Trung thành với lãnh đạo và vấn đề nghiệp quả

Hỏi: Nếu con là một người ái quốc và hỗ trợ người lãnh đạo nước con nhưng lãnh đạo đó là một sa nhân, thì liệu con có sẽ chịu chung cùng nghiệp với ông ấy hay không? Con có trao năng lượng của con cho ông ấy hay không? Và khi con là đệ tử của chân sư thăng thiên và con nâng cao tâm thức của mình, con có góp phần vào việc gia tốc hành tinh hay không?


Trả lời của chân sư thăng thiên Saint Germain qua trung gian Kim Michaels, nhân Webinar 2022 – Dân chủ và quả vị Ki-tô. Đăng ngày 19/6/2022.

Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Nếu con là một người yêu nước và con trung thành với người lãnh đạo của nước con, thì dù người đó có là sa nhân hay không là sa nhân, con vẫn sẽ gánh chịu một phần của nghiệp chướng do người đó tạo ra. Đây chính là cách thức mà hết lần này đến lần nọ, các sa nhân đã khiến cho mọi người phải chia sẻ phần nào nghiệp chướng do chúng gây ra. Nếu con là đệ tử của chân sư thăng thiên, con sẽ không muốn đặt mình vào một vị thế như vậy.

Chúng tôi đã từng nói, và nếu con đọc các bài truyền đọc trong cuộc hội thảo trực tuyến về nước Nga, thì con cần phân biệt giữa nước con và nhà lãnh đạo của nước con. Đặc biệt con cần phân biệt giữa nước con và người dân nước con. Con có thể cảm nhận một tình đồng bào với người dân nước con, nhưng con không thể cho phép mình ủng hộ hay đi theo nhà lãnh đạo mà không suy xét.

Liệu con có trao năng lượng của con cho lãnh đạo nước con nếu con trung thành với họ? Con yêu dấu, nếu con là đệ tử của chân sư thăng thiên và con đã để ý tới những gì chúng tôi giảng dạy, thì con phải biết câu trả lời là gì. Tất nhiên là con sẽ trao năng lượng cho họ. Làm thế nào mà không được? Một lần nữa như chúng tôi có nói, con không thể tự xem mình trước tiên là một người Nga hay người Mỹ hay người gì đi nữa, rồi thứ đến con mới xem mình là một đệ tử của chân sư thăng thiên. Con cần xem mình là một sinh thể tâm linh trước hết, rồi sau đó mọi thứ khác đều ít quan trọng hơn. Và nếu con là một sinh thể tâm linh thì con sẽ không thực là một “nhà yêu nước” như người ta thường gọi. Những ai trung thành với Donald Trump và tin vào những lời gian dối của ông về cuộc bầu cử, đang chia sẻ một phần nghiệp quả mà ông gây ra – họ đang trao năng lượng của họ cho ông ấy.

Về câu hỏi chót của con, liệu con có thể giúp nâng cao tâm thức tập thể khi con là đệ tử của chân sư thăng thiên hay không? Có chứ, miễn là con cũng nâng cao tâm thức của con. Nhưng nếu con trung thành với một lãnh đạo là sa nhân, thì mức độ nâng cao tâm thức cá nhân của con sẽ bị hạn chế, và điều này cũng sẽ hạn chế những gì con có thể đóng góp cho việc nâng cao tâm thức tập thể.

Con thấy đó, con yêu dấu, con cần nhìn nhận một điều khi con là đệ tử của chân sư: Luật nghiệp quả sẽ vẫn áp dụng cho con dù con đã tu tập giáo lý của chân sư. Con cần nhìn xem giáo lý của chúng tôi nói gì và rút tỉa những kết luận hiển nhiên. Và con cần ngừng trao năng lượng của con cho sa nhân, ngừng trung thành với sa nhân cùng các lý tưởng và ý thức hệ của sa nhân. Nếu không, con sẽ tạo nghiệp.