tạo ra những cơ chế đó để cho mình ảo tưởng mình là một sinh thể tách biệt.       

Ôi Saint Germain, nghệ thuật vượt thăng,
Với thày con sẽ hợp nhất vĩnh hằng.
Ôi Saint Germain, thoát khỏi tâm hồn,
Khi mình là mình, sao con vui sướng!

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Serapis Bey, xin thày giúp con nhìn ra mình không phải là một sinh thể tách biệt – đó hoàn toàn là một ảo tưởng. Hãy giúp con biết rõ là khi con tiến lên từng bước một, con làm cho tấm màn ngày càng mỏng hơn, và sẽ có những lúc khi mây mù hé mở ra, và con bắt được một tia sáng từ mặt trời là Hiện diện TA LÀ của con.   

Ôi Saint Germain, tinh thần cao thượng,
Là chìa khoá cho hóa học tâm linh.
Ôi Saint Germain, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Serapis Bey, xin thày giúp con hòa điệu trong ý thức với Hiện diện mà thày là. Con muốn trải nghiệm Hiện diện của thày trong tâm vỏ ngoài của con, để nó neo chặt bước tăng triển mà con đã thực hiện ở tầng ê-the, đem vào cuộc sống vật lý và tâm vỏ ngoài.  

Ôi Saint Germain, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tự do Thượng đế con xin rải truyền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.